Correll_Dohlmann

ID 12-3: Peter August Matthias Dohlmann

Shared note
ID 12-3: Peter August Matthias Dohlmann alias Peter August Mathias Dohlmann og Peter Dohlmann Født: 04-02-1838 på Store Svanemosegaard, Frederiksberg og døbt 24-06-1838 i Frederiksberg kirke - søn af (ID 24) Frederik August Dohlmann, limfabrikør (limfabrikant) og (ID 25) Ane Sophie Henriette f. Meyer, af Store Svanemosegaard. Faddere: Forældrene og gjordemoderen Mad. Lundgreen. Kilder: KB-opslag 30 nr. 3, side 28. Frederiksberg sogn. H.M. År 1834-1845. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=203614#203614,38617740 Se også fødte: KB-opslag 91, nr. 3. side 86. Frederiksberg sogn. K.M. År 1831-1852. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=149619#149619,24750781 Konfirmeret 03-04-1853: Peter August Mathias Dohlmann, boende hjemme hos forældrene, bliver konfirmeret 03-04-1853 i Frederiksberg kirke. Søn af Limfabrikør Frederik August Dohlmann og hustru Ane Sophie Henriette f. Meyer af Store Svanemosegård, Frbg. Kilde: KB-opslag 29, nr. 1, side 27. Frederiksberg sogn. H.M. År 1845-1866. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=203620#203620,38619699 Erhverv: Garvermester, limfabrikant, fabriksejer, anlægger i 1884 Jakob Dannefærds Vej der hvor Store Svanemosegård lå på Frederiksberg. I 1867: Peter August Matthias Dohlmann og broderen Sophus Frederik Andreas Dohlmann indgår den 26-04-1867 kompagniskab. Virksomhedskontrakten er underskrevet Kbh. 26-04-1867. Bekendtgørelse: "Ifølge Lov af 23de Januar 1862 bekjendtgøres herved, at der fra Peter August Mathias Dohl- mann og Sophus Frederik Andreas Dohl- mann er modtaget Anmeldelse om, at de i For- ening under Firma "Brødrene Dohlmann" drive Garveri, Læderfabrik og Liimfabrikation paa Lade- gaardsveien Nr. 11, at de Begge er de eneste an- svarlige Deeltagere i Firmaet, at de Begge hver for sig ere berettigede til at underskrive Firmaets Navn, at der ingen Indskrænkning er gjort i det dem Begge paahvilende solidariske Ansvar med hensyn til enhver Firmaet paadragen Forpligtelse samt at ingen under den angivne Næringsvei faldende Forretning er und- tagen fra Firmaets Omraade. Kjøbenhavns Amts Søndre Birks Contoir, den 25de April 1872. A. Eberlin." http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:185dee05-b391-40b9-b099-1353eeccf9cd Note: Den 06-04-1881 udtræder Sophus Frederik August Dohlmann af firmaet "Brødrene Dohlmann". Underskrevet Kbh. 06-04-1881. Gift 10-12-1867: Ungkarl, garvermester Peter August Matthias Dohlmann på 29 år, f. 04-02-1838, boende Ladegaardsvej 11, og frøken Agathe Jeannette Wiale ( alias Viale), (f. 29-12-1842 og) døbt 27-05-1843, på 24 år, boende Christiansborg Slot gifter sig 10-12-1867 i Christiansborg slotskirke, Kbh. Forlovere: Kammerassessor & køkkenmester Wiale (alias Viale). Pastor Wiedemann i Fredensborg. Kilde: KB-opslag 8, nr. 18, side 6, Hof- og Slotkirken. H.M. År 1866-1891. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=204237#204237,38746946 Død 07-02-1911: Peter Andreas (læs: August) Mathias Dohlmann dør 07-02-1911, 73 år gl., på Frederiksberg Alle 23, 1. sal, Frbg. og bliver begravet 12-02-1911 på Frederiksberg Assistens kirkegård. Fabriksejer og enkemand efter Agathe Jeanette f. Viale. samme Bopæl som dødsstedet. Kilde: KB-opslag 242, nr. 20, side 240. Frederiksberg sogn. K.M. År 1903-1911. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=149719#149719,24780300 NB! Han er fejlagtigt indskrevet i kirkebogen som Peter Andreas Mathias Dohlmann. Meritter: Peter August Matthias Dohlmann anlægger i 1884 vejen Jakob Dannefærds Vej Kilde: Fra Wikipedia, den frie encyklopædi. da.wikipedia.org - om Jakob Dannefærds Vej Fabrikant Peter Dohlmann's limfabrik, garveri og rammefabrik lå på den tidligere Ladegårdsvej 7 på Svanemosegårds jorder. Fabrikken blev nedbrudt i 1883, og Store Svanemosegård blev revet ned ca. 1884. Det er på dette sted at Peter Dohlmann i 1884 anlægger Jakob Dannefærds Vej. Vælg hjemmesiden: danskebilleder.dk for at se fotos og læse om Store Svanemosegård på Frederiksberg. Gården var barndomshjem for Peter August Mathias Dohlmann og hans mange søskende. Søg: Svanemosegård - søg sted: Frederiksberg. Dohlmann flytter derefter sin limfabrik hen til Lygten - gadenavnet Lygten betyder sumpen. Og det var her at byens natmænd tømte deres vogne, så stanken har været hæslig. På samme sted havde Jacob Holm & Sønner tidligere haft deres ildelugtende garveri. Og Dohlmann anlagde sin lige så ildelugtende limfabrik på stedet. I 1888 var det slut med stanken fra limfabrikken da den brændte. Mælkeriet Enigheden A/S flyttede i 1906 hen til stedet, hvor lugten sidenhen var blevet bedre. Folketællinger og bosteder: FT-1840/Census year 1840: The address of the Dohlmann family: En Gaard/a big farm, Store Svanemosegaard, Frederiksberg, Sokkelund herred, Københavns amt. Kilde: ddd.dda.dk, FT-1840, C4317: Hele husstanden/All the people of the household: ID 24: Fritz August Dohlmann alias Frederik August Dohlmann, 40 år, Gift/married, Erhverv/occupation: Gaardeier/farmer, Jordbruger/agriculturist/master of the house ID 25: Ane Sophie Meyer, 31 år, Gift, Hans Kone/his wife ID 12-2: Johan Dohlmann, 4 år, Deres Søn/their son >> ID 12-3: Peter Dohlmann, 3 år, Deres Søn/their son ID 12-4: Sophus Dohlmann, 1 år, Deres Søn their son ID 49: Ane Cathrine Blom, 82 år - Enke/widow, Husfaderens Moder der af ham forsørges/she is the mother of the head of the household who provides for her) Plus adskillige tjenestefolk/plus several servants. Original folketælling i FT-1840: FT-1840: Store Svanemosegaard, nr. 133, en gaard, Frederiksberg landsogn, Sokkelund herred, Københavns amt, 2 familier: Familien Dohlmann: Fritz Aug. Dohlmann, 40 år, gift, gaardeier, jordbruger Ane Sophie Meyer, 31 år, gift, hans kone Johan Dohlmann, 4 år, ugift, deres barn >> Peter Dohlmann, 3 år, ugift, deres barn Sophus Dohlmann, 1 år, ugift, deres barn Ane Cathr. Blom, 82 år, enke, husfaderens moder der af ham forsørges August Hansen, 21 pr, ugift, tjenestekarl Poul Poulsen, 41 år, ugift, tjenestekarl Inger Pedersdatter, 26 år, ugift, tjenestepige ---------------- Foruden familien Lind samt deres tjenestepige Kilde: FT-opslag 58, side 95/57. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=5053#5053,119660 FT-1845: Familien Dohlmann bor på Store Svanemosegaard, Frbg. i Frederiksberg landsogn, Sokkelund h, Kbhvns. amt: ID 24: Frederik August Dohlmann på 45 år, gift limfabrikant, hans hustru ID 25: Ane Sophie Meyer, på 35 år samt deres børn ID 12-2: Johan D. på 9, - alias Johan Traugott Dohlmann >> ID 12-3: Peter D. på 7 - alias Peter August Mathias Dohlmann ID 12-4: Sophus D. på 5 - alias Sophus Frederik Andreas Dohlmann ID 12-5: Ane D. på 3 år - alias Anna Pauline Amalie Dohlmann Kilde: FT-1845, familienr. 91. FT-opslag 54. FT1845_01934_00953. FT-1845: København, Sokkelund, Frederiksberg, En helgaard, Store Svanemosegaard, 91-F1. Kilde: ddd.dda.dk, B6459: ID 24: Frederik Dohlmann, 45, Gift, Limfabriqueur, f. i København ID 25: Ane Meyer, 35, Gift, Hans kone, f. i København ID 12-2: Johan Dohlmann, 9, Ugift, Deres søn, f. på Frederiksberg >> ID 12-3: Peter Dohlmann, 7, Ugift, Deres søn, Frederiksberg ID 12-4: Sophus Dohlmann, 5, Ugift, Deres søn, Frederiksberg ID 12-5: Ane Dohlmann, 3, Ugift, Deres datter, Frederiksberg - alias Anna Pauline Amalie Dohlmann Fritz Hansen, 29, Ugift, Tjenestekarl, Holsteinborg, Sorø Amt FT-1850: Familien Dohlmann bor på Store Svanemosegaard, Frederiksberg landsogn, Sokkelund, Kbhvns. amt: ID 24: August Dohlmann på 50 år, f. i Kbh., limfabrikør ID 25: Sophie Meyer på 39 år, f. i Kbh., hans kone samt deres børn: ID 12-2: Johan Dohlmann på 14 år, f. i Kbh. >> ID 12-3: Peter Dohlmann på 12 år, f. i Kbh. ID 12-4: Sophus Dohlmann på 10 år, f. i Kbh. ID 12: Victor Ernst Dohlmann på 2 år, f. i Kbh. ID 12-8: Ida Mathilde Dohlmann på 5 år, f. i Kbh. ID 12-9: Augusta Johanne Henriette Dohlmann på 3 år ID 12-5: Anna Pauline Amalie Dohlmann på 8 år, f. i Kbh. Hans Danielsen på 35 år, f. i Helsingør, ugift, tjenestefolk Maren Larsdatter på 19 år, f. i Hvidstrup, Ringkøbing amt, ugift, tjenestefolk Kilde: FT-opslag 77, familie nr. 144, side 124, https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=113814#113814,17262268 og FT-opslag 78, side 125, https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=113814#113814,17262269 FT-1850: Københavns amt, Sokkelund herred, Frederiksberg sogn, en Gaard "Store Svanemosegaard", fam.nr. 144, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1850, C1189, lb-nr. 2025, kildehenvisning: side 124 August Dohlmann, 50, Gift, Limfabriqeier, Chvn - kommentarer: Frederik August Dohlmann Sophie Meyer, 39, Gift, hans Kone, Kbh. Johan [Dohlmann], 14, deres Børn, h.i.S. >> Peter [Dohlmann], 12, deres Børn, Do [h.i.S.] Sophus [Dohlmann], 10, deres Børn, Do [h.i.S.] Victor [Dohlmann], 2, deres Børn, h.i.S. Ida [Do hlmann], 5, deres Børn, Do [h.i.S.] Augusta[Dohlmann], 3, deres Børn, Do [h.i.S.] Amalie [Dohlmann], 8, deres Børn, Do [h.i.S.] Hans Danielsen, 35, Ugift, Tstfolk, Helsingøer Maren Larsdatter, 19, Ugift, Tstfolk, Hvidstrup, Ringkjøb. A Note: h.i.S. = født her i sognnet FT-1855: Valby, Hvidovre sogn, Sokkelund h. Kbhvns. a, fam. nr. 221, et hus - garveri: >> ID 12-3: Peter Dohlmann, 17 år, f. 1838 på Frederiksberg, ugift, arbejder ved garveriet Kilde: danishfamilysearch.dk FT-1860: København, Sokkelund, Frederiksberg, Ladegaardsvej, Store Svanemosegaard, 375 - F1, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1860, D5204: ID 24: Frederik August Dohlmann, 60, Gift, Limfabrikør, København ID 25: Anna Sophie Henriette. f. Meyer, 30, Gift, Hustru, København ID 12-2: Johan Traugott Dohlmann, 24, Ugift, Søn. Gartner, Frederiksberg >> ID 12-3: Peter August Dohlmann, 22, Ugift, Søn. Garver, Frederiksberg ID 12-4: Sophus Andreas Dohlmann, 20, Ugift, Søn, Frederiksberg ID 12-5: Amalie Pauline Dohlmann, 18, Ugift, Datter, Frederiksberg ID 12-8: Ida Mathilde Dohlmann, 15, Ugift, Datter, Frederiksberg ID 12-9: Gusta Henriette Dohlmann, 13, Ugift, Datter, Frederiksberg (alias Henriette Augusta Johanne Dohlmann) ID 12: Ernst Victor Dohlmann, 11, Ugift, Søn, Frederiksberg ID 12-10: Marie Sophie Dohlmann, 8, Ugift, Datter, Frederiksberg Hans Daniel Johansen, 40, Ugift, Tjenestekarl, Helsingør Christine Larsen, 22, Ugift, Tjenestepige, Vollerslev Sogn, Præstø Amt August Hansen, 41, Gift, Arbejdsmand, Førslevgaard, Førslev Sogn, Sorø Amt Sidse Marie Olsdatter, 33, Gift, Hustru, Jægerspris, Frederiksborg Amt Christiane Hansen, 7, Ugift, Barn, Frederiksberg Sophie Frederikke Hansen, 5, Ugift, Barn, Frederiksberg Caroline Hansen, 3, Ugift, Barn, Frederiksberg Udøbt pigebarn, 1, Ugift, Barn, Frederiksberg I 1870: Ladegaardsvej 11. Frbg. >> ID 12-3: Peter August Mathias Dohlmann, garvermester g.m. Agathe Jeanette f. Viale, født 29-12-1842 Kbh. Iflg. Vejviser 1870: P. Dohlmann, garver, limfabrikant, Ladegaardsvej 11. Kilde: Vejviser 1870 - Rigsarkivet. FT-1880: København, København (Staden), Ladegaardsvej (Ulige numre), Ladegaardsveien, Forhuset Stuen, 7. Kilde: ddd.dda.dk, FT-1880, c1491, lb-nr. 1215, kildehenvisning: mikrokort 5585: >> ID 12-3: Peter August Mathias Dohlmann, 42, Gift, Garvermester, Husfader f. på Frederiksberg Agathe Janette, født Viale, 35, Gift, Hans kone, f. 29-12-1842 i Hof og Slot sogn, Kjøbenhavn ID 12-3a: Fritz Carl Peter Dohlmann, 11, Ugift, deres Søn, f. på Frederiksberg ID 12-3b: Helene Sophie Dohlmann, 9 år, Ugift, deres Datter, f. på Frederiksberg ID 12-3d: Gerda Dohlmann, ½ år, Ugift, deres Datter, f. på Frederiksberg Maren Kristine Berthelsen, 25, Ugift, Tjenestepige, f. i Jægerspris Marie Johanne Hoppe, 23, Ugift, Tjenestepige, f. i Kjøbenhavn. I 1881: Ifølge Kraks vejviser 1881 bor P. Dohlmann, limfabr. på Ladegaardsv. 7. - alias >> ID 12-3: Peter August Mathias Dohlmann Kilde: JJF foto nr. P1020667 af 06-08-2009. Kbh. Stadsarkiv. FT-1885: Familien Peter og Agathe Dohlmann bor i FT-1885 på Frederiksborggade 26, matr.103, Forhus, 2. sal, (familienr. 2), København (Staden), Kjøbenhavn Nørrevold Kvarter. Kilde: ddd.dda.dk, FT-1885, D4082, lb-nr. 328, kildehenvisning bind 41, side 212: >> ID 12-3: Peter Dohlmann, 76 år (læs 46 år) Gift Fabrikant, f. i Kjøbenhavn Agathe Dohlmann, 40 år, Gift, f. i Kjøbenhavn ID 12-3a: Fritz Dohlmann, 16 år, Ugift, f. i Kjøbenhavn ID 12-3b: Helen Dohlmann, 14 år, Ugift, f. i Kjøbenhavn ID 12-3d: Gerda, 15 år (læs 5 år), Ugift, f. i Kjøbenhavn - alias Gerda Dohlmann, på 5 år Stine Petersen på 23, Ugift, Tjenestetyende, f. i Grønholdt FT-1890: Frederiksberg Alle 23, 3. sal, Frbg. Fabrikant P.A. Dohlmann bor på Frederiksberg Alle 23, 3. sal. med sin familie. Han er da udlejer af Sophievej 15, Frederiksberg kommune: >> ID 12-3: Peter Andreas M. Dohlmann, 51 år, husfader, limfabrikant i Kbh. - alias Peter August Mathias Dohlmann Agathe Jeanette Dohlmann, 45 år, hans hustru, husmoder samt børnene: ID 12-3a: Fritz Carl Peter Dohlmann, 21 år, ID 12-3b: Helen Sophie Dohlmann, 19 år ID 12-3d: Gerda Dohlmann, 10 år. Kilde: FT-opslag 26, FT-opslag 38_FT1890_00006_00622.
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Peter August Matthias Dohlmann
February 4, 1838182Store Svanemosegaard, Frbg.4February 7, 191110973Frederiksberg