Friismose

Lorentz Thomsen

Shared note
Lorentz Thomsen 1769: Beskikkes til postmester i Ålborg den 9. juni efter afdøde Peder Torp - KILDE: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg - E. Tauber 1776: ==================== KILDE: kkermit.dis-danmark.dk Jyske registre: 1775-1776 Postmester Lorentz Thomsen, leiermåls qvittance. Da Lorentz Thomsen, postmester i Ålborg formedelst den af ham begangne leiermåls forseelse med Karen Christensdatter af Øster Brønderslev sogn, i allerunderdanigst følge af den allernådigste forordning af 8 juni 1767, haver udi det kongelige danske cancelli ladet erlægge for den i så tilfælde udstedende fritagelses bevilling for åbenbare skriftemål, såvel det hertil forbrugte stemplede papir, som den sædvanlige gebyr i alt med 24 rdr 36 sk courant, så meddeles hannem derfor hermed qvittering for samme vedkommende til allerunderdanigst efterretning at kunne forevise. Dog skal han noget til næste Hospital udgive etc. 8 marts 1776. ==================== 1778: Vielsesbrev ==================== KILDE: kkermit.dis-danmark.dk Jyske registre: 1777 - 1783 Kongelige bevillinger til ægteskab i forbundne led. Postmester Lorentz Thomsen, vielsebrev af uvedkommende præst. Bevilger og tillade, at Lorentz Thomsen, postmester i vor købstad Ålborg og Karen Nachschou, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 2 januar 1778. ==================== 1778: Gifter sig med Karen Naschou den 15. februar - KILDE: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg - E. Tauber 1778: Suspenderet fra embedet og hans ejendomme solgt af Generalpostamtet. - KILDE: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg - E. Tauber 1779: Lorentz Thomsen dør den 15. april - KILDE: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg - E. Tauber 1779: Eget skifte ==================== KILDE: brejl.dk Ålborg Byfoged skifteprotokol 1777-1785 3260 Lorents Thomsen, postmester i Ålborg. 28.4.1779, fol.40B. Enke: Karen Nakskov. LV: [Hans] Gotschalck, rektor. Børn: - 4) Anne Sofie Marie Lorentsdatter 6 mdr. - 5) [Hans Jørgen Nakskov Thomsen, døbt Ålborg Budolfi 16.10.1779]. Første ægteskab med [Marie Christoffersdatter Rud, skifte 30.4.1772 lbnr.2970]. Børn: - 1) Cathrine Marie Thomsen 17 - 2) Anne Margrethe Thomsen 13 - 3) Thomas Thomsen 11. Desuden nævnes Christian Pedersen i Flensborg g.m. afdødes søster Helene. ====================
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Lorentz Thomsen
2April 15, 1779241