Correll_Dohlmann

Jørgen Nielsen

Shared note
Jørgen Nielsen Født: 31-07-1804 i Weibÿe (Vejby sogn, Holbo herred, Frederiksborg amt). Søn af gårdmand Niels Knudsen og Karen Bendtdatter af Weiby (Vejby sogn). NB! Kirkebogen for Vejby sogn starter først i 1814. Kilde: Hans konfirmation. Konfirmeret 18-04-1819: Jørgen Nielsen, f. 31-07-1804 i Vejby, Holbo h, Frederiksborg a - konfirmeret den 18-04-1819 som 14¾ år gl. i Wejby kirke - søn af gårdmand Niels Knudsen og Karen Bendtdatter af Wejby. Kilde: KB-opslag 131, nr. 1, side 124. Vejby s, Holbo herred, Frederiksborg amt. År 1814-1842. KB_243_2_001_K05-17-A. Se også: Konfirmeret 18-04-1819: Jørgen Nielsen på 14¾ år, f. 31-07-1804 i Vejby, Holbo herred, Frederiksborg amt , bliver konfirmeret 18-04-1819 som i Vejby kirke, Holbo herred. Søn af gårdmand Niels Knudsen og Karen Bendtdatter af Wejby. Anm.: Vaccinationsattest forevist. Kilde: KB-opslag 110, nr. 1, side 103. Vejby sogn. Holbo herred, Frederiksborg amt. K.M. År 1814-1828. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=158491#158491,26625797 Gift 18-06-1830: Ungkarl Jørgen Nielsen, Skræddersvend på 26 år boende Gothersgade 138, Kbh. gifter sig 18-06-1830 i Trinitatis kirke, Kbh. med pigen Christine Cecilie Seitzberg på 22 år. Forlovere: Stolemagermester C.F.A. v. Seitzberg, alias Christian Friderich August von Seitzberg, St. Grønnegade 288; Kgl. forrider B. Nielsen, L. Helliggeiststræde 165 (brudgommens bror Bendt Nielsen). Kilde: KB-opslag 401, nr. 86, side 396. Trinitatis. År 1813-1841. KB_012_2_019_K11-09-A. Død 28-10-1883: Jørgen Nielsen, enkemand, skræddermester, Viktoriagade 18, 3. sal, Frbg. dør 28-10-1883 på Kommunehospitalet, 79 år gl. og bliver begravet 04-11-1883 fra Frbg. kirke. Dødsårsag: Fractura Cranii. Kraniebrud. Kilde: KB-opslag 135, nr. 311 (7223), side 132. Kommunehospitalet. År 1874-1886. KB_078_2_004_K05-21-A. Se også Frederiksberg sogn: Kilde: KB-opslag 108, u.nr. side 106. Frederiksberg. År 1882-1884. KB_064_2_045_K04-18-A. Børn: Jørgen Nielsen, skræddermester og Christine Cecilie Nielsen f. Seitzberg får 12 børn. Skifte efter Jørgen Nielsens mor - afdøde Karin Bendtsdatter:- Frederiksborg Amt, Kronborg Amtsstue, Registreringsprotokol 1805-1857, Vejby 1805-1829, opslag 116-119, side 112 tv: 1829 den 9 Feb. indfandt sig ... efter afgangne Karin Bendtsdatter Gaardmand Niels Knudsens Hustru i Weibye. ... ... til paafølgende Skifte og deling imellem Enkemanden og hans med den Afdøde avlede Børn, som bliver angivet at være: 1. en søn, Bendt, 32 år 2. en søn, Knud, 27 år 3. en søn, Jørgen, 24 år 4. en søn, Jens, 23 år 5. en søn, Hans, 19 år, Død (læs: død den 22-10-1829) 6. en søn, Niels, 13 år 7. en datter, Kirstine, gift med parcellist Lars Olsen i Ørby 8. en datter, Ane Dorthea, 17 år ... Sum 2252 Rdl. Ved forretningen var nærværende: Enkemanden Niels Knudsen de myndige sønner Bendt og Knud de mindreårige sønner Jens og Hans med kurator, deres broder Bendt Nielsen der tillige var mødt på sin broder Jørgens vegne, der var fraværende svigersønnen Lars Olsen (læs: som værge for sin hustru Kirstine) og som formyndere for de 2 umyndige, deres __ og ældste broder Bendt Nielsen. Underskrevet: Enkemanden Niels Knudsen På egne vegne og som formynder for de umyndige og kurator for de mindreårige: Bendt Nielsen ___ Knud Nielsen Jens Nielsen Hans Nielsen Lars Olsen m. p. P. På min broder Jørgens vegne: Bendt Nielsen (kongelig forrider) Sluttet 2. Dec. 1829 Kilde: Frederiksborg Amt, Kronborg Amtsstue, Registreringsprotokol 1805-1857, Vejby 1805-1829, opslag 116-119, side 112 tv: https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=133328#133328,33421258 Folketællinger: FT-1834: København (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter, Store Kongensgade 257, 3.Bagsal, fam.nr. 9. Kilde: ddd.dda.dk, FT-1834, C6406: >> Jørgen Nielsen, 30, Gift, Skræddersvend, f. 31-07-1804 i Weibÿe Christine Celia Seitberg, 26, Gift, hans Kone - alias Christine Cecilie Seitzberg, f. 07-02-1808 Peder Eemiel, 6, Ugift, deres Barn - alias Peder Emil Nielsen f. ca. 1828 Jørgen Christian, 4, Ugift, deres Barn - alias Jørgen Christian Nielsen f. 11-04-1830 i Kbh. Karl Wektor, 3, Ugift, deres Barn - alias Carl Matheo Nielsen f. 20-10-1831 i Kbh. Anton Nekolai, 2, Ugift, deres Barn - alias Anthon Nicolaj Nielsen f. 30-12-1832 i Kbh. FT-1840: Familien Jørgen Nielsen bor på Adelgade, Huuset nr. 299, 2. Sal, Matr. nr. 293 F2, København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter. Kilde: ddd.dda.dk, FT-1840, C5130: >> Jørgen Nielsen, 36, Gift, Skræddersvend, f. 31-07-1804 i Weibÿe Christine Cecilie Seitberg, 32, Gift, hans Kone - alias Christine Cecilie Seitzberg, f. 07-02-1808 Jørgen Nielsen, 10 år, Ugift deres Barn - alias Jørgen Christian Nielsen, f. 11-04-1830 Carl Nielsen, 9 år, Ugift deres Barn - alias Carl Matheo Nielsen, f. 20-10-1831 i Kbh. Anton Nielsen, 5 år, Ugift deres Barn, f. 19-06-1834 i Kbh. Julius Nielsen, 2 år, Ugift deres Barn, f. 02-04-1838 i Kbh. Florentine Nielsen, 1 år, Ugift deres Barn, alias Emilie Florentine Nielsen f. 28-06-1839 i Kbh. FT-1845: Familien Jørgen Nielsen bor på Vognmagergade 73, Kbh. Rosenborg kvarteret. >> Jørgen Nielsen, 38 år, gift, f. 31-07-1804 i Weibÿe Christine Seitzberg, 38 år, g. Hans kone, - alias Christine Cecilie Seitzberg, f. 07-02-1808 Charl Nielsen, 13 år - alias Carl Matheo Nielsen, f. 20-10-1831 i Trinitatis sogn, Kbh. Anton Nielsen, 11 år - alias Anton Nicolai Nielsen, f. 19-06-1834 i Kbh. Julius Nielsen, 8 år, f. 02-04-1838 i Trinitatis sogn. Kbh. Florentine Nielsen, 5 år - alias Emilie Florentine Nielsen,f. 28-06-1839 i Trinitatis sogn. Kbh. Josefine Nielsen, 4 år - alias Josephine Anne Marie Nielsen f. 21-05-1841 på Fødselsstiftelsen, Kbh. Klara Nielsen, 3 år - alias Clara Mathilde Nielsen, f. 31-01-1843 på Fødselsstiftelsen, Kbh. Rudolf Nielsen, 1 år - alias Rudolf Elvinius Nielsen, f. 09-12-1844 i Trinitatis sogn. Kbh. Kilde: FT-opslag 161. Vognmagergade 73, Kbh. FT1845_01923_01302. FT-1850: Familien Jørgen Nielsen bor på Gammel Mønt 164, 1ste bagsal, København (Staden), Købmager kvarter, fam.nr.388. Kilde: ddd.dda.dk, FT-1850, B6922: >> Jørgen Nielsen, 46, Gift skrædermester og huusfader, Waiby, f. 31-07-1804 i Weibÿe Christine Cecilie Seitzberg, 42, Gift hans kone f. 07-02-1808 på Fødselsstiftelsen, Kbh. Anton Nicolai Nielsen, 16, Ugift, deres barn f. 19-06-1834 i Kbh. Julius Thorvald Nielsen, 12, Ugift, deres barn, f. 02-04-1838 i Trinitatis sogn. Florentine Emilie Nielsen, 10, Ugift, deres barn - alias Emilie Florentine Nielsen, f. 28-06-1839 i Trinitatis sogn Josyfine Amalie Nielsen, 9 år, Ugift, deres barn - alias Josephine Anne Marie Nielsen f. 21-05-1841 på Fødselsstiftelsen, Kbh. Clara Mathilde Nielsen, 7 år, Ugift, deres barn, f. 31-01-1843 på Fødselsstiftelsen, Kbh. Rudolf Elvinius Nielsen, 5 år, Ugift deres barn f. 09-12-1844 i Trinitatis sogn. Kbh. Wilhelmine Nielsen, 3 år, Ugift, deres barn, f. ca. 1847 i Kbh. Note: I FT-1860 er skræddermester Jørgen Nielsen og hustru Christine Cecilie Nielsen f. Seitzberg IKKE flyttet til Skrædderlaugets stiftelse på Viktoriagade 18. Kilde: FT-opslag fra 108. Udenbys Vester Kvarter II, Vesterbro. Viktoriagade 18. Matri. 70A4X-70A4 D.D. ----------- Skræddermester Jørgen Nielsen er forlover i 1867 ved sin datter Emilie Florentine Nielsens vielse: Gift 18-04-1867: Ungkarl Adolph Joachim Messmann, fotografmedhjælper på 33 1/4 år, Vognmagergade 24, Kbh. og jomfru Emilie Florentine Nielsen på 27 3/4 år, Adelgade 29, Kbh. gifter sig den 18-04-1867 i Trinitatis kirke. Forlovere: Høker Jacob Messmann, Teglgårdsstræde 6, og skræddermester Jørgen Nielsen (brudens far), Viktoriagade 18. Kilde: KB-opslag 207, nr. 54. Trinitatis. År 1858-1882. KB_012_2_021_K08-03-A. Skræddermester Jørgen Nielsen er forlover i 1867 ved sin svoger Wilhelm Jensenius Seitzberg's 4. ægteskab: Enkemand Wilhelm Jensenius Seitzberg gifter sig i 1867 i Frederiksberg kirke med jomfrue Rassine Nicoline Frederiksen, boende Viktoriegade 18. Wilhelm Jensenius Seitzberg er enkemand efter Adine Seitzberg (alias Ferdinanda Petrine Sørensen). Forlover: Jørgen Nielsen, skræddermester, Viktoriagade 18, Kilde: KB-opslag 190, nr. 235. Frederiksberg sogn. År 1864-1870. Skræddermester Jørgen Nielsen er forlover i 1869 ved sin søn Rudolf Elvinius Nielsens vielse: Gift 14-02-1869: Ungkarl, typograf Rudolf Elvinius Nielsen på 24 år, f. 09-12-1844, boende St. Kongensgade 57, gifter sig 14-02-1869 i Helligåndskirken, Kbh. med Juliane Emilie Poulsen på 22 år, f. 20-03-1846, boende Snaregade 6, Kbh. Forlovere: Skræddermester J. Nielsen (brudgommens far, Jørgen Nielsen), Victoriagade 18, Frbg. og Lauritz Jacobsen, Snaregade 6, Kbh. Kilde: KB-opslag 228, nr. 13, side 229. Helligånds sogn. År 1858-1873. KB_006_2_018_K08-24-A. FT-1870: Familien Nielsen bor på Viktoriagade 18, 3. sal, nr. 2. Familien består af: >> Jørgen Nielsen, husfar, skræddermester, 65 år, 31-07-1804 i Weibÿe; Sophie Nielsen, hans hustru, husmor, 57 år, - alias Christine Cecilie Nielsen f. Seitzberg, f. 07-02-1808 - NB! Optælleren har fået hendes data galt i halsen! Vilhelmine Nielsen, deres datter, 23 år, født 23-03-1847 i Garnisons sogn, Kbh.; Thora Nielsen, deres datter, 20 år - alias Thora Georgine Nielsen, f. 25-04-1850 på Den Kgl. Fødselsstiftelse, Kbh. Kilde: FT-opslag 67, Viktoriagade 18, 3. sal, nr. 2, Kbh. Skræddermestrenes Stiftelse. Matr. 70A4X. FT1870_0012_01056. I FT-1880: >> Jørgen Nielsen, enkemand, 76 år gl. f. i Weibÿe. Skrædder. Kilde: FT-opslag 110, nr. 11. Viktoriagade 18. Matr. 70A4X. Kbhvns. Skrædderlaug. FT1880_10135_01195.
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Jørgen Nielsen
July 31, 1804215Vejby sogn, Holbo herred12October 28, 188313679Kommunehospitalet, Kbh.