Correll_Dohlmann

ID 16-8: Rasmus Ludvig Pedersen

Shared note
ID 16-8: Rasmus Ludvig Pedersen alias Rasmus Pedersen Født: 29-02-1820 på Aunø, Køng sogn og hjemmedøbt 07-03-1820. Dåben bekræftet 07-05-1820 i Køng kirke, Hammer herred. Søn af (ID 32) hugger Peder Rasmussen og (ID 32b) kone Karen Johansdatter (alias Karen Carlsdatter - se hans konfirmation) på Aunø. Kilde: KB-opslag 41, nr. 145. Køng sogn, Hammer herred, Præstø amt. K.M. År 1813-1833. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=153232#153232,25523262 Konfirmeret 1. søndag efter påske 1834 i Lundby kirke, Hammer herred: Rasmus Pedersen, f. 29-02-1820 i Køng (sogn), søn af afdøde husmand og hugger Peder Rasmussen og kone Karen Carlsdatter, Lundbye. Kilde: KB-opslag 55, nr. 5. Lundby sogn. Hammer herred. Præstø amt. K.M. År 1814-1834. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=153382#153382,25551506 Erhverv: Væver. Husmand og siden ladefoged på Lekkendegaard, Lekkende, Øster Egesborg sogn Gift 03-12-1847: Ungkarl Rasmus Pedersen af Lekkende, 28 år, vac. 03-07-1823, gifter sig 03-12-1847 i Øster Egesborg kirke med Lisbeth Pedersdatter af Lekkende, 24 år, vac. 28-06-1826 (i 1855 hedder hun Lisbeth Frandsen (moderen hed Sidse Frandsdatter og faderen Peder Hansen). Forlovere: Indsidder Jørgen Olsen af Lekkende og Jens Andersen, husmand af Lumby (læs: Lundby). Kilde: KB-opslag 341, nr. 6. Øster Egesborg sogn. Bårse herred. Præstø amt. K.M. År 1833-1851. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159330#159330,26789054 Død 31-10-1886: Rasmus Pedersen dør 31-10-1886 i Lekkende, Øster Egesborg sogn, 66 år gl., og bliver begravet 05-11-1886 på Øster Egesborg kirkegård. Ladefoged, Lekkende, enkemand. Kilde: KB-opslag 164, nr. 10. Øster Egesborg sogn. Bårse herred. Præstø amt. K.M. År 1874-1892 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159334#159334,26789827 Folketællinger: FT-1834: Præstø, Hammer, Lundby, Lundbye, et Huus, 5, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1834, C5332: ID 32b: Karen Johansdatter, 46, Enke, Huuskone (alias Karen Carlsdatter - se sønnen Rasmus' konfirmation) >> ID 16-8: Rasmus Pedersen, 14, Ugift ID 16-9: Anna Kirstine Pedersdatter, 11, Ugift, hendes Barn FT-1850: Præstø, Baarse, Øster Egesborg, Lekkende, nr.62, et hus, 82.fam., Kilde: ddd.dda.dk, FT-1850, B7102: Frands Jensen, 70, Enke(mand), ladefoged, Udby, Præstø amt >> ID 16-8: Rasmus Pedersen, 30, Gift, daglejer, Lundby, Præstø amt Lisbet Pedersen, 27, Gift, hans kone, her i sognet, Præstø amt --- Karen Rasmussen, 5, Ugift, hans børn, her i sognet, Præstø amt - alias Karen Jørgensen (alias Karen Christiansen), f. 22-04-1845 i Ø. Egesborg sogn og døbt 21-05-1945 i Egesborg kirke. Uægte født datter af Lisbeth Frandsen (overstreget og rettet til Pedersdatter) i Lekkende. Barnefader: ungkarl Christian Olsen af Udby. Kilde: Fødte. KB-opslag 166, nr. 12. Ø. Egesborg sogn. Bårse herred. Præstø amt. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159330#159330,26788879 Karen Jørgensen konfirmeret 17-04-1859 i Øster Egesborg kirke. Datter af Lisbeth Pedersen i Lekkende og ungkarl Christian Olsen af Udby. Moderen gift med ladefoged Rasmus Pedersen i Lekkende. Kilde: Hendes konfirmation 17-04-1859. KB-opslag 160, nr. 11. Ø. Egesborg sogn. K.M. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159331#159331,26789444 --- ID 16-8a: Birte Rasmussen, 2, Ugift, hans børn, her i sognet, Præstø amt - alias Birthe Kirstine Rasmussen ID 16-8a: Birthe Kirstine Rasmussen, f. 03-04-1848 i Ø. Egesborg sogn og døbt 14-05-1848 i Egesborg kirke. Datter af (ID 16-8) indsidder Rasmus Pedersen og hustru Lisbeth Pedersdatter i Lekkende, (i 1862 husfolk samme sted - se hendes konfirmation). Bb=Bar barnet: Maren Jørgensen i Lekkende. Stod hos: Olive Pedersdatter i Næstved (alias (ID16-6) Olive Dorothea Pedersdatter, der er barnets faster). Faddere: Skovf. = skovfoged Jørgen Olsen (barnets stedmorfar gift med mormoderen: Sidse Frandsdatter), smed Fred. Andersen, gårdmand Hans Nielsen, alle i Lekkende. Kilde: Fødte i 1848 - KB-opslag 191, nr. 11. Ø. Egesborg sogn. Bårse herred. Præstø amt. K.M. År 1833-1851. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159330#159330,26788904 Birthe Kirstine Rasmusdatter, Lekkende, f. 03-04-1848 og døbt 14-05-1848, bliver konfirmeret 27-04-1862 i Egesborg kirke. Forældre: Væver Rasmus Pedersen og hustru Lisbeth Pedersdatter i Lekkende - nu husfolk samme steds. Kilde: Hendes konfirmation i 1862 - KB-opslag 164, nr. 11. Ø. Egesborg sogn. Bårse herred. Præstø amt K.M. År 1851-1874. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159331#159331,26789448 -- ID 16-8b: Jens Rasmussen, 1, Ugift, hans børn, her i sognet, Præstø amt (alias Jens Peder Rasmussen, f. 11-12-1849 i Ø. Egesborg sogn og døbt 10-02-1850 i Egesborg kirke, søn af (ID 16-8) indsidder Rasmus Pedersen og hustru Lisbeth Pedersdatter i Lekkende. (Pedersen er i 1864 husmand og ladefoged på Lekkendegaard - se hans konfirmation). Gudmor: Gårdmand Hans Nielsens hustru i Skallerup (Udby sogn, Bårse h., Præstø amt). Stod hos: Maren Jørgensen i Lekkende. Faddere: Smed Fred. Andersen i Lekkende. Gårdmand Hans Nielsen i Skallerup. Kilde: Fødte: KB-opslag 102, side 49. Ø. Egesborg sogn. Bårse herred. Præstø amt. K.M. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159330#159330,26788815 Kilde: Hans konfirmation den 03-04-1864. KB-opslag 136. nr. 5. Ø. Egesborg sogn. K.M. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159331#159331,26789420 --- Inger Hansen, 17, Ugift, tjenestepige, her i sognet, Præstø amt FT-1855: Præstø, Baarse, Øster Egesborg, Lekkende By, 88 - Et Hus, 221, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1855, D7854: >> ID 16-8: Rasmus Pedersen, 35, G, Ladefoged paa Lekkendegaard, Husfader, Lundby S [Sogn], Præstø Amt Lisbeth Pedersen, 32, G, Hans Kone, Her i Sogn Karen Christiansen, 10, U, Deres Børn, Her i Sogn ID 16-8a: Birthe Pedersen, 7, U, Deres Børn, Her i Sogn ID 16-8b: Jens Peter Rasmussen, 5, U, Deres Børn, Her i Sogn ID 16-8c: Frands Rasmussen, 3, U, Deres Børn, Her i Sogn Maren Hansdatter, 22, U, Tjenestepige, Her i Sogn FT-1860: Præstø, Baarse, Øster Egesborg, Øster Egesborg Skoledistrikt, Lekkende By, 102. 1 Huus, 131, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1860, D5943: >> ID 16-8: Rasmus Pedersen, 39, Gift, Ladefoged. Husfader, Lundby Sogn Lisbeth Frandsen, 37, Gift, hans Kone, Her i Sognet [Øster Egesborg] Karen Christiansen, 15, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet [Øster Egesborg] ID 16-8a: Birthe Rasmussen, 12, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet [Øster Egesborg] ID 16-8b: Jens Rasmussen, 11, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet [Øster Egesborg] --- ID 16-8c: Frands Rasmussen, 9, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet [Øster Egesborg] - f. 31-11-1851 i Ø. Egesborg sogn og døbt 30-01-1852 i Egesborg kirke, søn af (ID 16-8) indsidder Rasmus Pedersen og hustru Lisbeth Pedersdatter i Lekkende. Bb=Bar barnet: Indsidder Ole Jørgensens hustru i Lekkende. Stod hos: Gårdmand Hans Nielsens hustru i Skallerup (Udby sogn, Bårse h., Præstø amt). Faddere: Gårdmand Peder Hansen og husmand Frederik Andersen i Lekkende. Gårdmand Hans Nielsen i Skallerup. Kilde: KB-opslag 3, nr. 18. Ø. Egesborg sogn. Bårse h. Præstø a. K.M. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159331#159331,26789287 --- ID 16-8d: Frederik Rasmussen, 5, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet [Øster Egesborg] - f. 04-10-1855 i Ø. Egesborg sogn og døbt 11-11-1855 i Egesborg kirke, søn af (ID 16-8) ladefoged Rasmus Pedersen og hustru Lisbeth Frandsen i Lekkende (hun må antages at være datter af Peder Frandsen). Bb=bar barnet: Skovfoged Jens Jørgensens hustru Karen Jeppesen af Ugledige. St.h.=Stod hos: Marie Jørgensen af Lekkende. Faddere: gårdmand Hans Nielsen af Skallerup (Udby sogn, Bårse h., Præstø amt). Gårdmand Peder Hansen af Lekkende og smed Frederik Andersen af Lekkende. Kilde: KB-opslag 17, nr. 15. Egesborg sogn. Bårse h. Præstø a. K.M. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159331#159331,26789301 FT-1870: Præstø, Baarse, Øster Egesborg, Lekkende By, Huus, 206, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1870, D7855: >> ID 16-8: Rasmus Pedersen, 49, G, Huusfader, Ladefoged, Kjøng Sogn, Præstø Amt [Køng Sogn] Lisbeth Pedersen, 46, G, Huusmoder, Øster Egesborg Sogn, Præstø Amt ID 16-8a: Birthe Kirstine Rasmussen, 22, U, Barn, Pige, Sammested [Øster Egesborg Sogn, Præstø Amt] ID 16-8b: Jens Peder Rasmussen, 20, U, Barn, Musikus, Sammested [Øster Egesborg Sogn, Præstø Amt] ID 16-8c: Frands Rasmussen, 18, U, Barn, Sammested [Øster Egesborg Sogn, Præstø Amt] ID 16-8d: Frederik Rasmussen, 14, U, Barn, Sammested [Øster Egesborg Sogn, Præstø Amt] --- Karen Christensen, 24, U, Pleiebarn, Skrædderske, Sammested [Øster Egesborg Sogn, Præstø Amt] - alias Karen Jørgensen (alias Karen Christiansen), f. 22-04-1845 i Ø. Egesborg sogn og døbt 21-05-1945 i Egesborg kirke. Uægte født datter af Lisbeth Frandsen (overstreget og rettet til Pedersdatter) i Lekkende. Barnefader: ungkarl Christian Olsen af Udby. FT-1880: Præstø, Baarse, Øster Egesborg, Lekkende By, et Hus, 91, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1880, C8165: >> ID 16-8: Rasmus Pedersen, 60, Enkemand, Huusfader, Lafoged [Ladefoged], Kjøng Sogn, Præstø Amt ID 16-8a: Birte Rasmussen, 31, Ugift, hans Datter, tjener Faderen, Øster Egesborg Sogn, Præstø Amt
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Rasmus Ludvig Pedersen
February 29, 1820200Aunø, Køng sogn0October 31, 188613366Lekkende, Øster Egesborg sogn