Correll_Dohlmann

Niels NielsenAge: 83 years18391922

Name
Niels Nielsen
Birth January 31, 1839 23 31
Christening March 10, 1839 (Age 38 days)
Marriage of parentsNiels NielsenCaroline NielsdatterView this family
December 14, 1839 (Age 10 months)
Death of a paternal grandmotherBirthe Nielsdatter
December 9, 1840 (Age 22 months)
Death of a motherCaroline Nielsdatter
December 25, 1841 (Age 2 years)
Marriage of a parentNiels NielsenDorthe AndersdatterView this family
May 27, 1842 (Age 3 years)
MarriageRasmine SolbergView this family
July 7, 1871 (Age 32 years)
Birth of a son
#1
Karl Solberg Nielsen
October 21, 1875 (Age 36 years)
Occupation
Landpolitibetjent i Skælskør og overbetjent i Kolding

Christening of a sonKarl Solberg Nielsen
January 1, 1876 (Age 36 years)
Birth of a son
#2
Aage Solberg Nielsen
January 22, 1878 (Age 38 years)
Christening of a sonAage Solberg Nielsen
April 18, 1878 (Age 39 years)
Death of a fatherNiels Nielsen
July 23, 1879 (Age 40 years)
Birth of a son
#3
Axel Soelberg-Nielsen
August 4, 1881 (Age 42 years)
Christening of a sonAxel Soelberg-Nielsen
October 30, 1881 (Age 42 years)
Death of a wifeRasmine Solberg
April 30, 1899 (Age 60 years)
Burial of a wifeRasmine Solberg
May 4, 1899 (Age 60 years)
Marriage of a childKarl Solberg NielsenAgnes Charlotte VittrochView this family
December 25, 1900 (Age 61 years)
Marriage of a childAxel Soelberg-NielsenLouise Christine Vilhelmine GrønlundView this family
January 1, 1907 (Age 67 years)
Marriage of a childKarl Solberg NielsenLaura Marie Karoline Frederikke WernerView this family
July 23, 1916 (Age 77 years)
Death of a sonKarl Solberg Nielsen
August 13, 1919 (Age 80 years)
Burial of a sonKarl Solberg Nielsen
August 19, 1919 (Age 80 years)
Death March 6, 1922 (Age 83 years)
Burial March 13, 1922 (7 days after death)
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: December 14, 1839Boeslunde, V. Bøgebjerg
-10 months
himself
Father’s family with Dorthe Andersdatter - View this family
father
step-mother
Marriage: May 27, 1842Boeslunde kirke
Family with Rasmine Solberg - View this family
himself
wife
Marriage: July 7, 1871Homå kirke
4 years
son
2 years
son
4 years
son

Shared note
Niels Nielsen Født: 31-01-1839 i Boeslunde, kirkedøbt 10-03-1839 i Boeslunde kirke - søn af fruentimmer Karoline Nielsdatter (pigen Caroline Nielsdatter) tjenende forpagteren på Espe, opholdende sig for tiden hos husmand Niels Pedersens enke i V. Bojeberg (alias Niels Nielsens mor Birthe Nielsdatter). Har udlagt som barnefader ungkarl (soldat) Niels Nielsen i Helsingør (som for tiden er i militærtjeneste i Helsingør). Faddere: Pigen Sophie Pedersdatter tjenende på Espe; Karen Pedersdatter ligeledes; Avlskarl Christen Jensen ligeledes; Husmand Peder Hansen i Vester Bøgebjerg; ungkarl Søren Nielsen ibidem = samme sted. Anmærkninger: Slegfred (uægte født). Vacc. 16-07.1840. Kilder: KB-opslag 15, nr. 4, side 23. Boeslunde sogn. K.M. År 1837-1845. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=148460#148460,24533608 og KB-opslag 2, nr. 4. Boeslunde sogn. H.M. År 1839-1855. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=203267#203267,38551261 Erhverv: Landpolitibetjent i Skælskør, pens. overpolitibetjent i Kolding idet han tager sin afsked i 1915 (læs herunder omtalen i Kolding Folkeblad den 29. marts 1915). Gift 07-07-1871: Niels Nielsen på 32 år, ungkarl og politibetjent i Sorø Amt (søn af boelsmand Niels Nielsen og hustru Karoline Nielsen af Boeslunde) gifter sig 07-07-1871 i Homå kirke med jomfru Rasmine Solberg af Homaa på 29 år (datter af smed Peder Solberg og hustru Else Marie Solberg af Homaa). Kilde: KB-opslag 113, nr. 1, side 137. Homå sogn, Djurs Sønder herred, Randers amt. K.M. År 1860-1876. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=164331#164331,27599386 Død 06-03-1922: Niels Nielsen, fhv. overpolitibetjent i Kolding, boende Borgergade 10, f. 31-01-1839 i Boeslunde sogn, dør 06-03-1922, 83 år gl. på De gamles Hjem, Kolding og bliver begravet 13-03-1922 på Kolding kirkegård. Enkemand efter Rasmine Solberg. Skifteattest 07-03-1922, dødsattest 07-03-1922. Kilde: KB-opslag 264, nr. 35. side 261. Kolding Sankt Nikolaj sogn. Brusk herred. Vejle amt. K.M. År 1916-1922. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=165671#165671,27831135 *********************************** Folkebladet Sydjylland (1889-1993) - Mandag den 29. marts 1915: Kolding Folkeblad: Overbetjent Nielsens Afsked. Festen i Lørdags Aftes på "Kronborg". Kolding, Mandag (den 29. marts 1915) Overbetjent Nielsen fik i Lørdags Aftes det stærkeste Indtryk af, hvor afholdt og elsket han har formaaet at gøre sig saa vel blandt Politi som Borgerskab i de 33 Aar, han har varetaget sin Gerning her i Kolding med aldrig svigtende Pligttroskab, Forstaaelse og Hensynsfuldhed. Den store Deltagelse i Festen var ham et Bevis herfor. Med Borgmester Lau i Spidsen var der mødt en stor og repræsentativ Kreds af Borgere for at bringe Nielsen deres Tak, og naturligvis var alt, hvad der har med Lov og Ret at gøre, ogsaa mødt - undtagen de fire Betjente, der var udsete til at passe paa Byen. Medens Musiken spillede, førtes Hædersgæsten til Bords af Politimester Terndrup og Borgmester Lau, hvorpaa Politibetjent Rasmussen paa Festarrangørernes Vegne bød Velkommen og udbragte et Leve for Konge og Fædreland, der efterfulgtes af de 9 hurra'er og "Kong Christian". Byfoged Terndrup holdt Festtalen. Det er nu godt et Par Maander siden Overbetjent Nielsen indgav sin Ansøgning om Afsked og omtrent ligesaa længe siden, han fik den bevilget. Kort efter kom Borgmester Lau til mig og sagde: "Vi skal vel have en Fest". "Ja", svarede jeg. "Politiet tænker rigtignok derpaa, men hvis Borgerne ogsaa vil være med, er det naturligvis endnu bedre". Det er mig en Glæde at se saa mange af Kolding Bys Borgere her i Aften. Det vidner ikke alene om, at de har sat Pris paa Overbetjent Nielsen, men ogsaa om, at man sætter Pris paa Politiets Virksomhed i det hele taget. Meget er jo forandret, siden Nielsen for 33 Aar siden kom her til Byen, han har set den vokse og dens Indbyggertal fordoble sig - ja, og Mandskabet paa Politistationen mange, mange Gange fordoble sig. Naar han nu trækker sig tilbage, har han Krav paa at faa sin Skudsmaalsbog paategnet. Mine to Forgængere satte stor Pris paa Overbetjenten. Ogsaa jeg har faaet det bedste Indtryk. Han har altid haft et venligt Smil i Øjet overfor Byens Borgere og altid behandlet Folk, ogsaa dem, som kom paa Kant med Loven, med udmærket Forstaaelse og Venlighed. Nielsen har indset, at man kommer videst med det Gode, naar man vil have Sandheden frem. Med Brutalitet naas intet. Nielsens Rapporter har altid været Mønsterrapporter. I hans Skudsmaalsbog vil jeg sætte et stort ug, og til hans Kolleger vil jeg sige: Arbejd videre i hans Aand. Kære Overbetjent, se hyppig op til os paa Stationen. Af Politikassen er der tilstaaet Dem et Gratiale stort nok til, at De kan rekreere Dem nogle Maaneder (Overbetjenten rejser sig og takker). Lad os ønske Overbetjenten en glad og lykkelig Livsaften! (Hurra!). Borgmester Lau oplyste om Forholdene ved Overbetjentens Ansættelse. Da havde et Mindretal stemt imod i Byraadet, ikke af personlige Grunde, tværtimod! Hans gode Egenskaber var der gaaet Ry af forud, men man ønskede Pladsen besat med en af Byens egne Borgere. Venstre stemte paa en Højremand og højre på Venstremanden Nielsen. I den første Tid var der mange Torne paa hans Vej. Ikke alle syntes om den energiske og pligtopfyldende Maade, hvorpaa han optraadte. Det kom ofte til Rivninger, naar Nielsen krævede mere Renlighed i Gader og Gaarde, men Borgerskabet lærte at indse, at det ikke var hans Mening at genere. Man lærte at kende ham som Borgernes Ven, og nu er der ingen, der kan forstaa, at han blev nægtet Optagelse i Industriforeningen i sine unge Dage. Hans kommunale Sans og Interesse har været til stor Nytte. Baade Byraadet og Udvalgene høstede Gavn deraf. I Fattigudvalg og Alderdomsudvalg har han virket som Sekretær, saa man ofte maate beundre ham. Der er mange af de gamle fattige, der i Aften tænker paa Dem, Nielsen! De er en Pryd for Deres Stand, og De har været en af Byens bedste Borgere. Jeg bringer Dem en hjærtelig Hilsen fra Kolding Byraad! Politiassistent Reeh meddelte at Aarsagen til, at Nielsen tog herover fra Sjælland var den, at han her kunde faa sine Børn i en bedre Skole. Lønnen var den samme her som der - nemlig 350 Rdlr. Hans hustru havde altid Kaffen parat, naar hun saa ham i Gadespejlet, og hendes Økonomi vakte stor Beundring. F. Eks. sagdes det, at hun kunde tage den dejligste Grønkaal og Hvidkaalssuppe paa afsiet Saltlage (Munterhed). Nielsen har alle Dage været en god Far for sine Børn - Senere bragte Politiassistenten Hædersgæsten en Tak fra Kollegerne i Politietaten. Nielsen havde altid rakt sine Kammerater en hjælpende Haand, f. Eks. med Rapporter. Hvor ofte har jeg ikke kunnet sige til mig selv: "Haanden er vel Rasmussens, men Røsten er Nielsens!" (Munterhed). Efter at Byfogden havde oplæst de indløbne Telegrammer, af hvilke kan nævnes: fra Fattigudvalget (afsendt fra Aalborg), fra Byfoged Baller, Sorø, ("til min gamle Ven og Vaabenbroder"), rejste Overbetjent Nielsen sig og udtalte: Højtærede Forsamling! Min hjærteligste Tak for al Opmærksomhed. - Jeg har gjort min Pligt, og hver Koldingborger er tilsidst blevet min Ven. Tak til Kolding Kommune og alle. Dette er mere end nogen Mand kunde vente sig. Jeg agter ikke at forlade Kolding, jeg kan ikke forlade den. Jeg bliver her, hvor jeg i mange Aar kun har haft Venner. Er det Løgn? Tak for i Aften på Børns og egne Vegne. Købmand Solberg Nielsen, København, bragte Børnenes Tak og udbragte et Leve for Kolding By. Korrespondent Christensen omtalte i en varmfølt og inderlig Tale, hvad Nielsen havde gjort for mange nede i Folkets Dyb, og fremdrog Eksempler paa, hvorledes han havde reddet adskillige fra Forbryderbanen. Redaktør Aubech talte for Kolding Politi, som heldigvis har flere Øjne på Knapperne end i Hovedet. Overbetjent Nielsen takkede sine Kolleger for godt Kammeratskab, og fremdrog Minder fra den Gang han som Soldat stod i "Skanse Nr. 1" og fik en Granatstump i Brødposen, medens han stod og pudsede Knapper. Da hed han "1. Kompagnis Laps". Byfogedfuldmægtig Cortsen talte for Vaabenbrødrene, hvorefter man staaende sang 1. Vers af "Den Gang jeg drog af Sted". Hermed sluttede Talernes Rækker, og Betjent Rasmussen bød velbekomme. Ind mellem Talerne blev der sunget fire Gange paa ialt 33 Vers. De to bedste af dem var skrevet af Georg Vittenberg og gjorde mægtig Lykke. Da Aftenens Helt ved 12-Tiden forlod Festlokalerne, rejste man sig rundt ved alle Kaffebordene og gav ham det sidste jublende hurra. Her slutter vi Referatet, skønt Festen saa sandt ikke var forbi paa dette Tidspunkt. Kilde: http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aaff4f075-0305-4ba4-917b-6fed291d97f3/query/%22solberg-nielsen%22%20kolding *********************************** Folketællinger: I FT-1840: bor familien Niels Nielsen i et hus Vester Bøgeberg by i Sorø, Boeslunde sogn, Slagelse, Kilde: ddd.dda.dk, familienr. 53, B8619: Niels Nielsen på 25, Gift, huusmand, lever af Jordlodden Karoline Nielsen på 29, Gift, hans kone >> Niels Nielsen på 1 år, Ugift, deres Søn Birte Nielsen på 55 år, Enke, Aftægtskone, huusfaders moder der af ham forsørges. FT-1840: Se også nedenstående originale folketælling: Niels Nielsen på 25, husmand, lever af Lodden og Karoline Nielsen på 29 og deres >> søn Niels Nielsen på 1 år samt Niels Nielsens moder, enke Birthe Nielsen på 55 år, der er aftægtskone og forsørges af sin søn. Kilde: FT-1840, FT-opslag 34. Vester Bøgebjerg, Boeslunde. FT1840_01918_00239. I FT-1845: bor Niels Nielsen med sin nye ægtefælle stadig i et hus i Vester Bøgebjerg, Slagelse herred, Sorø amt. Kilde: ddd.dda.dk, fam. nr. 5, FT-1845, C3338: Niels Nielsen, 30, Gift, huusmand, født Her i sognet Dorthe Andersen, 27, Gift, hans kone, født Do. >> Niels Nielsen, 7 år, Ugift, deres barn, født Do. Hans Nielsen, 1 år, Ugift, deres barn, født Do. I FT-1850: bor familien Niels Nielsen i et hus i Sorø a, Slagelse h, Boeslunde sogn. Kilde: ddd.dda.dk, fam. nr. 3, FT-1850, B5953: Niels Nielsen, 35, Gift, Hmd.huusfader,lever af jordlodden, f. her i Sognet Dorthe Andersen, 32, Gift, Hans kone, f. her i Sognet >> Niels Nielsen, 12 år, Ugift, Deres børn, f. her i Sognet Hans Nielsen, 6 år, Ugift, Deres børn, f. her i Sognet Peder Nielsen, 3 år, Ugift, Deres børn, f. her i Sognet Carl Nielsen, 1 år, Ugift, Deres børn, f. her i Sognet FT-1880: Ved Landevejen til Slagelse, Matr. 65, Forhus, Stue, a, Skælskør Købstad, Vester Flakkebjerg, Sorø amt. Kilde: DDD C3061: >> Niels Nielsen på 41 år, Gift, Husfader, Landpolitibetjent, født i Boeslunde Sogn, Sorø Amt Rasmine Nielsen, f. Solberg på 38 år, Gift Hans Kone, født i Ham??, Randers Amt - læs Homaa Karl Solberg Nielsen på 4 år Deres Søn, født i Skelskør Aage Solberg Nielsen på 2 år Deres Søn, født i Skelskør. Fadder i 1905: >> Niels Nielsen, Politibetjent i Kolding optræder ved Rigmor Soelberg's dåb i 1905 i i Sankt Matthæus kirke, Kbh. - Niels Nielsen må da være ca. 66 år gl.: Rigmor Soelberg (oprindelig døbt Rigmor Emilie Solberg Nielsen) f. 12-02-1905 på Sønder Boulevard 49, 4. sal, Kbh. i Sankt Matthæus sogn og døbt 12-06-1905 i Sankt Matthæus kirke. Datter af bogholder Aage Solberg Nielsen og Mariane Gertrudane Christensenpå 23 år. Faddere: Forældrene samt politibetjent Nielsen, Kolding. Anmærk.: Århus amt j.nr. 310-114-1975 er det fulde navn: RIGMOR SOELBERG (La. af. Sj. 1976-1258). Udtrådt af folkekirken den 25-01-1984 i Vor Frue sogn i Århus. Den 03-09-1996 ind i folkekirken i Vor Frue Sogn, Århus. Kilde: KB-opslag 272, nr. 45. Sankt Matthæus sogn, Kbh. K.M. År 1901-1906. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=156039#156039,26116922 FT-1906: Borgergade 10, 1. sal, th., Kolding købstad, Vejle amt: >> Niels Nielsen, f. 31-01-1839 (i Boeslunde), enkemand, husfader, politibetjent i Kolding købstad Kilde: FT-opslag 26 og 27 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=14731#14731,522305 FT-1911: Borgergade 10, forhus, Kolding købstad, Vejle amt - fam.nr. 2: >> Niels Nielsen, f. 31-01-1839 i Boeslunde, Sorø amt, enkemand, husfader, overpolitibetjent i Kolding købstad, tilflyttet fra Skælskør i 1882 Kilde: FT-opslag 35 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=67425#67425,12708352 FT-1916: Borgergade 10, 1. sal, Kolding købstad, Vejle amt - fam.nr. 2: Niels Nielsen, f. 31-01-1839, enkemand, pensioneret overbetjent, p.t. ingen beskæftigelse Kilde: FT-opslag 35 og 36, skema 314 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=75449#75449,13320377