Friismose

Dorothea Bast

Shared note
Dorothea Bast 1700: Født - Fødselsår beregnet ud fra Dorothea Bast's alder ved sin død i 1774. - Se også Personalhistorisk Tidsskrift 1941 side 117: En norsk-dansk familie Bast - C. Klitgaard 1774: Dorothea Bast dør 74 år gammel - KB Ø.Brønderslev 1732-1778 opslag235sp3nr(1) - Fredagen den 4. marts, madame Dorthe Bast på Buurholt salig Peder Clemmensens. 1774: Eget skifte ==================== KILDE: bolyhne.dk/Slaegtsforskning/Mineaner/noter/ni18633.htm Følgende skiftebrev efter afgangne madame Dorothea Bast salig Peder Clemensens på Burholt. Jeg greve Adolph Siegfried von der Osten, Ridder. Deres Kongelige Majestæts bestalter, kammerherre stiftsbefalingsmand over Aalborg stifts og amtmand udi Aalborghus, Børglum, Seilstrup og Aastrup amter. Giør vitterligt at år 1774 haver jeg sluttet skiftet efter afgangne madame Dorothea Bast sal. Peder Clemensens der boede og døde på Burholt efter at forretningen forhen var begyndt og fremmet som følger: Anno 1774 d. 5. marts om eftermiddagen kl. 4. var ovenstående mødtes på Burholt i Øster Brønderslev sogn Jerslev herred hos velædle hrr Peder Iversen, hvor hans svigermoder madame Dorothea Bast var død kl. 8 om morgenen. At det har behaget den gode Gud i dag at bortkalde min hos mig værende svigermoder salig Peder Clemensens enke. Jeg meddeler herved at min kone har en del fraværende medarvinger, deriblandt nogle umyndige. Den salig kone har efterladt en af hende selv forfattet, skrevet og underskrevet, samt med laugværge underskrevet forsynet fortegnelse til underretning over hendes efterladenskaber overfor skifteforvalter og for hendes arvinger bestående i udestående rede midler 1000 rigsdaler og hendes gangklæder og ei videre.. Her oplyses hvem hendes arvinger ere: 1. en datter Dorethea Bast gift med Sr. Johan Bech, købmand i Arendal i Norge. som ved døden er afgået og efterladt 1 søn og 1 datter. 2. Karen Bast gift med Peder Iversen på Burholt. 3. Helvig Bast gift med Jens Bondrup i Wester Thorup i Han herred. 4. Marthe Bast som var gift med sognedegnen Christen Juel i Ingstrup, begge er døde og efterladt sig en søn Peder der er i Norge. 5. Thomas Bast opholdende sig i Moss i Norge. Derefter åbnedes 1 liden skrin hvori fandtes Dorothea Bast hendes egenhændige forfattede testamente underskrevet 18 juni 1772 og testeret med underskrift af monsiur Niels Børglum, hvorledes hun efter hendes død vil med hendes efterladenskaber skal forholdes hvilket lyder således: Eftersom min alderdom og tiltagende skrøbelighed daglig påminder mig omskiftelse fra denne verden, så finder jeg fornøden, medens Gud endnu forunder mig kræfter at kunne til vedkommende høje hrr skifteforvalters underretning, at bestemme hvad jeg ønsker med mine efterladenskaber efter min død skal forholdes så det mine kære børn måtte nyde efter lovens 5 te bog 2 kapitel 61 art. Min villie er: 1. at siden min kære datter Dorethea Bast gift med Johan Bech i Arendal i Norge, Karen Bast gift med Peder Iversen på Burholt, Helvig Bast gift med Jens Bondrup i Wester Thorup. Marthe Bast død værende i ægteskab med Juel i Ingstrup, som også er død, alle da de kom i ægteskab ved deres udstyring dels i jordegods, dels i rede penge med videre fra min hånd forud haver nydt alt hvad de efter min død kunne tilkomme, som jeg fast kan ansætte til 700 rd til hver. Hvorfor de efter min død så meget mindre kan tillægge sig end det allerringeste af hvad nævnes kan. 2. Haver besluttet at min eneste søn Thomas Bast værende i Norge, derimod intet fra min hånd haver bekommet skal nyde de rede penge som findes efter min død der ialt beløber sig til 1400 rd, hvoraf han allerede i 1765 har fået 400 rd . 3. Af uld og linned er min villie, at efterladte gangklæder, så meget som findes optegnet og jeg ikke allerede i levende live har givet bort til andre, skal udleveres og tilhøre min datterdatter Dorethea Bunderup, hvilket hun og ingen anden må bære eller bruge. 4. Det lidet boskab jeg hidbragte til Burholt, haver min kære svoger og min datter aldeles fornøjet mig for, så jeg deraf har indsat disse ejendele som dem nu tilhørende alene. 5. Om Gud behager at bortkalde mig her på Burholt, da haver jeg den tillid til min kære svigersøn P. Iversen og hustru, at de besørger mit lig anstændig i jorden hensat i dette sogns kirke uden ligprædiken eller nogen ceremoni alene, at præsten for jordpåkastelse gives 8 danske croner eller 5 rd og 4 mk og degnen får 4 croner eller 2 rd og 5 mk til hvilken og videre udgifters bestridelse ved min jordefærd, de 800 rd som hos signiør P. Iversen er stående, formedelst et år efter min død uforrentet skal bestå til vederlag så vidt samme kan række og resten af min søn som min eneste arving efter min død udbetales. Og da jeg ikke tvivler på at den høje skifteforvalter nådigst billiger og approbere denne min villie som meldt er overenstemmende med lovlig billighed, samt enhver af mine kære børn og deres mænd ser denne min villie i alle måder opfyldt, det således at ingen tvist og urørlighed imellem dem efter min død deraf yppes eller opkommer skal enhver af dem hos sig selv nok som overbevist at dem herved ingen uret er tilføjet, ligesom jeg i ingen måde ved, at den ene fremfor den anden er blevet fornærmet, så vil jeg have dem alle i Guds trygge beskærmelse overlevede og befalede hvormed jeg slutter dette under min egen hånd og segl og formået min antagne laugværge sognedegnen Niels Børglum med mig at underskrive og forsegle. Burholt d. 18. juni 1772 Dorothea salig Peder Clemensens og Niels Børglum Jeg underskrevne Thomas Bast, Aggerhuus Stifts Toldforpagtnings Sodietets visitør i Langesundbekiender og tilstår, at min kære moder Dorothea salig Peder Clemensens har lånt og forstrakt mig med adskillige udgifter for 400 rd courant mønt til 5 % rente fra nyt år 1765. Langesund d. 17. december 1767. Th. Bast Herefter blev vurderet salig Dorothea Bast efterladenskaber tøj: 1 stribet zertses adriene, 1 blå og hvid flammet stoffes skjørt 1 blommet silkebomulds trøje og skjørt, 1 zirtses trøje, 1 violet cartuns skjørt, 1 storskåret sort damaskes kåbe, 1 sort fløjels caperøllike, 12 hørgarns særke, 8 blå og hvidstribede trykkede forklæder, 2 hvide lærreds forklæder, 9 natkapper med vævede kniplinger, 12 natte liin, 5 par hørlærreds halværmer, 12 hørlærreds hals tørklæder, 1 par bomuldsvanter, 5 par kramlærreds halværmer, 4 par snipper, 3 par ruer eller Aggerchanter, 3 netteldugs tørklæder, 1 vævet nennckiers tørklæder, 1 sort pande palentin, 1 gl sort fløjelsmuffe, 6 stk fruentimmer kapper i diferente sorter. Videre fandtes ikke erklærede sr. Iversen Der var nu afsat forskellige datoer til samlinger om afslutning af boet der således udsattes flere gange på grund af de enkeltes fravær. 6. april, 18. maj, 29. juni og 6. juli for endelig at slutte d. 18. juli 1774 på Aalborg slot, hvor det oplystes at sønnen Thomas Bast nu havde fået udbetalt de 1400 rd og datterdatteren Dorethea nu i ægteskab med selvejer Peder Hansen boende i Kolkiær de ved registreringen tildelte klæder efter mormoderen. Skiftets omkostninger betalte sønnen Thomas Bast med 33 rd 3 mk 12 sk. ====================
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Dorothea Bast
about 1700320Arendal, Norge1March 4, 177424674Burholt, Ø. Brønderslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt