Correll_Dohlmann

Jürgen Hinrich MeyerAlder: 67 år17501817

Navn
Jürgen Hinrich Meyer
Født 1750
Alias
Jürgen Heinrich Hinrich Meyere, Henrik Meyer, Jørgen Henrik Meyer ogHenrich Mejer

ÆgteskabAnna Nielsdatter JürgensenVis familie
14. april 1779 (Alder 29 år)
Datters fødsel
1
Anna Sophia Meyer
29. september 1781 (Alder 31 år)
Erhverv
Kommandérsergent, polierer/arbejdsleder, tømrermester

Datters dåbAnna Sophia Meyer
7. oktober 1781 (Alder 31 år)
Søns fødsel
2
Johan Andreas Meyer
7. december 1783 (Alder 33 år)
Søns dåbJohan Andreas Meyer
15. december 1783 (Alder 33 år)
Datters dødsfaldAnna Sophia Meyer
februar 1784 (Alder 34 år)
Begravelse af datterAnna Sophia Meyer
9. februar 1784 (Alder 34 år)
Søns fødsel
3
Christian Ludwig Meyer
10. juni 1787 (Alder 37 år)
Søns dåbChristian Ludwig Meyer
30. juni 1787 (Alder 37 år)
Søns dødsfaldChristian Ludwig Meyer
maj 1788 (Alder 38 år)
Søns begravelseChristian Ludwig Meyer
18. maj 1788 (Alder 38 år)
Barns ægteskabJohan Andreas MeyerChristiane Dorothea Amalie LuckayVis familie
omkring januar 1809 (Alder 59 år)
Død 20. april 1817 (Alder 67 år)
Begravelse 25. april 1817 (5 dage efter dødsfald)
Familie med Anna Nielsdatter Jürgensen - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: 14. april 1779Garnisonskirken, Kbh.
5 år
søn
-2 år
datter
6 år
søn

Delt note
ID 100: Jürgen Hinrich Meyer alias Jürgen Heinrich Hinrich Meyere, Henrik Meyer, Jørgen Henrik Meyer, Henrich Mejer og Henrick Meyer Bogen: Almueskæbner - Historiske strejftog af Tage Kaarsted indeholder bl.a. kapitlet: "En uheldig tømrer". Dette omhandler tømrermester Jürgen Heinrich Meyer alias Jørgen Henrich Meyer født 1750 i Tyskland, der som 19-årig kommer til København som tømrersvend og bliver ansat hos arkitekt og hoftømrermester Andreas Kirkerup. Født: 1750 i Bremen, Tyskland Religion: Evangelisk-lutherske kirke. 1769: Jürgen Heinrich Meyer kommer til København i 1769 hvor han som 19-årig tømrersvend bliver ansat som polierer (= afledt af fransk parleur, en der kunne tale/parlere med de udenlandske svende han havde under sig) hos arkitekt og hoftømrermester Andreas Kirkerup i Kbh. hos hvem han var tømrerpolerer/arbejdsleder i 20 år. Erhverv: Tømrerpolerer/arbejdsleder, tømrermester. Gift 14-04-1779: (ID 100) Jörgen Henrich Meÿer, Comm. sergent og (ID 101) Anne Nielsdatter (Jürgensen) viet 14-04-1779 i Garnisonskirken i København. Kilde: KB-opslag 50, side 47, nr. 2 fra oven under Den Danske Menighed 1779. Garnisons sogn, Kbh. E.M. År 1769-1815 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=150077#150077,24856814 Ægteparret slutter sig til St. Petri tyske menighed, hvor deres 3 børn bliver døbt. Kilde: Tage Kaarsted. 15-12-1783 i Skt. Petri kirke står Kirkerup fadder og er navngiver til det eneste af ægteparrets børn, der når voksenalderen, den senere arkitekt og embedsmand Johan Andreas Meyer (død 1822). 25-04-1796: Hinrich Meyer optages den 25-04-1796 i tømrermesterlavet. "Kort efter indskrev han 3 lærlinge, deriblandt sin egen søn. I 1796 optoges i alt otte mestre, af hvilke kun én havde gjort mesterstykke og kun én mestertegning, nemlig Hinrich Meyer." Kilde: Tage Kaarsted's bøger "Almueskæbner" og "Godt klaret, Sofie!" "Meyer går straks i samarbejde med andre bygningshåndværkere om at deltage i genopbygningen af de afbrændte kvarterer" i København. Du finder mere om den store ildsvåde d 5. juni 1795 og om Københavns brand 1795, på hjemmesiden: da.wikipedia.org - om Københavns Brand 1795 I bogen "Almueskæbner" står, at Hinrich Meyer bygger sit kompleks på Amagertorv: Da en af ejendommene på Amagertorv er gået op i luer, opfører Henrich Meyer en større gård ud til Amagertorv, et mindre hus til Læderstræde 48 og et mellemhus. Meyer kommer i kløerne på ejendomsspekulanten, handelsmanden Abraham Isaac, og Meyer overtager kortvarigt dennes ret store gård Christianslund i Vordingborg amt. Skødet underskrives 03-09-1799. Men Abraham Isaac går fallit, før skødet på Isaacs køb af Meyers hus og gård bliver underskrevet. Meyer har købt Christianslund til overpris uden at have solgt sit eget hus, og nu har han intet krav på Isaacs bo. Christianslund bliver derefter købt af den tidligere statsminister, lensgreve Joachim Godske Moltke. Den 13-12-1799 indgiver Meyer konkursbegæring til Hof- og Stadsrettens skiftekommission. Bogen: Godt klaret, Sofie! - 12 historiske fortællinger af Tage Kaarsted indeholder kapitlet: "En munter, men uheldig tømrer". Her kan du bl.a. læse om hans fallit og måden han taklede denne på. Først i september 1805 får Meyer igen sit bo til fri rådighed. Familien har fået lov til at beholde deres bohave, og "under hele sagen arbejdede Meyer uanfægtet videre, kun afbrudt af de talrige møder i skiftekommissionen. En fallit tog man ikke tungt på. Af lavets protokoller fremgår det, at han stadig holdt læredrenge, arbejde fik han også, bl.a. for hofmarskallatet. Større entrepriser påtog han sig dog ikke, og ejendomshandler holdt han sig fra, han havde én gang spist kirsebær med de store. I 1817 dør han af brystsyge". Kilde: T. Kaarsted. Han blev omtalt som "en munter, venskabelig, flittig og kyndig tømrer". Kilde: Tage Kaarsted's bøger "Almueskæbner" og "Godt klaret, Sofie". Død 20-04-1817: Henrick Meyer, tømrermester, dør 20-04-1817 i hjemmet, Frederiksholms Kanal 245, Kbh., 67 år gl. Dødsårsag: brystsyge = tuberkulose. Han bliver begravet 25-04-1817 fra Sankt Petri Tyske Kirke, Kbh. Kilde: KB-opslag 33, nr. 29, side 28. Sankt Petri Tyske Kirke, Kbh. H.M. År 1813-1835. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=205729#205729,39044785 "I dødsannoncen i "Berlingske Tidende" skrev sønnen på sin 74-årige mors og egne vegne om faderen, at "ved Retskaffenhed vandt han Yndest og Agtelse". Hvis det modsatte havde været tilfældet, tør det måske formodes, at sønnen havde udtrykt sig mere forsigtigt. Han arbejdede som sin afdøde far i byggebranchen, hvor alle kendte alle." Kilde: Tage Kaarsteds bog "Godt klaret, Sofie!" Meyer, Henrik, Tømrermester, død 20.4.17, 67 Aar (Søn, Bygningskommissær J. A. M.). B 34 = Berlingske Tidende nr. 34. Kilde: rosekamp.dk - Søg på ordet "bygningskommissær" der henviser til at Henrik Meyer's søn Johan Andreas Meyer var bygningskommissær. Bosteder: 1769: Ankommer fra Tyskland til København som 19-årig. 1787: Gammel Mønt, Købmager kvarter (Helligånds/Trinitatis sogne) 1789: I Borgergade 203, Kbh. havde Henrik Meyer et øltapperi. (Sankt Annæ Vester Kvarter i Trinitatis Nordre sogn/Holmens sogn) 1794: Under tømrerstrejken har han 2 tyske svende boende samme sted. 1798-1817: Læderstræde, stueetagen. Strand kvarter. Helligånds/Vor Frelser sogne. Folketællinger: FT-1787: 1. juli 1787 boede familien Meyer på Gammel Mønt 168, i København. Kilde: ddd.dda.dk: København (Staden), Købmager Kvarter, Gammel Mønt, 168, 8, B5770. Skt. Nikolai sogn. >> ID 100: Jürgen Ludvig Meyer, 36 år, Gift, Husbond, Tømrersvend ID 101: Anne Meyer, 34 år, Gift, Hustru ID 50: Johan Andres Meyer, 4 år, Ugift Søn ID 50-2: Christian Ludwig Meyer, 1 år, Ugift Søn Margrethe Hansdatter, 20, Ugift, Tjenestepige FT-1801: København, København (Staden), Strand Kvarter, 167, A5025. (Helligånd/Vor Frelser-sogne). Kilde: ddd.dda.dk: >> ID 100: Henrich Mejer, 49 år, Gift, Tømrermester ID 101: Anne Nielsdatter, 56 år, Gift med Henr. Mejer ID 50: Johan Mejer, 17 år, Ugift, Tømrerlærl. Andre kilder af Tage Kaarsted: En tømrermesterfallit 1799. Lavstilstande og byggeforhold i København. Erhvervshistorisk Årbog 1959, side 124-132. "Almueskæbner, 1961, side 9-17" og "Godt klaret, Sofie" i kapitlet "En munter, men uheldig tømrer". ------------------------------------------------------------------------------------- ID 100: Jürgen Hinrich Meyer er Lise-Lone's 3 x tipoldefar -------------------------------------------------------------------------------------