Correll_Dohlmann

Otto Peter Axel Basse Reedtz-ThottAge: 60 years18411901

Name
Otto Peter Axel Basse Reedtz-Thott
Birth July 24, 1841 55 26
Alias
Otto Peter Axel Basse baron Reedtz-Thott og baron Otto Peter AxelBasse Reedtz-Thott, og Axel Peter Basse Otto Baron Reedtz-Thott

Occupation
Hofjægermester og godsejer til Viskum gods og Nebbegård

Hjemmedøbt July 1841
Christening September 7, 1841 (Age 45 days)
Death of a motherKaren Julie Frederikke Elisabeth v. Fønss
May 23, 1844 (Age 2 years)
Death of a fatherOtto Reedtz-Thott
March 22, 1862 (Age 20 years)
MarriageAugusta Siegfriede RantzauView this family
May 21, 1865 (Age 23 years)
Birth of a son
#1
Axel Reedtz-Thott
August 22, 1881 (Age 40 years)
Death October 5, 1901 (Age 60 years)
Burial October 12, 1901 (7 days after death)
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: October 17, 1837Middelfart kirke
4 years
himself
Family with Augusta Siegfriede Rantzau - View this family
himself
wife
Marriage: May 21, 1865Ørsted kirke, Båg herred
16 years
son

Shared note
Otto Peter Axel Basse Reedtz-Thott alias Otto Peter Axel Basse baron Reedtz-Thott, baron Otto Peter Axel Basse Reedtz-Thott og Axel Peter Basse Otto Baron Reedtz-Thott Født: 24-07-1841 på Gavnø Slot, Vejlø sogn og hjemmedøbt. Dåben konfirmeret 07-09-1841 i Vejlø kirke. Søn af hr. hofjægermester, baron Otto Reedtz-Thott og hofjægermesterinde, baronesse Julie Reedtz-Thott f. Føns - alias baronesse Karen Julie Frederikke Elisabeth Reedtz-Thott f. von Fønss, fra Gavnø. Kilde: KB-opslag 52, side 26. Vejlø sogn, Hammer herred, Præstø amt. År 1813-1943. KB_528_2_001_K02-13-B Erhverv: Hofjægermester. Baron og ejer af Viskum gods, Viskum, Tjele. 1867-1871 ejer af Nebbegård, Gårslev sogn. Gift 21-05-1865: Baron Axel Peder Basse Otto Reedtz-Thott af Gavnø, 24 år gl., gifter sig 21-05-1865 i Ørsted kirke, Båg herred med Augusta Siegfriede komtesse Rantzau af Rosenvold, for tiden på Store Frederikslund, f. 26-08-1844 på Rosenvold. Forlovere: Baron F. Reedtz-Thott til Gavnø. August Frederik Rantzau, lensgreve til Rosenvold. Kilde: KB-opslag 164, nr. 4. Ørsted sogn, Båg herred, Odense amt. År 1846-1886. KB_O074_A_004_K06-14-A. Død 05-10-1901: Axel Peter Basse Otto Baron Reedtz-Thott, hofjægermester, baron, levede af appanage, dør 05-10-1901 i Valby, 60 år gl. og bliver begravet 12-10-1901 på Vejlø kirkegård. Født 24-07-1841 på Gavnø, søn af lensbaron Tage Reedtz-Thott og hustru Caroline f. Fønss. Gift med (Augusta) Siegfriede baronesse Reedtz-Thott, f. Comtesse Rantzau. Adresse ved død: Bjerregaardsvej 3, Valby (villa). Kilder: KB-opslag 94, nr. 57. Valby sogn. Sokkelund h. År 1892-1902. KB_1892_060_3_032_0093a-DM og KB-opslag 327, side 413. Vejlø sogn, Hammer h., Præstø a. År 1892-1918. KB_1892_528_3_005_0413a-DM Se også: politietsregisterblade.dk - blad 1341, rl 18, Dødeblade 6 børn i ægteskabet Note om Fairyhill: Fairyhill Fairyhills historie begynder i forbindelse med udskiftningen af jorderne i Nyrup landsby i 1789, hvor der udlagdes en række husmandssteder nordøst for byen. Et af disse husmandssteder - en trefløjet ejendom - blev bygget af Christian Olsen lige øst for Nyrup Sø, men allerede i 1796 efter blev stedet opkøbt af generalkonsul Nicolas Fenwick. Sønnen Charles Fenwick var også engelsk generalkonsul i Danmark og residerede til daglig i Stengade i Helsingør. Han var ikke synderlig populær i de år - og da Danmark kom i krig med englænderne i starten af 1800-tallet var det helt galt. Da admiral Parker gled ind i Sundet med sin flåde i 1807, blev der affyret et par skud mod Helsingør. Et af disse ramte ironisk nok netop generalkonsulens gård. Fenwick måtte flytte til Helsingborg - men kom tilbage i 1814. Året efter købte han af sin moder husmandsstedet i Nyrup. Han byggede i årene 1820-24 ejendommen helt om - i engelsk stil - bl.a. med de særegne skydevinduer. Han kaldte nu stedet for Fairyhill = "Eventyrbakken". De nye bygninger blev bygget med den såkaldte lerstampningsteknik - på engelsk cobhouses. En støbeform fyldtes med lerblandet jord - støbeformen svarede til murens længde og tykkelse. Når dette stykke af muren var færdig blev støbeformen flyttet ovenpå…. I 1822 byggede Charles Fenwick på den anden side af søen et nyt hus til sin næstældste søn George Thomas Fenwick. Da Fairyhill i 1840 gik ud af familien Fenwicks eje, fik den en noget omtumlet tilværelse. Blandt de efterfølgende ejere kan nævnes lensbaron O. Reedtz Thott, der ejede stedet i perioden 1874-94. Fra 1919 kom der mere stabilitet. Jon Krabbe købte nemlig ejendommen af apoteker Johannes Rink fra Helsingør. Jon Krabbe var islandsk kommitteret - ikke gesandt eller ambassadør - for Island var jo endnu på den tid en del af Danmark. Den endnu eksisterende tennisbane blev anlagt pr. håndkraft i 1921. Den spillede en central rolle i Knud Sønderbys roman ´´Midt i en jazztid´´. Handlingen i bogen foregik på Fairyhill og den efterfølgende film med samme titel er indspillet her. Et par brande har desværre ødelagt nogle af de oprindelige bygninger, men stedet er genopført i nøjagtig samme stil og størrelse som oprindeligt. I dag ejes Fairyhill fortsat af Jon Krabbes efterkommere, og en del af ejendommen anvendes fortsat som sommerbolig for familiens medlemmer. Hovedbygningen har været fredet siden 1959. Kilde: helsingorleksikon.dk - om Fairyhill Otto Peter Axel Basse baron Reedtz-Thott (født 24. juli 1841 på Gavnø, død 5. oktober 1901 i Valby, København) var en dansk godsejer, bror til Tage Reedtz-Thott og Axel Reedtz-Thott. Han var søn af Otto lensbaron Reedtz-Thott og dennes anden hustru, Karen Julie Elisabeth Frederikke Fønss. Han forpagtede fra 1865 til 1867 Viskum og ejede fra 1867 til 1871 Nebbegård. I 1884 blev han udnævnt til hofjægermester 21. maj 1865 ægtede han på Store Frederikslund Augusta Siegfriede komtesse Rantzau (født 26. august 1844 på Rosenvold, død 11. december 1909 i København), datter af Frederik Sigfred greve Rantzau (1809-1846) og Margrethe Magdalene Norville (1807-1847). Næsten alle parrets børn døde som spæde eller levede kun nogle få år. Han er begravet på Vejlø Kirkegård. Gavnøs historie Gavnø er én af Danmarks største kulturskatte med en enestående historie. Kong Valdemar II nævner i 1231 ``Huset på Gavnø´´, der faktisk var en befæstet borg til beskyttelse af de syddanske kyster. Gavnøs beboere drev også et indbringende sørøveri på stedet. Fra starten af 1400-tallet til 1536 lå her et kloster for adelige jomfruer. I 1737 overtog den kunstinteresserede Grev Otto Thott Gavnø. Han er grundlægger af slottets imponerende samling af malerier, rokokointeriør samt håndskrifter og bøger. I dag er slottet privat beboet af baron og baronesse Reedtz-Thott, men dele af slottet er tilgængelige for offentligheden. Hovedbygningen og slotsparken Hovedbygningens opførelse påbegyndtes i 1402, hvor Dronning Margrethe I opførte det ene af de 2 eneste dominikaner nonneklostre i Danmark. Klosterkirken i Gavnøs sydfløj er identisk med nonneklostrets bygning opført år 1402. Nordfløjen er opført ca. år 1650 og er fredet. Grev Otto Thotts forbedringer af Gavnø Slot, forefindes stort set, den dag i dag, og senere uheldige ombygninger er så vidt muligt ført tilbage, således at Gavnø Slot både inde og ude giver et rigtigt indtryk af det, han skabte for over 200 år siden. Opførelsen af øst- og sydfløjen, som det fremstår i dag er færdiggjort i ca. 1750 og fredet. Der er offentlig adgang til dele af slottet og slotskapellet. Grev Otto Thotts interesserede sig også for omgivelserne. Han anlagde slotsparken udenom slottets bygninger, og mod vest den prægtige lindeallé, som i vore dage er forlænget mod syd. Slotsparken er anlagt i 1750´erne. Oprindelig var det en franskpræget barokhave med alléer og parterreanlæg. Omkring 1850 blev haven omlagt i engelsk landskabelig stil, således at græsfladerne blev mere sammenhængende og udsynet over slotsparken er mere åbent og frit. Netop denne form med enkeltstående fornemme træer og store græsflader viste sig 100 år senere at være ideel til anlæg af en blomsterløgspark. Lindealléen med træer fra Kongens Nytorv Den lange lindeallé i den sydlige ende af slotsparken blev plantet i 1755 og har iøvrigt en spændende historie, idet træerne stammer fra Kongens Nytorv i København. Kong Frederik den V havde plantet dem dér, men da de blev for store til at stå på pladsen og efter kongens mening spærrede for udsynet til Christian den V´s rytterstatue, forærede kongen dem til Grev Otto Thott. Træerne blev nu på hestevogn transporteret til Gavnø og plantet i slotsparken, hvor de står store og majestætiske i den sydsjællandske muld. En kunstig høj i slotsparken fra hans tid bærer tillige 12 prægtige lindetræer. Højen kaldes for Troldehøjen. I slottets malerisamling findes et kobberstik fra 1703, der viser Christian Gyldenløves ligfærd. Ligfærdet bevæger sig fra det Thottske Palæ i København hen over Kongens Nytorv. Her kan man se lindetræerne, førend de kom til Gavnø. Alléen med japanske kirsebærtræer Den nuværende ejer, Baron Otto Reedtz-Thott, blev i midten af 1980´erne af sin onkel, introduceret for den japanske entreprenør Hr. Takaki. Hr. Takaki etablerede bageri i Hiroshima i 1948, få år efter 2. Verdenskrig endte. I 1959 besøgte han Danmark for første gang og opdagede her det danske wienerbrød. Han blev meget imponeret over smagen og fylden i wienerbrød. I 1962 var Takakis bageri det første i Japan til at sælge dansk wienerbrød. Hr. Takaki havde i en årrække gjort forretninger med baron Otto Reedtz-Thotts familievirksomhed på mødrende side, Tholstrup Cheese A/S, idet han importerede deres oste til Japan, og blev under et af hans besøg inviteret til Gavnø. Hr. Takaki blev meget betaget af Gavnø og mente, at det var et af de smukkeste steder, han havde oplevet. Ved sin død i 2003 blev baron og baronesse Reedtz-Thott kontaktet af hans familie. De ønskede at ære deres fars minde og bad i den forbindelse om lov til at opsætte en mindesten for deres far på Gavnø og samtidig hermed etablere en mindeallé med 200 japanske kirsebærtræer. Hvert år modtager Gavnø repræsentanter fra Hr. Takakis familie eller Andersen Group, som ønsker at se alléen og opleve det sted, som grundlæggeren af Andersen Group blev så inspireret af. Siden 2007 har Andersen Group åbnet to bagerier i København under navnet ´´Andersen Bakery´´. Den smukke mindeallé og mindestenen kan beses langs vejen fra Gavnøvej mod Gavnø. Mindestenen er placeret til venstre for alléen. De 200 kirsebærtræer blomstrer i maj måned. Skulpturer og Monumenter Der findes et antal skulpturer og monumenter i slotsparken, herunder mindestøtte for Hans Excellence, Geheimrådsmand, Lensbaron Kjeld Thor Tage Otto Reedtz-Thott - Ridder af Elefantordenen og Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand - som besidder af baroniet Gavnø i 61 år. Mindestøtten blev rejst den 22. marts 1912. Lensbaronen var desuden forstander for Herlufsholm Skole og Gods. Kilde: gavnoe.dk