Correll_Dohlmann

Ingeborg Rozzi

Shared note
Ingeborg Rozzi alias Ingeborg Danjelsen f. Rozzi Født: 31-10-1883 i Århus domsogn og døbt 17-02-1884 i Århus domkirke - datter af konditor Johann (Anton) Rozzi (f. 27-06-1848 i Fetan (Graubunden), Schweitz; død 04-12-1920 i Kbh.) og hustru Anna Caduff, 36 år gl. (f. 06-11-1849 i Fetan, Schweiz; død 1942), Domkirkegaarden, Århus. Kilde: KB-opslag 255, nr. 243. Århus Domsogn. År 1882-1885. KB_C358_A_018_K09-13-A. Gift 09-03-1906: Ungkarl, manufakturhandler af Horsens, Ejnar Danielsen (læs: Einar Danjelsen) på 27 år (f. 16-02-1879 i Horsens af købmand Marius Elisius Danielsen og hustru Camilla Mathilde Meisner), gifter sig 09-03-1906 i Århus Domkirke med med pige Ingeborg Rozzi på 22 år, boende Bispetorv, Århus (f. 31-10-1883 i Århus domsogn af konditor Johann Rozzi og hustru Anna Caduff). Forlovere: Partikulier Rozzi (brudens far) og grosserer Danielsen, Kbh. (brudgommens far). Kilde: KB-opslag 221, nr. 22. Århus Domsogn. Hasle h. Århus a. År 1902-1907. KB_1892_C358_G_029_0220a-v. Død ca. 1984: Ingeborg Danjelsen f. Rozzi dør ca. 1984, 100 år gl. Faderen: Konditor Johan (Anton) Rozzi, født 27. juni 1848 i Fetan (Schweiz). Uddannet i København hos Schucani og à Porta. Oprettede i 1874 Café Rozzi på Bispetorvet i Aarhus. Kilde: Aarhus Borgere 1915-1920, hæfte II. Udgiver: M. A. Caprani's Fotografiske Atelier, Aarhus. - hjemmesiden: aarhuswiki.dk - wiki - Johan Rozzi Søstre: Se nederst i disse noter. Folketællinger: Ingeborgs forældre i 1880: FT-1880: Aarhus, Hasle, Aarhus Købstad, Århus Købstad 2, 751/domkirkepladsen, 4, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1880, a4181: Hans Ditlev Weinchenck, 61, Ugift, Krummerup Sogn Nicolai Frederik Schilling, 29, Gift, Hammel Petrouella Vilhelmine Schilling, 42, Gift, Sverrige >> Joahn Anton Rozzi, 31, Gift, Husfader, Schveiz >> Anna Rozzi, 30, Gift, Husmoder, Schveiz Margrethe Elga Rozzi, 3, Ugift, Deres Barn, Aarhus Annette Stephane Rozzi, 1, Ugift, Deres Barn, Aarhus Nicolaus Valentin, 33, Gift, Schveiz Anton Rozzi, 18, Ugift, Schveiz Johanes Christiansen, 21, Ugift, Sverrige Julius Christensen, 16, Ugift, Aarhus Niels Eriksen, 15, Ugift, Yderup Caroline Marie Jørgensen, 22, Ugift, Skanderborg Ravnhild Augusta Henriette Birgitte Rafn, 17, Ugift, Aarhus FT-1890: Domkirkegaarden, Århus, matr. 751, nr. 4. Ejer: Joh. Rozzi: Johan Rozzi, 41 år, reformerte kirke, f. i Fetan, Schweiz, husfar, konditor Ana Rozzi, 40 år, reformerte kirke, f. i Fetan, Schweiz, husmor Margretha Olga Rozzi, 13 år, FK, f. i Århus, barn Annetta Rozzi, 11 år, FK, f. i Århus, barn Fanny Rozzi, 10 år, FK, f. i Århus, barn >> Ingeborg Rozzi, 6 år, FK, f. i Århus, barn Kilde: FT-opslag 5-6. FT1890_00030_01883 FT-1901: Domkirkeplads 4, 1. sal, Århus Købstad. Ejer: Konditor Rozzi: Johan Rozzi, f. 27-06-1848 i Fetan, Schweiz, gift, tilflyttet fra Kbh. i 1874, husfar, konditor, gift i 1876, 4 levende børn i ægteskabet Anna Rozzi, f. 06-11-1849 i Fetan, Schweiz, gift, tilflyttet fra Fetan i 1876, husmor, gift i 1876, 4 levende børn i ægteskabet >> Ingeborg Rozzi, f. 31-10-1883 i Århus, ugift, datter Kilde: FT-opslag 8-9. FT1901_0049_00103 FT-1906: Domkirkeplads 4, 1. sal, Århus Købstad. Ejer: Konditor Rozzi: Johan Rozzi, f. 27-06-1848 i Fetan, Schweiz, gift, husfar, particulier Anna Rozzi, f. 06-11-1849 i Fetan, Schweiz, gift, husmor Margrethe Rozzi, f. 16-12-1876 i Århus, ugift, barn Fanny Rozzi, f. 12-05-1880 i Århus (fejlagtigt indskrevet som født i 1882), ugift, barn >> Ingeborg Rozzi, f. 31-10-1883 i Århus, ugift, datter (fejlagtigt indskrevet som f. i 1884), ugift, barn Kilde: FT-opslag 9. FT1906_0053_00794 FT-1930: Vagtelvej 21, Frederiksberg: >> Danjelsen, Ingeborg. f. 31-10-1883 i Århus domsogn, gift i 1906, husmor, 2 børn i ægteskabet ID 248-1b3b4a: Danjelsen, Ejnar, f. 16-02-1879 i Horsens, gift i 1906, husfar, direktør, 2 børn i ægteskabet Kilde: FT-opslag 7. FT1930_00414_00643 Ingeborgs mor fra FT-1911 til og med FT-1930: FT-1911: Domkirkeplads 4, 1. sal, Århus Købstad. Ejer: Konditor Rozzi: Johan Rozzi, f. 27-06-1848 i Fetan, Schweiz, gift, husfar, rentier, tilflyttet fra Kbh. i 1874 >> Anna Rozzi, f. 06-11-1849 i Fetan, Schweiz, gift, husmor, tilflyttet fra Schweiz i 1876 Margrethe Rozzi, f. 16-12-1876 i Århus, ugift, datter Kilde: FT-opslag 6. FT1911_0064_01065. FT-1916: Domkirkeplads 4, forhuset, Århus Købstad: Johan Rozzi, f. 27-06-1848 i Fetan, Schweiz, gift, husfar, rentier, private midler >> Anna Rozzi, f. 06-11-1849 i Fetan, Schweiz, gift, husmor Frk. Margrethe Rozzi, f. 16-12-1876 i Århus, ugift, barn Kilde: FT-opslag 7. FT1916_00113_00508 Ingeborgs søster Margrethe Olga Rozzi: Bopæl meldt i Kbh.: >> Margrethe Rozzi, f. 16-12-1876 i Århus Fra Århus: 01-11-1916: Østerbrogade 29, 2. sal 01-11-1921: Østerbrogade 29, 2. sal Kilde: politietsregisterblade.dk, blad 583, rl 40, st 7 (Østerbro) Bopæl meldt i Kbh. - Udfyldelsesdato: 1-11-1916: Særlige bemærkninger: Rgbl II Hovedperson: Johan Anton Rozzi f. 27-06-1848 i Schweitz; død 04-12-1920 Stillinger: Forvalter >> Ægtefælle: Anna Rozzi f. 06-11-1849 i Schweitz Adresse: 01-11-1916: Fra Aarhus til Østerbrogade 29, 2. Kilde: politietsregisterblade.dk, blad 3794, rl 16, Dødeblade FT-1921: Østerbrogade 29, forhuset, Kbh.: >> Anna Rozzi, f. 06-11-1849 i Fetan, Schweiz, enke, husmor, tilflyttet fra Århus i 1916 Margrethe Rozzi, f. 16-12-1876 i Århus, ugift, datter, tilflyttet fra Århus i 1916 og 1 husassistent Kilde: FT-opslag 62. FT1921_00061_00541 FT-1925 - 5.nov.: Østerbrogade 29, forhuset, Kbh.: >> Anna Rozzi, f. 06-11-1849 i Fetan, Schweiz, enke, husmor, lever af sin formue Margaretha Olga Rozzi, f. 16-12-1876 i Århus, ugift, datter Kilde: FT-opslag 339. FT1925_0488_01713 FT-1930 - 5.nov.: Østerbrogade 29, 2. sal, forhuset, Kbh.: >> Anna Rozzi, f. 06-11-1849 i Fetan, Schweiz, enke, husmor, rentier samt 1 husbestyrerinde Kilde: FT-opslag 289. FT1930_00462_00857 ----------------- 3 søstre til Ingeborg Danjelsen f. Rozzi: (1) Margrethe Olga Rozzi Født: 16-12-1876 i Århus domsogn og døbt 25-05-1877 i Århus domkirke - datter af konditor Johann Rozzi og hustru Anna Caduff, 28 år gl., Domkirkegaarden, Århus. Kilde: KB-opslag 286, nr. 234. Århus Domsogn. År 1873-1877. KB_C358_A_016_K10-13-A (2) Annette Stefane Rozzi Født: 03-05-1878 i Århus domsogn og døbt 07-07-1878 i 1880 i Århus domkirke - datter af konditor Johann Rozzi og hustru Anna Caduff, 29 år gl., Domkirkegaarden, Århus. Kilde: KB-opslag 183, nr. 97. Århus Domsogn. År 1878-1881. KB_C358_A_017_K06-30-A. Udfyldelsesdato: 1-11-1915 Hovedperson. Christian Godtfred Hansen, f. 16-12-1863 i Nordborg på Als Stillinger: Direktør Ægtefælle. Annette Stefania Hansen, f. 03-05-1878 i Aarhus Adresse: 01-11-1915: Fra Aarhus til Kalvebod Brygge 4, 3. Registrators kommentar: Paaf Ml. 11/17, ikke paaf senere Lister 5/2-17 Sch Kilde: politietsregisterblade.dk, blad 2173, rl 9, st 1 (Indre by) Om Annetta Stephanie Rozzi's ægtefælle: "Hansen, Christian Gotfred, 1863-1941. Købmand og direktør. Født 16. Dec. 1863 i Nordborg, Als, død 29. marts 1941 i Kbh., begravet samme sted (Garn.). Forældre: Sparekassebestyrer Frederik Christian H.(1834-1926) og Dorthea Frederikke Henriette Vilhelmine Drescher (1839-1907). Gift 2. Okt. 1896 i Aarhus med Annetta Stephanie Rozzi, f. 3. Maj 1878 i Aarhus, datter af konditor Johan Rozzi fra Graubunden (1848-1920) og Anna Caduff (1849-1942). Christian Gotfred Hansen gik i skole i Svendborg og fik derefter købmandsuddannelse i Vejle 1879-84. Sidstnævnte år ansattes han i kornfirmaet H. Meulengracht i Horsens som prokurist og var 1895-96 leder af firmaets filial i Aarhus. Under sin virketid hos Meulengracht skabte H. sig en meget anset position inden for den jyske kornhandel, og han forstod at interessere de ledende firmaer inden for denne, nemlig foruden det firma, hvortil han selv var knyttet, firmaerne Hans Broge og S. M. Holst i Aarhus og A. Ankerstjerne i Randers, for en sammenslutning af deres firmaer, idet kun en sådan kunde åbne mulighed for køb af direkte damperladninger fra de oversøiske lande. 1896 fik han startet Korn- og Foderstofkompagniet Akts. som en sammenslutning af nævnte firmaer, og for dette selskab var han enedirektør i de følgende 37 år, fra 1915 med bolig i hovedstaden. Selskabet oprettede efterhånden filialer i Aalborg, Vejle, Odense, Korsør og Holbæk, og 1901 rejste H. til U.S.A. for der at grundlægge The New Orleans Export Co. Ltd. i New Orleans med en aktiekapital på 250.000 dollar. Han var præsident for dette selskab til sin død. Formålet var for egen regning at opkøbe og eksportere bomuldsfrøkager til de europæiske pladser, og ved etableringen af nævnte selskab fik man en større sikkerhed end tidligere - da købene skete hos amerikanske afladere - for at få varerne frem på de rette tidspunkter. Til Selskabet i New Orleans føjedes senere filialer i Galveston, Texas, og Savannah La. Også til Sortehavsområdet udstrakte hovedselskabet tidligt sin virksomhed, idet det 1902 grundlagde et filialselskab i Novorossisk, som opkøbte og eksporterede oliekager og korn efter tilsvarende linjer som New Orleans-selskabet for bomuldsfrøkager. Dette selskab ophørte dog at eksistere ved omvæltningen i Rusland efter den første Verdenskrig. Selv om H. fandt sit hovedvirkefelt inden for Korn- og Foderstofkompagniet, havde han også meget vægtige interesser i Aarhus Oliefabrik Akts., idet dette selskab i en lang årrække solgte hele sin produktion af oliekager til Korn- og Foderstofkompagniet. I øvrigt sad H. i Aarhus Oliefabrik Akts.' bestyrelse, både før og efter rekonstruktionen. Han var ligeledes i en lang årrække bestyrelsesmedlem i Akts. Københavns Handelsbank, Dampskibsselskabet Dannebrog og Akts. Jacob Holm & Sønner, ligesom han var medlem af bestyrelsen for Det Almindelige Handelskompagni. 1926-37 var han medlem af Københavns Havnebestyrelse som den ene af repræsentanterne for Grosserer-Societetets Komite. Under Verdenskrigen 1914-18 var H. formand for bestyrelsen for Centralkontoret for Korn og Foderstoffer og i denne egenskab leder af importen af korn og foderstoffer til Danmark og gjorde på dette område et stort og betydeligt arbejde. 1918 var han medstifter af Danske Korn- og Foderstofimportørers Fællesorganisation og valgtes straks til formand for denne landsbrancheforening, som i særlig grad varetager branchens interesser og synspunkter over for myndighederne. Først 1936 fratrådte han som formand, hvorefter han blev udnævnt til æresmedlem af bestyrelsen. - Norsk Vicekonsul i Aarhus 1906-15. - R. 1912. Af Jens Vestberg" Kilde: rosekamp.dk Den Blå Bog 27 - side 252-253 (3) Fanny Rozzi Født: 12-05-1880 i Århus domsogn og døbt 27-06-1880 i Århus domkirke - datter af konditor Johann Rozzi og hustru Anna Caduff, 31 år gl., Domkirkegaarden, Århus. Kilde: KB-opslag 262-263, nr. 87. Århus Domsogn. År 1878-1881. KB_C358_A_017_K09-19-A. Død 11-10-1964: Fanny Weihe f. Rozzi, f. 12-05-1880 i Århus, datter af konditor Johan Rozzi og hustru Anna Caduff, dør 11-10-1964 på bopælen Strandvænget 3, Kbh. i Sions sogn, 84 år gl. Hun bliver bisat 12-10-1964 og ført fra hjemmet til Bispebjerg Krematorium. Gift med fabrikant Aage Edvard Weihe. Kilde: KB-opslag 278, nr. 55. Sions sogn. År 1953-1967. KB_1892_032_3_034_0276a-DK. Om Fanny Rozzi's ægtefælle og hans familie: Bopæl meldt i Kbh. - Udfyldelsesdato: 16-04-1892 Hovedperson: Louis Edvard Weihe f. 17-03-1849 i Kalundborg; død XX-XX-1913 Stillinger: Fabriksbestyrer Ægtefælle: Angelica Margrethe Weihe , f. 27-01-1853 , København Børn: Aage Edvard Weihe, XX-XX-1879 (Udfyldelsesdato: 01-05-1897 for Aage Edvard Weihe, 07-07-1878 i København. Stillinger: Lærling. Adresser: 01-05-1897: Wesselsgade (Vesselsgade) 79, stuen og den 01-05-1904: Langgade 49, 3.) Margrethe Angelica Weihe , XX-XX-1880 Johanne Louise Weihe , XX-XX-1882 Valdemar Kristian Bovin Weihe , XX-XX-1882 Adresser: 16-04-1892: Vesterbrogade 67, o.G. , stuen 01-05-1895: Saxogade 4 01-05-1897: Vesterbrogade 79, stuen 01-05-1904: Langgade 49, 3. Kilde: politietsregisterblade.dk, blad 792, rl 19, Dødeblade
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Ingeborg Rozzi
October 31, 1883136Århus domsogn2about 198436100