Correll_Dohlmann

Inger Meta Marie PedersenAge: 69 years19071977

Name
Inger Meta Marie Pedersen
Birth October 7, 1907
Alias
Inger Meta Marie Bjerrum f. Pedersen og Inger Meta Marie JuelJørgensen f. Pedersen

Christening November 10, 1907 (Age 34 days)
MarriageSvend Aage Juel JørgensenView this family
August 27, 1947 (Age 39 years)
Death of a husbandSvend Aage Juel Jørgensen
June 30, 1951 (Age 43 years)
Burial of a husbandSvend Aage Juel Jørgensen
July 4, 1951 (Age 43 years)
Occupation
Aut. fodplejer og skønhedsekspert

Death August 5, 1977 (Age 69 years)
Family with Svend Aage Juel Jørgensen - View this family
husband
herself
Marriage: August 27, 1947b.v. på Københavns Rådhus
Svend Aage Juel Jørgensen + Kamma Elisabeth Fortmeier Nielsen - View this family
husband
husband’s wife
step-son
step-daughter
Elsebeth Juel Jørgensen

Shared note
Inger Meta Marie Pedersen alias Inger Meta Marie Bjerrum f. Pedersen og Inger Meta Marie Juel Jørgensen f. Pedersen Født: 07-10-1907 på Glentevej 20, 2. sal, Kbh. i Kapernaums sogn, Kbh. og døbt 10-11-1907 i Kapernaums kirke, Kbh. - datter af postbud Jens Christian Pedersen og hustru Ane Marie f. Petersen, 32 år gl. Forældrene viet 06-03-1904 i Skt. Markus kirke, Frederiksberg. Kilde: KB-opslag 277, nr. 127, side 276. Kapernaum sogn. År 1903-1908. KB_1892_126_3_003_0276a-FK. Gift 1.g. før 1947: Anders Poulsen Bjerrum, cand. mag. (f. 12-03-1903 i Gånsager, Vodder sogn, Tønder amt; død 07-01-1984 i Ordrup, søn af landmand Poul Sørensen Bjerrum (1872-1952) og syerske Anne Kjestine Varming (1874-1940)), gifter sig 22-05-1931 i Helligåndskirken, Kbh. med Inger Meta Marie Pedersen, f. 07-10-1907 i Kapernaums sogn, Kbh., datter af oversergent, postbudformand Jens Kristian Pedersen (1877-1954) og hustru Ane Marie Petersen (1875-1951). Parret skilt ved bevilling den 19-06-1947. Kilde: Hendes 2. ægteskab Erhverv: Aut. fodplejer og skønhedsekspert Gift 2.g. 27-08-1947: Enkemand d. 13-02-1947 efter 1. ægteskab, Svend Aage Juel Jørgensen, generalkonsul for Bolivia, boende Normasvej 27, Frbg. (f. 30-03-1889 i Garnisons sogn, Kbh.), gifter sig borgerligt 27-08-1947 på Københavns Rådhus med fraskilt Inger Meta Marie Bjerrum f. Pedersen (f. 07-10-1907 i Kapernaums sogn, Kbh.) aut. fodplejer og skønhedsekspert, boende Grenaagade 11, skilt v. bevilling af 19-06-1947 fra cand. mag., filolog *) Anders Poulsen Bjerrum. Kilde: Borgerlige ægteskabsbøger. Københavns Rådhus. År 1947, lb.nr. 3602. AO-opslag 6. Side 2. Aegteskab_00000_8003633781_8003633781_0006 *) filolog, (af gr. filologos elsker af videnskab, filo- + -log), dyrker af filologi. Død 05-08-1977: Inger Meta Marie Juel Jørgensen f. Pedersen dør 05-08-1977 i København, 69 år gl. Kilde: denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Sprog/Filolog/Anders_Bjerrum ----------------- Om Anders Bjerrum - fra denstoredanske.dk: Anders Poulsen Bjerrum, 12.3.1903-7.1.1984, filolog. Født i Gånsager, Vodder sg., Tønder amt, død i Ordrup, begravet i Vodder. B. blev student (Døckers kursus) 1924 og cand. mag. fra Kbh.s univ. 1930 med fagene dansk og tysk. Hans interesser efter embedseksamen koncentreredes om sprogforskningen med udgangspunkt i hans hjemegns, Vestslesvigs, dialekt og stednavne. Tidligt modtog han væsentlige impulser fra københavner-skolens (Louis Hjelmslevs) strukturalistiske sprogbetragtning. Hans disputats fra 1944, Fjoldemaalets Lydsystem hvis objekt er den nu uddøde danske dialekt i Fjolde i Sydslesvig er en af de tidligste af denne skole inspirerede beskrivelser af en dialekts system af sprogligt relevante enheder (fonemer). Sammen med Marie Bjerrum har B. 1974 udgivet en Ordbog over Fjoldemålet I-II der også på grund af sin leksikografiske metode er af den største interesse. B. var fra 1928 knyttet til Stednavneudvalgets kontor, nu Institut for navneforskning i København og var ansat ved dette institut, fra 1953 som leder indtil han 1964 udnævntes til professor i dansk sprog ved Kbh.s univ. Som stednavneforsker har han markeret sig som forfatter af store dele af Danmarks Stednavne III-XII med etymologisk sikre tolkninger af navne i Nordslesvig, Øst- og Midtjylland, på Lolland og på Bornholm. Et vigtigt eksempel på anvendt stednavneforskning er hans undersøgelser af hvorledes grænsen mellem dansk og tysk sprog i Sydslesvig har forrykket sig fra middelalderen til 1700-tallet (Vort Sprogs gamle Sydgrænse, i Sønderjyske Aarbøger 1944, Den dansktyske sproggrænse i middelalderen, i Namn och Bygd, 1962). B. er en af de få der har foretaget strukturalistiske analyser også af ældre tekster. De vigtigste bidrag er to grammatikker over sproget i hovedhåndskrifterne af de gammeldanske landskabslove, Grammatik over Skånske Lov, 1954, Grammatik over De sjællandske Love, 1967, samt afhandlingen Johannes Jutæ og Valdemars Jordebog (i Ti Afhandlinger, 1960). Hovedprincippet bag disse analyser er at beskrivelsens genstand er teksternes skriftsprog således som det struktureres i ortografien, medens B. i klar opposition til en tidligere tradition ikke ønsker at opstille påstande om et bagved liggende talesprog. Et hovedformål med grammatikkerne er det pædagogiske: at vise den strukturalistiske teoris anvendelighed til beskrivelse af ældre tekster. I afhandlingen om Johannes Jutæ kan B. ved at beskrive ortografien i Johannes Jutæs forskellige tekster skelne mellem skriverens egen norm og teksternes forlæg og kan derved give vigtige bidrag til belysning af det ældre sjællandske skriftsprog. Familie - Forældre: landmand Poul Sørensen B. (1872-1952) og syerske Anne Kjestine Varming (1874-1940). Gift 1. gang 22.5.1931 i Kbh. (Helligåndsk.) med Inger Meta Marie Pedersen, født 7.10.1907 i Kbh. (Simeons) (gift 2. gang med generalkonsul for Bolivia Svend Aage Juel Jørgensen, 1889-1951), død 5.8.1977 i Kbh., d. af tidl. oversergent, postbudformand Jens Kristian P. (1877-1954) og Ane Marie Petersen (1875-1951). Ægteskabet opløst 1947. Gift 2. gang 2.4.1948 i Kbh. (b.v.) med mag. art., senere lektor, dr. phil. Marie Lorensen, født 9.5.1920 i Tråsbøl, Felsted sg., Åbenrå amt, død 18.9.2001, d. af gårdejer Hans Jørgen L. (1884-1970) og Bothilde Kathrine Kunstmann (født 1894). Udnævnelser: Medlem af Vidensk. selsk. 1971. Ikonografi: Foto. Bibliografi: A.B.: Linguistic papers, 1973 (med bibliografi). - Selvbiogr. i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1944 140f. Kilde: denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Sprog/Filolog/Anders_Bjerrum Anders Bjerrum, 1903-1984, dansk dialektolog og sproghistoriker, professor i dansk sprog ved Københavns Universitet 1964-73. Påvirket af L. Hjelmslevs tanker om sprogstruktur og sprogbeskrivelse skrev Bjerrum Fjoldemaalets Lydsystem (1944) om den uddøende sydslesvigske dialekt i Fjolde nordøst for Husum. En Ordbog over Fjoldemålet 1-2 (i samarbejde med Marie Bjerrum) kom 1974. Bjerrum har leveret vigtige bidrag om tosprogethed og sprogskifte samt beskrivelser af ældre dansk lov- og diplomsprog. Ud fra det valgte teoretiske grundlag er Bjerrums analyser karakteriseret af logisk konsekvens i tankegang og af præcision og klarhed i udtryk. Udvalgte afhandlinger er offentliggjort i Linguistic Papers, 1973. Kilde: denstoredanske.dk/index.php?title=Sprog%2C_religion_og_filosofi/Sprog/Sprogforskeres_biografier/Nordiske_filologer/Anders_Bjerrum