Correll_Dohlmann

Hans Christian Sode

Shared note
Hans Christian Sode alias Hans Kristian Sode Født: 07-05-1834 på 20. selvejergård i Østerlars, Østerlarsker sogn, Bornholms Øster herred og døbt 30-05-1834 i Østerlars kirke - søn af bonde (siden gårdejer) Niels Christian Sode og hustru Bodil Kirstine Pedersdatter på 20. selvejergård i Østerlarsker. Kilde: KB-opslag 21, nr. 7. Øster Larsker sogn. Bornholms Øster herred. Bornholms amt. År 1831-1839. KB_109_2_003_K01-21-A. Erhverv: underofficer. Avlsbruger. Gårdejer - ejer af 13. selvejergård. Siden ejer af 19. selvejergårds parcel i Vestermarie, som han køber i 1859 af sine svigerforældre. Gift 24-06-1859: Ungkarl og underofficer Hans Christian Sode, 25 år gl., opholder sig på 13. selvejergård i Vestermarie, gifter sig 24-06-1859 i Vestermarie kirke med pige Elsine Margrethe Olsen på 16 pr, opholder sig på 11. vornedegård i Vestermarie. Kilde: KB-opslag 152, nr. 9. Vester Marie sogn. Bornholms Vester herred. Bornholms amt. År 1858-1868. KB_100_2_009_K06-08-A. Død 12-02-1923: Hans Christian Sode dør 12-02-1923 på 19. selvejergårds parcel, Lobbæk, Vestermarie sogn, 88 år gl., og bliver begravet 19-02-1923 på Vestermarie kirkegård. Fhv. ejer af 13. selvejergård. Født 07-05-1834 i Østerlars, søn af bonde Niels Christian Sode og hustru Bodil Kirstine Pedersdatter. Enkemand efter Elsine Margrete Olsdatter, død 01-02-1823, Lobbæk. Kilde: KB-opslag 209, nr. 2. Vester Marie sogn. Bornholms Vester herred. Bornholms amt. År 1918-1928. KB_1892_100_3_017_0226a-DM. Folketællinger: FT-1870: Bornholm, Vester, Vestermarie, 2. Brandfoged Distrikt, 11 Slg., 8, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1870, C3956: >> Hans Christian Sode, 35, Gift, Husfader, Avlsbruger, Østerlarsker Sogn Elsine Magrethe Olsen, 27, Gift, Husmoder, Vestermarie Sogn Laurits Christian Sode, 9, Ugift, Barn, Vestermarie Sogn Anthon Peter Sode, 8, Ugift, Barn, Vestermarie Sogn Marie Bergithe Sode, 5, Ugift, Barn, Vestermarie Sogn Julia Hansine Sode, 3, Ugift, Barn, Vestermarie Sogn Kristine Bolette Sode, 1, Ugift, Barn, Vestermarie Sogn Ole Larsen, 70, Gift, Svigerfader, Aftægtsmand, Aaker Sogn Elna Magrethe Andersen, 49, Gift, Svigermoder, Aftægtskone, Nylarsker Sogn FT-1880: Bornholm, Vester, Vestermarie, Vestermarie, en Gård, 143, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1880, C4056: >> Hans Kristian Sode, 45, Gift, Gårdejer, Husfader, Østerlarsker Sogn Elsine Magrete Sode F. Olsen, 36, Gift, Hans Hustru, Vestermarie Sogn Laurits Kristian Sode, 19, Ugift, Deres Søn, Vestermarie Sogn Anton Peter Sode, 18, Ugift, Deres Søn, Vestermarie Sogn Marie Bergite Sode, 15, Ugift, Deres Datter, Vestermarie Sogn Yore Elisebet Sode, 8, Ugift, Deres Datter, Vestermarie Sogn Julie Bolette Sode, 5, Ugift, Deres Datter, Vestermarie Sogn Kristine Aato?N Sode, 3, Ugift, Deres Datter, Vestermarie Sogn Ellen Magrete Larsen F. Larsen, 59, Enke, Husfaderens Moder, Aftægtskone, Nylarsker Sogn - læs: husfaderens svigermor Poul Jørgen Nelsen Holm, 16, Ugift, Tjenestedreng, Vestermarie Sogn Dagmar Gertru Halgren, 15, Ugift, Tjenestepige, Rønne FT-1890: Bornholm, Vester, Vestermarie, , 13 Slg., 194, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1890, A9062: >> Hans Kristian Sode, 55, Gift, Husfader, Gaardejer, Østerlars Eline Margrethe Sode f. Olsen, 47, Gift, Husmoder, Vestermarie Anton Peter Sode, 28, Ugift, Barn, Vestermarie Marie Birgitte Sode, 25, Ugift, Barn, Vestermarie Julie Bolette Sode, 15, -, Barn, Vestermarie Kristine Ottosine Sode, 13, -, Barn, Vestermarie Ellen Margrete Larsen f. Andersen, 69, Enke, Aftægtskone, Nylars Janus Peter Madsen, 18, -, Tjenestetyende, Aaker Karoline Katrine Jensen, 15, -, Tjenestetyende, Vestermarie Niels Viktor Munk, 14, -, Tjenestetyende, Vestermarie Citat fra hjemmesiden bornholm-stamtavle.dk "Historie Lidt om gårde Der har aldrig existeret landsbyer som i resten af Danmark på Bornholm. Gårdene lå frit, istedet for at ligge klumpet sammen omkring et gadekær. De byer vi kender i dag, er alle købstæder, fiskerlejer eller kirkebyer. - by-navnene dækker for Bornholms vedkommende over en samling af gårde, oftest på rad og række, aldrig mere en 3-6 gårde. I 1616 indførte kong Christian IV. en skattetaxationsliste, som betød at alle gårde i Skåne og på Bornholm skulle have et entydigt gårdenummer pr. sogn. Adelens og de store frimænds' gårde havde i forvejen skatteprivilegier og gik derfor fri. De blev kaldt proprietærgårde. Dem er der 2-3 stykker af i hvert sogn. I Klemensker bl.a. Simblegård, i Bodilsker St. Kannikegård, i Ibsker bl.a. Skovsholm, i Åker bl.a. Vallensgård (Bornholms største gård) m. fl. Man tildelte numrene ved at starte i nord og gå mod syd, derefter mod nordøst, mod syd og tilbage mod vest, og tilsidst fra nordvest, mod syd og så mod vest (som JJJ). Det var kun frimændenes selvejergårde der fik numre. De gårde der var ejet af kirken eller kongen fik ikke numre før 1662. fordi de var vornedegårde. Vornedeskab var en slags forpagtning, men uden stavnsbåndets indbyggede slaveri. Man havde arveret til en vornedegård, men kunne også fraflytte når som helst. På Bornholm blev alle vornedegårde og de selvejergårde der var overtaget pga. skatterestancer, solgt af kongen i 1744. Numrene bruges ikke længere, men er en fantastisk god kilde når man skal lave slægtsforsning. Man kan stadig se numrene på gamle gravsten (gårdesten) og på kirkegårdsmurene, hvor næsten hver gård havde sin faste plads til hest og vogn." Kilde: bornholm-stamtavle.dk vornedegård = Vgd. = Vg selvejergård = Slg. = Sg proprietærgårde: "En proprietærgård er en større gård; som en større gård regnede man tidligere en gård på mindst 12 og højst 23½ tønder hartkorn, og her boede en velhavende gårdmand." Kilde: Fra Wikipedia, den frie encyklopædi frigårde: "Gårde som i senmiddelalderen havde fået særlige privilegier, typisk frihed for skatter og afgifter. Frigårdene udgør statusmæssigt en mellemgruppe mellem herregårde og almindelige selvejergårde. Nogle blev i perioder regnet for adelsgårde, men efter ca. 1565 gjaldt de dog alle for privilegerede selvejergårde, underlagt de enkelte amter. En tilsvarende mellemkategori mellem selvejergårde og herregårde kendes i Danmark kun fra Bornholm." Kilde: Af Carsten Progskrog Rasmussen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011. - hjemmesiden: graenseforeningen.dk/frigarde.html Folketællinger: FT-1840: Bornholm, Øster, Østerlarsker, Østerlarsksogn, en Gaard, 35, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1840, C2899: Niels Christian Sode, 31, Gift, Bonde Bodil Kirstine Pedersdatter, 39, Gift, Hans kone Henrich Anderssen, 16, Ugift, Hans madsøn Bærild Andersen, 14, Ugift, Hans madsøn Ane Cathrine Hansdatter, 13, Ugift, Hans maddatter Anders Peter Hansen, 10, Ugift, Hans madsøn >> Hans Christian Sode, 6, Ugift, Deres søn Juliane Christine Sode, 4, Ugift, Deres datter Jens Johnsen, 25, Ugift FT-1845: Bornholm, Vester, Vestermarie, Sønder Skoledistrikt, en Gård (13. Selvejergård), 77, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1845, A0598: Niels K. Sode, 35, gift, Gårdejer, Østerlars Sogn - Bornholms Amt Birgithe K. Hansdatter, 27, gift, hans kone [Niels K. Sode], Østerlars Sogn - Bornholms Amt >> Hans K. Sode, 11, -, hans barn med 1. kone [Niels K. Sode], Østerlars Sogn - Bornholms Amt Juliane K. Sode, 9, -, hans barn med 1. kone [Niels K. Sode], Østerlars Sogn - Bornholms Amt Abraham P. Hansen, 21, ugift, Tjenestekarl, Vestermarie Sogn - Bornholms Amt Kristiane Hansdatter, 15, -, Tjenestepige, Vestermarie Sogn - Bornholms Amt FT-1850: Bornholm, Vester, Vestermarie, Sønder Skoledistrikt, en Gaard, 62, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1850, C3072: Niels Kristian Sode, 41, Gift, Ejer af Gaarden, Huufader, Østerlars sogn Birgitte Kirstine Hansdatter, 32, Gift, Hans kone, Østerlars sogn Bolette Sode, 5, Ugift, Deres datter, Vestermarie (f. ca. 1845) >> Hans Kristian Sode, 16, Ugift, Hans søn af 1. ægteskab, Østerlars sogn Juliane Kristine Sode, 14, Ugift, Hans datter af 1. ægteskab, Østerlars sogn FT-1855: Bornholm, Vester, Vestermarie, Søndre Skoledistrikt, en Gaard, 65, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1855, C3330: Niels Kristian Sode, 46, Gift, Gaardejer, Huusfader, Østerlarsker sogn Birgitte Kirstine Lund, 37, Gift, Hans Kone, Østerlarsker sogn Bolette Sode, 10, Ugift, Deres Datter, Vestermarie sogn Thor Kristian Hansen Sode, 5, Ugift, Deres Søn, Vestermarie sogn (f. ca. 1849) >> Hans Kristian Sode, 21, Ugift, Huusfaderens Søn af 1. ægteskab, Østerlarsker sogn Juliane Kristine Sode, 19, Ugift, Huusfaderens Datter af 1. ægteskab, Østerlarsker sogn
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Hans Christian Sode
May 7, 183418620. selvejergård i Østerlarsker sogn8February 12, 1923978819. selvejergårds parcel, Lobbæk, Vestermarie sogn