Correll_Dohlmann

Jens Peter Pedersen KokAlder: 91 år18711962

Navn
Jens Peter Pedersen Kok
Født omkring 1871
Alias
Peter Kock

ÆgteskabChristine Dorthea Andrea NielsenVis familie
omkring 1905 (Alder 34 år)

Datters fødsel
1
Paula Christine Kok
11. august 1908 (Alder 37 år)
Barns ægteskabViggo CapitoPaula Christine KokVis familie
14. januar 1933 (Alder 62 år)
Hustrus dødsfaldChristine Dorthea Andrea Nielsen
1950 (Alder 79 år)

Datters dødsfaldPaula Christine Kok
1953 (Alder 82 år)

Erhverv
Købmand i Århus. Sidenhen konsul

Død 1962 (Alder 91 år)

Delt note
Jens Peter Pedersen Kok alias Peter Kock Kilde: rosekamp.dk BLAA Bog - 1949 Født: ca. 1871 i Feldballe sogn - søn af Peder Jensen Kok og Christiane Cecillie Sørensen. Gift ca. 1905: Købmand i Århus, Jens Peter Pedersen Kok gifter sig med Christine Dorthea Andrea Nielsen. Erhverv: Købmand og manufakturhand­ler i Aarhus. Grundlagde i 1897 Aarhus Kontante Manufakturforretning, beliggende Søndergade 2, Århus. Sidenhen konsul Peter Kock. Formand for Købmands- og Haandværkerbanken A/S's bestyrelse samt formand for repræsen­tantskabet. Købmands- og Haandværkerbanken A/S: Stif­tet d. 5. okt. 1905 med formålet at drive bank­virksomhed med særligt henblik på detail­handler- og håndværkerstanden. Selskabets første bestyrelse bestod af købmand V. V. Aa­gaard, der var formand, købmand H. H. Brandt, købmand Jørgen Rasmussen, skoma­germester Lauritz Friis, bogtrykker Marius Geertsen, mejeriejer J. P. Jensen, tømrer­mester R. A. Koch, direktør N. Svenningsen, købmand J. P. Thomsen, købmand Carl Laur­sen, murermester J. Mortensen og malermester J. C. Pedersen. Bankens første direktør var sagfører, senere generaldirektør for D.S.B., Th. Andersen-Alstrup (f. 1868, d. 1947), der var admin. direktør fra 1905 til 1915. Fra 1915 til J 920 var J. P. Thomsen (f. 1855, d. 1944) ad­min. direktør og St. Bille Fog (f. 1879, d. 1942) underdirektør. Fra 1920 til 1923 var St. Bille Fog bankens direktør med K. N. Sanders (f. J 887, d. 1934) som meddirektør. Direktion: F. Jordahn (f. 1878) (tiltrådt 1923) og Cai Clausen (f. 1906) (tiltrådt 1950). Bestyrelsen består nu af manufakturhand­ler, konsul Peter Kock (f. 1871), der er for­mand for såvel bestyrelsen som repræsen­tantskabet, købmand Knud Aagaard (f. 1891) og direktør, konsul P. J. Østergaard (f. 1887). Aktiekapitalen er på 1 ½ mill. kr. Reserverne andrager 1.055.000 kr. Banken har følgende filialer: i Århus: Søn­dre Afdeling og Kvægtorvs-Afdelingen; des­uden filialer i Hornslet, Løgten, Søby og Mejlby. Adresse: Store Torv 12, Århus. Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950) Død: 1962 Kilde: rosekamp.dk - kbb-74 Folketælling: FT-1880: Randers, Djurs Sønder, Feldballe, Møllerup, St. Kjærhuset, Hus, 6, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1880, D3618: Peder Jensen Kok, 50, Gift, Husfader, forkarl ved avlsbruget, Rønde Sogn, Randers Amt Christiane Ceciliie Jensen, f. Sørensen, 42, Gift, Husmoder, Feldballe Sogn, Randers Amt Mariane Sophie Pedersen Kok, 14, Ugift, Deres barn, Feldballe Sogn, Randers Amt Søren Pedersen Kok, 11, Ugift, Deres barn, Feldballe Sogn, Randers Amt Jens Peter Pedersen Kok, 8, Ugift, Deres barn, Feldballe Sogn, Randers Amt Otine Alvine Pedersen Kok, 6, Ugift, Deres barn, Feldballe Sogn, Randers Amt Ludvig Pedersen Kok, 4, Ugift, Deres barn, Feldballe Sogn, Randers Amt