Correll_Dohlmann

Harald Knud Martin Jensen KentAlder: 88 år18711960

Navn
Harald Knud Martin Jensen Kent
Født 12. juni 1871 31 27
Alias
Harald Knud Martin Jensen og Harald Kent

Dåb 26. juli 1871 (Alder 44 dage)
Søsters fødselPetra Emmy Jensen Kent
7. september 1872 (Alder 14 måneder)
Erhverv
Præst ved Helligåndskirken, Kbh. Chefredaktør på Kristeligt Dagblad.Sognepræst ved Hellerup kirke og Frederikshavn kirke

Søsters dåbPetra Emmy Jensen Kent
21. oktober 1872 (Alder 16 måneder)
Søsters fødselEllen Agnete Marie Jensen Kent
30. januar 1874 (Alder 2 år)
Søsters dåbEllen Agnete Marie Jensen Kent
10. maj 1874 (Alder 2 år)
Søsters fødselMargrethe Jensen
27. oktober 1875 (Alder 4 år)
Søsters dåbMargrethe Jensen
12. marts 1876 (Alder 4 år)
Brors fødselViggo Emil Jensen
24. april 1877 (Alder 5 år)
Brors dåbViggo Emil Jensen
24. juni 1877 (Alder 6 år)
Søsters fødselInger Bertha Augusta Jensen
29. oktober 1878 (Alder 7 år)
Søsters dåbInger Bertha Augusta Jensen
22. maj 1879 (Alder 7 år)
Fars dødPeter Severin Jensen
30. september 1879 (Alder 8 år)
Søsters dødsfaldInger Bertha Augusta Jensen
2. april 1880 (Alder 8 år)
Søsters begravelseInger Bertha Augusta Jensen
7. april 1880 (Alder 8 år)
Brors dødsfaldViggo Emil Jensen
29. april 1880 (Alder 8 år)
Brors begravelseViggo Emil Jensen
2. maj 1880 (Alder 8 år)
Mormors dødElsine Christiane Emilie Truelsen
efter 1880 (Alder 8 år)

Morfars dødJens Peter Fischer Christensen
efter 1885 (Alder 13 år)

ÆgteskabHilda HolstVis familie
1. juli 1897 (Alder 26 år)
Søns fødsel
1
Johannes Holst Jensen Kent
15. april 1898 (Alder 26 år)
Søns dåbJohannes Holst Jensen Kent
5. juni 1898 (Alder 26 år)
Søns fødsel
2
Vilhelm Holst Jensen Kent
6. juli 1900 (Alder 29 år)
Søns dåbVilhelm Holst Jensen Kent
1900 (Alder 28 år)
Søns fødsel
3
Esbern Edward Holst Jensen Kent
18. august 1902 (Alder 31 år)
Søns dåbEsbern Edward Holst Jensen Kent
18. august 1902 (Alder 31 år)
Søns fødsel
4
Halvor Holst Jensen Kent
20. oktober 1904 (Alder 33 år)
Søns dåbHalvor Holst Jensen Kent
27. november 1904 (Alder 33 år)
Datters fødsel
5
Grace Angelica Gemy Holst Jensen Kent
23. maj 1910 (Alder 38 år)
Datters dåbGrace Angelica Gemy Holst Jensen Kent
12. juni 1910 (Alder 39 år)
Mors dødEmmy Annania Christensen
16. juli 1922 (Alder 51 år)

Søsters dødsfaldSigne Jensen
1. september 1941 (Alder 70 år)
Søsters begravelseSigne Jensen
5. september 1941 (Alder 70 år)
Hustrus dødsfaldHilda Holst
1945 (Alder 73 år)

Død 20. maj 1960 (Alder 88 år)

Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: 4. oktober 1866Bogense kirke
1 år
storesøster
15 måneder
storesøster
14 måneder
storebror
15 måneder
ham selv
15 måneder
lillesøster
17 måneder
lillesøster
21 måneder
lillesøster
18 måneder
lillebror
Viggo Emil Jensen
Født: 24. april 1877 37 33Store Kongensgade 19, Kbh. i Skt. Pauls sogn
Død: 29. april 1880Blågårdsgade 38, Kbh. i Helligånds sogn
18 måneder
lillesøster
Inger Bertha Augusta Jensen
Født: 29. oktober 1878 39 34Herluf Trollesgade 16, Kbh. i Holmens sogn
Død: 2. april 1880Blågårdsgade 38, Kbh. i Helligånds sogn
Familie med Hilda Holst - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: 1. juli 1897Helligåndskirken, Kbh.
9 måneder
søn
2 år
søn
2 år
søn
2 år
søn
6 år
datter

Delt note
Harald Knud Martin Jensen Kent Oprindelig døbt Harald Knud Martin Jensen *) alias Harald Jensen og Harald Kent Født: 12-06-1871 på Tvilumgaard, Tvilum sogn og døbt 26-07-1871 i Tvilum kirke - søn af forpagter P. Jensen (alias Peter Severin Jensen) og hustru E. Jensen f. Christensen (alias Emmy Annania Jensen f. Christensen), af Tvilumgaard. *) Får den 19-08-1912 navnebevis af Justitsministeriet på navnet: Harald Knud Martin Jensen Kent Kilde: KB-opslag 32, nr. 12. Tvilum sogn. Gjern h. Skanderborg a. År 1864-1876. KB_C391_B_018_K02-05-A. Erhverv: Præst ved Helligåndskirken, Kbh. Chefredaktør på Kristeligt Dagblad. Redaktionssekretær. Præst i USA. Sognepræst ved Hellerup kirke, Kbh. Sognepræst ved Kingos kirke, Kbh. Sognepræst ved Frederikshavns kirke (1930-1939). Harald Kent (f. 1871) Egne værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1949: Kent, Harald: Nybyggernes Saga, (1916) Kent, Harald: Skitser og Vers, (1922) Kilde: Danske Litteraturpriser - .litteraturpriser.dk/1850/bibKHaraldKent.htm Juleklang: Skitser og Vers. Kent, Harald. Published by Esbern Kents Forlag, Copenhagen, Denmark, 1922. 1 edition published in 1922 in Danish Kent, Harald , (S 1890): Kun nogle Glimt, En jubilar taler for længe 1950:91 Minder omkring Herman Bangs Død 1956: 1, 11 Bang, Herman (S 1875) Digter. Louis E. Grandjean 1960:63, Harald Kent 1956:1, 11, Aage Lind 1952:56, Poul Schjærff 1957:41, 54, O. Weikop 1958:34 Kilde: Soraner-Bladet - 26.- 50. årgang - 1941-1965 - soranerarkivet.dk/forum Titel: Braendpunkter i reformationstidens gudstjeneste-ordning. Med ny-udgivelse af 1539-haandbogens gudstjenestedel og nodebilag samt ordinansens anvisning og nodebilag Forfatter: Harald Kent Udgiver: Levin & Munksgaard, 1937 Oprindeligt fra: University of Minnesota Digitaliseret: 2. jul 2010 Længde: 143 sider Gift 01-07-1897: Ungkarl, kateket Harald Knud Martin Jensen på 27 år (f. 12-06-1871 i Tvilum sogn, søn af forpagter P. Jensen og hustru, Tvilumgård, Jylland (forældrene) moderen lever, bor Bredgade 32, 3. sal, o.g., Kbh.) gifter sig 01-07-1897 i Helligåndskirken, Kbh. med pigen Hilda Holst på 23 år, f. 19-08-1873 i København, datter af assistent i Nationalbanken Carl Christian Holst og hustru Anna Nielsen, bor Svanholmsvej 5, 3. sal. Lyst i Frederiksberg kirke. Forlovere: Anton Levinsen, kontorchef, Nøjsomhedsvej 1, og Frederik Holst, købmand, Christiania. Kilde: KB-opslag 127, nr. 37. Helligånds sogn. År 1892-1900. KB_1892_006_3_059_0126a-V. Død 20-05-1960: Pastor emeritus, Harald Kent, dør 20-05-1960, 88 år gl. Kent, Harald, pastor emeritus (S 1890) 12. juni 1871 - 20. maj 1960 (P. Sch. ) Kilde: soranerarkivet.dk/forum Hilda Holst Kent rejser med sin mand til USA ad flere omgange. Harald Knud Martin Jensen Kent var udsendt af Den Danske Kirke i Udlandet, og parret boede i USA i flere omgange, til sidst i Utah. Læs selv historien om "Det mystiske, 100 år gamle postkort" - historien er skrevet af Jesper Bjørn Larsen, og publiceret: 07. Marts 2012 11:45 på hjemmesiden: gentofte.lokalvisen.dk//om-100-aar-gammelt-kort-jeg-tror-det-er-min-farmor-/20120307/artikler/703079749/1048 Her finder du også et fotografi med billedteksten: "Hilda Holst og hendes mand Harald ses her foran den kirke i Utah, som parret fik bygget, mens de var udsendt af Den Danske Kirke i Udlandet" Kristeligt Dagblad ********************** Nedenstående citeret fra hjemmesiden: kristeligt-dagblad.dk "1893-1896 I 1893 druk­ne­de 49 fi­ske­re ud for den jyske ve­st­kyst. Be­gra­vel­ses­præ­di­ke­nen af Pa­stor Moe blev ef­ter­føl­gen­de an­gre­bet vold­somt i både Ber­ling­s­ke Ti­den­de, Po­li­ti­ken og Da­gens Nyhe­der. Avi­ser­ne hæv­de­de, at han havde ud­lagt druk­neu­lyk­ken som Guds straf over de ug­u­de­li­ge fi­ske­re. Pa­stor Moe og de indre mis­sions­ke kred­se om­kring ham følte sig mis­for­stå­et og fejl­ag­tigt gen­gi­vet af kø­ben­hav­ner­pres­sen. Be­ho­vet for en sober kri­ste­lig avis var kla­re­re end no­gen­sin­de før, hvil­ket blev be­gyn­del­sen på Kri­ste­ligt Dag­blad, der kom på gaden før­ste gang d. 1. ok­to­ber 1896. Og skal man tro den be­gra­vel­ses­ta­le, der i dag fo­re­lig­ger på skrift fra Pa­stor Moes hånd, var det sandt: Pres­sen over­drev. De tre grund­læg­ge­re var C.B. Kjær, ud­gi­ve­ren og pen­ge­man­den bag avi­sen, N.​Th. Jerne, avi­sens før­ste an­svars­ha­ven­de re­dak­tør og Ha­rald Jen­sen (senere Harald Kent), den anden af avi­sens re­dak­tø­rer. Sidst­nævn­te var ikke glad for nav­net, Kri­ste­ligt Dag­blad. Kunne man hedde det i Søren Ki­er­ke­gaards hjem­land? I et klima og en tid med et glø­de­n­de had til Indre Mis­sion traf be­væ­gel­sens stær­ke leder, Wil­helm Beck, be­slut­nin­gen: Hold fanen højt, det skal hedde Kri­ste­ligt Dag­blad." Kilde: kristeligt-dagblad.dk/danmark/1.-oktober-1896 Kristeligt Dagblads chefredaktører: 1896: C.B. Kjær, N. Th. Jerne og Harald Jensen (senere Harald Kent) i fællesskab. 1897: N. Th. Jerne og Harald Kent 1898-1904: Peter Christian Dyekjær 1904-1913: H. I. F. C. Matthiesen 1913-1914: Johannes Vibe-Petersen 1914-1932: Ernst Kjærgaard 1932-1936: Edvard Pedersen (en tid sammen med Christian Holt) 1936-1941: Gunnar Helweg-Larsen 1939-1941: Povl Helweg-Larsen, titulær chef, reelt kirkeredaktør 1942-1945: J. Th. Thomsen 1945-1959: Edvard Petersen 1959-1971: Bent A. Koch 1971-1994: Gunnar Rytgaard 1994 - : Erik Bjerager Kilde: da.wikipedia.org/wiki/Kristeligt_Dagblad Uddrag fra Frederikhavn kirkes præsteliste: Kirken havde fra begyndelsen i 1892 en. præst. Fra 1918 er der ansat to præster, hvoraf den ene også betjener Hirsholmene. Fra 1986 blev der yderligere tilknyttet en sygehuspræst. præsteliste: 1930-1939 Harald K M J Kent Folketællinger og bosteder: FT-1880: København (Staden), Frederiksberg, Dronningens Vei 3, stuen, 1, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1880, B0293 Sofie Frederikke Pedersen, 45, Ugift, Maribo Nikolaj Marius Thorsen, 9, Ugift, Kjøbenhavn Adolf Ferdinand Sofus Nielsen, 9, Ugift, Kjøbenhavn Alfred Knud Henrik Knudsen, 8, Ugift, Kjøbenhavn Carl Pomone Didriksen, 8, Ugift, Kjøbenhavn >> Harald Knud Martin Jensen, 8, Ugift, Tvilum sogn, Aarhus Amt Gustav Ludvig Jørgensen, 7, Ugift, Kjøbenhavn Hans Christian Pedersen, 7, Ugift, Kjøbenhavn Emil Carl Frederik Vilhelm Glæsner, 7, Ugift, Kjøbenhavn Alexander Theodor Jakobsen, 7, Ugift, Kjøbenhavn Jens Carl Vilhelm Theodor Larsen, 6, Ugift, Kjøbenhavn Andreas Pedersen, 5, Ugift, Kjøbenhavn Julius Louis Hansen, 4, Ugift, Kjøbenhavn Christian, 4, Ugift, Kjøbenhavn Charles Julius Mads, 3, Ugift, Kjøbenhavn Henry Emilius Mesmann, 2, Ugift, Kjøbenhavn Ingelline Anine Munk, 28, Ugift, Aakirkeby FT-1885: København (Staden), Frederiksberg, Dronningens Vej 3, Børnehjemmet Godthaab, 1, FT-1885, D4462 Sophie Frederikke Petersen, 50, Ugift, Forstanderinde, Forstanderinde, Maribo Nicolai Marius Thorsen, 14, Ugift, Barn paa Børnehjemmet Godthaab, Hillerød Adolf Sofus Ferdinand Nilson, 14, Ugift, Barn paa Børnehjemmet Godthaab, Kjøbenhavn Alfred Knud Henrik Knudsen, 13, Ugift, Barn paa Børnehjemmet Godthaab, Kjøbenhavn Carl Benoni Didriksen, 13, Ugift, Barn paa Børnehjemmet Godthaab, Kjøbenhavn >> Harald Knud Martin Jensen, 13, Ugift, Barn paa Børnehjemmet Godthaab, Tvilumgaard,Tvilum Sogn Carl Emil Andreas Grønlund, 13, Ugift, Barn paa Børnehjemmet Godthaab, Kjøbenhavn Gustav Ludvig Jørgensen, 12, Ugift, Barn paa Børnehjemmet Godthaab, Kjøbenhavn Carl Emil Frederik Vilhelm Glæsner, 12, Ugift, Barn paa Børnehjemmet Godthaab, Kjøbenhavn Theodor Alexander Jakopsen, 12, Ugift, Barn paa Børnehjemmet Godthaab, Kjøbenhavn Jens Carl Theodor Vilhelm Larsen, 11, Ugift, Barn paa Børnehjemmet Godthaab, Kjøbenhavn Hans Frederik Ludvig Dichman, 10, Ugift, Barn paa Børnehjemmet Godthaab, Kjøbenhavn August Vilhelm Johan Dichman, 10, Ugift, Barn paa Børnehjemmet Godthaab, Kjøbenhavn Christian Madsen, 10, Ugift, Barn paa Børnehjemmet Godthaab, Gentofte Vilhelm Frederik Busman, 10, Ugift, Barn paa Børnehjemmet Godthaab, Kjøbenhavn Andreas Petersen, 10, Ugift, Barn paa Børnehjemmet Godthaab, Kjøbenhavn Hjulius Lui Hansen, 9, Ugift, Barn paa Børnehjemmet Godthaab, Kjøbenhavn Christian Vilhelm Rasmussen, 9, Ugift, Barn paa Børnehjemmet Godthaab, Kjøbenhavn Martinus Vilhelm Madsen, 9, Ugift, Barn paa Børnehjemmet Godthaab, Kjøbenhavn Charles Hjulius Moss, 8, Ugift, Barn paa Børnehjemmet Godthaab, Kjøbenhavn Anders Christesen, 7, Ugift, Barn paa Børnehjemmet Godthaab, Kjøbenhavn Henry Emilius Messman, 7, Ugift, Barn paa Børnehjemmet Godthaab, Kjøbenhavn Lars Rasmus Theodor Kolding, 5, Ugift, Barn paa Børnehjemmet Godthaab, Nyborg Ane Margrethe Christensen, 44, Ugift, Tjenestepige, Tjenestepige, Lindom Sogn,Hjørring Amt Bopæl meldt i Kbh. - Udfyldelsesdato: 01-11-1897 >> Hovedperson: Harald Knud Martin Jensen, 12-06-1871 i Tvilumgaard Stillinger: Præst ved Helligaandskirken Ægtefælle: Hilda Jensen (født Holst), f. 19-08-1873 i København Adresser: 01-11-1897: Bredgade 32, Mellembygningen, 3. 01-11-1898: Frameldt 01-11-1898: Blaagaardsgade 41, 2. Kilde: politietsregisterblade.dk, Station 6 (Nørrebro). Filmrulle 0016. Registerblad 340 (unikt id: 1677565) Harald Knud Martin Jensen Kent rejser til USA ad flere omgange - også sammen med sin hustru. Parret bor i USA i flere omgange, til sidst i Utah, idet Harald Knud Martin Jensen Kent er udsendt af Den Danske Kirke i Udlandet. 1899: Navn: Jensen, Harald Knud Martin Stilling: Præst Alder: 27 Bestemmelsessted: NY. Kontrakt nr.: 43400 Forevisningsdato: 5/3/1899 Fødested: ?Fødesogn: ? Sidste oph.sogn: København Sidste oph. amt: København Sidste oph.sted: Kjbhvn. Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: New York City Bestemmelses stat: New York State Skibsnavn: Thingvalla Bemærkninger: ANM: IDkode: D9701J3002 1906: Navn: Jensen, Harald K. M. Stilling: Præst Alder: 35 Bestemmelsessted: NY. Kontrakt nr.: 349400 Forevisningsdato: 7/26/1906 Fødested: Trillingsgaard Fødesogn: ? Sidste oph.sogn: København Sidste oph. amt: København Sidste oph.sted: Kbhv. Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: New York City Bestemmelses stat: New York State Skibsnavn: Hellig Olav Bemærkninger: ANM: Hellig Olav. IDkode: D0507J4109 Hustruen og børnene rejser med til USA i 1906: Hilda Jensen f. Holst, f. 19-08-1873 i Vor Frue sogn, Kbh.: Navn: Jensen, Hilda Stilling: Hustru Alder: 32 Bestemmelsessted: NY. Kontrakt nr.: 349400 Forevisningsdato: 7/26/1906 Fødested: Trillingsgaard Fødesogn: ? Sidste oph.sogn: København Sidste oph. amt: København Sidste oph.sted: Kbhv. Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: New York City Bestemmelses stat: New York State Skibsnavn: Hellig Olav Bemærkninger: ANM: Hellig Olav. IDkode: D0507J4110 --------------------------------- Halvor Holst Jensen Kent, f. 20-10-1904 på Hostrupsvej 13, st., Frbg. i Skt. Lukas sogn, Frbg.: Navn: Jensen, Halvor Stilling: Barn Alder: 01 Bestemmelsessted: NY. Kontrakt nr.: 349400 Forevisningsdato: 7/26/1906 Fødested: Trillingsgaard Fødesogn: ? Sidste oph.sogn: København Sidste oph. amt: København Sidste oph.sted: Kbhv. Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: New York City Bestemmelses stat: New York State Skibsnavn: Hellig Olav Bemærkninger: ANM: Hellig Olav. IDkode: D0507J4114 -------------------------------- Esbern Edward Holst Jensen Kent, f. 18-08-1902 i Blair, Nebraska, USA: Navn: Jensen, Esbern Stilling: Barn Alder: 04 Bestemmelsessted: NY. Kontrakt nr.: 349400 Forevisningsdato: 7/26/1906 Fødested: Trillingsgaard Fødesogn: ? Sidste oph.sogn: København Sidste oph. amt: København Sidste oph.sted: Kbhv. Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: New York City Bestemmelses stat: New York State Skibsnavn: Hellig Olav Bemærkninger: ANM: Hellig Olav. IDkode: D0507J4113 ----------------------------- Vilhelm Holst Jensen Kent, f. 06-07-1900 i Blair, Nebraska, USA: Navn: Jensen, Vilhelm Stilling: Barn Alder: 06 Bestemmelsessted: NY. Kontrakt nr.: 349400 Forevisningsdato: 7/26/1906 Fødested: Trillingsgaard Fødesogn: ? Sidste oph.sogn: København Sidste oph. amt: København Sidste oph.sted: Kbhv. Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: New York City Bestemmelses stat: New York State Skibsnavn: Hellig OlavBemærkninger: ANM: Hellig Olav. IDkode: D0507J4112 -------------------------------- Johannes Holst Jensen Kent, f. 15-04-1898 i Helligånds sogn, Kbh.: Navn: Jensen, Joh's Stilling: Barn Alder: 08 Bestemmelsessted: NY. Kontrakt nr.: 349400 Forevisningsdato: 7/26/1906 Fødested: Trillingsgaard Fødesogn: ? Sidste oph.sogn: København Sidste oph. amt: København Sidste oph.sted: Kbhv. Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: New York City Bestemmelses stat: New York State Skibsnavn: Hellig Olav Bemærkninger: ANM: Hellig Olav. IDkode: D0507J4111 -------------------------------- Datteren født i USA: Grace Angelica Gemy Holst Jensen Kent, f. 23-05-1910 i Salt Lake City, Utah, USA -------------------------------- Bopæl meldt i Kbh. - Udfyldelsesdato: 01-05-1915 Særlige bemærkninger: Trov. Attest 3/2-1919 >> Hovedperson: Harald Knud Martin Jensen Kent, f. 12-06-1871, Toivlumgaard, Tvivlum (læs: Tvilumgård, Tvilum sogn) - Stillinger: Sognepræst Ægtefælle: Hilda Holst Kent, f. 19-08-1873 i København Børn: Grace Ingelica Jenny Kent, 23-XX-XXXX (læs: Grace Angelica Gemy Holst Jensen Kent, f. 23-05-1910 i Salt Lake City, Utah, USA) Halvor Kent, 20-10-1904 (læs: Halvor Holst Jensen Kent, f. 20-10-1904 i Kbh.) Adresser: fra Ahlmanns Alle 7, Hellerup til 01-05-1915: Nannasgade 18, 1. sal 01-11-1920: Nannasgade 18, 2. sal Kilde: politietsregisterblade.dk, Station 8 (Ydre Nørrebro og Brønshøj-Husum). Filmrulle 0016. Registerblad 2369 (unikt id: 2422298) FT-1916: Nannasgade 18, 1. sal, Kbh.: >> Harald Kent, f. 12-06-1871 i Tvilumgaard, Tvilum sogn, gift, trossamfund: Folkekirken, husfar, sognepræst, journalist, Den Danske Folkekirke Hilda Kent, f. 19-08-1873 i København (læs: Vor Frue sogn, Kbh.), gift, Folkekirken, husmor Johannes Kent, f. 15-04-1898 i København (læs: Skt. Lukas sogn, Frbg.), ugift, Folkekirken, barn Vilhelm Kent, f. 06-07-1900 i Blair, Nebraska, USA, ugift, Folkekirken, barn Esbern Kent, f. 18-07-1902 i Blair, Nebraska, USA, ugift, Folkekirken, barn Halvor Kent, f. 20-10-1904 i København (læs: Helligånds sogn, Kbh.), ugift, Folkekirken, barn Grace Kent, f. 23-05-1910 i Salt Lake City, Utah, USA, ugift, Folkekirken, barn Kilde: FT-opslag 132-133. FT1916_08050_00506 FT-1921: Nannasgade 18, 2. sal, Kbh.: Hilda Holst Jensen Kent, f. 19-08-1873 i Kbh., gift, tilflyttet i marts 1915 fra Hellerup, husmor Johannes Holst Jensen Kent, f. 15-04-1898 i Kbh., ugift, tilflyttet i marts 1915 fra Hellerup, søn, stud. juris. Vilhelm Holst Jensen Kent, f. 06-07-1900 i (Blair, Nebraska) USA, ugift, tilflyttet i marts 1915 fra Hellerup, søn, stud. med. Vilhelm Holst Jensen Kent Esbern Edward Holst Jensen Kent, f. 18-08-1902 i (Blair, Nebraska), USA, ugift, tilflyttet i marts 1915 fra Hellerup, søn, assistent Halvor Holst Jensen Kent, f. 20-10-1904 i (Skt. Lukas sogn, Frbg.) Kbhvns. amt, ugift, tilflyttet i marts 1915 fra Hellerup, søn, handelslærling Grace Angelika Gemy Holst Jensen Kent, f. 23-05-1910 i USA, ugift, tilflyttet i marts 1915 fra Hellerup, datter Tillægsskema: Midlertidig fraværende: >> Harald Knud Martin Jensen Kent, f. 12-06-1871 i Tvilumgaard, Tvilum sogn, tilflyttet kommunen okt. 1914 fra Hellerup Kilde: FT-opslag 50. FT1921_00035_00179 http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=80720&side=50 1921: Given Name: Harald Knud Martin Surname: Kent Last Place of Residence: Copenhagen, Denm. Event Date: 12 Apr 1921 Age: 49y Nationality: Denmark Departure Port: Copenhagen Arrival Port: New York Gender: Male Marital Status: M Ship Name: Frederik VIII Kilde: Family Search - Harald Knud Martin Kent New York, Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924 FT-1925 - 5. nov.: Nannasgade 18, 2. sal. Kbh.: >> Kent, Harald Knud Martin Jensen, f. 12-06-1871 i Tvilumgaard, Tvilum sogn, dansk, gift, husfar, sognepræst Kent, Hilda, f. 19-08-1873 i København (Vor Frue sogn), dansk, gift, husmor Kent, Johannes Holst Jensen, f. 15-04-1898 i København (Skt. Lukas sogn, Frbg.), dansk, ugift, søn, studerende (jura) - var midlertidigt i Grenå hos sagfører Fr. Viale (alias hos sin onkel Frederik Carl Christian Viale, der er gift med fasteren Signe Viale f. Jensen. Signe er søster til Harald). Kent, Vilhelm Holst Jensen, f. 06-07-1900 i Blair, Nebraska, USA, dansk, ugift, søn, studerende (medicin) Kent, Esbern Edvard Holst Jensen, f. 18-07-1902 i Blair, Nebraska, USA, dansk, ugift, søn, kontorist Kent, Halvor Holst Jensen, f. 20-10-1904 i København (Helligånds sogn), dansk, ugift, søn, kontorist >> Kent, Grace Angelica Gemy Holst Jensen, f. 23-05-1910 i Salt Lake City, Utah, USA, dansk, ugift, datter, skoleelev Kilde: FT-opslag 325. FT1925_0391_01237 http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=93615&side=325 FT-1930 - 5. nov.: Præsteboligen, Kirkegade, Frederikhavn: >> Harald Knud Martin Jensen Kent, f. 12-06-1871 i Tvilumgaard, Tvilum sogn. Bopæl 5-11-1929: Nannasgade 18, 2, sal, th., gift, husfar, sognepræst i Den Danske Folkekirke Hilda Kent, f. 19-08-1873 i København - Ikke til stede på tællingsstedet, fraværende i Kbh., Nannasgade 18. Bopæl 5-11-1929: Nannasgade 18, 2, sal, th., gift, husmor Rosa Olivia Christensen, f. 30-03-1910 i Rude Eskildstrup, ugift husassistent hos sognepræst Kent. Bopæl 5-11-1929: Nannasgade 18, 2, sal, th. Kilde: FT-opslag 5. FT1930_01353_00284