Correll_Dohlmann

Johanne Bendtsdatter1807

Name
Johanne Bendtsdatter
Birth about June 7, 1807 39 43
Alias
Hanne Haugaard, Hanne Bendtz, og Johanne Frederiksen (sin farsefternavn), Johanne f. Haugaard og Johanne Holm f. Hougaard

Hjemmedøbt June 11, 1807 (Age 4 days)
Christening August 1, 1808 (Age 13 months)
Death of a paternal grandfatherConrad Haugaard
February 1809 (Age 19 months)
Death of a paternal grandmotherMarie Elisabeth Hansdatter
May 14, 1815 (Age 7 years)
Death of a motherAnna Johnsdatter
April 29, 1846 (Age 38 years)
Death of a fatherChristopher Haugaard
June 28, 1847 (Age 40 years)
Death

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: November 23, 1793Kerteminde kirke
14 years
herself

Shared note
Johanne Bendtsdatter alias Hanne Haugaard, Hanne Bendtz, og Johanne Frederiksen (sin fars efternavn), Johanne f. Haugaard og Johanne Holm f. Hougaard Født: ca. 07-06-1807 i Kerteminde sogn og hjemmedøbt 11-06-1807 der - datter af tømrersvend Bendt Frederichsen og hustru Anne Cathrine Pedersdatter. Fremstillet i Kerteminde kirke 01-08-1808, og kaldet: Johanne. Barnet blev båret af hattemager Christoffer Haugaards kone. Testes: Niels Bagers kone. Tømrermand Caspar Nielsen, lods Jens Olsen Rue. Sømand Christoffer Clausen. Konen i kirke forhen 16-07-1807. Kilde: KB-opslag 166. side 317. Kerteminde sogn. Bjerge h. Odense a. E.M. År 1761-1814. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=179751#179751,30483873 Gift 1. g. 28-06-1828: Købmand og brændevinsbrænder, Hans Mathias Møller gifter sig 28-06-1828 i Kerteminde kirke med Hanne Haugaard (alias Johanne Bendtsdatter): "Mathias Møller, 28 år, gifter sig 28-06-1828 i Kerteminde kirke med pigen Hane (Hanne) Haugaard, 21 år. Forlovere: Købmand Haugaard (alias Christopher Haugaard) og Math. Nielsen. Kilde: KB-opslag 108, nr. 142-4, side 110. Kerteminde sogn. Bjerge h. Odense amt. K.M. År 1814-1829. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=179752#179752,30484205 En søn af 1. ægteskab, cand. theol. Christoffer Møller, blev Adjunkt ved Haderslev Latinskole, men blev i 1864 fordrevet af tyskerne. 1882-83: Matematiklærer i Kbh. Gift 2. g. med købmand og gæstgiver, Jørgen Holm Folketællinger: FT-1834: Odense, Bjerge, Kerteminde Købstad, Langegade [33], No. 21 - 1ste familie, 27, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1834, C1088: Hans Mathias Møller, 34, Gift, Kjøbmand (og brændeviinsbrænder) >> Hanne Bendtz, 27, Gift, hans kone Anne Mariea Elisabeth Møller, 6, Ugift, deres børn Christen Frederik Chrisoffer Møller, 4, Ugift, deres børn Gertrud Marie Møller, 25, Ugift, huusfaderens søster Karen Marie Sørensdatter, 25, Ugift, tjenestefolk Anne Jensdatter, 25, Ugift, tjenestefolk Just Nielsen, 25, Ugift, tjenestefolk Hans Jensen, 26, Ugift, tjenestefolk Niels Andersen, 28, Ugift, tjenestefolk FT-1840: Odense, Bjerge, Kerteminde Købstad, Langegade - vestre side, 21, 29, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1840, C7682: Jørgen Holm, 39, Gift, Kjøbmand, Giæstgiver >> Johanne Frederiksen, 32, Gift, Hans kone Anne Marie Møller, 12, Ugift, Hendes børn Christian Frederik Christoffer Møller, 10, Ugift, Hendes børn Niels Andersen, 38, Ugift, Tjenestefolk Rasmus Rasmussen, 25, Ugift, Tjenestefolk Anders Johansen, 50, Gift, Tjenestefolk, hans kone boer i Vester Kjerby Peder Jespersen, 39, Ugift, Tjenestefolk Peder Andersen, 39, Ugift, Tjenestefolk Johan Johansen, 40, Gift, Tjenestefolk, hans kone boer i Hindslev Søren Nielsen, 19, Ugift, Tjenestefolk Anne Kirstine Pedersen, 23, Ugift, Tjenestefolk Kirsten Hansen, 22, Ugift, Tjenestefolk Maren Jacobsen, 28, Ugift, Tjenestefolk Christiane Cicilia Fabritius, 16, Ugift, Tjenestefolk FT-1845: Odense, Bjerge, Kerteminde Købstad, Kjerteminde Kiøbstad, Langegade, huuset, 21, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1845, B7866: Jørgen Holm, 39, Gift, gjest?? og kjøbmand, Dalby sogn, Odense Amt >> Johanne Bansen, 37, Gift, hans kone, Kjerdeminde (alias Johanne Bendtsdatter) Christofer Møller, 14, Ugift, hans pleiebørn, dito [Kjerdeminde] Maria Møller, 16, Ugift, hans pleiebørn, dito [Kjerdeminde] Jakkobine Jensen, 17, Ugift, hans tjenestepiger, Kjerdeminde Anne Pedersdatter, 33, Ugift, hans tjenestepiger, Wiby sogn, Odense Amt Christijane Gomsen??, 18, Ugift, hans tjenestepiger, Kjerdeminde Rike Hanssen, 29, Ugift, hans tjenestepiger, Dalum sogn, Odense Amt Lars Jensen, 37??, Ugift, hans tjenestefolk, Østrup sogn, Odense Amt Anders Johansen, 36, Gift, hans tjenestefolk, Kølstrup sogn, Odense Amt Peder Andersen, 43, Ugift, hans tjenestefolk, dito [Kølstrup sogn, Odense Amt] Mas Larssen, 26, Ugift, hans tjenestefolk, Dalby sogn, Odense Amt Anders Pedersen, 28, Ugift, hans tjenestefolk, Mesinge sogn, Odense Amt Hans Rasmussen, 25, Ugift, hans tjenestefolk, Dristrup sogn, Odense Amt FT-1850: Odense, Bjerge, Kerteminde Købstad, Langegade [33], No. 23, 20, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1850, C3112: Jørgen Holm, 50, Gift, huusfader, gjestgiver og brændeviinsbrender, Dalby, Odense Amt >> Johanne fød Haugaard, 43, Gift, huusmoder, Kjerteminde Marie Elisabet Møller, 22, Ugift, deres datter, Kjerteminde Stine Jensen, 23, Ugift, tjenestepiger, Stege, Lumbye Sogn, Odense Amt Marie Jesperdatter, 32, Ugift, tjenestepiger, Kjerteminde Dorthea Poulsen, 27, Ugift, tjenestepiger, Revninge, Odense Amt Jule Nielsen, 17, -, tjenestepiger, Kjerteminde Hans Sørensen, 27, Ugift, tjenestekarle, Aunsløv, Svendborg Amt Lars Jensen, 38, Ugift, tjenestekarle, Lille Viby, Drigstrup Anders Ottesen, 32, Ugift, tjenestekarle, Lilli Viby Niels Jørgensen, 23, Ugift, tjenestekarle, Store Viby Niels Larsen, 68, Enkemand, tjenestekarle, Mesinge FT-1860: Odense, Bjerge, Kerteminde Købstad, Kjerteminde Kjøbstad, Forhuset no 22, stuen, 1, Kilde: FT-1860, B0400: Jørgen Holm, 60, Gift, huusfader, gjæstgiver, Dalby Præstegaard, Odense Amt >> Johanne Holm født Hougaard, 53, Gift, hans kone, Kjerteminde Marie Hansen, 22, Ugift, tjenestepige, dito [Kjerteminde] Marie Chirstine Andersen, 16, Ugift, dito [tjenestepige], Lumby sogn, Odense Amt Karen Nielsen, 43, Ugift, dito [tjenestepige], Dalby, Odense Amt Kirstine Rasmussen, 21, Ugift, dito [tjenestepige], Kjerteminde Hans Jørgensen, 39, Gift, tjenestekarl, Bovense, Svendborg Amt Jens Nielsen, 40, Gift, tjenestekarl, ?? Mark Rasmus Sørensen, 55, Enke(mand), tjenestekarl, Maale, Odense Amt Søren Olsen, 21, Ugift, dito [tjenestekarl], Fraugde, Odense Amt Jørgen Pedersen, 40, Gift, dito [tjenestekarl], Revninge, Odense Amt Anders Jørgensen, 36, Ugift, dito [tjenestekarl], Hundslev Mark, Odense Amt Niels Jørgensen, 28, Ugift, dito [tjenestekarl], dito [Hundslev Mark, Odense Amt] Om plejeforældrene: C. Haugaard (1804-1818): Den eligerede Borger, der gennem denne Periode (fra 1804-1818) kun underskriver sig saaledes, maa efter foretagne Undersøgelser antages at være identisk med Christoffer Conradsen Haugaard (Haffgaard), døbt 5. Jan. 1768. - Hans Udnævnelse til eligeret Borger findes ikke i Retsbogen. Han var Søn af Hattemager Conrad Haugaard og fortsatte Faderens Haandværk, men tog Borgerskab som Købmand 10. Novbr. 1817. Han ægtede 23. Novbr. 1793 Ane Joensdatter fra Nordenhuse i Aunslev Sogn; hun var født ca. 1765. Ifølge Skøde, tinglyst 8. April 1793 ejede han Brandtaks. No. 21A paa Langegade (nu No. 47), og ved Auktionsskøde af 24. Juni 1812 erhvervede han Brandtaks. No. 16A, nu Langegade 33, hvor der fra gammel Tid var Gæstgivergaard... Ægtefællerne var barnløse, men tog et Par Plejedøtre til sig: den ene af disse var deres Gudbarn, Datter af Tømrersvend Bendt Frederiksen, Johanne Bendtsdatter, der senere - endog ved sin Vielse i 1828 - benævnes Hanne Haugaard. (Hun var først gift med Hans Mathias Møller og efter hans Død med Jørgen Holm, der begge fortsatte Gæstgiveriet. - En Søn af 1. Ægteskab, cand. theol. Christoffer Møller, blev Adjunkt ved Haderslev Latinskole, men blev i 1864 fordrevet af Tyskerne. - Forf. (læs: Forfatteren) har i 1882-83 haft ham som Matematiklærer i Kbh.) Paa Raadstuesamlingen 2. Jan. 1816 blev Haugaard valgt til Kæmner og fungerede som saadan i 4 Aar, men fritoges 2. Jan. 1819 for Hvervet som eligeret. - Han døde 28. Juni 1847; Hustruen var død 29. April 1846. Kilde: Fynske Aarbøger udgivet af Historisk Samfund for Fyns Stift, VI - Odense 1958, V. Woll: De eligerede mænd i Kerteminde, side 470, Nr. 49.