Correll_Dohlmann

ID 125-7h8c: Carlo Christopher Hornung

Shared note
ID 125-7h8c: Carlo Christopher Hornung Dåbsnavn: Carlo Christopher Hornung Jensen 1) Carlo Christopher Hornung-Jensen 2) alias Carlo Christoffer Hornung Jensen Født: 23-05-1882 på Dronningens Tværgade 11, Kbh. og døbt 11-06-1882 i Garnisonskirken, Kbh. - søn af vinkyper Lauritz Jensen, Dronningens Tværgade 11, Kbh. og (ID 125-7h8) hustru Jensine Constance f. Hornung, 28 år gl. (alias Jensine Constantia Hornung). Navneforandring: 1) Iht. kgl. bev. i skrivelse fra Sjællands Stiftamt af 10-10-1951 gives ret til at føre bindestreg mellem navnene Hornung og Jensen. Efternavn herefter: Hornung-Jensen. 2) Iht. kgl. bev. fra Kbhvns. amt af 26-09-1957 er tilladelse givet til at bortkaste Jensen. Efternavn herefter: Hornung. Kilder: KB-opslag 23, nr. 58s. Garnisons sogn. År 1881-1891. KB_019_2_027_K01-23-A. og KB-opslag 59, nr. 58. Garnisons sogn. K.M. År 1879-1888. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=150120#150120,24868318 Erhverv: Kunsthandler og kunstmaler - "Dyrehavemaler". "Stillinger og hverv: Suppleant til Akad. Jury 1934-37; medl. af hovedbest. for Kunstnerforen. af 18. Nov., næstfmd. 1945, æresmedl. 1957, fmd. for sammes malersekt. og best.medl. af grund- og understøttelsesfond 1945; medl. af best. og censurkom. i Foren. Dyrehavens Malere, næstfmd. 1945; fmd. for Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952; for Otto Baches Æreslegat 1955; medl. af Charl.borg Udst.kom. 1958-59." Kilde: Weilbach oplysninger Gift 24-12-1918: Ungkarl, kunstmaler Carlo Christopher Hornung Jensen på 36 år, boende Gl. Jernbanevej 17, Valby (f. 23-05-1882 i Kbh. Garnisons sogn, søn af pianostemmer Lauritz Jensen og afdøde hustru Jensine Constance f. Hornung, Kbh.) gifter sig 24-12-1918 i Søllerød kirke med pige Ellen Hermansen på 29 år, boende Admiralgade 20, Kbh. (f. 18-08-1889 i Rønne, datter af afdøde vognmand (postholder) Johannes Hermansen (død 1917) og efterlevende hustru Elisabeth Andrea f. Holm, Rønne (død 1941)). Kilde: KB-opslag 225, nr. 80. Søllerød sogn, Sokkelund h., Kbhvns. a. År 1905-1919. KB_1892_142_3_026_0224a-V. samt Kilde: KB-opslag 161, nr. 312. Holmens sogn, Kbh. K.M. År 1916-1920 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151682#151682,25221702 Død 17-01-1960: Gift, kunstmaler, Carlo Christoffer Hornung Jensen (Carlo Christopher Hornung) dør 17-01-1960 kl. 22:00 på Frederiksberg hospital, 77 år gl., og bliver begravet 22-01-1960 fra Frederiksberg kirke til Frederiksberg ældre kirkegård. Født 23-05-1882 i København. Adresse ved død: Engtoftevej 4, 3. sal. Kilde: KB-opslag 228, nr. 4. Frederiksberg sogn. År 1954-1963. KB_1892_064_3_155_0225a-DM. Levned: HORNUNG-JENSEN C kunstmaler; f. 23/5 1882 i Kbhvn.; søn af pianostemmer Lauritz Jensen (død 1934) og hustru Constansia f. Hornung (død 1910); gift (24/12 1918) m. Ellen H-J., f. 18/8 1889 i Rønne, datter af postholder Johs. Hermansen (død 1917) og hustru Elisabeth f. Holm (død 1941). Svendeprøve (sølvmed.) som malersvend 1902; elev på akademiet 1902-05: rejse til Paris 1905; elev på CoIIerossi akademiet og på Ecole des beaux Arts; udstillede første gang på Efterårsudstillingen på Charlottenborg 1907; på Forårsudstillingen fra 1908. Medl. af bestyrelsen for malersektionen indenfor Kunstnerforeningen af 18. Nov. i fl. år (næstformand fra 1949) og af udstillingsudvalget fra 1937 (formand fra 1949); medl. af bestyrelsen og censurkomiteen i foreningen Dyrehavens Malere (næstformand fra 1951); suppleant til akademiets jury 1934-37; medl. af hovedbestyrelsen i Kunstnerforeningen af 18. Novbr., næstformand 1945, æresmedlem 1957, formand for foreningens malersektion og medl. af bestyrelsen for foreningens grund- og understøttelsesfond 1945; formand for udstillingen »Danske Kunstnerslægter« på Charlottenborg 1952 og for Otto Baches Æreslegat 1955; tildelt Otto Baches Æreslegat 1930; tilkendt Ørnborg-ske Legat, National Kunst 1945. Værker: Bedstemoder ved Sygesengen; Efteraarsdag ved Peter Lieps Hus; Medaillehullet i Dyrehaven; Tidligt Foraar i Notre Dame, Paris; Sorgenfri Slot: portrætbilleder; Indmarschen af 1. Regiments Soldaterforening i Kastellet 8. Okt. 1945; interiør, figurkompositioner, julemærkerne 1928 og 1931 m. m. Adresse: Engtoftev. 4, Kbhvn. V. Kilde: rosekamp.dk - Kraks_BB_1957 Citeret fra hjemmesiden: gravsted.dk "Carlo Christoffer Hornung-Jensen Dansk maler Født tirsdag den 23. maj 1882 i København Død søndag den 17. januar 1960 i København Mini-biografi: Var i malerlære 1896-1901 og tog svendeprøve med sølvmedalje i 1902. Derefter på Teknisk Skole og Kunstakademiet 1904, i 3 semestre til 1906. Videreuddannet på Académie Colarossi i Paris, med Chr. Krohg og Fritz Thaulow som lærere i 1906. Samt på École Naturel des Beaux Arts hos Gabriel Ferrier og Léon Bonnat 1906-07. Hornung-Jensen blev gennem sit elevforhold til bl.a. Thaulow og Bonnat, fortrolig med friluftsstudiet og det naturalistiske maleris håndværk. Og hans alsidige tekniske skoling blev ham til nytte over en bred vifte af motiver: Portrætter, genremotiver og landskaber, som er typiske for Dyrehavemalernes naturstudium og det ældre, akademiske Charlottenborg-maleris soliditet. Blandt disse hævder især billederne fra Dyrehaven og Peter Lieps Hus sig, ved stemningsfuld opbygning og en sikker fordeling af lys og skygge. Nævnes kan Martssol, Dyrehaven (1913), Bedstemor ved Sygesengen (1920), Vinduet ved Foraarstid (1938), Lystoftegaard i Skovlunde (1943), Søllerød Kirke (1946). Af udsmykninger Dyrehavens Malere samlede ved Peter Lieps Hus (1916), endvidere julemærkerne i 1928 og 1931. Far til Preben Hornung." Folketællinger: FT-1885: København (Staden), St. Annæ Øster Kvarter, Store Kongensgade 96 Matr. 262, Forhus 3. Sal tv, 6, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1885, C9516: Lauritz Jensen, 33, Gift, Husfader, Pianofortestemmer, Kjøbenhavn ID 125-7h8: Constansia Jensine Jensen, 30, Gift, Husmoder, Slagelse ID 125-7h8a: Harry Constantin Hoenung Jensen, 5, Ugift, Søn, Kjøbenhavn ID 125-7h8b: Viola Lauritze Magdalone Jensen, 4, Ugift, Datter, Kjøbenhavn >> ID 125-7h8c: Carlo Christoffer Hoenung Jensen, 2, Ugift, Søn, Kjøbenhavn ID 125-7h8d: Lauritz Thorvald Hoenung Jensen, 1, Ugift, Søn, Kjøbenhavn Bopæl meldt i Kbh. - Udfyldelsesdato: 15-3-1892 Hovedperson: Lauritz Jensen, f. Lauritz Jensen, 20-07-1851, København Stillinger: Pianofortstemmer (læs: Pianofortestemmer) Ægtefælle: Constantia Jensine Jensen, 07-05-1854, Slagelse (f. Hornung) Børn: (a) Viola Lauritza Hørning Jensen - Registrators kommentar: Alder 11 år - (læs: Viola Laurentze Magdalene Cathrine Hornung Jensen, f. 31-10-1880 i Kbh.) (b) Harry Constantin Hørning Jensen - Registrators kommentar: Alder 12 år - (læs: Harry Constantin Hornung-Jensen, f. 21-07-1879 i Kbh.) >> (c) Carlo Jensen, 24-5-1882 (læs: Carlo Christopher Hornung Jensen, f. 23-05-1882 i Kbh.) (d) Lauritz Jensen, 14-7-1884 (læs: Lauritz Thorvald Hornung Jensen, f. 17-07-1883 i Kbh.) Adresser: 15-03-1892: Vesterbrogade 17, 4. 01-11-1895: Øster Farimagsgade, 1. 01-05-1897: Dosseringen 24, 2. 01-11-1901: Fra Svanemosegaardsvej 11 til Nørrebrogade 116, 2. 01-11-1902: Bartholinsgade 1, 2. 01-11-1913: Fra Udgår til Gothersgade 150, 4. Kilde: politietsregisterblade.dk, blad 1892. rl 17, st 1 (Indre by) FT-1906: Bartholinsgade 1, 2. sal, Kbh.: Lauritz Jensen, f. 20-07-1851 i Kbh., gift, husfader, pianofortestemmer ID 125-7h8: Constansia Jensine Jensen, f. 07-05-1854 i Slagelse, gift, husmoder ID 125-7h8a: Harry Constantin Hornung Jensen, f. 21-07-1879 i Kbh., ugift, søn, musiker ID 125-7h8b: Viola Laurentze Magdalene Cathrine Jensen, f. 31-10-1880 i Kbh., ugift, datter >> ID 125-7h8c: Carlo Christopher Hornung Jensen, f. 23-05-1882, ugift, søn, maler ID 125-7h8d: Lauritz Thorvald Hornung Jensen, f. 17-07-1883 i Kbh., ugift, søn, lagerist Kilde: FT-opslag 3. FT1906_0004_00547. FT-1921: Gammel Jernbanevej 17, Forhuset, 5. sal, Valby, København, matr. 425: >> ID 125-7h8c: C. Hornung Jensen, f. 23-05-1882 i Kbh., gift, husfar, kunstmaler Ellen Hornung Jensen, f. 18-08-1888 (læs: 1889) i Rønne, gift, husmor ID 125-7h8c1: Preben Hornung Jensen, f. 22-07-1919 i Kbh., ugift, søn Kilde: FT-opslag 32. FT1921_00017_00581. FT-1925 - 5. nov: Gammel Jernbanevej 17, Forhuset, 5. sal, Valby, København, matr. 425: >> ID 125-7h8c: Carlo Christopher Hornung Jensen, f. 23-05-1882 i Kbh., gift, husfar, kunstmaler Ellen Hornung Jensen, f. 18-08-1889 i Rønne, gift, husmor ID 125-7h8c1: Preben Hornung Jensen, f. 22-07-1919 i Kbh., søn Kilde: FT-opslag 189. FT1925_0324_01647. FT-1930 - 5. nov: Gammel Jernbanevej 17, Forhuset, Valby, København, matr. 425: >> ID 125-7h8c: Carlo Christopher Hornung Jensen, f. 23-05-1882 i Kbh., gift i 1918, husfar, kunstmaler, i atelier Ellen Hornung Jensen, f. 18-08-1889 i Rønne, gift i 1918, husmor, i hjemmet ID 125-7h8c1: Preben Hornung Jensen, f. 22-07-1919 i Kbh., barn, i hjemmet Kilde: FT-opslag 171. FT1930_00120_00760. FT-1940 - 5. nov.: Ribegade 3, stuen, Kbh.: >> ID 125-7h8c: Carlo Christoffer Hornung Jensen, f. 23-05-1882 i Kbh., gift i 1918, husfar, kunstmaler, atelier Ellen Hornung Jensen, f. 18-08-1889 i Rønne, gift i 1918, hustru, husmor, husgerning i hjemmet ID 125-7h8c1: Preben Hornung Jensen, f. 22-07-1919 i Kbh., ugift, søn, tegneelev Kilde: FT-opslag 33 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=239547#239547,45677295
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Carlo Christopher Hornung
May 23, 1882138Dronningens Tværgade 11, Kbh.1January 17, 19606077Vor Frue sogn, Kbh.