Correll_Dohlmann

Carl Christian Lorents v. KohlAlder: 89 år18691958

Navn
Carl Christian Lorents v. Kohl
Født 24. januar 1869
Alias
Carl Christian Lorents Sørensen og Carl Christian Lorents von Kohl

Adoption 7. juni 1881 (Alder 12 år)

Dåb
ÆgteskabInge Christine KoefoedVis familie
29. oktober 1897 (Alder 28 år)
Datters fødsel
1
Iben Kohl
10. september 1901 (Alder 32 år)
Erhverv
Officer. Forfatter

Datters dåbIben Kohl
27. oktober 1901 (Alder 32 år)
SkilsmisseInge Christine KoefoedVis familie
1910 (Alder 40 år)

Hustrus dødsfaldInge Christine Koefoed
21. december 1950 (Alder 81 år)
Hustrus begravelseInge Christine Koefoed
26. december 1950 (Alder 81 år)
Død 11. december 1958 (Alder 89 år)

Begravelse december 1958 (Alder 89 år)
Familie med Inge Christine Koefoed - Vis familie
ham selv
ekskone
Ægteskab: 29. oktober 1897Garnisonskirken, Kbh.
Skilsmisse: 1910
4 år
datter

Delt note
Carl Christian Lorents von Kohl Dåbsnavn: Carl Christian Lorents Sørensen *) alias Carl v. Kohl Født: 24-01-1869 i Vor Frue sogn, Kbh. og døbt 27-06-1869 i Vor Frue kirke, Kbh. - søn af overstyrmand Christian Sørensen og hustru Laura Camilla Sørensen, f. Mortensen, boende Materialgården ved Langebro. *) I h.t. adoptionsbevilling af 07-06-1881- adopteret af kaptajn af ingeniørkorpset (sidenhen oberstløjtnant) Adolph Carl Christian von Kohl (1845-1925) nu gift med Laura Camilla Mortensen (1844-1920). Kilde: KB-opslag 204, nr. 25. Vor Frue. År 1864-1869. KB_013_2_008_K07-30-A. se også: Den Store Danske. Dansk Biografisk Leksikon. Erhverv: Officer. Forfatter til flere bøger, bl.a.: "Hærens archiv: dets historie, dets placering, inddeling og opgaver" og "Om panik og skraek i krigen: et bidrag til krigens psykologi". Bibliografiske oplysninger: Titel: Hærens archiv: dets historie, dets placering, inddeling og opgaver Forfatter: Carl Christian Lorents von Kohl Udgiver: Udg. af Krigsministeriet, 1946 Titel: Om panik og skraek i krigen: et bidrag til krigens psykologi Forfatter: Carl Christian Lorents von Kohl Udgiver: Nordiske forfatteres forlag, 1917 Gift 1.g. 29-10-1897: Ungkarl, premierløjtnant Carl Christian Lorents Kohl på 28 år, boende Vestre Boulevard 33, Kbh. (f. 24-01-1869 i Frue sogn, Kbh., søn af kaptajn Adolph Carl Christian Kohl og hustru Laura Camilla f. Mortensen, Vestre Boulevard 33, Kbh.) gifter sig 29-10-1897 i Garnisonskirken, Kbh. med pige Inge Christine Koefoed på 25 år, Frederiksberg Alle 12 (f. 22-10-1871 i Citadel sogn, datter af etatsråd Peter Frederik Christian Koefoed og hustru Marie Sophie Christiane Koefoed f. Ramlau, boende Frederiksber Alle 12, Frbg.). Forlovere: Adolph C. C. Kohl, ingeniørkaptajn, Vestre Boulevard 33 og Peter Fr. C. Koefoed, estatsråd, overauditør, Frederiksberg Alle 12. Anmærkn: Adoptionsbevilling af 07-06-1881. Kilde: KB-opslag 209, nr. 79. Garnisons. År 1892-1899. KB_1892_019_3_098_0208a-V. Skilt for 1910: Ægteskabet opløst. Gift 2.g. 23-08-1910: Fraskilt Carl Christian Lorents von Kohl gifter sig 23-08-1910 i Brønshøj med journalist, senere klasselotterikollektør, Johanne Rasbech, født 10-09-1874 i Brønshøj, død 29.12.1954 i Kbh., datter af fuldmægtig, senere hovedkasserer ved vare- og industrilotteriet Laurits R. (1836-1906) og Johanne Cathrine Grønlund (1848-1907). Død 11-12-1958: Officer, forfater Carl Christian Lorents v. Kohl dør 11-12-1958 i Kbh. og bliver bisat på Bispebjerg kirkegård. Kilde: Hans levnedsbeskrivelse. Levned: Carl v. Kohl, Carl Christian Lorents (v.) Kohl, 24.1.1869-11.12.1958, officer, forfatter. Født i Kbh. (Frue), død sst., bisat Bispebjerg krem. v. K. blev sekondløjtnant 1888, 1891 premierløjtnant i fodfolket, 1908 afskediget efter ansøgning på grund af svagelighed; fik 1910 nyt afskedspatent som kaptajn. 1896-98 havde han været til tjeneste ved artilleriet; 1914-17 var han ansat i krigsministeriets (hærens) arkiv, 1918 midlertidig bibliotekar ved generalstaben og umiddelbart derefter atter ansat i nævnte arkiv frem til 1939, men var atter fra 1946 løst tilknyttet dette. Siden 1924 var han redaktør af Garderbladet, 1924-30 sekretær og kasserer ved præsidiet for De danske garderforeningers fællesrepræsentation, siden 1934 vicepræsident i samme. 1907-10 redigerede han Verdensspejlet, 1912 Verden og Vi, 1918-19 Dansk militært Magasin. - 1902 udgav han Satan og hans Kultus i vor Tid, en interessant, kulturhistorisk studie, 1904 den vel dokumenterede historiske roman Babel, 1906 Vaagne Nætter (fortællinger og skildringer), 1917 Om Panik og Skræk i Krigen, 1918 Den rumænske Krig. 1946 udsendte K. en bog om hærens arkiv og dets historie. I sin lange virksomhed i hærens arkiv var han for mange en velvillig og kundskabsrig vejleder og hjælper, og gennem sine stillinger ved Garderforeningernes præsidium blev han kendt i vide kredse som en virksom og repræsentativ personlighed. Familie Forældre: kaptajn af ingeniørkorpset, senere oberstløjtnant Adolph Carl Christian v. K. (1845-1925) og Laura Camilla Mortensen (1844-1920, gift 1. gang med overstyrmand, skibskaptajn Christian Sørensen). Gift 1. gang 29.10.1897 i Kbh. (Garn.) med Inge Christine Koefoed, født 22.10.1871 i Kbh. (Cit.), død 21.12.1950 sst., d. af overauditør, senere etatsråd Peter Frederik Christian K. (1834-1917) og Maria Sophie Christiane Ramlau (1834-1900). Ægteskabet opløst 1910. Gift 2. gang 23.8.1910 i Brønshøj med journalist, senere klasselotterikollektør Johanne Rasbech, født 10.9.1874 i Brønshøj, død 29.12.1954 i Kbh., d. af fuldmægtig, senere hovedkasserer ved vare- og industrilotteriet Laurits R. (1836-1906) og Johanne Cathrine Grønlund (1848-1907). - Bror til Louis v. K. og Aage v. K. Udnævnelser R. 1928. DM. 1939. Ikonografi Mal. af Gerda Mezger, 1918. Foto. Bibliografi Levnedsberetning i ordenskapitlet. Kilde: http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Forsvar_og_politi/Officer/Carl_v._Kohl