Correll_Dohlmann

Shared note
Carl Christian Lorents von Kohl Dåbsnavn: Carl Christian Lorents Sørensen *) alias Carl v. Kohl Født: 24-01-1869 i Vor Frue sogn, Kbh. og døbt 27-06-1869 i Vor Frue kirke, Kbh. - søn af overstyrmand Christian Sørensen og hustru Laura Camilla Sørensen, f. Mortensen, boende Materialgården ved Langebro. *) I h.t. adoptionsbevilling af 07-06-1881- adopteret af kaptajn af ingeniørkorpset (sidenhen oberstløjtnant) Adolph Carl Christian von Kohl (1845-1925) nu gift med Laura Camilla Mortensen (1844-1920). Kilde: KB-opslag 204, nr. 25. Vor Frue. År 1864-1869. KB_013_2_008_K07-30-A. se også: Den Store Danske. Dansk Biografisk Leksikon. Erhverv: Officer. Forfatter til flere bøger, bl.a.: "Hærens archiv: dets historie, dets placering, inddeling og opgaver" og "Om panik og skraek i krigen: et bidrag til krigens psykologi". Bibliografiske oplysninger: Titel: Hærens archiv: dets historie, dets placering, inddeling og opgaver Forfatter: Carl Christian Lorents von Kohl Udgiver: Udg. af Krigsministeriet, 1946 Titel: Om panik og skraek i krigen: et bidrag til krigens psykologi Forfatter: Carl Christian Lorents von Kohl Udgiver: Nordiske forfatteres forlag, 1917 Gift 1.g. 29-10-1897: Ungkarl, premierløjtnant Carl Christian Lorents Kohl på 28 år, boende Vestre Boulevard 33, Kbh. (f. 24-01-1869 i Frue sogn, Kbh., søn af kaptajn Adolph Carl Christian Kohl og hustru Laura Camilla f. Mortensen, Vestre Boulevard 33, Kbh.) gifter sig 29-10-1897 i Garnisonskirken, Kbh. med pige Inge Christine Koefoed på 25 år, Frederiksberg Alle 12 (f. 22-10-1871 i Citadel sogn, datter af etatsråd Peter Frederik Christian Koefoed og hustru Marie Sophie Christiane Koefoed f. Ramlau, boende Frederiksber Alle 12, Frbg.). Forlovere: Adolph C. C. Kohl, ingeniørkaptajn, Vestre Boulevard 33 og Peter Fr. C. Koefoed, estatsråd, overauditør, Frederiksberg Alle 12. Anmærkn: Adoptionsbevilling af 07-06-1881. Kilde: KB-opslag 209, nr. 79. Garnisons. År 1892-1899. KB_1892_019_3_098_0208a-V. Skilt for 1910: Ægteskabet opløst. Gift 2.g. 23-08-1910: Fraskilt Carl Christian Lorents von Kohl gifter sig 23-08-1910 i Brønshøj med journalist, senere klasselotterikollektør, Johanne Rasbech, født 10-09-1874 i Brønshøj, død 29.12.1954 i Kbh., datter af fuldmægtig, senere hovedkasserer ved vare- og industrilotteriet Laurits R. (1836-1906) og Johanne Cathrine Grønlund (1848-1907). Død 11-12-1958: Officer, forfater Carl Christian Lorents v. Kohl dør 11-12-1958 i Kbh. og bliver bisat på Bispebjerg kirkegård. Kilde: Hans levnedsbeskrivelse. Levned: Carl v. Kohl, Carl Christian Lorents (v.) Kohl, 24.1.1869-11.12.1958, officer, forfatter. Født i Kbh. (Frue), død sst., bisat Bispebjerg krem. v. K. blev sekondløjtnant 1888, 1891 premierløjtnant i fodfolket, 1908 afskediget efter ansøgning på grund af svagelighed; fik 1910 nyt afskedspatent som kaptajn. 1896-98 havde han været til tjeneste ved artilleriet; 1914-17 var han ansat i krigsministeriets (hærens) arkiv, 1918 midlertidig bibliotekar ved generalstaben og umiddelbart derefter atter ansat i nævnte arkiv frem til 1939, men var atter fra 1946 løst tilknyttet dette. Siden 1924 var han redaktør af Garderbladet, 1924-30 sekretær og kasserer ved præsidiet for De danske garderforeningers fællesrepræsentation, siden 1934 vicepræsident i samme. 1907-10 redigerede han Verdensspejlet, 1912 Verden og Vi, 1918-19 Dansk militært Magasin. - 1902 udgav han Satan og hans Kultus i vor Tid, en interessant, kulturhistorisk studie, 1904 den vel dokumenterede historiske roman Babel, 1906 Vaagne Nætter (fortællinger og skildringer), 1917 Om Panik og Skræk i Krigen, 1918 Den rumænske Krig. 1946 udsendte K. en bog om hærens arkiv og dets historie. I sin lange virksomhed i hærens arkiv var han for mange en velvillig og kundskabsrig vejleder og hjælper, og gennem sine stillinger ved Garderforeningernes præsidium blev han kendt i vide kredse som en virksom og repræsentativ personlighed. Familie Forældre: kaptajn af ingeniørkorpset, senere oberstløjtnant Adolph Carl Christian v. K. (1845-1925) og Laura Camilla Mortensen (1844-1920, gift 1. gang med overstyrmand, skibskaptajn Christian Sørensen). Gift 1. gang 29.10.1897 i Kbh. (Garn.) med Inge Christine Koefoed, født 22.10.1871 i Kbh. (Cit.), død 21.12.1950 sst., d. af overauditør, senere etatsråd Peter Frederik Christian K. (1834-1917) og Maria Sophie Christiane Ramlau (1834-1900). Ægteskabet opløst 1910. Gift 2. gang 23.8.1910 i Brønshøj med journalist, senere klasselotterikollektør Johanne Rasbech, født 10.9.1874 i Brønshøj, død 29.12.1954 i Kbh., d. af fuldmægtig, senere hovedkasserer ved vare- og industrilotteriet Laurits R. (1836-1906) og Johanne Cathrine Grønlund (1848-1907). - Bror til Louis v. K. og Aage v. K. Udnævnelser R. 1928. DM. 1939. Ikonografi Mal. af Gerda Mezger, 1918. Foto. Bibliografi Levnedsberetning i ordenskapitlet. Kilde: http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Forsvar_og_politi/Officer/Carl_v._Kohl
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Carl Christian Lorents v. Kohl
January 24, 1869151Vor Frue sogn, Kbh.1December 11, 19586189Bispebjerg krematorium