Correll_Dohlmann

Johannes Peter Langgaard

Shared note
Johannes Peter Langgaard Født 12-05-1811 i hjemmet Magstræde 26, Kbh. i Helligånds sogn og døbt 21-07-1811 i Helligåndskirken, Kbh.: "D. 21d Juli (1811). Jens Berthelsen Langgaard ((1782-1832), Uhrmager og Hustru Marie Christiane Harm's (1784-1822) i Magstræde No. 26 liden Søn født d. 12 Maii (1811) kaldet Johannes Peter. Fadder: Jordedame og gjordemoder Mad. Stephensen.-". Kilde: KB-opslag 163, side 158. V. spalte. Helligånds sogn. År 1793-1813. KB_006_1_003_K06-18-A. Erhverv: Mekaniker, industridrivende, ejer af Hakkemose Teglværk der senere blev omdannet til keramikfabrik. Teglværks- og fajanceovnsfabriksejer. Andre titler: Krigssekretær, og han steg efterhånden til kammerråd (1838), justitsråd (1854) og etatsråd (1886). Læs selv mere på: da.wikipedia.org Gift 1.g. 17-12-1835: "Krigssecretair Johannes Peter Langgaard, 24 aar gl., bestyrer af det orthopædiske Institut, Strandveien No." gifter sig den 17-12-1835 i Christiansborg Slotskirke med "Jomfru Henriette Cathrine Frederikke Conradine Treschow, 17 aar gl. - Kongens Palais bag Slottet". Forlovere: "Krigsraad og Cancellist F. E. Edskildsen i Generalstabens Bureau. Kammerraad A. Treschow (læs: Andreas Treschow), fuldmægtig ved d. majestætlige Chatolkasse" *) Kilde: KB-opslag 33, nr. 16. Hof og Slots sogn. År 1828-1865. KB_084_2_004_K02-01-A *) Chatol- ell. Skatol-kasse, en. (foræld.) en enevældig regents kasse ell. penge til hofhold og personlig brug. Partikulær- og Skatol - Kassens Indkomster. Kilde: ordnet.dk Gift 2.g. 20-03-1849: "Enkemand Johannes Peter Langaard, kammerraad, 36 aar" gifter sig den 20-03-1849 i Garnisonskirken, Kbh. med "frøken Charlotte Sophie Magdalene Seidewitz (Seydewitz), 22 aar". Forlovere: Major Seidewitz (læs: Carl Christian Seydewitz) og organist Gebauer. Kilde: KB-opslag 37, nr. 74. Garnisons sogn. År 1847-1856. KB_019_2_013_K02-13-A. Død 24-07-1890: "Johannes Peter Langgaard, gift mand, dør 24-07-1890 (i hjemmet Halmtorvet 8, Kbh.) og bliver begravet 31-07-1890 (på Frederiksberg gl. kirkegård). Statsraad. Fabrikeier af Halmtorvet. 79 aar. Anm.: Cancer organ. abdominis (Vilh. Heiberg). Pastor Hohlenberg fg." Kilde: KB-opslag 68, side 66. Frederiksberg sogn. År 1889-1891. KB_064_2_048_K03-08-A. Folketællinger: FT-1840: København (Staden), Udenbys Klædebo Kvt. 2, Strandvejen 152, 1, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1840, C9351: >> Joh: Peter Langgaard, 29, Gift, Kammerraad og Bestyrer af det ...ordthog: Inst: Henriette Langgaard, 22, Gift, hans Kone Marie Langgaard, 4, Ugift, deres Datter Caroline Treschow, 12, Ugift, Datter af Justitsraad Treschow Marthe Møller, 33, Ugift, Tjenestefolk Peter Rasmussen, 32, Ugift, Tjenestefolk FT-1845: København (Staden), Udenbys Klædebo Kvarter, København, Strandvejen 152 - 153, 1, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1845, C3126: >> Johannes Peter Langgaard, 33, Gift, Kammerroed og Bestyerer af det orthopædiske institut, Kjøbenhavn Henrette Frederikke Conradine Catarine Langgaard, 27, Gift, hans kone, Kjøbenhavn Marie Anna Ahtonia Langgaard, 9, Ugift, deres datter, Kjøbenhavn Johannes Peter Langgaard, 3, Ugift, deres dreng, Kjøbenhavn Jens Henri Langgaard, 2, Ugift, deres dreng, Kjøbenhavn FT-1850: København (Staden), Udenbys Vester Kvarter, Gammel Kongevej 90, 436, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1850, C1884: >> Johannes Peter Langgaard, 39, Gift, virkelig kammerraad, directeur for det ortopætske institut, samt ejer af Halkemose Teglværk, ... !!, Kjøbenhavn Charlotte Sophie , Magdalenen født Seyde, 24, Gift, hans kone, Slesvig Anna Marie Antonie Langgaard, 14, Ugift, deres datter, Kjøbenhavn Johannes Peter Theodor Langgaard, 8, Ugift, deres søn, Kjøbenhavn Jens Henri Langgaard, 7, Ugift, deres søn, Kjøbenhavn Caroline Hanck, 34, Ugift, gouvernante paa det ortopædiske institut, Odense og mange flere ... FT-1880: kbhv, København (Staden), Vestervold Kvarter, matr. 68, Vesterbrogade 2 B, forhuset, 1ste etage, 14, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1880, C5139: >> Johannes Peter Langgaard, 68, Gift, husfader, justitsraad, fabrikseier, Kjøbenhavn Charlotte Sophie Magdalene Langgaard født Seydewitz, 53, Gift, husmoder, Slesvig Charlotte Sophie Amalie Langgaard, 22, Ugift, datter, Sengeløse Sogn Anna Bernhardiene Caroline Langgaard, 18, Ugift, datter, Kjøbenhavn Nielsine Pedersen, 44, Ugift, kokkepige, Odense FT-1885: København (Staden), Kjøbenhavn Vestervold Kvarter, Vesterbrogade 2B,Matr.68 1.Etage, 3 Kilde: ddd.dda.dk, FT-1885, C9446: >> Johannes Peter Langgaard, 73, Gift, Husfader, Teglværks og Fajanceovnsfabrikeier, Kjøbenhavn Charlotte Sophie Magdalene Langgaard, 58, Gift, Husmoder, Slesvig Anna Bernhardine Caroline Langaard, 23, Ugift, Datter, Kjøbenhavn Nielsine Pedersen, 49, Ugift, Tjenestetyende, Odense Rosalie Nyfeldt, 29, Ugift, Tjenestetyende, Kjøbenhavn Levnedsbeskrivelser: "Født i Kbh. (Helligg.), død på Frbg., begravet sst. Faderen, der havde lært urmageri i Ålborg, kom 1806 til Kbh. hvor han blev bestyrer af en større ur- og instrumentmagerforretning som han senere overtog. Under statsbankerotten gik han imidlertid fallit hvorefter han med sin familie emigrerede til Tyskland, først til Berlin, senere til Landsberg an der Warthe. Efter faderens død gav Langgaard sig i urmagerlære på Rügen, rejste som svend til Kbh. hvor han fik arbejde hos Urban Jürgensen og fik sine yngre søskende hertil. 1834 grundlagde han efter et heldigt eksperiment med en pukkelrygget ung pige og studier på Frederiks hospitals kirurgiske afdeling den første ortopædiske anstalt her i landet på Store Tuborg, "Retterstedet" som folkeviddet døbte den, hvortil han fik eneret i ti år. Han forestod denne anstalt med kyndig lægehjælp indtil 1851. Han lagde sit mekaniske snilde for dagen i en række opfindelser. 1849 fik han således eneret på en ortopædisk maskine som på verdensudstillingen i London 1851 vakte stor opmærksomhed. For Tivoli konstruerede han en kraftprøve, Tyrehovedet. for Dyrehavsbakken en karruselbane og forskellige andre forlystelsesindretninger. Desuden tog han i årenes løb patenter på rørdampkedler og opfindelser der stod i forbindelse med hans interesse for lerindustrien. 1847 havde han købt bondegården Hakkemose ved Tåstrup hvis omegn var kendt for sit gode ler, og her anlagde han et af landets største teglværker, væsentlig baseret på murstens- og lervarefabrikation. Det udvidedes efterhånden til også at omfatte fabrikation af terrakottavarer og fajanceovne. Værket solgtes 1895 af L.s arvinger til et engelsk konsortium. - Virkelig kammerråd 1838. Justitsråd 1854. Etatsråd 1886. (Note: Etatsråd var en hæderstitel, som kun kongen kunne give, indtil den blev afskaffet i 1909). Familie: Forældre: urmager Jens Bartholomæus Langgaard (1782-1832) og Marie Christiane Harm(s) (1784-1822). Gift 1. gang 17.12.1835 i Kbh. (Slotsk.) med Henriette Catharine Frederikke Conradine Treschow, født 17.12.1818 i Kbh. (Slotsk.), død 12.3.1847 på Frbg., datter af fuldmægtig ved den kgl. chatolkasse, senere toldkasserer i Holbæk Andreas Treschow (1794-1846) og Anne Marie Wendel (1797-1864). Gift 2. gang 20.3.1849 i Kbh. (Garn.) med Charlotte Sophie Magdalene Seydewitz, født 26.10.1826 i Slesvig, død 12.9.1891 på Frbg., datter af major Carl Christian Seydewitz (1777-1857) og Sophie Amalie Møller (1792-1863). Far til Siegfried Langgaard. Bror til Th. Langgaard - læs: Theodor Johann Henrik Langgaard (1813 - 1883). Udnævnelser: F.M.1. 1846. R. 1881. Ikonografi: Mal. af C. A. Schleisner, 1838. Tegn. af C. C. Seydewitz (Kgl. bibl.). Buste af E. H. Bentzen, 1882. Foto. Bibliografi: C. Nyrop: Camillus Nyrop, 1884. Chr. Langgaard: En hundredårsdag. J. P. L. 1811-1911, 1911." Kilde: denstoredanske.dk Dansk_Biografisk_Leksikon Der findes mere på: runeberg.org. ---------------------- Johannes Peter Langgaard (f. 12-05-1811 i Helligånds., Kbh.); død 24-07-1890 på Frbg. Mekaniker, industridrivende (krigssekretær, kammerråd 1838. Justitsråd 1854. Etatsråd 1886). Han var søn af urmager Jens Bartholomæus Langgaard (1782-1832) og Marie Christiane Harm(s) (1784-1822). Faderen havde lært urmageri i Aalborg og flyttede 1806 til København, hvor han blev sat i spidsen for af en stor ur- og instrumentmagerforretning, som han senere blev indehaver af. Efter statsbankerotten gik han fallit og emigrerede med sin familie til Tyskland, først til Berlin, siden til Landsberg an der Warthe. Efter faderens død kom J.P. Langgaard i urmagerlære på Rügen og rejste som svend til København, hvor han fik arbejde hos Urban Jürgensen og fik hentet sine yngre søskende tilbage til fædrelandet. Med eneretsbevilling for ti år oprettede han 1834 en ortopædisk anstalt på Store Tuborg, den første her i landet, og med kyndig lægehjælp (F.V. Mansa) forestod han den til 1851. 1849 fik han eneret på en ortopædisk Maskine, som han udstillede 1851 på verdensudstillingen i London, og som vakte berettiget opmærksomhed. Hans livlige begavelse lod ham dog ikke blive stående herved. Ligesom han har komponeret ikke få musikstykker, væsentlig danse og romancer, er hans navn knyttet til patenter på rørdampkedler og kedelfødende rektifikatorer (1872 og 1874). For Tivoli konstruerede han en kraftprøve, Tyrehovedet. for Dyrehavsbakken en karruselbane og forskellige andre forlystelsesindretninger. Men væsentligst knyttedes han til den danske lerindustri. Allerede før 1851 havde han fået interesse for denne og konstrueret en maskine til at lave mursten på. 1847 købte han bondegården Hakkemose ved Taastrup på grund af det derværende gode ler, og her oparbejdede han efterhånden et af landets største teglværker (Hakkemose Teglværk), der fra 1883 også tilvirkede terrakottavarer og fajanceovne. På de nordiske udstillinger i København 1872 og 1888 udstillede han sine tilvirkninger, der begge gange blev prisbelønnede. Straks efter at have oprettet det ortopædiske institut blev han krigssekretær, og han steg efterhånden til kammerråd (1838), justitsråd (1854) og etatsråd (1886). Langgaard fik Fortjenstmedaljen i guld 1846 og blev Ridder af Dannebrog 1881. Han døde i København (læs: på Frederiksberg) 24. juli 1890. Han blev gift 1. gang 17. december 1835 i Christiansborg Slotskirke med Henriette Catharine Frederikke Conradine Treschow (17. december 1818 i København - 12. marts 1847 på Frederiksberg), datter af fuldmægtig ved den kgl. chatolkasse, senere toldkasserer i Holbæk Andreas Treschow (1794-1846) og Anne Marie Wendel (1797-1864). Gift 2. gang 20. marts 1849 i Garnisons Kirke med Charlotte Sophie Magdalene Seydewitz (26. oktober 1826 i Slesvig by - 12. september 1891 på Frederiksberg), datter af major Carl Christian Seydewitz (1777-1857) og Sophie Amalie født Møller (1792-1863). Han er begravet på Frederiksberg Ældre Kirkegård. Kilde: da.wikipedia.org Parret får sammen 4 sønner og 2 døtre: (1) Siegfrid Victor Langgaard - Ved dåben indskrevet som Sigfrid Victor Langgaard Født: 13-07-1852 på Store Fiolstræde 182, Kbh. i Vor Frue sogn, Kbh. og døbt 10-08-1852 kl. 12. i Vor Frue kirke, Kbh. Søn af kammerråd Johannes Peter Langgaard og hustru Charlotte Sophie Magdalene Langgaard f. Seidewitz (Seydewitz), Store Fiolstræde 182, Kbh. Død 05-01-1914 på Finsens klinik, Kbh., 61 år gl. og begravet 10-01-1914 på Frederiksberg kirkegård. Du kan læse mere om ham under hans noter. ----------- (2) Carl Christian Langgaard - alias Christian Langgaard Født: 05-07-1853 i Vor Frue sogn, Kbh. og døbt 20-11-1853 i Vor Frue kirke, Kbh. Søn af kammerråd Johannes Peter Langgaard og hustru Charlotte Sophie Magdalene Langgaard f. Seÿdewitz. Faddere: Forældrene. Major Seydewitz (alias barnets morfar: Carl Christian Seydewitz). Jomfru Langgaard. Kilde: KB-opslag 121, nr. 170. Vor Frue sogn. År 1849-1854. KB_013_2_005_K05-07-A. Erhverv: 1871 student (v. Westenske Institut). 1878 cand.med. 1880 praktiserende læge i Daugaard i Jylland. 1885 dr.med. 1885 forfatter: Debut i bogform: Studier over den croupøse pneumoni. Særlig over hjerne-symptomerne og deres årsager (disputats). 1886 forfatter: Debut i bogform: "Året rundt". Julegave til damerne (digte). Kraks Blå Bog 1910: LANGGAARD Christian Distrikts- og Stadslæge, Dr. med.; f. 5. Juli 1853 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad J P Langgaard og Hustru f. Baronesse v. Seydewitz. Gift 1. gang m. Marie f. Bahnson (læs: Marie Christine Bahnson), f. 12. Jan. i Randers (Ægteskabet opløst), Gift 2. gang m. Sophie f. Schorn, f. 18. Maj (læs: 1865) i Kbhvn., datter at kunstmaler, forfatter Villy Schorn (læs: Sophus Vilhelm Maxmillian Schorn) og hustru Victoria f. Haase. (læs: Victoria Angelica Haas). Student (v. Westenske Institut) 1871; med. Eks. 1878; Læge ved Fredericia Sygehus 1882, ved Døvstummeinstitutct 1884; Dr. med. 1885; Reservelæge i Hæren 1886-88; Stadslæge i Fredericia og Distriktslæge i Landdistriktet fra 1892. Adresse : Fredericia. Kilde: rosekamp.dk - kbb1910 Gift 1.g. 28-05-1880: Ungkarl, prakt. læge i Daugaard i Jylland, Carl Christian Langgaard på 26 år gifter sig 28-05-1880 i Helligåndskirken, Kbh. med frøken Dorothea Marie Christine Bahnson på 22 år, boende Gråbrødre Torv 11, Kbh. (f. 12-01-1858 i Randers). Forlovere: Grosserer W. Bahnson, Gråbrødre Torv 11. Fabriksejer, justitsråd Langgaard (brudgommens far: Johannes Peter Langgaard), Vesterbrogade 2B, Kbh. Kilde: KB-opslag 96, nr. 43, side 94. Helligånds sogn. År 1873-1891. KB_006_2_030_K04-12-A. Ægteskabet opløst i 1888. 2 børn. Note: Fra 01-05-1892 bor Marie Christine Langgaard, f. 12-01-1858 i Randers, på Sølvgade 92, 2. sal. Hun kalder sig da enke. Kilde: politietsregisterblade.dk, Registerblad 3528, rl 34, Station 3 (Sankt Annæ, Øster og Vester). Gift 2.g. 04-07-1891: Fraskilt Dr. med. Karl Kristian Langgaard (alias Carl Christian Langgaard) på 38 år, Fredericia (f. 05-07-1853 i Vor Frue sogn, Kbh.) gifter sig med kongebrev den 04-07-1891 i Helligkorskirken, Kbh. med Sophie Schorn på 26 år, boende Korsgade 64, 1. sal, Kbh. (f. 18-05-1865 i Skt. Johannes sogn, Kbh.). Forlovere: Siegfried Viktor Langgaard (brudgommens bror), lærer af Musikkonservatoriet, boende Niels Juelsgade 7, 4. sal, Kbh. og Vilhelm Schorn (brudens far), kunstmaler, boende Korsgade 64, 1. sal, Kbh. Kilde: KB-opslag 33, nr. 111. Helligkors sogn. År 1890-1891. KB_005_2_004_K02-09-A. Ægteskabet barnløst. Forskellige folketællinger: FT-1850: kbhv, København (Staden), Nørre Kvarter, Nørre Kvarter I, Nørregade 32, 1ste sal og stuen, 149, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1850, C1883: P.G. Haas, 52, Enkemand, wexelmægler, Kjøbenhavn Meno Adolph G. Haas, 17, Ugift, sønner, Ditto Oscar Georg Haas, 14, Ugift, sønner, Ditto Alleica F. Haas, 15, Ugift, döttre, Ditto * Victoria A. Haas, 10, Ugift, döttre, Ditto Adolph Carl Wengel, 35, Ugift, bogtrykkersvend, Tranekjær paa Langeland Helene Møller, 32, Ugift, huusjomfru, Gientofte sogn Andrea Marie Rasmussen, 30, Ugift, tjenestepige, Kjøbenhavn FT-1880: kbhv, København (Staden), Nørrebrogade 49, 2. sal, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1880, C9462: * Sophus Wilh. Max Schorn, 45, Fraskilt, Husfader, Maler, Kjøbenhavn Willy Theodor Schorn, 10, Ugift, Hans Søn, Kjøbenhavn FT-1885: kbhv, København (Staden), Udby Klædebo Kvarter, Griffentfeldtsgade 38 Matr. 501 (Hjørnet af Korsgade 64) Forhus 1. Sal, 12, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1885, D3862: * Vilhelm Schorn, 49, Enke, Husfader, Kunstmaler, Kjøbenhavn En søn af 1. ægteskab Halfdan Langgaard, f. 14-03-1881, stud. med., bor i FT-1901 hos parret i Fredericia, Gothersgade 27. Kilde: FT-1901. Opslag 48. Død 09-03-1912: Carl Christian Langgaard dør 09-03-1912 på Gofthersgade 27, Fredericia i Skt. Mikaelis sogn, 58 år gl., og bliver begravet 15-03-1912 på Frederiksberg kirkegård. Dr. med., stadslæge i Fredericia, Gothersgade 27. Født 05-07-1853 i Kbh., søn af fabrikant, etatsråd Johannes Peter Langgaard og hustru Charlotte, f. v. Scheldewitz (læs: Seydewitz). Gift med sophie f. Schorn. Kilde: KB-opslag 81, nr. 3. Fredericia Michaelis sogn. Elbo h. Vejle a. År 1904-1914. KB_1892_C461_G_030_0078a-DM. Sophie Schorn Født: 18-05-1865 i Skt. Johannes sogn, Kbh. og døbt 02-07-1865 i Skt. Johannes kirke, Kbh. - datter af Sofus Vilhelm Maximailian Schorn, maler, og hustru Victoia Anelica f. Haas, boende Nørrebrogade 49, Kbh. Forældrene viet 17-03-1860 i Vor Frue kirke, Kbh. (Kilde: KB-opslag 119, nr. 40). Kilde: KB-opslag 153, nr. 125. Skt. Johannes sogn. År 1861-1869. KB_010_2_002_K06-09-A. Sophies far: Kunstmaler og forfatter Sophus Vilhelm Maxmillian Schorn, f. 06-02-1834 og døbt 02-02-1835 i Den Tyske Reformerthe Menighed, Kbh.; død 25-03-1912. Gift 17-03-1860 i Vor Frue kirke, Kbh. Ægteskabet opløst før 1880. Sophies mor: Victoria Angelica Haas, f. ca. 1841; død 1921. Død 22-01-1937: Sofie Langgaard f. Schorn dør 22-01-1937 kl. 19:45 (findedag) på Pile Alle 23, Mez., Frbg., 71 år gl., og bliver bisat 27-01-1937 fra Frederiksberg kirke og ført til Søndermark Krematorium. Født 18-05-1865 i Kbh. Sidste bopæl: Dødsstedet. Datter af ... (ej indskrevet). Enke efter læge, Dr. med. Christian Langgaard. Anm.: Formentlig naturlig død. Kilde: KB-opslag 169, nr. 19. Frederiksberg sogn. År 1934-1939. KB_1892_064_3_124_0166a-DK. ----------- (3) Theodor Vilhelm Otto Langgaard Født: 01-07-1855 på Hakkemose Teglværk i Sengeløse sogn og døbt 03-08-1855 i Sengeløse kirke - søn af Johannes Peter Langgaard, justitsråd og fabriksejer og hustru Charlotte Langgaard f. Seydewitz (alias Charlotte Sophie Magdalene Langgaard f. Seydewitz). Kilde: KB-opslag 42, nr. 13. Sengeløse sogn. År 1841-1856. KB_170_2_004_K02-23-A. Død 02-04-1876: Ugift polytechniker Theodor Vilhelm Otto Langgaard af Vesterbrogade 2B, Kbh. dør 02-04-1876 på bopælen Vesterbrogade 2B, Kbh., 20 år gl., og bliver begravet 07-04-1876 på Frederiksberg gl. kirkegård. Født 01-07-1855 på Hakkemose Teglværk i Sengeløse sogn. Kilde: KB-opslag 71, nr. 119. Frederiksberg sogn. År 1874-1878. KB_064_2_043_K03-10-A. ----------- (4) Charlotte Sophie Amalie Langgaard alias Charlotte Sophie Amalie Nøkkentved f. Langgaard Født: 11-09-1857 på Hakkemose Teglværk i Sengeløse sogn og døbt 31-01-1858 i Garnisonskirken, Kbh. - datter af Johannes Peter Langgard, justitsråd og fabriksejer, og hustru Charlotte Sophie Magdalene f. Seydewitz, af Vesterbro 18, Frbg. Kilde: KB-opslag 247, side 244. Frederiksberg sogn. År 1853-1859. KB_064_2_005_K09-07-A. FT-1880: kbhv, København (Staden), Vestervold Kvarter, matr. 68, Vesterbrogade 2 B, forhuset, 1ste etage, 14, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1880, C5139: Johannes Peter Langgaard, 68, Gift, husfader, justitsraad, fabrikseier, Kjøbenhavn Charlotte Sophie Magdalene Langgaard født Seydewitz, 53, Gift, husmoder, Slesvig >> Charlotte Sophie Amalie Langgaard, 22, Ugift, datter, Sengeløse Sogn Anna Bernhardiene Caroline Langgaard, 18, Ugift, datter, Kjøbenhavn Nielsine Pedersen, 44, Ugift, kokkepige, Odense Gift 03-01-1883: Cai Wildenrath Nielsen Nøkkentved, 29 år, ungkarl, læge, Almindelig hospital, Kbh., gifter sig 03-01-1883 i Holmens kirke, Kbh. med frøken Charlotte Sophie Amalie Langgaard, 25 år, Vesterbrogade 2B. Forlovere: J. P. Langggaard, justitsråd, fabriksejer (brudens far), Vesterbrogade 2B. Niels Jensen Nøkkentved, kammerassessor, pensionist (brudgommens far), Frydendalsvej 2. Anmærkn. Ifølge Lov af 4/4 1855. Kilde: KB-opslag 165, side 164. Holmens sogn. År 1877-1886. KB_021_2_071_K06-21-A. Cai Wildenrath Nielsen Nøkkentved Født: 03-09-1853 i Garnisons sogn, Kbh. og døbt 16-10-1853 i Garnisonskirken, Kbh. Søn af overvagtmester og skriver ved 3. kavalleribrigade Niels Jensen Nøkkentved og hustru Maren Kirstine f. Jensdatter, 30 år. Kilde: KB-opslag 33, nr. 99. Garnisons sogn. År 1852-1859. KB_019_2_005_K02-09-A. Død 30-12-1908: Cai Wildenrath Nielsen Nøkkentved dør 30-12-1908 i Tranekær by og sogn, 55 år gl., og bliver bisat 04-01-1909 (obduktion) og hans urne nedsat den 05-01-1909 på Tranekær kirkegård, Tranekær sogn. Gift godslæge i Tranekær by og sogn. Født 03-09-1853 i Kbh. Forældre: overvagtmester Niels Jensen Nøkkentved og hustru Maren Kirstine f. Jensdatter af København. Gift med Charlotte Sophie Amalie f. Langgaard. Sidste fælles bopæl: Tranekær. Anm.: Skifteattest af 30-12-1908. Dødsattest af 01-01-1909. Kilde: KB-opslag 158, nr. 4. Tranekær sogn. Langeland Nørre h. Svendborg a. År 1908-1929. KB_1892_O287_G_011_0248a-DM. Død 17-05-1926: Charlotte Sophie Amalie Nøkkentved f. Langgaard dør 17-05-1926 i Gentofte, 68 år gl., og bliver begravet 22-05-1926 på Tranekær kirkegård, Langeland Nørre herred. Enke, Gentofte (Sassvej 8, 1. sal, Gentofte sogn). Født 11-09-1857 i Sengeløse, datter af justitsråd Johannes Peter Langgaard og hustru Charlotte Sophie Magdalene Seydewitz. Enke efter godslæge Cai Wildenrath Nielsen Nøkkentved, død 30-12-1908 i Tranekær. Kilde: KB-opslag 225, side 318. Tranekær sogn. Langeland Nørre h. Svendborg a. År 1908-1929. KB_1892_O287_G_011_0318a-DK. Se også døde: KB-opslag 238, nr. 14. Gentofte sogn. År 1920-1928. KB_1892_131_3_027_0235a-DK ----------- (5) Anna Bernhardine Caroline Langgaard alias Anna Caroline Bernhardine Gade f. Langgaard Født: 20-02-1861 på Charlottegården (**), Baldersbrønde Mark, og døbt 30-08-1861 i Høje Tåstrup kirke - datter af ejer af Charlottegård på Baldersbrønde Mark, hr. justitsråd Johannes Peter Langgaard og hustru Charlotte Langgaard f. Seidevitz (læs: Charlotte Sophie Magdalene f. Seydewitz). Moderen bar barnet. Faddere var: Barnets far og barnets brødre: Johannes Peter Theodor Langgaard og Jens Henry Langgaard. Kilde: KB-opslag 87, nr. 13. Høje Tåstrup sogn. Smørum h. Kbhvns. a. År 1859-1885. KB_166_2_006_K03-28-A. Pige, f. 20-02-1861 - i Vor Frue sogns kirkebog er hendes navn ikke angivet ud for fødselsdatoen 20-02-1861. Derimod står forældrenes navne: Justitsråd Johannes Peter Langgaard og frue Charlotte Sophie Magdalene f. Seidevitz (læs: Seydewitz). Kilde: KB-opslag 277, nr. 68. Vor Frue sogn. År 1859-1864. KB_013_2_007_K10-13-A. (**) Citeret fra hjemmesiden: charlottekvarteret.dk - AGERPOSTEN Charlottegården: Johannes P. Langgårds første kone døde, men han mødte « den yndige » Charlotte von Seydewitz, som han navngav gården efter. Denne unge dame skulle senere komme til at lægge navn blandt andet til Charlottekvarteret. Frieri i Tivoli: Johannes P. Langgård var mekanisk interesseret og opfinder. Han opfandt blandt andet en kraftprøve kaldet « Tyrehovedet », fordi den var dekoreret med et tyrehovede. Han fik patent på kraftprøven, der blev opsat i Tivoli i 1843. Datidens mænd kunne her vise deres kræfter overfor pigerne, ved at slå den. Det var også i Tivoli han friede til « den yndige » Charlotte, måske efter at have vist hvor stærk han var. Morten Korch: Johannes P. Langgård var også interesseret i lerindustri. Før han mødte Charlotte og byggede Charlottegården, købte han Hakkemosegård ved Hakkemosen i Tåstrup (læs: Sengeløse sogn). Her anlagde han i 1847 Hakkemosens Teglværk, som ved Langgårds død producerede omkring en million mursten om året. Det var dette teglværk, som den kendte forfatter Morten Korch i 1909 blev direktør for. Kilde: AGERPOSTEN - charlottekvarteret.dk FT-1880: kbhv, København (Staden), Vestervold Kvarter, matr. 68, Vesterbrogade 2 B, forhuset, 1ste etage, 14, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1880, C5139: Johannes Peter Langgaard, 68, Gift, husfader, justitsraad, fabrikseier, Kjøbenhavn Charlotte Sophie Magdalene Langgaard født Seydewitz, 53, Gift, husmoder, Slesvig Charlotte Sophie Amalie Langgaard, 22, Ugift, datter, Sengeløse Sogn >> Anna Bernhardiene Caroline Langgaard, 18, Ugift, datter, Kjøbenhavn Nielsine Pedersen, 44, Ugift, kokkepige, Odense FT-1885: København (Staden), Kjøbenhavn Vestervold Kvarter, Vesterbrogade 2B,Matr.68 1.Etage, 3 Kilde: ddd.dda.dk, FT-1885, C9446: Johannes Peter Langgaard, 73, Gift, Husfader, Teglværks og Fajanceovnsfabrikeier, Kjøbenhavn Charlotte Sophie Magdalene Langgaard, 58, Gift, Husmoder, Slesvig >> Anna Bernhardine Caroline Langaard, 23, Ugift, Datter, Kjøbenhavn Nielsine Pedersen, 49, Ugift, Tjenestetyende, Odense Rosalie Nyfeldt, 29, Ugift, Tjenestetyende, Kjøbenhavn FT-1885: København (Staden), 1885/77/206, Kvæsthusgade 5 Matr. 41 Forhus 3. Sal, 5, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1885, C9889: Niels Wilhelm Gade, 67, Gift, Husfader, Dr. phil. Professor i Musik, Kjøbenhavn Laura Margrethe Gade, 51, Gift, Husmoder, Kjøbenhavn >> Axel Wilhelm Gade, 24, Ugift, Søn, Kgl. Capelmusicus, Kjøbenhavn Dagmar Sofie Gade, 21, Ugift, Datter, Gjentofte, Kbh. A. Frederikke Erslew, 79, Enke, Svigermoder, Kjøbenhavn Gift 12-10-1886: Axel Vilhelm Gade på 26¼ år, ungkarl, kgl. kapelmusikus, boende Kvæsthusgade 5, 3. sal, Kbh. (f. 28-05-1860 i Kbh. og døbt 28-06-1860 i Helligåndskirken, Kbh.) gifter sig 12-10-1886 i Holmens kirke, Kbh. med frøken Anna Bernhardine Caroline Langgaard på 25½ år, boende Vesterbrogade 2 B, Kbh. (f. 20-06-1861 og døbt 30-08-1861 i Høje Taastrup kirke). Tillysning 12-09-1886 i Skt. Matthæus kirke, Kbh. Forlovere: Niels W. Gade (brudgommens far), professor i musik, Dr. phil., Kvæsthusgade 5, 3. sal, Kbh. og etatsråd, fabriksejer J. P. Langgaard (brudens far), Vesterbrogade 2 B, Kbh. Kilde: KB-opslag 288, side 287. Holmens sogn. År 1877-1886. KB_021_2_071_K10-24-A. Se også tillysningen: KB-opslag 230. Skt. Matthæus sogn. År 1884-1887. KB_058_2_013_K08-20-A Død 16-04-1906: Anna Caroline Bernhardine Gade f. Langgaard dør 16-04-1906 i hjemmet Slagelsegade 11, st., Kbh. i Sankt Jakobs sogn. Hun bliver begravet 21-04-1906 på Vestre kirkegård, Kbh. Født 20-02-1861 i København, datter af etatsråd Johannes Peter Langgaard og hustru Charlotte f. Seydewitz. Gift med kapelmusikus Axel Gade, Slagelsegade 11, st. Kbh. Anmærkn.: Udgår til Christiansborg Slotsmenighed. Kilde: KB-opslag 218, side 227. Skt. Jakobs sogn. År 1904-1913. KB_1892_023_3_041_0227a-DK. Se også Hof og Slots sogn: Anna Caroline Bernhardine Gade f. Langgaard dør 16. april 1906, 45 år gl., på Slagelsegade 11, Kbh. Slotsmenigheden, og bliver begravet 21-04-1906 på Holmens kirkegård, Kbh. (Note: Gravsten på Vestre kirkegård, Kbh.) Gift med kgl. kapelmusikus Axel Gade. Kilde: KB-opslag 107, nr. 3. side 135. Hof og Slots sogn. År 1892-1926. KB_1892_084_3_020_0135a-DK. Hendes ægtefælle flytter herefter til Slagelsegade 7, 4. og siden til nr. 5, 1. sal. Den 01-05-1910 bor han på Østerbrogade 132, 4. sal. Kilde: politietsregisterblade.dk, blad 58, rl 7, Dødeblade for Axel Vilhelm Gade hvor hans 2 ægtefæller er noteret Enkemand Axel Vilhelm Gade gifter sig med Anna Margrethe, f. 11-03-1886 i Kbh. Citat fra hjemmesiden - gravsted.dk: Axel Wilhelm Gade Kgl. dansk violinist og komponist Født mandag den 28. maj 1860 i København Død onsdag den 9. november 1921 på Frederiksberg Mini-biografi: Var søn af Niels W. Gade og fik kærligheden til musik ind med modermælken. Lærte violin hos J. Amberg og V. Tofte, før han kom på Konservatoriet. Herefter søgte han i Berlin, videre uddannelse på violin hos tidens berømteste violinist Joseph Joachim og i kontrapunkt hos Friedrich Kiel. Herefter fik han i 1884, plads i Det kgl. Kapel som violinist og snart efter som lærer på Konservatoriet. I 1910 blev Gade kgl. koncertmester og udførte mange solopartier, smagfuldt og gennemmusikalsk. Også som komponist udfoldede han sig og debuterede med en violinkoncert i 1889, med sig selv som solist. Hans fornemme og ædle musikopfattelse, udviklede sig til en moderne og lydhør stil, som aldrig var yderliggående. Af hans værker er en stor del kammermusik, bl.a. en klavertrio, en sekstet og flere violinsonater, der blev opført i kammermusikforeningen Symfonia. Desuden en del obostykker, opført i Tivoli og vokalværker som Davids 23. salme og flere børnesange. Også en opera blev det til: Venezias Nat, opført på Det kgl. Teater i 1919. På gravstenen står: Axel Gade, kgl. kammermusikus, f. 28-5-1860. Død 9-11-1921. Anna Gade Langgaard, f. 20-02-1861. Død 16-4-1906. Kilde: gravsted.dk Axel Vilhelm Gade dør 09-11-1921 på Frederiksberg hospital, 61 år gl., og bliver begravet 15-11-1921 på Københavns Vestre kirkegård. Gift, kgl. kammermusikus, f. 28-05-1860 i Kbh. Kilde: KB-opslag 252, nr. 141. Godthåbs sogn. År 1916-1922. KB_1892_065_3_018_0251a-DM. ----------- (6) Fritz Theodor Fürst Langgaard Født: 05-08-1862 på Charlottegården, Baldersbrønde Mark,i Baldersbrønde, Høje Taastrup sogn og døbt 02-11-1862 i Frederiksberg kirke - søn af Johannes Peter Langgaard, justitsråd, fabriksejer, og hustru Charlotte Sophie Magdalene f. Seidewitz (læs: Seydewitz), boende Vesterbrogade 54, Frbg. Faddere: Grosserer Fritz Theodor Fürst (f. 21-11-1822 i Kbh. - barnets halvsvoger gift 14-03-1857 i Garnisonskirken Kbh.) og hustru Ane Marie Actonie f. Langgaard (barnets halvsøster, f. 25-01-1837 og døbt 12-02-1837 i Christiansborg Slotskirke, Hof og Slots sogn; død 10-01-1910) af København samt forældrene. Kilde: KB-opslag 151, side 148. Frederiksberg sogn. År 1859-1863. KB_064_2_006_K06-01-A. Død 07-01-1863: Fritz Theodor Fürst Langgaard, f. i Baldersbrønde, Høje Taastrup sogn, dør 07-01-1863 i hjemmet på Vesterbrogade 54, Frbg., 5 mdr. gl., og bliver begravet 10-01-1863 på Frederiksberg gl. kirkegård. Søn af justitsråd, fabriksejer Johannes Peter Langgaard af Vesterbrogade 54. Kilde: KB-opslag 118, nr. 2. Frederiksberg sogn. År 1856-1864. KB_064_2_014_K04-28-A
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Johannes Peter Langgaard
May 12, 1811209Magstræde 26, Kbh. i Helligånds sogn1July 24, 189012979Halmtorvet (gl.) 8, Kbh.