Friismose

Kilde: Anders Chr. N. Christensen

Shared note
Kilde: Anders Chr. N. Christensen Jens Pedersen er født 29. oktober 1862 i Ormstrup Dalhus i Idom sogn, søn af husmand Christen Pedersen og Else Marie Jensdatter. Hjemmedøbt 3. november 1862. Faddere: Inger Berthelsen af Ormstrup. i Raasted. Gaardmand Peder Høgsbjerg Pedersen af Ormstrup i Raasted. Ungkarl Mads Berthelsen af Ormstrup og Pige Katrine Nielsen af Høgsbjerg. Jens Pedersen blev i sin ungdom uddannet som murer og arbejdede ved sit håndværk i årene efter sit giftermål, i nogle år bl. a. på herregården Nr. Vosborg i Ulfborg, hvortil han i perioder arbejdede fra mandag morgen tidlig for at vende hjem lørdag aften sent. Til arbejdet hørte selvfølgelig hvidtning både udvendig og indvendig, men til murerfaget hørte også pudsning af alle husets kakkelovne. Viet 29. 10. 1889 i Idom kirke til pige Andrea Christensen fra Pederstoft i Idom. Forlovere: Husmand Anders Thomsen fra Vindkildehus og husmand Hans Christensen fra Pederstoft. Andrea Christensen var født i Pederstoft 4. 11. 1871. (Datter af husmand Hans Sønderbek Christensen f. 2. 12. 1828 i V. Sønderbæk i Idom, d. i Idom 7. August 1913 i Pederstoft og Inger Kirstine Pedersdatter f. 4. 10. 1838 i Idom og død i Idom 21. 11. 1922). Parret købte Jens Pedersens barndomshjem Ormstrup Dalhus, og efter fem år, i 1894 overtog de Andrea Christensens barndomshjem Pederstoft i Idom, som var en noget større ejendom. Til ejendommen kom de med to børn, og Jens Pedersens mor Else Marie Pedersen og fik nu også hustruens forældre "Stine": Inger Kirstine og Hans Christensen at drage omsorg for. De gamle mennesker hjalp til ved landbruget efter bedste evne, så Jens Pedersen kunne passe sin murerforretning. Hans Christensen var en dygtig landmand, men på grund af en hofteskade foretrak han at gøre alt markarbejde med stude, som havde en noget langsommere gang end heste. Derfor havde de stude som trækdyr i Pederstoft til Hans Christensens død i 1913. Da Jens og Andrea Pedersen overtog Pederstoft i 1894 var det gamle og delvis lerklinede bygninger, men i 1902 byggede Jens Pedersen nyt stuehus og senere stald og lade. Efterhånden som de gamle faldt væk, og flere af børnene tjente helt andre steder, kneb det for Jens Pedersen at fa passet både ejendommen og murerfaget. Der var flere omstændigheder, der gjorde, at ingen af børnene kunne rejse kapital nok til at overtage gården, og i 1917 blev gården solgt til fremmede, selvom alle børnene var så stærkt knyttet til stedet. Samme år flyttede familien ind i Jens Pedersens nybyggede hus Vestervang, der var bygget på et hjørne af på Pederstofts jord, og hvor der senere blev anlagt en stor have. Det bliver fortalt, at den første aften sang de, da de kom til Vestervang, det nye syntes de var spændende, men næste morgen græd de og ville hjem til Pederstoft igen. Og sådan er det den dag idag: slægten hvoraf mange udvandrede, skal en tur til Pederstoft, hvor de altid er blevet godt modtaget. Jens Pedersen arbejdede så som murermester i nogle år indtil han blev ramt af en sygdom, en form for åreforkalkning, som først mærkedes som hovedpine og svimmelhed, for end han blev 60 år, og som gjorde, at han ikke kunne være på et murerstillads og efter fa år helt måtte opgive sit murererhverv. Ofte lå han i sengen, men i de stunder han havde det nogenlunde, hjalp han til inde med at karte uld, lave børster og koste. I mørkningen sad Andrea meget af tiden og spandt ulden eller strikkede, medens hun reciterede digte eller lignende, hun kunne en utrolig masse udenad. Til trods for alt det arbejde Jens og Andrea havde livet igennem, fik de alligevel tid til at læse meget og sørgede for at børnene ikke var uvidende i den retning. Næsten hver aften var der oplæsning, tidligere var det altid Jens Pedersen, der læste, men senere var det også Andrea, der læste avisføljeton, Ingemans historiske Romaner, Hjortens Flugt af Chr. Winther, De seks af Jørgen Falk Rønne og mange andre bøger, der blev lånt i sognebiblioteket. Andrea havde også en lyrisk åre, som har forplantet sig til slægten, som gav sig udslag i, at hun ved et utal af familiefester og begivenheder forfattede sange. Efter hendes død blev 32 af hendes sange og digte samlet og udgivet i et lille hefte med små illustrationer af Alfred Kaae. Andrea Christensens forældre var optaget af de gudelige vækkelser i forrige århundrede. Andrea havde en bror, der blev Kinamissionær, og Jens og Andrea Pedersen sluttede sig som unge til den indremissionske retning. Jens Pedersens ynlingssalme var "Dig vil jeg elske, du er min styrke" og Andreas var "Min sjæl du Herren love". Jens Pedersen var en meget punktlig mand, og der var noget symbolsk i, at stueuret var gået i stå på det klokkeslet, Jens Pedersen døde, den 18. juli 1932 i Vestervang, kort tid før han kunne være fyldt 70 år. Han blev begravet i forældrenes gravsted ved sydmuren ved Idom Kirke. Efter Jens Pedersens død havde Andrea det svært med at være alene. Hun havde hele sit liv været omgivet af mange mennesker og var nu alene med sin yngste datter Ester og fik derfor ophold hos Andreas ældste datter Else Marie, der var gift med tømrermester Anders Chistian Christensen i Nyholm i Idom. hvor hun i mange år hjalp til med, hvad hun kunne, til glæde for mange. Her fik hun en god og kærlig pleje til sin død. Hun modtog på det tidspunkt aldersrente. hvilket som Jens Pedersen før var for stolt til at modtage. Aldersrenten i 1932 var da 30 kr. om måneden, som hun delte med sin datter og svigersøn, men alligevel kunne hun spare en lille skilling sammen til sine børn og børnebørn, da hun fordrede meget lidt til sig selv. I mange år led Andrea meget af en gigtsygdom, som til sidst gjorde hoften stiv. Andrea Pedersen boede i Nyholm i Idom i næsten 22 år og døde 12. december 1954 efter en hjerneblødning og blev begravet den 18. december 1954 på Idom kirkegård. Deres søn Anton Pedersen, fra USA bekostede senere en mindesten på kirkegården over forældrene. Andrea og Jens Pedersen fik 13 børn, hvor der var 28 år og fire dage imellem den yngste og den ældste af ders børn.
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Jens Pedersen
October 29, 1862157Ormstrup Dalhus, Idom sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt13July 18, 19328769Vestervang, Idom sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt