Correll_Dohlmann

Hugo HønckeAge: 46 years18791926

Name
Hugo Høncke
Birth March 5, 1879
Christening May 10, 1879 (Age 2 months)
MarriageJohanne Marie HempelView this family
September 14, 1905 (Age 26 years)
Occupation
cand. jur.

Death February 26, 1926 (Age 46 years)
Burial March 3, 1926 (5 days after death)
Family with Johanne Marie Hempel - View this family
himself
Hugo Høncke
Birth: March 5, 1879Gothersgade 160, Kbh. i Skt. Johannes sogn
Death: February 26, 1926Statsbanernes Kontor, Gl. Kongevej 1, Kbh.
wife
Marriage: September 14, 1905Vor Frue kirke, Kbh.

Shared note
Hugo Høncke alias Hugo Höncke Født: 05-03-1879 på Gothersgade 160, 3. sal, Kbh. i Skt. Johannes sogn, Kbh. og døbt 10-05-1879 i Garnisons kirke, Kbh. - søn af Heinrich Høncke, løjtnant (sidenhen oberstløjtnant og telegrafdirektør - se nederst i disse noter), f. 28-07-1934 i Flensborg, og hustru Elisa Anina Bock, 42 år, boende Gothersgade 160, Kbh. Kilder: KB-opslag 39, nr. 151. Skt. Johannes sogn. År 1878-1882. KB_010_2_005_K02-15-A. Se også fødte mandkøn i Garnisons sogns KB: Her står at Anina Elisa Bock er 41 år. KB-opslag 99. Garnisons sogn. År 1874-1881. KB_019_2_021_K04-16-A. Levned: 1897 student, Metropolitansk., 27-02-1904 cand. jur. (1.). Gennemgik 1904-08 Skolen for Bygningsingeniører ved Polytechnikum i Zürich 1908 Ekstraingeniør ved Københavns Vej- og Kloakanlæg 01-06-1909 aspirant i Generaldirektoratet for Statsbanerne 01-04-1914 konstitueret Ingeniørass. 01-12-1914 ingeniørass. 01-10-1916 baneingeniør II i 3. distrikt (Struer) 08-02-1919 ved 11. Banesektion (Viborg) 01-07-1920 konstitueret baneingeniør I ved Baneafdelingen (Kbh.) 10-05-1921 (fra 1. maj) baneingeniør I 19-07-1922 (fra 1. aug.) chef for 1. Banekontor i Generaldirektoratet for Statsbanerne Kilde: rosekamp.dk - danske jurister Gift 14-09-1905: Ungkarl, cand. juris, Hugo Høncke af Fredensborg, 26 år gl., (f. 05-03-1879 i Trinitatis sogn, Kbh. (læs: Skt. Johannes sogn), søn af afdøde telegrafdirektør Heinrich Høncke og afdøde hustru Anina Elisa f. Bock) gifter sig 14-09-1905 i Vor Frue kirke, Kbh. med ugift Johanne Marie Hempel, N. Farimagsgade 59, Kbh., 25 år gl. (f. 25-01-1881 i Hammel sogn, datter af apoteker Preben Hempel og hustru Hulda f. Jespersen). Forældrenes bopæl: N. Farimagsgade 59, Kbh. Forlovere: Cand. juris. assistent Poul Martin Ræbild, Frederiksborggade 33, 4. sal. og apoteker Preben Hempel, N. Farimagsgade 59, Kbh. Kilde: KB-opslag 61, nr. 61. Vor Frue sogn. År 1904-1908. KB_1892_013_3_066_0060a-V. Død 26-02-1926: Hugo Høncke dør 26-02-1926 på Statsbanernes Kontor, Gl. Kongevej 1, 3 sal, Kbh., 46 år gl. Han bliver begravet 03-03-1926 fra Mariakirken, Kbh. på Solbjerg kirkegård, Frbg. (nu Solbjerg Parkkirkegård), Frbg. Kontorchef ved Statsbanerne. Gift med Johanne Marie f. Hempel. Tesdorpfsvej 37, st. Født 05-03-1879 i Kbhvn., søn af telegrafdirektør Heinrich Høncke og hustru Anina Elisa f. Bock. Kilde: KB-opslag 107, nr. 11. Maria sogn. År 1916-1929. KB_1892_056_3_008_0104a-DM Hugo Høncke og hustru Johanne Marie Høncke f. Hempel får sammen 3 børn. Bopæl meldt i Kbh. - 01-05-1898: Hugo Höncke, student Adresser: 01-05-1898: Niels Juels Gade 13, 3. sal 01-11-1898: Østerbrogade 32 A, 2. sal 01-05-1904: Udtrukket. Kilde: politietsregisterblade.dk, Station 7 (Østerbro). Filmrulle 0015. Registerblad 3122 (unikt id: 2200511) Om faderen: "Heinrich Høncke, 28.7.1834-21.6.1898, dansk officer og telegrafdirektør; som officer var Høncke chef for ingeniørkorpsets telegrafkompagni. I 1877 afløste han Peter Faber som telegrafdirektør. Høncke nød stor anseelse i og uden for telegrafetaten, men han var mistroisk over for alt nyt og uprøvet. Dette bevirkede sammen med vanskelige økonomiske vilkår for telegrafvæsenet og landets politiske forhold en stilstand i telegrafvæsenets udvikling, som bl.a. medførte, at telefonens udbredelse i Danmark lige indtil 1894 udelukkende blev gennemført ved private initiativer. Høncke tog sin afsked i 1897 i skuffelse over, at hans forslag om statens eneret på telegraf- og telefonanlæg ikke blev gennemført. Læs også om Heinrich Høncke i Dansk Biografisk Leksikon": "Heinrich Høncke, 28.7.1834-21.6.1898, officer, telegrafdirektør. Født i Flensborg, død i Fredensborg, begravet i Kbh. (Garn.). H. gik i latinskolen i Flensborg og Mariboes skole i Kbh. 1853 bestod han adgangseksamen til den militære højskole og blev - efter en kort tid at have studeret ved Polyteknisk læreanstalt -1857 sekondløjtnant à la suite i ingeniørkorpset, 1859 ved sin udtrædelse af højskolen sekondløjtnant. 1859-62 gjorde han tjeneste ved ingeniørtropperne med nogle afbrydelser idet han 1860 var beskæftiget ved jernbaneprojekteringer i Jylland og Fyn og 1861 ved befæstningsanlæggene på Danevirkestillingens højre fløj. 1863 overgik han til ingeniørtropperne i Sønderborg, og under krigen 1864 gjorde han tjeneste ved det militære brovæsen og deltog i Dybbølstillingens forsvar. Umiddelbart efter krigen stilledes han til rådighed for grænsereguleringskommissionen og blev 1865 adjudant ved ingeniørkorpset; s.å. forfremmedes han til premierløjtnant. 1870 udnævntes han til kaptajn og blev 1871 chef for bataljonens 4. kompagni (telegrafkompagniet). I denne stilling blev han tillige medlem af den 1872 oprettede, for hær og flåde, fælles sømine-kommission og fungerede 1873-74 som lærer i vandbygning i officerskolens ældste klasse. Han ansattes som stabschef ved ingeniørkorpset 1874, men udnævntes 1877 (-97) til telegrafdirektør efter Peter Faber. 1886 erholdt han nyt afskedspatent som oberstløjtnant. Som telegrafdirektør stillede han sig straks den opgave at bringe balance i telegrafvæsenets budget som de internationale taksters nedsættelse havde beskåret på indtægtssiden samtidig med at der kom større udgifter til personale og materiel. Underskuddet voksede dog stadig, og det lykkedes til hans skuffelse ikke at skaffe balance. Hans personalkendskab inden for etaten var omfattende, og han følte sig som personlig ansvarlig for personalets ve og vel ud fra datidens noget rigoristiske opfattelse. Da telefonen kom frem til teknisk anvendelighed arbejdede han energisk for lovfæstelse af statens eneret for telegraf og telefon: dette lykkedes først 1897, men da lovens gennemførelse ikke som han ønskede medførte at staten udnyttede eneretten tog han sin afsked. Familie Forældre: bager og møller Claus H. (1800-68) og Elisabeth Andresen (1795-1857). Gift 28.10.1871 i Kbh. (Garn.) med Elisa Anine Bock, født 23.9.1837 i Kbh. (Helligg.), død 24.3.1885 sst. (Matth.) (gift 1. gang 1861 med sekondløjtnant i ingeniørkorpset Michael Lausen Jørgensen, 1834-64), d. af bagermester Johan Anton Elias B. (1800-48) og Tobine Marie Lucie Jansen (1804-59). Udnævnelser: R. 1869. DM. 1882. K.2 1890. K.1 1897. Ikonografi: Træsnit 1879 efter foto. Bibliografi: V. E. Tychsen: Fortifikations-etaterne og ingeniørkorpset 1684-1893, 1893 108. Politiken 31.7.1897. III. tid. 10.7.1898. Statstelegrafen 1854-1904, ved M. Gredsted, 1904 123. Læs også om Heinrich Høncke i Leksikon." Kilde: denstoredanske.dk