Correll_Dohlmann

ID 12-2: Johan Traugott Dohlmann

Shared note
ID 12-2: Johan Traugott Dohlmann alias Johan Dohlmann Født: 26-03-1836 på Store Svanemosegaard, Frbg. og bliver døbt 22-05-1836 i Frederiksberg kirke - søn af (ID 24) Frederik August Dohlmann, limfabrikør (limfabrikant) og (ID 25) hustru Anna Henriette Sophie f. Meyer af Store Svanemosegaard. Faddere: Forældrene og Gjordemoderen madame Carstensen af Kjøbenhavn. Kilde: KB-opslag 17, nr. 12, side 14. Frederiksberg sogn. H.M. År 1834-1845. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=203614#203614,38617727 Erhverv: Løjtnant. Handelsgartner - gartneri (nursery) - ejer af gartneriet i Store Svanemosegård Gift 24-09-1873: (ID 12-2) Johan Traugott Dohlmann på 37 år og 5 mdr., gartner af Ladegaardsvejen 11, Frbg. og jomfru Thora Georgine Nielsen på 23¼ år af Viktoriagade 18, Frbg./Kbh. viet 24-09-1873 i Frederiksberg kirke. Forlovere: Handelsbogholder Henning Christoph Holstein af Nørrebrogade 53 og brudens far skræddermester J. Nielsen (alias Jørgen Nielsen) af Viktoriagade 18. Kilde: KB-opslag 236, nr. 303, Frederiksberg sogn. H.M. År 1870-1874. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=203647#203647,38628199 Død 06-03-1879: Johan Traugott Dohlmann, gift, løjtnant, handelsgartner af Frederiksberg, dør 06-03-1879 på Bidstrupgård, Skt. Hans hospital, Roskilde amt, 43 år gl. Liget ført til København. Begravet 12-03-1879 fra Frederiksberg kirke på Frederiksberg sogns kirkegård - søn af (ID 24) Frederik August Dohlmann og (ID 25) Anna Sophia Henriette f. Meyer. Dødsårsag: Hjerneblødning Kilder: KB-opslag 37, side 34, Frederiksberg sogn. H.M. År 1878-1882. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=203655#203655,38629917 og KB-opslag 102, side 101. Frederiksberg sogn. K.M. År 1876-1880. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=149674#149674,24765452 Se også: Skt. Hans Hospitals kirkebog. Dødsårsag: Hjerneblødhed (i 2 år) = sygelig tilstand i hjernen. KB-opslag 22, nr. 8, side 20. Skt. Hans Hospitals kirke (sogn). Sømme h. Roskilde a. K.M. År 1875-1892. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=155762#155762,26033374 Note: Sct. Hans Hospital - det ældste danske psykiatriske hospital. De ældste bygninger på Sct. Hans Hospital nu kaldet "Slottet" ligger på det sted, hvor ærkebiskop Absalon opførte et befæstet slot kaldet Bistrupgaard. Navnet Bistrup stammer formentlig fra Biskopstorp, som var en lille landsby ved Roskilde fjord. Dødsannonce indrykket af hustruen: "At min Mand, Lieutenant, Handelsgartner Johan Traugoyy Dohlmann, efter længere Tids tiltagende Sygdom døde den 6te dennes, meddeles herved Slægt og Venner. Thora Dohlmann, født Nielsen. Begravelsen finder Sted Onsdagen d. 12te dennes, Kl. 11, fra Frederiksberg Kirke." Folketællinger: FT-1840/Census year 1840: The address of the Dohlmann family: En Gaard/a big farm, Store Svanemosegaard, Frederiksberg, Sokkelund herred, Københavns amt. Kilde: ddd.dda.dk, FT-1840, C4317: Hele husstanden/All the people of the household: ID 24: Fritz August Dohlmann alias Frederik August Dohlmann, 40 år, Gift/married, Erhverv/occupation: Gaardeier/farmer, Jordbruger/agriculturist/master of the house ID 25: Ane Sophie Meyer, 31 år, Gift, Hans Kone/his wife >> ID 12-2: Johan Dohlmann, 4 år, Deres Søn/their son ID 12-3: Peter Dohlmann, 3 år, Deres Søn/their son ID 12-4: Sophus Dohlmann, 1 år, Deres Søn their son ID 49: Ane Cathrine Blom, 82 år - Enke/widow, Husfaderens Moder der af ham forsørges/she is the mother of the head of the household who provides for her) Plus adskillige tjenestefolk/plus several servants. Original folketælling i FT-1840: FT-1840: Store Svanemosegaard, nr. 133, en gaard, Frederiksberg landsogn, Sokkelund herred, Københavns amt, 2 familier: Familien Dohlmann: Fritz Aug. Dohlmann, 40 år, gift, gaardeier, jordbruger Ane Sophie Meyer, 31 år, gift, hans kone >> Johan Dohlmann, 4 år, ugift, deres barn Peter Dohlmann, 3 år, ugift, deres barn Sophus Dohlmann, 1 år, ugift, deres barn Ane Cathr. Blom, 82 år, enke, husfaderens moder der af ham forsørges August Hansen, 21 pr, ugift, tjenestekarl Poul Poulsen, 41 år, ugift, tjenestekarl Inger Pedersdatter, 26 år, ugift, tjenestepige ---------------- Foruden familien Lind samt deres tjenestepige Kilde: FT-opslag 58, side 95/57. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=5053#5053,119660 FT-1845: Familien Dohlmann bor på Store Svanemosegaard, Frbg. i Frederiksberg landsogn, Sokkelund h, Kbhvns. amt: ID 24: Frederik August Dohlmann på 45 år, gift limfabrikant, hans hustru ID 25: Ane Sophie Meyer, på 35 år samt deres børn >> ID 12-2: Johan D. på 9, - alias Johan Traugott Dohlmann ID 12-3: Peter D. på 7 - alias Peter August Mathias Dohlmann ID 12-4: Sophus D. på 5 - alias Sophus Frederik Andreas Dohlmann ID 12-5: Ane D. på 3 år - alias Anna Pauline Amalie Dohlmann Kilde: FT-1845, familienr. 91. FT-opslag 54. FT1845_01934_00953. FT-1845: København, Sokkelund, Frederiksberg, En helgaard, Store Svanemosegaard, 91-F1. Kilde: ddd.dda.dk, B6459: ID 24: Frederik Dohlmann, 45, Gift, Limfabriqueur, f. i København ID 25: Ane Meyer, 35, Gift, Hans kone, f. i København >> ID 12-2: Johan Dohlmann, 9, Ugift, Deres søn, f. på Frederiksberg ID 12-3: Peter Dohlmann, 7, Ugift, Deres søn, Frederiksberg ID 12-4: Sophus Dohlmann, 5, Ugift, Deres søn, Frederiksberg ID 12-5: Ane Dohlmann, 3, Ugift, Deres datter, Frederiksberg - alias Anna Pauline Amalie Dohlmann Fritz Hansen, 29, Ugift, Tjenestekarl, Holsteinborg, Sorø Amt FT-1850: Familien Dohlmann bor på Store Svanemosegaard, Frederiksberg landsogn, Sokkelund, Kbhvns. amt: ID 24: August Dohlmann på 50 år, f. i Kbh., limfabrikør ID 25: Sophie Meyer på 39 år, f. i Kbh., hans kone samt deres børn: >> ID 12-2: Johan Dohlmann på 14 år, f. i Kbh. ID 12-3: Peter Dohlmann på 12 år, f. i Kbh. ID 12-4: Sophus Dohlmann på 10 år, f. i Kbh. ID 12: Victor Ernst Dohlmann på 2 år, f. i Kbh. ID 12-8: Ida Mathilde Dohlmann på 5 år, f. i Kbh. ID 12-9: Augusta Johanne Henriette Dohlmann på 3 år ID 12-5: Anna Pauline Amalie Dohlmann på 8 år, f. i Kbh. Hans Danielsen på 35 år, f. i Helsingør, ugift, tjenestefolk Maren Larsdatter på 19 år, f. i Hvidstrup, Ringkøbing amt, ugift, tjenestefolk Kilde: FT-opslag 77, familie nr. 144, side 124, https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=113814#113814,17262268 og FT-opslag 78, side 125, https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=113814#113814,17262269 FT-1850: Københavns amt, Sokkelund herred, Frederiksberg sogn, en Gaard "Store Svanemosegaard", fam.nr. 144, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1850, C1189, lb-nr. 2025, kildehenvisning: side 124 August Dohlmann, 50, Gift, Limfabriqeier, Chvn - kommentarer: Frederik August Dohlmann Sophie Meyer, 39, Gift, hans Kone, Kbh. >> Johan [Dohlmann], 14, deres Børn, h.i.S. Peter [Dohlmann], 12, deres Børn, Do [h.i.S.] Sophus [Dohlmann], 10, deres Børn, Do [h.i.S.] Victor [Dohlmann], 2, deres Børn, h.i.S. Ida [Do hlmann], 5, deres Børn, Do [h.i.S.] Augusta[Dohlmann], 3, deres Børn, Do [h.i.S.] Amalie [Dohlmann], 8, deres Børn, Do [h.i.S.] Hans Danielsen, 35, Ugift, Tstfolk, Helsingøer Maren Larsdatter, 19, Ugift, Tstfolk, Hvidstrup, Ringkjøb. A Note: h.i.S. = født her i sognnet FT-1860: København, Sokkelund, Frederiksberg, Ladegaardsvej, Store Svanemosegaard, 375 - F1, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1860, D5204: ID 24: Frederik August Dohlmann, 60, Gift, Limfabrikør, København ID 25: Anna Sophie Henriette. f. Meyer, 30, Gift, Hustru, København >> ID 12-2: Johan Traugott Dohlmann, 24, Ugift, Søn. Gartner, Frederiksberg ID 12-3: Peter August Dohlmann, 22, Ugift, Søn. Garver, Frederiksberg ID 12-4: Sophus Andreas Dohlmann, 20, Ugift, Søn, Frederiksberg ID 12-5: Amalie Pauline Dohlmann, 18, Ugift, Datter, Frederiksberg ID 12-8: Ida Mathilde Dohlmann, 15, Ugift, Datter, Frederiksberg ID 12-9: Gusta Henriette Dohlmann, 13, Ugift, Datter, Frederiksberg (alias Henriette Augusta Johanne Dohlmann) ID 12: Ernst Victor Dohlmann, 11, Ugift, Søn, Frederiksberg ID 12-10: Marie Sophie Dohlmann, 8, Ugift, Datter, Frederiksberg Hans Daniel Johansen, 40, Ugift, Tjenestekarl, Helsingør Christine Larsen, 22, Ugift, Tjenestepige, Vollerslev Sogn, Præstø Amt August Hansen, 41, Gift, Arbejdsmand, Førslevgaard, Førslev Sogn, Sorø Amt Sidse Marie Olsdatter, 33, Gift, Hustru, Jægerspris, Frederiksborg Amt Christiane Hansen, 7, Ugift, Barn, Frederiksberg Sophie Frederikke Hansen, 5, Ugift, Barn, Frederiksberg Caroline Hansen, 3, Ugift, Barn, Frederiksberg Udøbt pigebarn, 1, Ugift, Barn, Frederiksberg
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Johan Traugott Dohlmann
March 26, 1836184Store Svanemosegaard, Frbg.2March 6, 187914142Bidstrupgård, Skt. Hans hospital, Roskilde amt