Friismose

Bagge Thomasen Suur

Shared note
Bagge Thomasen Suur 1660: Student i Ålborg ==================== KILDE: Hjørring Bys Historie indtil det 19. Aarh. midte af C. Klitgaard side 238 BEGRAVELSER I KIRKEN. Regnskabsbøgerne giver adskillige gode Oplysninger om de Personer, der er begravet i Kirken saavel som paa Kirkegaarden . . . . 1668: betalt for Bagge Thomsen 4 Rdlr. ==================== KILDE: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg af E. Tauber Side: 134 Thomas Lauritsen beskikket 24/11 1643 som rådmand. Boede 1652 i Frue Sogn. Var en Søn af Raadmand (NR. 66) Laurits Jensen Suur. Underskrev tilligemed Borgmester (Nr. 45) H. Sørensen for Aalborg Bys Vedkommende "de danske Kjøbstæders Forslag til deres Opkomst" dateret 8/7 1648. Død 1654. Enken og Børnene gik ved Skiftet 31/8 fra Arv og Gjæld. Gift 1ste gang med Sidsel Baggesdatter (Søster til Else B., gift med hans Broder Raadmand (Nr. 83) L. Lauritsen). Skifte efter hende holdt 31/6 1651. Af dette ægteskab var 3 Sønner og 3 Døtre. En Søn Bagge Thomsen, født 1642, blev 1660 Student fra Aalborg Skole. Gift 2den gang 7de Søndag efter Trinitatis 1651 (viet af Biskoppen) med Maren, begravet 17/10 1654, Datter af Tolder (Nr. 7) Hans Sørensen. En Datter Sidsel, født 1652, blev 27/4 1670 gift med Hans Jacobsen Brunov, Sognepræst til Skivum og Giver [Aars herred, Viborg amt] 1669, død 1690. ==================== KILDE: Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen - protokoller Aalborg skifteprotokoller 1587 til 1705 Skifte 21. juni 1651 (M9176B-nr. 14) Afdøde: Zidsel Baggesdatter Ægtefælle: Rådmand Thomas Lauridsen Børn: - Margrete Thomasdatter, 14 år - Johanne Thomasdatter, 11 år - Bagge Thomasen, 10 år - Maren Thomasdatter, 9 år - Laurids Thomasen, 5 år - Hans Thomasen, 3 år ==================== KILDE: Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen - protokoller Aalborg skifteprotokoller 1587 til 1705 Skifte 31. august 1654 (M9177A-nr. 15) Afdøde: Thomas Lauridsen, tidligere rådmand Børnenes værge farbror & præst Niels L. Bæk fra Hjørring Skifte 18. december 1654 (M9177A-nr. 15 og M9177B-nr. 16) Afdøde: Thomas Lauridsen, tidligere rådmand Hustru: Maren Hansdatter (syg i barselseng) Afdød hustru: Zidsel Baggesdatter Børn: - Johanne Thomasdatter / værge farbror Niels Bek, præst - Maren Thomasdatter / værge farbror Niels Bek, præst - Margrete Thomasdatter / værge Hans Sørensen - Bagge Thomasen - Laust Thomasen / værge Chr v. Ginkel ====================
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Bagge Thomasen Suur
about 1641379Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt0about 166835227Hjørring, Vennebjerg herred, Hjørring amt