Correll_Dohlmann

Hans Peter Antoine Leopold Viale

Shared note
Hans Peter Antoine Leopold Viale alias Leopold Hans Peter Antoine Viale Født: 14-09-1837 i Fredericia Michaelis sogn og døbt 31-10-1837 i Fredericia Michaelis kirke - søn af Francois Charles Antoine Viale, mundkok hos hans kgl. majestæt Frederik d. VII på Christiansborg Slot og hustru Sophie Cathrine Viale født Sørensen. Kilde: KB-opslag 20, nr. 151. side 20. Fredericia Michaelis. År 1831-1850. KB_C461_A_007_01d05d06. Faderen: Antonio Viale forlod Italien med Kong Frederik d. VII og blev ansat som kongens køkkenchef. Efter Kong Frederik d. VII's død forblev han i Kong Christian d. IX's tjeneste til sin død i 1875. Kilde: JJF: foto 10 - Dohlmann på Rigsarkivet affotograferet 15-06-2009. Erhverv: Dampmøller. Købmand. Handelsagent. Bogholder Gift 1.g. 23-08-1867: Ungkarl, dampmøller i Nykjøbing Hans Peter Antoine Leopold Viale gifter sig 23-08-1867 i Rønnebæk kirke, Næstved Skt. Morten sogn, (indskrevet i Næstved Skt. Morten sogns KB) med Laura Dorthea Engberg på 20 år. Forlovere: Kjøbmand I. T. Brehm af Næstved og kongelig kok Viale af Kjøbenhavn. Kilde: KB-opslag 174, nr. 9, side 181. Næstved Skt. Morten. År 1857-1873. Den 20-11-1870 står dampmøller L. Viale - alias Leopold Hans Peter Antoine Viale fadder til: ID 12-3b: Helen Sophie Dohlmann Født: 21-10-1870 på Store Svanemosegaard, Frbg. og døbt 20-11-1870 i Holmens kirke - datter af (ID 12-3) garvermester Peter August Mathias Dohlmann og hustru Agathe Jeanette Viale på 27 år, Ladegaardsveien 11, Frederiksberg sogn. Faddere: Fru Schmidt f. Viale; frøken A. Dohlmann; assessor A. Viale, Dampmøller L. Viale; Løjtnant E. Kohl g.m. (ID 12-5) Amalie Pauline Henriette Kohl f. Dohlmann; (ID 12-4) fabrikant S. Dohlmann. Kilde: KB-opslag 298, nr. 319, side 293. Frbg. År 1868-1871. Se også: KB-opslag 31, side 30. Holmen. År 1869-1880. _021_2_049_K02-07-A. Den 15-10-1872 står agent Leopold Hans Peter Viale fadder til: Axel Anton Nicolai Viale Født: 21-09-1872 i Nørre Sundby og døbt 15-10-1872 i Nørre Sundby kirke - søn af jernbaneassistent Francois Charles Antoine Viale og hustru Andrea Frederikke Marie Emilie Sihm på 27 år. Boende i Nørresundby. Faddere: Jernbaneassistent Carl Joseph Ludvig v. Scheele; kjøkkenmester Carlo Antonio Viale af Kjøbenhavn; particulier Hans Nicolai Sihm af Kjøbenhavn; agent Leopold Hans Peter Viale af Nykjøbing paa Falster; barnets moder samt jernbaneassistent Scheeles hustru: Thyra v. Scheele - alias Thora Alvilda von Scheele f. Sihm Kilde: KB-opslag 53, nr. 34. Side 51. Nørre Sundby, Kær, Ålborg. År 1868-1875. KB_C142_A_008_K02-24-A. Gift 2.g. 24-02-1900: Enkemand Hans Peter Antonie Leopold Viale, boende Brogade 15, Kbh., gifter sig den 24-02-1900 i præstens hjem, Sundby præstegård med pigen Ida Jakobine Hansine Fjeldberg, boende Skt. Hans Gade 7, Kbh. Anmærkninger: Yderligere oplysninger er ikke erholdt fra Sundby; attest er ikke afgivet her fra Pastoratet. Kilde: KB-opslag 284, nr. 199, side 283. Skt. Johannes sogn, Kbh. År 1897-1900. KB_1892_010_3_051_0283a-V. Se også: Gift 2.g. 24-02-1900: Enkemand, assistent Hans Peter Antonie Leopold Viale, boende Brogade 15, st., Kbh. (f. 14-09-1837 i Fredericia Michaelis sogn og døbt 31-10-1837 i Fredericia Michaelis kirke, søn af kok Francois Charles Antoine Viale og hustru Sophie Cathrine Viale født Sørensen, Fredericia. Tidligere gift med Laura Dorthea Engberg) gifter sig 24-02-1900 i Sundby præstebolig, Sundby sogn, Kbh. med pigen Ida Jakobine Hansine Fjeldberg, boende Skt. Hans Gade 7, Kbh. (f. 05-03-1871 i Skt. Johannes sogn, Kbh. og døbt 18-06-1871 i Skt. Johannes kirke, Kbh. Konfirmeret 04-10-1885 i Kbh., datter af skræddersvend Jakob Peter Fjeldberg og hustru Hansine Petrine Fjeldberg f. Lindegaard, København). Forlovere: I. P. Dohlmann, garvermester, Frederiksberg Alle 23 - alias (ID 12-3) Peter August Mathias Dohlmann - og Fjeldberg, assistent, Nybrogade 6, Kbh. Anmærkning: Kongebrev af 15-02-1900. Kilde: KB-opslag 36, nr. 14b, side 35. Sundby sogn, Kbh. År 1899-1905. KB_1892_044_3_038_0035a-V. Den 07-10-1906 er bogholder Leopold Viale, Overgaden oven Vandet 4A, 3. sal, København forlover ved svogerens bryllup i Fredens kirken, Kbh.: Enkemand, postbud Laurits Anders Henrik Fjeldberg på 42 år, boende Blegdamsvej 50, 3. sal, Kbh. (f. 18-01-1864 i Kbh. Afdøde hustru Serine Eleonora f. Larsen død 11-01-1906 på Frederiksberg hospital. Hans forældre: Skrædder Jacob Fjeldberg og hustru Hansine f. Lindegaard) gifter sig 07-10-1906 i Fredens kirken, Kbh. med pige Frederikke Hulda Nathalia Hede på 27 år, boende Blegdamsvej 50, 3. sal, Kbh. (f. 03-08-1879 i Kbh. Hendes forældre: Arbejdsmand Carl Frederik Christian Hede og hustru Carolina Hammarstrøm). Forlovere: Bogholder Leopold Viale, Overgaden oven Vandet 4A, 3. sal, (svoger til brudgommen) og assistent i Finansministeriet Peter Carl Maximillian Fjeldberg, Helgolandsgade 3, 4. sal, Kbh. (bror til brudgommen) Kilde: KB-opslag 49, nr. 49, side 49. Fredens sogn. År 1904-1916. KB_1892_004_3_006_0049a-V. Død 08-08-1911: Leopold Hans Peter Antoine Viale dør 08-08-1911 på Svanemosegaardsvej 21, 2. sal, Frbg., 73 år gl., og bliver begravet 13-08-1911 fra Sankt Thomas kirke, Frbg. på Frederiksberg Ass. kirkegård. Gift, fhv. bogholder. Adresse ved død: Svanemosegaardsvej 21, 2. sal, Frbg. Kilde: KB-opslag 15, nr. 16. Sankt Thomas sogn, Frbg. K.M. År 1910-1952. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=156261#156261,26177791 Børn: Med sin 1. hustru får Hans Peter Antoine Leopold Viale 6 børn. Med sin 2. hustru får Hans Peter Antoine Leopold Viale 1 søn. Folketællinger og bosteder: FT-1860: København, København (Staden), Strand Kvarter, Gammelstrand No. 30, Matr 5, Forhuset, 1. Sal, 23, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1860, D6240: Antonio Fransesco Charles Viale, 58, Enkemand Kammerassessor for Kgl. Kjøkkenmester. Husfader, , Kuntemiglia, Italien >> Leopold Hans Peter Antonie Viale, 23, Ugift, hans Søn. Contorist, Fredericia Caroline Amalie Viale, 21, Ugift, hans Datter, Fredericia Agathe Jeannette Viale, 18, Ugift, hans Datter, Kjøbenhavn Conradine Cecilia Sparre, 28, Ugift, Husjomfru, Hillerød Ane Margrethe Henningsen, 22, Ugift, Tjenestepige, Kjøbenhavn FT-1870: Langgade 114, 1. sal, Forhuset, Nykøbing Falster Købstad, Falsters sønder herred, Maribo amt, ejer: Ludvig Ferdinand Frisenette: >> Hans Peter Leopold Antoine Viale, 32 år, f. i Fredericia, gift, husfar, møller Laura Dorthea Viale, 22 år f. på Rosenfeldt hovedgård, Kastrup by, gift, husmor Anton Carl Leopold Viale, 1 år f. i Nykøbing Falster, ugift, søn Frederikke Marie Emilie Sihm, 24 år f. i Kbh., ugift, slægtning, fast bopæl: Hørsholm (alias frøken Andrea Frederikke Marie Emilie Sihm, der den 15-09-1871 gifter sig i Hørsholm kirke med ungkarl, jernbaneassistent Francois Antoine Christian Viale, f. 12-01-1831; Francois er bror til husfaderen) Karen Jørgensen, 21 år, ugift, tjenestepige Maren Hansen, 27 år, ugift, tjenestepige Kilde: FT-opslag 234 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=54374#54374,11898729 FT-1880: Maribo, Falsters Sønder, Nykøbing Falster Købstad, forhuset st., Raadhusstræde 5, fam. nr. 2, Kilde: FT-1880, c8858: >> Leopold Hans Peter Antoine Viale, 42, Gift, husfader, handelsagent, f. 14-09-1837 i Fredericia Laura Dorthea Viale, 33, Gift, husmoder, hans hustru, f. 09-11-1846 på Rosenfeldt hovedgård, Kastrup by Anton Carl Leopold Viale, 11, Ugift, barn, f. 23-05-1868 i Nykøbing Falster Frederik Karl Kristian Viale, 9, Ugift, barn, f. 28-09-1870 i Nykøbing Falster sogn Sophie Charlotte Viale, 6, Ugift, barn, f. 17-08-1873 i Nykøbing Falster Karen Margrethe Petersen, 33, Ugift, tjenestepige, Karleby Sogn, Maribo Amt FT-1890: Studiestræde 49, 2. sal, Kbh.: >> Leopold Hans Peter Antoine Viale, 52, f. 14-09-1837, f. 14-09-1837 i Fredericia, enkemand, bogholder Frederik Carl Christian Viale, 19 år, f. 28-09-1870 i Nykøbing Falster sogn, ugift, logerende, stud. jur. Kilde: FT-opslag 97 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=60484#60484,12269102 Bopæl meldt i Kbh.: >> Leopold Hans Peter Antonio Viale, Født: 14-09-1837 i Fredericia, Erhverv: Bogholder. Gift med: Ida Johanne (læs Hansine) Jakobine Viale f. Fjeldberg, f. 05-03-1871 i Kbh. 25-02-1900: Brogade 15, st. 01-05-1901: Torvegade 5, 3. sal 01-11-1902: Overgaden Ovenvandet 4 A, 3. sal, Christianshavn 01-05-1908: Udtrukket Kilde: Politiets registerblad 3557, rulle 0025. politietsregisterblade.dk FT-1906: Overgaden Ovenvandet 4 A, 3. sal, Christianshavn, Matr. 447. Frelser kirkes sogn: >> Hans Leopold Peter Antoine Viale, f. 14-09-1837 i Fredericia, gift, husfar, tilflyttet Kbh. i 1884 fra Falster, assistent hos D.D. Dampmøller Ida Jacobine Hansine Viale, (født Fjeldberg), f. 05-03-1871 i Kbh., hans kone, husmor, kontordame Fjeld Aage Viale, f. 09-05-1900 i Kbh., deres søn samt en tjenestepige. Kilde: FT-1906, FT-opslag 15. Overgaden Ovenvandet 4 A, 3. sal, Kbh. FT1906_0032_00593. Bopæl meldt i København: >> Leopold Hans Peter Antonio Viale Adresser: 01-05-1892: Nørrebrogade 13 21-07-1893: Fælledvej 6, 2. sal 01-11-1894: Sortedamsgade 21, 2. sal 05-07-1895: do. 13, 1. sal 01-11-1896: do. 9, st. 04-05-1897: Rømersgade 25, 3. sal 01-11-1897: Holmens Kanal 6-8. Brogade 15, st. 01-05-1901: Torvegade 5, 3. sal 01-11-1902: Overgaden ovenvandet 4 A, 3. sal 01-05-1908: Udtrukket. Kilde: politietsregisterblade.dk, registerblad 3557, rulle 0025 FT-1911: Svanemosegårdsvej 21, 3. sal. tv. Frbg.: >> Leopold Hans Peter Antoine Viale, f. 14-09-1837 i Fredericia, gift, husfar, fhv. bogholder Ida Hansine Jakobine Viale, f. 05-03-1871 i Kbh., gift husmor, skriver i Finansministeriet Fjeld Aage Viale, f. 09-05-1900 i Sundby, Kbh., ugift, barn Maja Edith Caroline Hede, f. 02-12-1883 i Kbh., ugift, ung pige i huset Kilde: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C952-GL94?i=376&cc=2691890
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Hans Peter Antoine Leopold Viale
September 14, 1837182Fredericia Michalis sogn7August 8, 191110873Svanemosegårdsvej 21, Frbg. i Skt. Thomas sogn