Friismose

Bagge Lauritsen Suur

Shared note
Bagge Lauritsen Suur 1660: Gifter sig med Jacobe Christensdatter Schytte - KB Ålborg Budolfi 1648-1690 opslag27sp2nr(5) - Den 7. juni trolovedes Bagge Lauritzen af Vor Frue sogn og Jacobe Christensdatter salig D. [dr. med.] Christen Skøttes datter nu hos B. [borgmester] Daniel Calow. Viede den 10. søndag i Trinitatis. ==================== KILDE: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg af E. Tauber Side: 141-142 Bagge Lauridsen Suhr, rådmand nr. 104 Født ca. 1631. Søn af Raadmand (nr. 83) L. Lauridsen og Else Baggesdatter. Blev Raadmand 8/6 1666. Boede i Frue sogn, hvor han drev handel. I Frue sogn var i 1708 en gyde kaldet "Bagge Larsens Gyde". 1674 søgte Radmændene (da 9 i tallet) "kgl. Ordre for at være frie eller [? ikke] ansvarlige for, hvad der var passeret, før de kom i Embedet" (Raadstue-Protokol. Folio 279). Død 8/6 1678. - Gift 1. Gang med Margrethe Carstensdatter død 1660. Skifte holdt 26/7. Børn: 1. Else, født 1657 i Kjøbenhavn, hvor Forældrene da opholdt sig paa Grund af Krigsuroligheder. Død 14/5 1716. Gift 29/9 1673 med Hans Mortensen Friis, Provst og Sognepræst i Vilslev og Hunderup [Gørding herred, Ribe amt]. Død 1708. 12 sønner og 5 døtre. 2. Ida, født ca 1658. Gift med Anders Stephansen Brandt, død 1699, Provst og sognepræst for Vejen og Læborg [Malt herred, Ribe amt]. - Gift 2. gang 10. søndag efter Trinitatis 1660 med Jacobe Schytte, født 1634, Datter af Dr. med. Christen Schytte i Aalborg (Pract. Læge Nr. 1) og Margrethe Grubbe. Børn: 1. Laurids Baggesen, kjøbmand i Aalborg. Falleret og reist bort 1720. Gift med Gjertrud Cathrine Humble. Ingen børn. 2. Johanne Baggesdatter, død 27/10 1717. Gift med Kjøbmand Svend Mortensen, død 1738. 1 søn og 3 døtre. Slægten lever endnu her i byen. 3. Hedvig Baggesdatter tvilling med Margrethe Grubbe Baggesdatter 4. Margrethe Grubbe Baggesdatter tvilling med Hedvig Baggesdatter. Gift 1. gang 1690 med Peder Lauridsen Thes, Sognepræst til Vester og Øster Hassing [Kær herred, Ålborg amt]. Død 1696. Gift 2. gang 23/9 1697 med Otto Jørgensen Steenløse, Sognepræst ibd. Død 1699. ==================== KILDE: brejl.dk Ålborg byfoged, Originale skiftebreve, indbundet i protokol 1647-1648 309 Else Baggesdatter i Ålborg. 27.7.1648, fol.284, no.269. E: Laurids Lauridsen, rådmand. B: 1) Bagge Lauridsen 18 2) Laurids Lauridsen 16 3) Ingeborg Lauridsdatter 14 4) Karen Lauridsdatter 13 5) Margrethe Lauridsdatter 8. ==================== KILDE: brejl.dk Ålborg byfoged, Originale skiftebreve, indbundet i protokol 1649-1651 346 Laurids Lauridsen, rådmand i Ålborg. 16.10.1649, fol.142, no.19. E: Margrethe Christensdatter. LV: Thøger Christensen, rådmand. Børn: 6) Else Lauridsdatter 2 uger. Første ægteskab med Else Baggesdatter, [skifte 27.7.1648 lbnr.309]. Børn: 1) Bagge Lauridsen 20 2) Laurids Lauridsen 18 3) Ingeborg Lauridsdatter 16 4) Karen Lauridsdatter 15 5) Margrethe Lauridsdatter 10. Enkens første ægteskab med Rasmus Jensen [Holst], rådmand i Ålborg. 18.10.1648 lbnr.314. Arv til børn. ==================== KILDE: brejl.dk Ålborg Byfoged, Originale skiftebreve, indbundet i protokol. 1652, 1656-1660, 1663 B 37-539 531 Margrethe Carstensdatter i Ålborg. 26.7.1660, fol.196, no.196. E: Bagge Lauridsen, købmand. B: 1) Elsebeth Baggesdatter 3 2) Ida Baggesdatter 2. Arv i boet efter enkemandens forældre [Laurids Lauridsen, rådmand i Ålborg, skifte 16.10.1649 lbnr.346 og Else Baggesdatter, skifte 27.7.1648 lbnr.309] til enkemandens søster Karen Lauridsdatter. ====================
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Bagge Lauritsen Suur
about 1631389Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt6June 8, 167834247Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt