Correll_Dohlmann

Kai Alfred Rodian GressAlder: 40 år18951936

Navn
Kai Alfred Rodian Gress
Født 31. december 1895
Dåb 21. marts 1897 (Alder 14 måneder)
Forældres ægteskabNiels Johan Hjalmar GressDagmar Caroline Mathilde RodianVis familie
1899 (Alder 3 år)

ÆgteskabAsta KiærVis familie
30. december 1919 (Alder 23 år)
Søns fødsel
1
Tony Rodian
13. november 1931 (Alder 35 år)
Erhverv
Grosserer

Søns dåbTony Rodian
7. februar 1932 (Alder 36 år)
SkilsmisseAsta KiærVis familie
før 1935 (Alder 39 år)
Død 24. november 1936 (Alder 40 år)
Begravelse 29. november 1936 (5 dage efter dødsfald)
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Skilsmisse: 1895ophørt
1 år
ham selv
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: 1899
-3 år
ham selv
Familie med Viola Aistrup - Vis familie
ham selv
hustru
søn
Tony Rodian
Født: 13. november 1931 35 19Allegade 31, Frederiksberg
Død: 19. april 1995Bianco Lunos Alle, Frederiksberg
datter
Privat
Familie med Asta Kiær - Vis familie
ham selv
ekskone
Ægteskab: 30. december 1919Holmens kirke, Kbh.
Skilsmisse: før 1935Skilt
Kay Bernhard Hertz + Viola Aistrup - Vis familie
hustru’s ægtemand
hustru
steddatter
Privat
steddatter
Privat

Delt note
Kai Alfred Rodian Gress Oprindelig døbt Kaj Alfred Rodian *) Født: 31-12-1895 på Tøjhusgade 15, 1. sal, Kbh. (læs: Gasvej 12, 1. sal, Kbh. Moderen Meldt afgang til Tøjhusgade 15, 1. sal, Kbh.) i Sankt Matthæus sogn, Kbh. hos kgl. køkkenbetjent Chr. Hansen, Slotsmenigheden. Døbt 21-03-1897 af hr. slotsbetjent Linnemann i Christiansborg Slotskirke, Kbh. Forældre: Ugift Dagmar Caroline Mathilde Rodian på 24 år, og udlagt barnefader, fuldmægtig Alfred Jørgensen. Plejeforældrene: Køkkenbetjent Chr. Hansen, Tøjhusgade 15, Kbh. Faddere: Sømineelev Hans Nielsen, Torvegade 24. Jfr. Else Christiansen, Tøjhusgade 15, 1. sal og plejeforældrene. Anmærkninger: Kai Alfred Rodian er født i Sankt Matthæus sogn, Kbh. *) Ifølge kgl. bevilling af 03-06-1914 er det tilladt Kai Alfred Rodian at føre navnet Gress i stedet for Rodian. Hans fulde navn bliver: Kai Alfred Gress. Ifølge navnebevilling er adoptivforældrene: Toldassistent Niels Johan Hjalmar Gress og hustru Dagmar Caroline Mathilde Gress f. Rodian. Iht kgl. bevilling af 07-03-1924 fører barnet fornavnet Rodian. Fulde navn fremtidigt: Kai Alfred Rodian Gress. Kilde: KB-opslag 22, nr. 2 (se år 1897). Hof- og Slotskirken, Kbh. K.M. År 1892-1925 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151465#151465,25164856 se også fødte: Kilde: KB-opslag 355, nr. 992. Kai Alfred Rodian født på Gasvej 12, 1. sal, Kbh. og døbt 21-03-1897 i Slotskirken af pastor Linnemann. Moderen: ugift Dagmar Caroline Mathilde Rodian på 22 år. Meldt afgang til Tøjhusgade 15, 1. sal, Kbh. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=156028#156028,26112877 Adoptionsbevilling af 03-06-1919 af toldassistent Niels Johan Hjalmar Gress, f. 14-05-1876 i Kbh., der er gift med moderen Dagmar Caroline Mathilde f. Rodian, Vesterbrogade 96, Kbh. Erhverv: Grosserer Gift 1. g. 30-12-1919: Ungkarl, grossserer, Kai Alfred Gress på 24 år, boende Bagerstræde 1, 3. sal, Kbh. (f. 31-12-1895 i København og døbt i Christiansborg Slotskirke - adopteret iflg. adoptionsbevilling af 03-06-1919 af toldassistent Niels Johan Hjalmar Gress og hustru Dagmar Caroline Mathilde f. Rodian) gifter sig 30-12-1919 i Holmens kirke, Kbh. med ugift Asta Kiær på 20 år, boende Kvægtorvsgade 1, 4. sal, Kbh. (f. 02-01-1900 i Sankt Pauls sogn, Kbh., datter af bogbinder Jacob Ludvig Ehlert Kiær og hustru Konradine Jensine Emilie f. Schmidt, Kvægtorvsgade 1, 4. sal, Kbh.). Lysning i Maria sogns kirke. Forlovere: Brudens forældre og brudgommens forældre. Kilder: KB-opslag 216, nr. 264. Holmens sogn, Kbh. K.M. År 1916-1920. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151682#151682,25221757 samt KB-opslag 143, side 142. Maria sogn, Kbh. K.M. År 1914-1924. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=153565#153565,25586815 Brudens 1. ægteskab: Gift 2.g. 08-09-1935: Fraskilt, grosserer Kai Alfred Rodian Gress, boende Vesterbrogade 69, Kbh. (f. 31-12-1895 på Tøjhusgade 15, 1. sal, Kbh. (i Sankt Matthæus sogn, Kbh.) - søn af Dagmar Caroline Mathilde Rodian, f. 14-06-1875, og udlagt barnefader, fuldmægtig Alfred Jørgensen) - adopteret iflg. adoptionsbevilling af 03-06-1919 af toldassistent Niels Johan Hjalmar Gress, f. 14-05-1876 i Kbh., der er gift med moderen Dagmar Caroline Mathilde, Vesterbrogade 96, Kbh. - Kai Alfred Rodian gifter sig 08-09-1935 i Skovshoved kirke med pige, husbestyrerinde Arnolda Nielsine Viola Aistrup (navneforandring af 26-05-1916 fra Aistrup til Korndal), boende Vesterbrogade 69, Kbh. (f. 01-12-1911 på Rigshospitalet, Kbh., datter af (adoptivfaderen) forretningskusk Arnold Peter Georg Aistrup (navneforandring af 26-05-1916 fra Aistrup til Korndal) og hustru Marie Elisa Florentine Pedersen f. Hansen - iht. Lov 130 af 27. maj 1908, § 11. Vidner: Fru Dagmar Gress, Vesterbrogade 96, Kbh. (brudgommens mor) samt fru ingeniør Andersen, Vesterbrogade 96, Kbh. Kilde: KB-opslag 195, nr. 42. Skovshoved sogn. K.M. År 1922-1935. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=155720#155720,26023800 Børn: Kai Alfred Rodian Gress, grosserer, og hustru Arnolda Nielsine Viola Gress f. Aistrup får sammen 2 børn: ID 248-1b5a1b1a1: Kaj Tonny Rodian Gress (alias Tony Rodian) ID 248-1b5a1b1a2: Lis Ellen Rodian Gress Død 24-11-1936: Kaj Alfred Rodian Gress, grosserer, dør 24-11-1936 kl. 8 på Frederiksberg hospital, 40 år gl. Han bliver begravet 29-11-1936 på Solbjerg kirkegård, Frbg. (nu Solbjerg Parkkirkegård, Frbg.) Adresse ved død: Allégade 2, 1. sal, Frbg. Grosserer, gift med Arnolda Nielsine Viola f. Aistrup. Født 31-12-1895 i Kbh., (i Skt. Matthæus sogn) døbt 21-03-1897 i Christiansborg Slotskirke. Søn af toldassistent Niels Johan Hjalmer Gress (adoptivfar) og hustru Dagmar Caroline Mathilde f. Rodian. Kilde: KB-opslag 116, nr. 89. Frederiksberg sogn. K.M. År 1934-1939. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=149723#149723,24781486 Folketællinger og bosteder: Bopæl meldt i Kbh. - Udfyldelsesdato: 1-11-1906 Hovedperson: Niels Johan Hjalmar Gress, 14-05-1876, København - Stillinger: Toldfuldmægtig Ægtefælle: Dagmar Gress, 14-06-1878, København Barn: >> Kaj Alfred Gress (født Gress), 31-12-1895 Adresser: 01-11-1906: Fra Hellerup til Maria Kirkeplads (Istedgades Kirkeplads) 6, stuen 01-05-1907: Fra Hellerup til Istedgade 35, 2. 01-11-1913: Bagerstræde 1, 3. Kilde: politietsregisterblade.dk, Station 5 (Vesterbro) - fejlrettes. Filmrulle 0010. Registerblad 2991 (unikt id: 2027965) http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/?controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=2027965&searchname=polit_adv Bopæl meldt i Kbh. - Udfyldelsesdato: 1-11-1915 >> Kaj Alfred Rodian, f. 31-12-1895, København - Stillinger: Commis Adresse: 01-11-1915: Fra Kolding til Boyesgade 13, 1. Kilde: politietsregisterblade.dk, Station 5 (Vesterbro) - fejlrettes. Filmrulle 0043. Registerblad 786 (unikt id: 2325311) http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/?controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=2325311&searchname=polit_adv Bopæl meldt i Kbh. - Udfyldelsesdato: 01-05-1920 >> Kaj Alfred Rodian Gress, 31-12-1895, København - Stillinger: Grosserer Ægtefælle: Asta Gress, f. 08-01-1900, København (bopæl: 01-11-1915: Kvægtorvsgade 1, 4. - alias Asta Kiær, f. 02-01-1900 i Kbh. - datter af bogbinder Ehlert Jacob Ludvig Kiær og hustru Conradine Jensine Emilie - se http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/?controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=2076346&searchname=polit_adv Adresse: 01-05-1920: Fra Bagerstræde 1 til Bredgade 20, 2. Kilde: politietsregisterblade.dk, Station 3 (Sankt Annæ, Øster og Vester) - fejlrettes. Filmrulle 0006. Registerblad 2770 (unikt id: 1761357) http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/?controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1761357&searchname=polit_adv Bopæl meldt i Kbh. - Udfyldelsesdato: 1-11-1920 Særlige bemærkninger: P.E.Reg.0. 05-11-1921/472 >> Kaj Alfred Rodian Gress, 31-12-1895, København - Stillinger: Grosserer Ægtefælle: Asta Grees, 02-01-1900, København (f. Asta Kjær) Adresse: 01-11-1920: Fra Bredgade 20, 2. til Vesterbrogade 126, 2. Kilde: politietsregisterblade.dk, Station 5 (Vesterbro) - fejlrettes. Filmrulle 0010. Registerblad 2990 (unikt id: 2027964) http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/?controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=2027964&searchname=polit_adv FT-1925 - 5. nov.: Vesterbrogade 126, 2., Kbh.: >> Kaj Alfred Gress Rodian, f. 31-12-1895 i Kbh., gift, husfar, grosserer Asta Gress Rodian, f. 02-01-1900 i Kbh., gift, husmor, hustru samt 1 husassistent og 1 logerende Kilde: FT-opslag 1869 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=94017#94017,15606024