Friismose

Bertel Wichmand

Shared note
Bertel Wichmand 1720: Født - KB Nykøbing Falster 1705-1750 opslag43sp1nr(7) - Onsdagen den 10. juli blev døbt Bertel Wickmands hans barn og kaldet Bertel 1763: Bevilling til ægteskab ==================== KILDE: kkermit.dis-danmark.dk Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led Jyske registre: 1758 - 1765 Doctor medicinæ Bertel Wichman, vielse brev af uvedkommende præst. Bevilget og tillader, at os elskelig Bertel Wichman, doctor medicinæ og provincial medicus udi Ålborg stift og jomfrue Anne Erica Glerup, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg den 10 juni 1763 ==================== 1763: Gifter sig med Ane Eriche Gleerup - KB Torslev 1748-1817 opslag13sp1nr(1) - Viet i Torslev præstegård, doctor medicinæ i Aalborg Bertel Wichmand og jomfru Anne Eriche Gleerup af Thorslev præstegaard. - Forlovere: Magister Georg Friderich Thestrup Rector Scholæ Alburg og sn. Niels Jespersen til Høgholt. 1770: Bertel Wichmand dør 49 år gammel - KB Ålborg Vor Frue 1715-1777 opslag350sp1nr(4) - Den 14. marts, Bertel Wichmand, Doctor Mædicini og landfysikus - 49 år ==================== KILDE: Danmarks Jordemødre, af Gordon Norrie side 36 "Efterhaanden kom der rundt i landet læger, som interesserede sig for jordemodervæsenet, hvilket først og fremmest viste sig som klager over forholdene og forslag om forbedring. Som regel førte de ikke til ret meget. I Aalborg havde Bertel Wichmand nedsat sig som læge og blev senere den første provincialmedicus her. Han havde 1749 taget doctorgraden med en obstetricisk afhandling, og han havde i 1755 udgivet „Kort undervisning for jordemødre”, som endog kom i et nyt oplag 1771. Han foreslog 1756, at en eller to koner fra hvert sogn skulde sendes til ham, for at han kunde undervise dem, og at de senere skulde offentlig beskikkes, men nogen bestemt ordre dertil opnaaede han ikke. Det oplyses dog i Berlingske tidende, at han i 1769 i september havde holdt saadanne forelæsninger og examineret 6 kvinder, som derefter blev taget i ed af øvrigheden." ==================== Læs mere om Bertel Wichmand på familiesporet: https://www.familiesporet.dk/bogopslag/embeds/opslag146.html
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Bertel Wichmand
July 1720299Nykøbing Falster, Falster Sønder herred, Maribo amt1February 22, 177025049Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt