Friismose

Shared note
Albert Thura meddeler på baggrund af indberetning for sognepræst mag. Jens Hendrichsen Stampe følgende om to af gravstenene i »Aalborg Stifts Beskrivelse i Nørre Jylland« o. 1735, gengivet i Vendsysselske Aarbøger 1919 s. 146ff.: Indskrift på stenen: »Mag. Thomas Christopher Galschytt, Pastor Ecclesia Hammerensis, ac Præpositus Præfecturæ Paludanæ in vera agnitione et fiducia filii Dei obdormivit Anno 1624, die 25. Maj etc. Conjux Ejus Margarita Jacobii filia Ripis nata postqvam in felici cum Marito Conjugio vixisset annos 13 Mensses 4 et dies 16 ad coeleste Beatarum animarum contuberniam in invocatione Dei emigravit Anno 1599, die Nov 8. Altera Ejus uxor, Anna Severini filia obiit 16 … die …« Indskriften i oversættelse: »Mag. Thomas Christoffersen Galskyt, Præst til Hammer Kirke og Provst i Kjær Herred, døde 25. Maj Anno 1624 i sand Erkendelse af og Tro paa Guds Søn etc. Han Hustru Margrete Jacobsdatter var født i Ribe. Efter at hun havde levet i et lykkeligt Ægteskab med Manden i 13 Aar, 4 Maaneder og 16 Dage, vandrede hun Aar 1599, den 8. Novbr. under Paakaldelse af Gud hen for at samles med de salige Sjæle i Himmelen. Hans anden Hustru Anna Sørensdatter døde Aar 16 … den …« Sognepræst mag. Jens Hendrichsen Stampe meddeler videre til Albert Thura: »A° 1585 efter Paaske blev Mag. Thomas Galskyt udi Aalborg Skole Mester, 1585 d. 19. Sept. samtykt til Sogne-Præst for disse 4re Sogner. 1588 samtykt til Provst udi Kiær Herred. 1595 at være Kirke-Værger. 1603 d. 30. Oct. brændte Hammer Præstegaard. NB. sønden for dette Stæd skal i forrige Tider have været en Lægedoms eller Sundheds Kilde, kaldet Helenæ-Kilde, som nu er forstopped. Ved bemeldte Kilde skal have staaet et stoort højt Kors, som Mag. Thomas Galschytt, Sogne-Præsten, efter gamle Folkes Berætning lood tage bort, og bragte til sin Gaard; Natten derefter skal hans Gaard være brændt saaledes, at han fik slet intet reddet. Jeg lader det staa ved sit Værd, hvad saadanne gamle Relationer kand indberætte os. Og skulde jeg ei tro, nogen at falde paa de Tanker, at hans Præstegaard blev nedbrændt, fordi han Dagen tilforn havde ladet fløtte det Kors, hvortil den gode Mand vel maa have havt visse Aarsager.« Thomas Galskyt ville udrydde den overtro, der var knyttet til korset og kilden.
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Thomas Christopher Galskyt
1May 25, 1624395Hammer sogn, Kær Herred, Ålborg amt