Correll_Dohlmann

Valdemar HempelAlder: 37 år18801917

Navn
Valdemar Hempel
Født 26. februar 1880 39 26
Dåb 7. juni 1880 (Alder 3 måneder)
Søsters fødselJohanne Marie Hempel
25. januar 1881 (Alder 10 måneder)
Erhverv
Overretssagfører, Ekspeditionssekretær. Kontorchef i Kbhvns.Hospitalsdirektorat

Søsters dåbJohanne Marie Hempel
11. april 1881 (Alder 13 måneder)
Søsters fødselJenny Hempel
19. februar 1882 (Alder 23 måneder)
Søsters dåbJenny Hempel
3. juni 1882 (Alder 2 år)
Søsters fødselAnna Hempel
11. juli 1883 (Alder 3 år)
Søsters dåbAnna Hempel
6. september 1883 (Alder 3 år)
Søsters fødselKaren Elisabeth Hempel
2. august 1887 (Alder 7 år)
Søsters dåbKaren Elisabeth Hempel
30. oktober 1887 (Alder 7 år)
ÆgteskabGerda DohlmannVis familie
23. april 1912 (Alder 32 år)
Søns fødsel
1
Gunnar Søfrin Hempel
24. juli 1916 (Alder 36 år)
Søns dåbGunnar Søfrin Hempel
18. februar 1917 (Alder 36 år)
Død 15. august 1917 (Alder 37 år)
Begravelse 21. august 1917 (6 dage efter dødsfald)
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: 11. april 1878Hammel kirke
11 måneder
storebror
1 år
ham selv
11 måneder
lillesøster
13 måneder
lillesøster
17 måneder
lillesøster
4 år
lillesøster
Familie med Gerda Dohlmann - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: 23. april 1912Paris, Frankrig
4 år
søn

Delt note
Valdemar Hempel Født: 26-02-1880 i Hammel sogn og døbt 07-06-1880 i Hammel kirke - søn af (assessor pharm.) apoteker Preben Hempel og hustru Hulda f. Jespersen, 26 år gl., på Frijsenborg Apotek. Frembåret af købmand Jespersens enke, Karen Elisabeth f. Aarup, i Skanderborg. Faddere: Frøken Flora Lund af Frijsenborg. Sognepræst Hans Barfod af Onsild. Landinspektør Kristian Hempel af Højstrup ved Odense. Klædefabrikant Søren Hempel af Odense. Kilde: KB-opslag 13, nr. 1. Hammel sogn. Gjern herred. Skanderborg amt. År 1878-1886. KB_C390B_A_005_K01-12-A. Erhverv: Overretssagfører. Ekspeditionssekretær i Kbhvns. Hospitalsdirektorat. Kontorchef i Københavns Kommunes Hospitalsvæsen. Levned: Hempel, Valdemar, f. 26. Febr. 1880 i Hammel, død 15. Aug. 1917 i Kbhvn.; S. af Assessor pharm., Apoteker Preben H. og Hustru Hulda Jespersen; gift 23. Apr. 1912 i Paris m. Gerda Dohlmann, f. 2. Juli 1879 i Kbhvn.; Datter af Fabrikejer Peter Dohlmann og Hustru Agathe Viale. 1899 Student fra Østersøgades Skole. 1905 cand. jur. 20. Juni s. A. 1. Febr. 1906 Fuldm. hos O.sagf. Volmer Kiær, fra 1. Febr. 1906 hos O.sagf. St. Hetsch. 25. Juni 1908 Overretssagfører; praktiserede i Kbhvn. til 1912. 1909 Assistent under Kbhvns. Magistrat (Økonomikontoret). 1910 Ekspeditionssekretær i Kbhvns. Hospitalsdirektorat, 1917 Kontorchef i Kbhvns. Hospitalsdirektorat. Virkede fra 1901 i Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede, af hvis Best. han var Medl. til sin Død undtagen i Aarene 1910-11, da han fungerede som Kontorchef i Retshjælpen. 1916 Formd. for Værgeraadet for Kbhvns. 7. Værgeraads-kreds efter i flere Aar at have været Suppleant for Formanden. Kilde: rosekamp.dk - danske sagførere http://www.rosekamp.dk/danske_sagfoerere_OK/danske_sagfoerere.htm#Hempel,%20Valdemar Gift 23-04-1912: Valdemar Hempel gifter sig 23-04-1912 i Paris, Frankrig, med Gerda Dohlmann. Kilde: Sønnens fødsel og dåb samt http://www.rosekamp.dk/danske_sagfoerere_OK/danske_sagfoerere.htm#Hempel,%20Valdemar Barn: Valdemar Hempel og hustru Gerda Hempel f. Dohlmann får sammen sønnen: ID 12-3d1: Gunnar Søfrin Hempel, f. 24-07-1916 på Ribegade 3, Kbh. i Skt. Jakobs sogn. Død 15-08-1917: Valdemar Hempel, kontorchef ved Københavns Kommunes Hospitalsvæsen, dør 15-08-1917 på Kommunehospitalet, Kbh., 34 år (læs: han blev 37 år). Han bliver begravet 21-08-1917 fra Skt. Jakobs kirke, Kbh. på Bispebjerg kirkegård, Kbh. Dødsårsag: Tyfus. Født i Hammel. Gift med Gerda Bohlmann (læs: Dohlmann), Ribegade 3, Kbh. Kilde: KB-opslag 50, nr. 44. Skt. Jakobs sogn. År 1914-1924. KB_1892_023_3_042_0049a-DM. Folketællinger og bosteder: FT-1901: Nørre Farimagsgade 59, 1. sal, Kbh.: Preben Hempel, f. 17-09-1840 i Assens, gift, tilflyttet fra Hammel i 1885, husfar, apoteker, gift i 1878. 6 levende børn i ægteskabet Hulda Hempel, f. 20-11-1853 i Skanderborg, gift, tilflyttet fra Hammel i 1885, husmor, gift i 1878. 6 levende børn i ægteskabet Søren Christian Hempel, f. 27-02-1879 i Hammel, ugift, tilflyttet fra Hammel i 1885, søn >> Valdemar Hempel, f. 26-02-1880 i Hammel, ugift, tilflyttet fra Hammel i 1885, søn, stud. jur. Johanne Marie Hempel, f. 25-01-1881 i Hammel, ugift, tilflyttet fra Hammel i 1885, datter Jenny Hempel, 19-02-1882 i Hammel, ugift, tilflyttet fra Hammel i 1885, datter Anna Hempel, f. 11-07-1883 i Hammel, ugift, tilflyttet fra Hammel i 1885, datter Karen Elisabeth Hempel, f. 02-08-1887 i København, ugift, datter Kilde: FT-opslag 149. FT1901_0022_00361. Bopæl meldt i Kbh.: - Udfyldelsesdato: 01-11-1890 Særlige bemærkninger: tr. Att. Udskr. 3/8-14. Tr.Att Udskr. 2/9-15. P.E.Rg.O. Hovedperson: Preben Hempel, f. 17-09-1840 i Assens, død 13-11-1918 Stillinger: Apoteker, Assessor Pharm. Ægtefælle: Hulda Hempel (født Jespersen), f. 20-11-1853 i Skanderborg Børn: Søren Christian Hempel , XX-XX-1879 (læs: 27-02-1879) >> Valdemar Hempel , XX-XX-1880 (læs: 26-02-1880) Jenny Hempel, f. 19-02-1882 Anna Hempel, f. 11-07-1883 Karen Elisabeth Hempel, f. 02-08-1887 Adresser: 01-11-1890: Nørre Farimagsgade 59, 1. Registrators kommentar: Nyt nr: 63.1 Kilde: politietsregisterblade.dk - blad 8852, rl 8 - Dødeblade FT-1906: Nørre Farimagsgade 63, 1. sal, Kbh.: Preben Hempel, f. 17-09-1840 i Assens, gift, tilflyttet fra Hammel i 1885, husfar, apoteker, gift i 1878. Hulda Hempel, f. 20-11-1853 i Skanderborg, gift, tilflyttet fra Hammel i 1885, husmor, gift i 1878. >> Valdemar Hempel, f. 26-02-1880 i Hammel, ugift, tilflyttet fra Hammel i 1885, søn, cand. juris. Jenny Hempel, 19-02-1882 i Hammel, ugift, tilflyttet fra Hammel i 1885, datter Anna Hempel, f. 11-07-1883 i Hammel, ugift, tilflyttet fra Hammel i 1885, datter Karen Elisabeth Hempel, f. 02-08-1887 i København, ugift, datter samt 3 tjenestetyender Kilde: FT-opslag 144. FT1906_0030_01570. Bopæl meldt i Kbh. - Udfyldelsesdato: 01-11-1894 >> Valdemar Hempel, f. 26-02-1881 (læs: 1880), Hammel Stillinger: Cand.jur. Fuldmægtig Registrators kommentar: Ophold i hjemmet Adresser: 01-11-1894: Nørre Farimagsgade 59, 1. 01-05-1906: Nørre Farimagsgade 63, 1. 05-06-1907: Frederiksgade 1, 4. - hos Fru E. Petersen Kilde: politietsregisterblade.dk - blad 1285, rl 9, st 3 (Skt. Annæ, Ø. og V.) Bopæl meldt i Kbh. - Udfyldt: 01-05-1909 >> Valdemar Hempel, f. 26-02-1880 i Skanderborg Stillinger: Overretssagfører 01-05-1909: Nørre Farimagsgade 63, 1. sal Kilde: politietsregisterblade.dk - blad 1642, rl 12, st 1 (Indre by) FT-1916: Ribegade 3, 3. sal, th., København: >> Valdemar Hempel, f. 26-02-1880 i Hammel, gift, husfar, ekspeditionssekretær i Kbhvns. Hospitalsdirektorat ID 12-3d: Gerda Hempel, f. 02-07-1879 på Frederiksberg, gift, husmor Antonie Jensen, f. 06-11-1892 i Lisberg ved Århus, ugift, tjenestetyende Kilde: FT-opslag 13-14. FT1916_08062_00285. Bopæl meldt i Kbh. - Udfyldt: 01-11-1912 >> Valdemar Hempel, f. 26-02-1880 i Hammel, overretssagfører Hustru: Gerda (læs: f. Dohlmann), f. 02-07-1879 på Frederiksberg 01-11-1912: til Ribegade 3, 3. sal 01-05-1913: Udtrukket 01-11-1913; Ribegade 3, 3. sal 01-11-1917: Udtrukket (for manden) Kilde: politietsregisterblade.dk - blad 2616, rl 14, st 7 (Østerbro)