Correll_Dohlmann

Caroline Dohlmann f. 1839 døbt Viale - med sit lille barn

Caroline Amalie Francisca VialeAlder: 81 år18391921

Navn
Caroline Amalie Francisca Viale
Født 8. juni 1839 36 29
Alias
Caroline Amalie Francisca Wiale, Caroline Dohlmann og Caroline AmalieFrancisca Dohlmann f. Viale

Erhverv
husmor

Hjemmedøbt 8. juni 1839
Dåb 5. juli 1839 (Alder 27 dage)
Morfars dødHans Peter Sørensen
efter 1840 (Alder 6 måneder)

Brors fødselCarl Marianus Charles Viale
10. juni 1841 (Alder 2 år)
Brors dåbCarl Marianus Charles Viale
28. juli 1841 (Alder 2 år)
Søsters fødselAgathe Jeanette Viale
29. december 1842 (Alder 3 år)
Søsters dåbAgathe Jeanette Viale
27. maj 1843 (Alder 3 år)
Mors dødSophie Cathrine Sørensen
25. oktober 1843 (Alder 4 år)
ÆgteskabSophus Frederik Andreas DohlmannVis familie
10. december 1867 (Alder 28 år)
Datters fødsel
1
Ingeborg Marie Dohlmann
8. oktober 1868 (Alder 29 år)
Datters dåbIngeborg Marie Dohlmann
22. november 1868 (Alder 29 år)
Datters fødsel
2
Magda Dohlmann
10. januar 1870 (Alder 30 år)
Brors dødsfaldFrederich Carl Christian Viale
27. januar 1870 (Alder 30 år)
Datters dødsfaldMagda Dohlmann
8. marts 1870 (Alder 30 år)
Begravelse af datterMagda Dohlmann
12. marts 1870 (Alder 30 år)
Datters fødsel
3
Magda Antonia Dohlmann
28. april 1871 (Alder 31 år)
Datters dåbMagda Antonia Dohlmann
26. maj 1871 (Alder 31 år)
Datters fødsel
4
Anna Sophie Henriette Dohlmann
11. juli 1872 (Alder 33 år)
Datters dåbAnna Sophie Henriette Dohlmann
5. september 1872 (Alder 33 år)
Datters fødsel
5
Caja Johanne Dohlmann
16. juli 1873 (Alder 34 år)
Datters dåbCaja Johanne Dohlmann
5. september 1873 (Alder 34 år)
Fars dødAntonio Christiano Charles Viale
6. juli 1875 (Alder 36 år)
Søns fødsel
6
Poul Carl Sophus Dohlmann
11. august 1876 (Alder 37 år)
Søns dåbPoul Carl Sophus Dohlmann
3. september 1876 (Alder 37 år)
Datters fødsel
7
Marie Caroline Agathe Dohlmann
1. marts 1878 (Alder 38 år)
Datters dåbMarie Caroline Agathe Dohlmann
28. april 1878 (Alder 38 år)
Søsters dødsfaldAgathe Jeanette Viale
30. juni 1893 (Alder 54 år)
Søsters begravelseAgathe Jeanette Viale
5. juli 1893 (Alder 54 år)
Barns ægteskabPoul Carl Sophus DohlmannMinna UttenreitterVis familie
7. april 1906 (Alder 66 år)
Brors dødsfaldFrancois Antoine Christian Viale
28. april 1906 (Alder 66 år)
Brors begravelseFrancois Antoine Christian Viale
4. maj 1906 (Alder 66 år)
Datters dødsfaldMagda Antonia Dohlmann
9. november 1906 (Alder 67 år)
Begravelse af datterMagda Antonia Dohlmann
15. november 1906 (Alder 67 år)
Barns ægteskabAxel Reedtz-ThottAnna Sophie Henriette DohlmannVis familie
3. juni 1908 (Alder 68 år)
Brors dødsfaldCarl Marianus Charles Viale
15. februar 1909 (Alder 69 år)
Brors begravelseCarl Marianus Charles Viale
19. februar 1909 (Alder 69 år)
Søsters dødsfaldFrantzine Marie Sophie Viale
22. maj 1909 (Alder 69 år)
Søsters begravelseFrantzine Marie Sophie Viale
29. maj 1909 (Alder 69 år)
Brors dødsfaldHans Peter Antoine Leopold Viale
8. august 1911 (Alder 72 år)
Brors begravelseHans Peter Antoine Leopold Viale
13. august 1911 (Alder 72 år)
Død 12. april 1921 (Alder 81 år)
Begravelse 16. april 1921 (4 dage efter dødsfald)
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: 30. april 1830Trinitatis kirke, Kbh.
8 måneder
storebror
22 måneder
storesøster
2 år
storebror
3 år
storebror
21 måneder
hende selv
2 år
lillebror
19 måneder
lillesøster
Familie med Sophus Frederik Andreas Dohlmann - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab: 10. december 1867Christiansborg Slotskirke, Kbh.
10 måneder
datter
15 måneder
datter
Magda Dohlmann
Født: 10. januar 1870 30 30Christiansborg slot, Kbh.
Død: 8. marts 1870Christiansborg slot, Kbh.
16 måneder
datter
Magda Antonia Dohlmann
Født: 28. april 1871 31 31Christiansborg slot, Kbh.
Død: 9. november 1906Frederiksberg hospital
14 måneder
datter
1 år
datter
3 år
søn
19 måneder
datter

Delt note
Caroline Amalie Francisca Viale Ved dåben indført i KB som Caroline Amalie Francisca Wiale alias Caroline Amalie Francisca Wiale, Caroline Dohlmann og Caroline Amalie Francisca Dohlmann f. Viale Født: 08-06-1839 i Fredericia Michalis sogn, Elbo herred, hjemmedøbt der og fremstillet i Sct. Michaelis kirke, Fredericia den 05-07-1839. Datter af kgl. køkkenmester Francois Charles Antonio Wiale (alias Viale) (f. 05-09-1802 i Vingtimiglia, Italien - død 06-07-1875) og Sophie Cathrine f. Sørensen. Faddere: Frue Honorë. Jomfru Karen (?), tjenende hushovmester Mathisen. Med flere ... Kilde: KB-opslag 92, nr. 204, side 90. Fredericia Michalis sogn. Elbo h. Vejle amt. K.M. År 1830-1850. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=161985#161985,27211577 Sct. Michaelis Kirke er Fredericias garnisonskirke. Gift 10-12-1867: Ungkarl, exam. juris, løjtnant Sophus Frederik Andreas Dohlmann på 28 år, f. 31-10-1839, boende Ladegaardsvejen 11 (Frbg.) og frøken Caroline Amalie Francisca Wiale (alias Viale), på 28 år, f. 08-06-1839, boende på Christiansborg Slot, gifter sig 10-12-1867 i Christiansborg Slotskirke, Kbh. Forlovere: Kammerassessor & køkkenmester Wiale (alias Viale). Pastor Wiedemann i Fredensborg. Kilde: KB-opslag 8, nr. 17, side 6, Hof- og Slotkirken. H.M. År 1866-1891. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=204237#204237,38746946 Guldbryllup 10-12-1917: Brev nr. A.J. 1565/1917, dateret: Christiansborg d. 9. December 1917 fra Chefen for Den Kongelige Civillistes Intendantur til Velbaarne Hr. Kaptajn S. Dohlmann. "Efter at det er kommet til Hans Majestæt Kongens Kundskab, at De og Deres Hustru den 10. December d.A. ville kunne fejre Deres Guldbryllup, er det blevet mig paalagt at bringe Dem begge Hans Majestæts Lykønskning i Dagens Anledning." Tilføjelse: Majestæten var Kong Christian d. 10 af Danmark og Island der regerede fra 1912-1947. Kilde: JJF: foto 18 - Dohlmann på Rigsarkivet - afskrevet af LLF. Testamentarisk Disposition underskrevet Kjøbenhavn den 9. October 1876 Som Identitetsvidner Sophus Dohlmann G. Oppenhejm/…… Afskrift af testamente oprettet af Sophus Frederik Andreas Dohlmann: Sophus Dohlmann, Gl. Kongevej 142B, 09-10-1876, Testamentarisk Disposition: Såfremt jeg undertegnede Lieutenant og Garvermester Sophus Frederik Andreas Dohlmann i Ægteskab med Caroline Amalie Dohlmann født Viale først skulde afgaa ved Døden, meddeler jeg herved i henhold til Arveloven af 21de Mai 1845 §18 nævnte min Hustru samme Ret til at forblive hensiddende i Uskiftet Bo med vore fælles Børn, som maatte tilkomme mig selv, hvis jeg skulde blive den længstlevende. Dets til Bekræftelse under min Haand i Overværelse af Notarius publicus, idet jeg tillige anmoder om, at denne Disposition maa blive protocolleret med saadan Virkning, at en Udskrift deraf skal have samme Gyldighed som Originalen, hvis denne skulde forkomme. Kjøbenhavn den 9de October 1876. Sophus Dohlmann Som Identitetsvidner G. Oppenhejm .......... Kilde: JJF: foto 5 - Dohlmann på Rigsarkivet affotograferet 15-06-2009. Død 12-04-1921: Caroline Amalie Francisca Dohlmann f. Viale, f. 08-06-1839 i Fredericia, dør 12-04-1921 på Gl. Kongevej 140, 2., Frbg. i Solbjerg sogn, 81 år gl. og bliver begravet 16-04-1921 på Assistens kirkegård, familiegravsted, afd. G. No. 616. Gift med fhv. fabrikant. Sidste fælles bopæl: Dødsstedet. Kilde: KB-opslag 269, nr. 40. Solbjerg sogn, Frbg. Sokkelund h. Kbhvns amt. K.M. År 1908-1922. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=156612#156612,26251824 Fabrikant Sophus Frederik Andreas Dohlmanns hustru Caroline Amalie Francisca f. Viale, f. 08-06-1839 i Fredericia, dør 12-04-1921, 81 år gammel. Sidste bopæl: Gl. Kongevej 140. Begravet 16-04-1921 på Assistens kirkegård. Kilde: Rigsarkivet. JJF foto nr. P1020675 af 06-08-2009. Døde kv. L.nr. 371 år 1921-22. Kbh. Stadsarkiv. Assistens Kirkegaard i København. FAMILIEGRAVSTEDET: Afdeling G. Række ~ Nr. 616, stort 9,5 m2 Heri begravet Aar: 1843 Dato: 1. Novb. Mundkok Viales Hustru - 1870 - 12. Marts Magda Dohlmann - 1875 - 12. Juli Kammerassessor A. C. C. Viale (Antonio Christiano Charles Viale) - 1906 - 16. Novb. Frk. Magda Antonia Dohlmann, 35 Aar. - 1921 - 16. April Fru Caroline A. F. Dohlmann, 81 Aar. - 1922 - 9. Februar Kaptajn Sophus C. F. Dohlmann, 82 Aar. Assistents Kirkegaard. FAMILIEGRAVSTEDET: Afdeling Litr. G. No. 616 Heri begravet Aar: 1906 Dato: 16. Novb. Frk. Magda Antonia Dohlmann, 35 Aar. Bet. 10 kr. A. Berg - 1921 - 16. April Fru Caroline A. F. Dohlmann, 81 Aar. - 1922 - 9. Februar Kaptajn Sophus C. F. Dohlmann, 82 Aar. Stempelfri i henhold til Stempellovens § 133. Prtkl. G. Fol. 309 II Begravelsesbrev. Assistens Kirkegaard i København. FAMILIEGRAVSTEDET: Afdeling G. Række ~ Nr. 616, stort 9,5 m2. Brugsretten til dette Gravsted er erhvervet af Frøken Caja Dohlmann, boende Gl. Kongevej 140, Havehus II, paany i fem Aar indtil December 1963. "Naar Brugsretten ved Dødsfald ………. hvor Indehaverne af to til hinanden stødende Gravsteder er enige om fælles Hegn." På blankettens nederste højre hjørne står skrevet med blyant 1958. Kilde: JJF: foto 21, 22 og 23 - Dohlmann på Rigsarkivet affotograferet 15-06-2009. Børn Sophus Frederik Andreas Dohlmann og hustru Caroline Amalie Francisca f. Viale får 7 børn (6 døtre og 1 søn). Kilde: JJF: foto 10 - Dohlmann på Rigsarkivet affotograferet 15-06-2009. Folketællinger og bosteder: FT-1860: København, København (Staden), Strand Kvarter, Gammelstrand No. 30, Matr 5, Forhuset, 1. Sal, 23, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1860, D6240: Antonio Fransesco Charles Viale, 58, Enkemand Kammerassessor for Kgl. Kjøkkenmester. Husfader, , Kuntemiglia, Italien Leopold Hans Peter Antonie Viale, 23, Ugift, hans Søn. Contorist, Fredericia >> Caroline Amalie Viale, 21, Ugift, hans Datter, Fredericia Agathe Jeannette Viale, 18, Ugift, hans Datter, Kjøbenhavn Conradine Cecilia Sparre, 28, Ugift, Husjomfru, Hillerød Ane Margrethe Henningsen, 22, Ugift, Tjenestepige, Kjøbenhavn Iflg. Vejviser 1870-1875: S.F.A. Dohlmann, Lieutenant, Christiansborg Slot. Kilde: Rigsarkivet - Vejviser 1870-1875. FT-1880: Frederiksborggade 40, 3die sal B., Kbh. Kilde: ddd.dda.dk, FT-1880, c9594: ID 12-4: Sophus Frederik Andreas Dohlmann på 39, Gift, Fabrikant Husfader, f. i Frederiksberg Sogn >> Caroline Amalie Dohlmann på 39, Gift, Hans hustru, f. i Fredericia ID 12-4a: Ingeborg Marie Dohlmann på 11, Ugift, deres Børn, f. i Kjøbenhavn ID 12-4c: Magda Antonia Dohlmann på 8, Ugift, deres Børn, f. i Kjøbenhavn ID 12-4d: Anna Sophie Henriette Dohlmann på 7, Ugift, deres Børn, f. i Frederiksborg amt ID 12-4e: Caja Johanne Dohlmann på 6, Ugift, deres Børn, f. i Kjøbenhavn ID 12-4f: Poul Carl Sophus Dohlmann på 3, Ugift, deres Børn, f. i Gjentofte Sogn ID 12-4g: Marie Caroline Agathe Dohlmann på 1, Ugift, deres Børn, f. i Kjøbenhavn Anna Christine Levatius på 24, Ugift, Tjenestepige, f. i Trelleborg, Sverrig I 1881: Ifølge Kraks vejviser 1881 bor S. Dohlmann, fabr. Lieut. - alias Sophus Frederik Andreas Dohlmann - på Aagade 32, 2. sal. Kilde: JJF foto nr. P1020667 af 06-08-2009. Kbh. Stadsarkiv. FT-1885: Sophievej 5, forhus, stuen, Frederiksberg, Kbhvns. amt. Kilde: ddd.dda.dk, FT-1885, C0746, lb-nr. 2, kildehenvisning: 1885/125/332: ID 12-4: Sophus Frederik Andreas Dohlmann på 45 Gift Husfader Drivremmefabrikation f. på Fredensberg >> Caroline Amalie Dohlmann f. Viale på 45 Gift Husmoder født i Fredericia ID 12-4a: Ingeborg Marie Dohlmann på 16 Ugift Datter f. i København ID 12-4c: Magda Antonia Dohlmann på 13 Ugift f. i København ID 12-4d: Anna Sophie Henriette Dohlmann på 12 Datter f. i Frederiksborg amt ID 12-4e: Caja Johanne Dohlmann på 11 Datter f. i København ID 12-4f: Poul Carl Sophus Dohlmann på 8 Søn f. i Gentofte sogn, København ID 12-4g: Marie Caroline Agathe Dohlmann på 6 Datter f. i København Anna Andersen 19 Ugift Tjenestepige f. i Sverige. 1885 og 1890: Papirskilt trykt paa riflet Blotting. S. Friedlænder. Ved Stranden 14. K. Skiltet bærer teksten: Sophus Dohlmann. 5 Sophievej. Kjøbenhavn, V. Fabrik og Lager af prima Læder- og Bomuldsremme m.m. Kilde: JJF: foto 19 - Dohlmann på Rigsarkivet affotograferet 15-06-2009. Tilføjelse: Mellem 1885 og 1890 havde Sophus Frederik Andreas Dohlmann en drivremmefabrik på Sophievej 5, og han kaldte sig i FT-1885 og FT-1890 for drivremmefabrikant. FT-1890: Sophievej 5, st., Frbg.: ID 12-4a: Sophus Frederik Andreas Dohlmann, drivremmefabrikant på 50 år, f. på Frederiksberg hustruen >> Caroline Amalie f. Viale, på 50 år, f. i Fredericia samt børnene ID 12-4a: Ingeborg Marie Dohlmann på 21 år f. i Kbh. ID 12-4c: Magda Antonia D. på 18 år f. i Kbh. ID 12-4d: Anne Sophie Henriette D. på 17 år f. i Frederiksborg amt ID 12-4e: Caja Johanne D. på 16 år f. på Frbg. ID 12-4f: Poul Carl Sophus D. på 13 år f. i Ermelund ? ID 12-4g: Marie Caroline Agathe D. på 11 år f. i Kbh. Kilde: FT-opslag 6-7. FT1890_00022_00958 FT-1901: Gammel Kongevej 142 A, Frederiksberg: ID 12-4: Sophus Frederik Andreas Dohlmann, f. 31-10-1839 på Frbg., gift i 1867, husfar, fabrikant, tilflyttet kommunen i 1870. 7 levende og 1 barn død i ægteskabet >> Caroline Amalie født Viale, f. 08-06-1839 i Fredericia, Jylland, gift i 1867, husmor, tilflyttet kommunen i 1870. 7 levende og 1 barn død i ægteskabet ID 12-4c: Magda Antonia Dohlmann, f. 28-04-1871 på Christiansborg Slot i Holmens sogn, Kbh., ugift, datter, telefon - direktørens kontor ID 12-4d: Anna Sophie Henriette Dohlmann, f. 11-07-1872 i Fredensborg (Veksebo, Asminderød sogn), ugift, datter, telefonen i Valby ID 12-4e: Caja Johanne Dohlmann, f. 16-07-1873 på Frbg., ugift, datter, telefonen ID 12-4f: Poul Carl Sophus Dohlmann, f. 11-08-1876 i Ermelundshuset, Gentofte, ugift, søn, agentur ID 12-4g: Marie Caroline Dohlmann), f. 01-03-1878, ugift, lærerinde Kilde: FT-opslag 125 https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=23069#23069,2682579 April 1901: Lejekontrakt, gjenpart. Stempeltaxt. 4 Kr. 35 Øre. Kjøbenhavns Grundejerforening Underskrevne skibsfører H.W. Petersen bortlejer herved fra førstkommende April Flyttedag 1901 til Hr. Kaptajn S. Dohlmann en Beboelseslejlighed i min Ejendom Nr. 140, Gl. Kongevej 2. sal t.v. Havehuset bestaaende af fire Værelser, Pigekammer, Køkken, Spisekammer, Pulterkammer, Brændselskælder & Klosetrum, fælles Adgang til Vaskerkælder & Tørreloft for aarlige Leje 525. Kr., skriver Fem Hundrede og Femogtyve Kroner der erlægges paa følgende Maade: 1/4 Aars Leje forud hver 11 Juni, 11 September, 11 December og 11 Marts, dog første gang ved Kontraktens Underskrift og næste gang den 11. juni d. A. Huslejen for det første Aar fra April Flyttedag 1901 til April Flyttedag 1902 betales kun med 500 kr. 1. Lejemaalet vedvarer indtil det fra en af Siderne opsiges inden 1ste December eller 1ste Juni til den paafølgende almindelige April eller October Flyttedag. Kilde: JJF: foto 17 - Dohlmann på Rigsarkivet. I 1902: bopæl på Gl. Kongevej 140, 2. sal, Havehuset: fabrikant Sophus Frederik Andreas Dohlmann og >> hustru Caroline Amalie Francisca født Viale FT-1906: Gammel Kongevej 140, Havehuset, 2. sal, tv., Frederiksberg: ID 12-4: Sophus Frederik Andreas Dohlmann, f. 31-10-1839 på Frbg., gift, husfar, kaptajn >> Caroline Amalie Dohlmann, f. 08-06-1839 i Fredericia, gift, husmor, tilflyttet fra Fredericia i 1841 ID 12-4c: Magda Antonia Dohlmann, f. 28-04-1871 på Christiansborg Slot i Holmens sogn, Kbh., ugift datter, assistent ID 12-4d: Anna Sophie Henriette Dohlmann, f. 11-07-1872 i Fredensborg (Veksebo, Asminderød sogn), ugift, datter, tilflyttet fra Fredensborg i 1874 (gift baronesse Anna Sofie Henriette Reedtz-Thott - siden skilt og herefter kaldt Anna Sophie Henriette Thott f. Dohlmann) ID 12-4e: Caja Johanne Dohlmann, f. 16-07-1873 på Frbg., ugift, datter, telefonistinde Kilde: FT-opslag 168 https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=12763#12763,417384 FT-1911: Gammel Kongevej 140, Havehuset, 2. sal, tv., Frederiksberg, familie nr. 10: ID 12-4: Sophus Frederik Andreas Dohlmann, f. 31-10-1839 på Frbg., gift, husfar, kaptajn >> Caroline Amalie Dohlmann, f. 08-06-1839 i Fredericia, gift, husmor ID 12-4e: Caja Johanne Dohlmann, f. 16-07-1873 på Frbg., ugift, datter, telefonistinde samt 2 logerende Kilde: FT-opslag 150 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=65202#65202,12581775 FT-1916: Gammel Kongevej 140, havehuset, 2. sal, tv., Frederiksberg: ID 12-4: Sophus Frederik Andreas Dohlmann, f. 31-10-1839 på Frbg., gift, husfar, kaptajn >> Caroline Amalie Dohlmann, f. 08-06-1839 i Fredericia, gift, husmor ID 12-4e: Caja Johanne Dohlmann, f. 16-07-1873 på Frbg., ugift, datter, overtelefonistinde hos Trifolium Inger Kirstine Ellen Bonnichsen, f. 10-01-1854 i Sorø, enke, logerende, kontoristinde ID 12-4g: Marie Caroline Heding (f. Dohlmann), f. 01-03-1878 i Kbh., gift, tilrejsende, flyttet, direktrice for Heding Kunstforlag, egen virksomhed Kilde: FT-opslag 994. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=72341#72341,13072147 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caroline Amalie Francisca Viale er svigerinde til Lise-Lone's oldefarbror: ID 12: Ernst Victor Dohlmann ------------------------------------------------------------------------------------------
Medie objektCaroline Dohlmann f. 1839 døbt Viale - med sit lille barnCaroline Dohlmann f. 1839 døbt Viale - med sit lille barn
Filformat: image/jpeg
Billeddimensioner: 336 × 504 pixler
Filstørrelse: 47 KB
Type: Foto