Friismose

Anders Follerup

Shared note
Anders Follerup 1716: Født - KILDE #1: Gravminde i Asdal kirke - KILDE #2: Jyske Samlinger, Bind 5. række, 4 Chr. Heilskov: Jyske slægters forbindelse med Færøerne, side 166 1742-1750: Forskellige ansættelser som fuldmægtig, forvalter, forpager og ridefoged på henholdsvis Serridslevgård i Skanderborg amt, Krastrup og Gunderstedgård i Ålborghus amt 1757: Forpagter på Asdal 1760: Gifter sig med Marie Bolette Speitzer - KB Aggersborg 1743-1804 opslag134sp2nederst+opslag135sp1øverst - Sg. Anders Follerup på Asdal og jomfru Marie Bolette Speitzer på Aggersborggård blev efter kongelig allernådigst bevilling uden trolovelse og tillysning af præsdikestolen ægteviet den 26. september 1760. 1787: FT - Hjørring, Vennebjerg, Asdal, Asdahl Gaard, , 2, FT1787, A7005 >>> Anders Folerup - 71 - gift - Hosbonde - Forpagter paa Asdahl - Maria Boleta - 45 - gift - Madmoder - Christen Follerup - 25 - ugift - Søn af dette Ægteskab - Juris Candidatus - Margarete Toms - 17 - ugift - Tieneste Folk - Huus Jufrue - Karen Aalbech - 22 - ugift - Tieneste Folk - Karen Steenbach - 25 - ugift - Tieneste Folk - Maren Larsdatter - 30 - ugift - Tieneste Folk - Inger Michelsdatter - 11 - ugift - Tieneste Folk - Anders Hansen - 52 - ugift - Tieneste Folk - Ladefoged - Christen Sørensen - 23 - ugift - Tieneste Folk - Christen Larsen - 28 - ugift - Tieneste Folk - Michel Christensen - 29 - ugift - Tieneste Folk - Christen Jensen - 26 - ugift - Tieneste Folk - Peder Christensen - 14 - ugift - Tieneste Folk - Anders Jensen - 15 - ugift - Tieneste Folk 1792: Anders Follerup dør 75 år gammel - KB Asdal 1732-1814 opslag244sp1nr(3) - Den 6. juli hr. Anders Follerup forpagter på Asdahl - 76 år ==================== KILDE: Gravminde i Asdal kirke »Her under hviler (Anders Follerup), fød den 20. september 1716, indtrådt i ægteforening den 27. september 1760 med den dyd ædle jomfrue Maria Bolette Speitzer. De blev velsignede med tvende børn, en datter den 29. januar 1761, Anna Margareta, og en søn den 17. december 1762, Christian Speitzer. Fuldendte som forvalter og forpagter paa Asdahl i en række af 35 aar den blandt retskafne mennesker mest hædrende løbebane den 28. juni 1792 i sit alders 76 aar 10 maaneder og 8 dage til de efterladtes vedvarende klage og hans uoprettelige savn. Hans dyder var for store at nævnes for almindelig roes. De skal giemmes med hans muld under dette minde og i hans efterlevendes hierter for hisset at krones med evige laurber. Strøe blomster paa hans grav du ædle som adles uden navn og staun og du høybaarne og høyædle kiend ædel værd udi hans gavn at gavne staten ven og frende er ædel borgers største navn hvem kan i Follerups miskiende slig dåd den dyd hans værd og savn.« ====================
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Anders Follerup
September 20, 1716304Thorshavn, Færøerne2July 179222875Asdal sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt