Friismose

Jacob Pedersen

Shared note
Jacob Pedersen ==================== KILDE: Asta Paulsen, Kromand i Them Sievert Thomsen Personalhistorisk Tidsskrift, 1968 For en lav indfæstningssum overtog Jacob Pedersen, i 1661 moderens part af gården. Denne søn havde faderen skaffet den skriveruddannelse, han selv havde, og det var sikkert Jacobs håb at kunne bruge den til at opnå en stilling ved herredstinget. Foreløbig påtog han sig at føre sager for husbonden, Christian Fischer, og andre, der havde brug for hans hjælp. I 1684 fik Jacob Pedersen endelig en lejlighed til at vise sin duelighed som skriver. Ved Hids herredsting var herredsfogeden, Christen Knudsen, blevet afsat. Indtil videre fungerede skriveren, Thomas Thomsen, i hans sted, og Jacob Pedersen blev så konstitueret som skriver. Han introducerer sig selv i tingbogen med mange falbelader, den 22. april 1684 som den, der af velbårne, høje og ædle hr. Frederik Ulrik Schult til Linderup, amtmand over Silkeborg og Mariager Klosters amter, har fået overantvortet tingbogen, og som fremdeles skal betjene herredsskriverens bestilling. Det ser ud, som om han selv ventede, at stillingen ville blive varig. Men skriveren blev ikke herredsfoged, det blev Frants Christensen i Holm, og den 25. november samme år måtte Jacob Pedersen igen levere bogen til Thomas Thomsen. Jacob Pedersen var da allerede en gammel mand efter datidens begreb, han var omkring 50 år. Ikke desto mindre gjorde han et drastisk skridt for at bevare sin kontakt med Hids herredsting, han brød op fra Løgager med hustru og børn for at fæste en gård i Sinding, der ligger i Hids herred. Vel ankommen til det nye sted demonstrerede han - noget uklogt - sin retsvanthed ved på tinget at kræve sine nye naboer dømt til at udlevere en kedel, de havde lånt. Nogle gange opnåede han at blive stedfortræder for herredsskriveren, men i 1691 døde han, 58 år gammel. Hans enke, Mette Nielsdatter, blev 89 år gammel. Hun døde i 1725. De havde mindst 1 søn og 3 døtre. Døtrene blev i Sinding, hvor to af dem blev gift, sønnen, der hed Peder Jacobsen, blev fæster i Abildskov. ====================
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Jacob Pedersen
about 1633387Løgager, Them sogn, Vrads herred, Skanderborg Amt0169132958Sinding, Sinding sogn, Hids herred, Viborg amt