Correll_Dohlmann

Karl Solberg NielsenAlder: 43 år18751919

Navn
Karl Solberg Nielsen
Født 21. oktober 1875 36 34
Alias
Carl Solberg Nielsen og C. Solberg Nielsen

Dåb 1. januar 1876 (Alder 2 måneder)
Brors fødselAage Solberg Nielsen
22. januar 1878 (Alder 2 år)
Erhverv
Manufakturhandler i Middelfart og Kolding. Sidenforretningsfører/bestyrer i Roskilde

Brors dåbAage Solberg Nielsen
18. april 1878 (Alder 2 år)
Farfars dødNiels Nielsen
23. juli 1879 (Alder 3 år)
Brors fødselAxel Soelberg-Nielsen
4. august 1881 (Alder 5 år)
Brors dåbAxel Soelberg-Nielsen
30. oktober 1881 (Alder 6 år)
Mormors dødElse Maria Christensen
18. juli 1886 (Alder 10 år)
Mors dødRasmine Solberg
30. april 1899 (Alder 23 år)
ÆgteskabAgnes Charlotte VittrochVis familie
25. december 1900 (Alder 25 år)
Datters fødsel
1
Ellen Solberg Nielsen
21. april 1906 (Alder 30 år)
Datters dåbEllen Solberg Nielsen
20. juni 1906 (Alder 30 år)
Hustrus dødsfaldAgnes Charlotte Vittroch
19. august 1910 (Alder 34 år)
Hustrus begravelseAgnes Charlotte Vittroch
24. august 1910 (Alder 34 år)
ÆgteskabLaura Marie Karoline Frederikke WernerVis familie
23. juli 1916 (Alder 40 år)
Datters dødsfaldEllen Solberg Nielsen
19. oktober 1918 (Alder 42 år)
Begravelse af datterEllen Solberg Nielsen
24. oktober 1918 (Alder 43 år)
Død 13. august 1919 (Alder 43 år)
Begravelse 19. august 1919 (6 dage efter dødsfald)
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: 7. juli 1871Homå kirke
4 år
ham selv
2 år
lillebror
4 år
lillebror
Familie med Agnes Charlotte Vittroch - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: 25. december 1900Odense Vor Frue kirke
5 år
datter
Ellen Solberg Nielsen
Født: 21. april 1906 30 31Helligkorsgade 7, Kolding
Død: 19. oktober 1918Bymarken, Matr. 2C, Roskilde
Familie med Laura Marie Karoline Frederikke Werner - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: 23. juli 1916Holmens kirke, Kbh.

Delt note
Karl Solberg Nielsen alias Carl Solberg Nielsen og C. Solberg Nielsen Født: 21-10-1875 i Skælskør og døbt 01-01-1876 i Skælskør kirke - søn af landpolitibetjent Niels Nielsen og hustru Rasmine Solberg, 34 år gl. Faddere: Moderen. Dorthea Nielsen (f. Dorthea Andersdatter alias Dorthe Andersdatter) på 58 år Niels Nielsen på 61 år (barnets bedsteforældre - Vester Bøgebjerg); Peter Nielsen (halvfarbror og halvbror til Niels Nielsen) samt faderen. Kilde: KB-opslag 24, nr. 33. Skælskør sogn. Vester Flakkebjerg herred. K.M. År 1870-1891. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=155598#155598,26002622 Note: Dorthea Nielsen er stedbedstemoder, idet landpolitibetjent Niels Nielsens mor hedder Caroline Nielsdatter. Hun gjorde tjeneste på Espe gods. Erhverv: Manufakturhandler i Middelfart og Kolding. Siden forretningsfører/bestyrer i Roskilde Brudgommens 1. ægteskab: Gift 25-12-1900: Ungkarl, købmand Karl Solberg Nielsen på 25 år, født 21-10-1875 i Skjelskør, boende i Middelfart, søn af politibetjent Niels Nielsen og hustru Rasmine Solberg, gifter sig 25-12-1900 i Odense Vor Frue kirke med pigen Agnes Charlotte Vittroch på 26 år, født 15-08-1874 i Odense, datter af smedemester Hans Peter Vittroch og hustru Mathea Charlotte Kingo Pedersen. Tillysning i Middelfart kirke. Kilde: KB-opslag 107, nederst på side 104. Odense Vor Frue sogn. K.M. År 1892-1918. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=180722#180722,30683984 Brudgommens 2. ægteskab: Gift 23-07-1916: Enkemand efter 1. ægteskab med Agnes Charlotte Solberg Nielsen f. Witterache (læs: Witteroch) død 19-08-1910, forretningsbestyrer, søn af politibetjent Niels Nielsen og hustru Rasmine f. Solberg, født i Skælskør 01-01-1876 (læs: dette er hans dåbsdato): Karl Solberg Nielsen på 40 år, boende Købmagergade 19, Kbh., gifter sig igen i Holmens kirke den 23-07-1916 med pigen, datter af gårdejer Ignatius Vilhelm Carl Louis Werner og hustru Ane Werner f. Kristensen, født 26-05-1887 i Skinnerup: Laura Marie Caroline Frederikke Werner på 29 år, boende i Hedehusene. Vielsesbrev af 04-07-1917. Parret viet af pastor Hornbeck. Forlovere: Fhv. købmand Rudolph Gith, Frederiksborggade 30, 1. samt repræsentant Axel Solberg Nielsen, Reykjavikgade 4. Anmærkn.: Fattigattest fra Kolding af 06-07-1916. Attest fra brudens sogn (Taastrup). Meldt vielsen til brudens sogn. Kilde: KB-opslag 10, nr. 155. Holmens sogn. K.M. År 1916-1920. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17116057#151682,25221551 I Nationaltidende (1876-1931) - den 21. aug. 1916: "Ægteviede. Holmens kirke - Juli Maaned (1916) - Heriblandt: Forretningsbestyrer Carl Solberg Nielsen og Laura Marie Caroline Frederikke Werner." http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab92f682a-60b3-47f4-a681-0485ff25d724/query/%22carl%20solberg%20nielsen%22 Død 13-08-1919: Karl Solberg Nielsen, forretningsfører på Roskilde Mark, dør 13-08-1919 på Roskilde Mark, Sømme herred, 43 år gl., og bliver begravet 19-08-1919 på Roskilde Ny kirkegård. Født 21-10-1875 i Skælskør. Gift. Dødsårsag. Apoplexia Cerebri. Kilde: KB-opslag 46, nr. 108, side 45. Roskilde Domsogn. K.M. År 1918-1920. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=154963#154963,25871968 - Skifteprotokol - Boet efter den d. 13. August 1919 afdøde Forretningsfører Carl Solberg Nielsen af Roskilde "Der fremlagdes Skrivelse af 25.ds. fra Afdødes Enke Laura Marie Caroline Frederikke Nielsen f. Werner, hvori hun næst at oplyse, at Afdøde ikke efterlader Livsarvinger, og at hun ifølge det Skrivelsen i Original og Genpart bilagdte mellem Afdøde og hende d. 4. juli 1916 notarialiter oprettede Testamente er Afdødes eneste Arving, meddeler, at hun ikke vedgaar Arv og Gæld i Boet. Skifteforvalteren bemærkede, at Afdødes i Testamentets Post 4 nævnte Datter Ellen Solberg Nielsen d. 19. oktober s.a. er afgaaet ved Døden i Roskilde og at Afdøde som eneste Arving havde overtaget Boet efter hende. I nærværende Bo er den 27. ds. afholdt Registreringsforretning. I Henhold til det saaledes passerede vil der være at udstede Proklama til Arvinger og Kreditorer med 3 Maaneders Varsel. Til Medhjælper i Boet antog Skifteforvalteren Politifuldmægtig Schultz, Roskilde. Boet udsat Skifteretten hævet. Vidner (signeret med deres respektive underskrifter) Kilde: Roskilde Byfoged, Skifteprotokol, opslag 13, lb-nr. 102, nr. 28, side 22. År 1919 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=15242761#128973,33666540 Boet efter Forretningsfører Carl Solberg Nielsen Udbetalt blev for behandling af Proklama i Statstidende i Henhold til Kvittering der fremlagdes: 12 Kr. 75 øre. Kilde: Roskilde Byfoged, Skifteprotokol, Retskreds 4, opslag 19, lb-nr. 102, side 28. År 1919 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=15242761#128973,33666546 Folketællinger og bosteder: FT-1901: Odense, Vends, Middelfart Købstad, Middelfart, 370, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1901, C9218: Ane Kirstine Laurine Schmidt, Født Rasmussen, 14.02.1836, Enke, husmoder, mode og broderiforretning, Brenderup Sogn, Od.A. Anna Christine Emilie Schmidt, 02.02.1851, Ugift, datter, mode og broderiforretning, Middelfart >> Carl Solberg Nielsen, 21.10.1875, Gift, husfader, manufakturhandler, Skelskør Agnes Charlotte Nielsen, Født Wittroch, 15.08.1874, Gift, husmoder, Odense Anton Boesen 21.04.1885 Ugift logerende manifactur lærling Vellev Sogn, Viborg Amt Flytter fra Middelfart til Kolding i 1904: Annonce i Middelfart Avis (1861-1950) den 1. maj 1904: "Gratis Udflugt til Kolding Mine ærede tidligere Kunder indbydes venligst til hos mig at gøre deres Foraarsindkøb. Jeg byder et af de fikseste og største Lagre i Kolding, lige saa flot assorteret som de største Forretninger i Odense. Overstykker og Kjolestoffer, Vaskestoffer, Hvide-Varer, Sengeudstyr. Specielt: Brudeudstyrs-Magasin. Bemærk! Der sælges til mine bekendte billige Priser. Rejsen frem og tilbage pr. Jernbane eller Dampbaad godtgøres af mig. C. Solberg Nielsen, Centralhotellet. Østergade 26. Kolding." Kilde: http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Afa0e2e69-a2c9-477d-8937-e466c277d9cd/query/%22solberg%20nielsen%22 FT-1911: Kolding købstad, Østergade 26, matr. 308, 1. sal: >> Carl Solberg Nielsen, f. 21-10-1875 i Skælskør, enkemand, tilflyttet fra Middelfart i 1904, husfader, manufakturhandler Ellen Solberg Nielsen, f. 21-04-1906 i Kolding, barn Anna Sofie Werner, f. 05-08-1883 i (Skinnerup sogn) Thisted, ugift, tilflyttet i 1907 fra Randers, ekspeditrice hos Solberg Nielsen (se Note 1 herunder) Elisabeth Knudsen, f. 08-12-1890 i Jarding, Ribe amt, tilflyttet i 1910 fra København, tyende Kilde: FT-opslag 75 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=67495#67495,12712248 Note 1: Anne Sophie Wilhelmine Werner, f. 05-08-1883 i Skinnerup Sogn, Thisted amt, er søster til Karl Solberg Nielsens anden kone, Laura Marie Karoline Frederikke Werner, som han gifter sig med den 23-07-1916 i Holmens kirke, se FT-1901 herunder: FT-1901: Thisted amt, Hundborg herred, Thisted Købstad, Ved Havnen, fam. nr. 1066 Kilde: ddd.dda.dk, FT-1901, D8201, lbnr. 4379: Ignatius Wilhelm Carl Louis Werner, 18561004, G, Husfader, Bogholder i livsforsikrings- og ulykkesforsikringsagentur (Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring), Frederiksberg Ane Werner født Kristensen, 18500421, G, Husmoder, Intet,Vestervig Sogn, Thisted Amt, tilflyttet i 1890. Gift 1883. >> Anne Sophie Wilhelmine Werner, 18830805, U, Datter, Modehandlerinde-Elev, Skinnerup Sogn, Thisted Amt >> Laura Marie Caroline Frederikke Werner, 18870525, U, Datter, Intet, Skinnerup Sogn, Thisted Amt Holger William Werner, 18900308, U, Søn, Intet, Skinnerup Sogn, Thisted Amt Bopæl meldt i København - Udfyldelsesdato: 22-11-1911 >> Carl Soelberg Nielsen, f. 21-10-1875, Skælskør - Stillinger: Forretningsbestyrer Adresser: 01-11-1911: Egilsgade 2, stuen th. 01-11-1912: Islands Brygge 25, 4. tv. 01-11-1913: Vester Voldgade 87, 4. 27-10-1915: Fra Frederiksberg til Rosengaarden 7, 4. - hos Beenfeld 15-01-1916: Frederiksborggade 30, 2. - hos Møller Kilde: politietsregisterblade.dk, Station 1 (Indre by) - færdigtastet. Filmrulle 0040. Registerblad 3188 (unikt id: 3446144) http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/?controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=3446144&searchname=polit_adv Bopæl meldt i København - Udfyldelsesdato: 1-11-1915 >> Niels Carl Solberg, 21-10-1875, Skelskør - Stillinger: Forretningsbestyrer Adresse: 01-11-1915: Fra Frederiksberg til Rosengaarden 7 A, 4. Kilde: politietsregisterblade.dk, Station 1 (Indre by) - færdigtastet. Filmrulle 0035. Registerblad 2101 (unikt id: 1459045) http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/?controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1459045&searchname=polit_adv