Friismose

Shared note
1781: Født - KB Selde 1746-1803 opslag128nr5 - C204_A_002_K03-10-A 1787: FT - Viborg, Rødding, Lem, Bustrup Hovedgaard, gaard, 1, C0772 - Hr. Mathies Skow - 39 - Gift - husbond - ejer af Bustrup gaard og gods - Ane Magrethe Skow født Speitzer - 39 - Gift - madmoder - ejer af Bustrup gaard og gods - Ane Dorthe Skow - 9 - Ugift - deres barn - Peter Skow - 7 - Ugift - deres barn - Christen Skow - 2 - Ugift - deres barn - Ebbe Broegaard - 33 - Ugift - tjenestefolk - foged ved godset - Niels Svendsen - 46 - Ugift - tjenestefolk - ladefoged - Hans Kold - 18 - Ugift - tjenestefolk - tiener - Søren Johannesen - 22 - Ugift - tjenestefolk - kudsk - Christen Andersen - 22 - Ugift - tjenestefolk - hyrde - Povel Andersen - 14 - Ugift - tjenestefolk - hyrde - Karen Sommer - 32 - Ugift - tjenestefolk - stuepige - Bodil Christensdatter - 40 - Ugift - tjenestefolk - kokkepige - Inger Bertelsdatter - 36 - Ugift - tjenestefolk - bryggerspige - Ingeborg Jensdatter - 13 - Ugift - tjenestefolk - barnepige 1801: FT - Viborg, Rødding, Lem, Budstrup, , 1. Familie, B8454 - Matthias Skow - 53 - Gift - Huusbonde - Lansv. Commissaer og Proprietair - Marie Speicer - 52 - Gift - hans Kone - Peder Skow - 20 - Ugift - deres Børn - Student - Marie Skow - 8 - Ugift - deres Børn - Christen Thisted - 22 - Ugift - Tjenestefolk - Forvalter - Kathrine Mulvad - 33 - Ugift - Tjenestefolk - Huusjomfrue - Kirsten Knudsdatter - 31 - Ugift - Tjenestefolk - Maren Lausdatter - 30 - Ugift - Tjenestefolk - Maren Pedersdatter - 25 - Ugift - Tjenestefolk - Peder Sørensen - 50 - Ugift - Tjenestefolk - Peder Johansen - 35 - Ugift - Tjenestefolk - Christen Christensen - 28 - Ugift - Tjenestefolk - Christen Pedersen - 21 - Ugift - Tjenestefolk - Christen Jensen - 20 - Ugift - Tjenestefolk - Anders Johansen - 17 - Ugift - Tjenestefolk - Peder Johansen - 13 - Ugift - Tjenestefolk - Christen Christensen - 13 - Ugift - Tjenestefolk - Christen Mortensen - 34 - Ugift - Tjenestefolk 1825: gift - KB Lem 1813-1829 opslag78nr3 - C217_A_003_K02-24-A 1834: FT - Viborg, Rødding, Lem, , Bustrup Hovedgaard, C2929 - Hr. Peter Skov - 53 - Enkemand - Eier af Gaarden - Mathias Skov - 8 - Ugift - hans Søn - Jomfrue Andersen - 23 - Ugift - Huusjomfrue - Niels Vad - 33 - Ugift - Skriver - Villads Pedersen - 50 - Gift - Tjenestefolk, Huusmand i Lem Sogn - Poul Pedersen Ravnmose - 42 - Gift - Tjenestefolk - Jens Nielsen - 33 - Ugift - Tjenestefolk - Peder Pedersen Opperbye - 27 - Ugift - Tjenestefolk - Laust Sørensen Haasum - 21 - Ugift - Tjenestefolk - Thomas Christian Olesen - 20 - Ugift - Tjenestefolk - Niels Jørgensen - 17 - Ugift - Tjenestefolk - Niels Sørensen Haasum - 16 - Ugift - Tjenestefolk - Kirsten Jensdatter - 40 - Ugift - Tjenestefolk - Dorthe Pedersdatter - 38 - Ugift - Tjenestefolk - Bodil Sørensdatter - 32 - Ugift - Tjenestefolk - Ane Christensdatter - 31 - Ugift - Tjenestefolk 1840: FT - Viborg, Rødding, Lem, Bustrup Hovedgaard, gaard, C2861 - Peter Skow - 59 - Enke - ejer af gaarden - Mathias Skow - 14 - Ugift - hans søn - Carl Johan Skow - 11 - Ugift - hans plejesøn - Student Bierum - 41 - Ugift - huslærer - Christian Olsen - 27 - Ugift - skriver - Ilse Schytte - 27 - Ugift - husjomfru - Morten Jensen - 37 - Ugift - tjenestefolk - Peder Eriksen - 33 - Ugift - tjenestefolk - Jens Christensen - 30 - Ugift - tjenestefolk - Niels Sørensen - 22 - Ugift - tjenestefolk - Søren Mikkelsen - 22 - Ugift - tjenestefolk - Jacob Jensen - 33 - Ugift - tjenestefolk - Laurs Sørensen - 16 - Ugift - tjenestefolk - Mikkel Jegindø - 18 - Ugift - tjenestefolk - Mads Pedersen - 19 - Ugift - tjenestefolk - Maren Jeppesdatter - 40 - Ugift - tjenestefolk - Karen Jensdatter - 28 - Ugift - tjenestefolk - Kirstine Jensdatter - 26 - Ugift - tjenestefolk - Bodil Christensdatter - 26 - Ugift - tjenestefolk 1845: FT - Viborg, Rødding, Lem, Bustrup, Bustrup Hovedgaard, 23, B8053 - Peter Schou - 63 - Enkemand - Eier af Gaarden - Sald [Sall] Præstegaard, Viborg Amt - Mathias Schou - 18 - Ugift - Hans Søn - Her i Sognet - Hans Schibsted - 23 - Ugift - Hans Forvalter - Dyeringe, Thisted Amt [Dyreng, Jetsmark Sogn, Hjørring Amt] - Jomfru Nicolette Schøthe - 32 - Ugift - Huus Jomfrue - Demstrup [Sjørslev Sogn] Viborg Amt - Maren Damgaard - 44 - Ugift - Tjenestefolk - Estvad Sogn, Ringkjøbing Amt - Dorthe Christensdatter - 26 - Ugift - Tjenestefolk - Rødding, Viborg Amt - Sissel Eriksdatter - 33 - Ugift - Tjenestefolk - Lihme, Viborg Amt - Mette Christensdatter - 27 - Ugift - Tjenestefolk - Rødding, Viborg Amt - Peder Christian Nielsen - 29 - Ugift - Tjenestefolk - Veibye, Viborg Amt - Niels Jensen - 27 - Ugift - Tjenestefolk - Rødding, Viborg Amt - Niels Nielsen - 24 - Ugift - Tjenestefolk - Vesterslem, Viborg Amt - Jens Olesen - 36 - Ugift - Tjenestefolk - Rødding, Viborg Amt - Mads Olesen - 32 - Ugift - Tjenestefolk - Veibye Sogn, Viborg Amt - Søren Sørensen - 22 - Ugift - Tjenestefolk - Vesterlem Sogn, Viborg Amt - Christen Laursen - 29 - Ugift - Tjenestefolk - Sahl Sogn, Ringkjøbing Amt - Søren Jensen - 29 - Ugift - Tjenestefolk - Selde, Viborg Amt - Jacob Jensen - 38 - Ugift - Tjenestefolk - Haasum, Viborg Amt - Anders Jensen - 60 - Gift - Tjenestefolk - Eising Sogn, Ringkjøbing Amt - Mads Pedersen - 24 - Ugift - Tjenestefolk - Eising Sogn, Ringkjøbing Amt - Niels Olesen - 42 - Ugift - Tjenestefolk - Rødding, Viborg Amt - Jens Christensen - 21 - Ugift - Tjenestefolk - Jegindø, Thisted Amt - Jens Sørensen - 17 - Ugift - Tjenestefolk - Vesterlem Sogn, Viborg Amt - Christen Jensen - 18 - Ugift - Tjenestefolk - Jegindø, Thisted Amt - Laurs Jacobsen - 18 - Ugift - Tjenestefolk - Haasum, Viborg Amt - Peder Christian - 17 - Ugift - Tjenestefolk - Haasum, Viborg Amt - Niels Bertelsen - 34 - Ugift - Tjenestefolk - Aalbek [Lihme Sogn] Viborg Amt 1848: dør 67 år gammel - KB Lem 1841-1849 opslag88nr5 - C217_A_005_K03-27-A
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Peter Skow
May 1781239Præstegården, Selde sogn, Salling Nørre herred, Viborg amt0June 25, 184817267Bustrup, Lem sogn, Rødding herred, Viborg amt