Informationer

Indhold/contents:
 - Generelt
 - Ansøgning om brugerkonto
 - GDPR og Cookies

 - Read in English

 

 

familiesporet.dk indeholder to familietræer:

Correll Dohlmann og Friismose

Der findes følgende ekstra oplysninger på startsiden af familiesporet.dk:

Link 1: Nye spor eller opdateringer til familietræerne
Link 2: Små historier om forskellige personer
Link 3: Anetavler for "Correll Dohlmann" slægten
Link 4: Tidslinie for "Friismose" slægten
Link 5: Fotoalbum med diverse billeder
Link 6: Bogen: "Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg af E. Tauber"
Link 7: Useful Words (fra dansk til engelsk)

Nulevende personer vil kun blive offentliggjort med navn og intet andet.

Kontakt os hvis du har tilføjelser, rettelser eller hvis du ikke ønsker dit navn offentliggjort.

Du må gerne bruge oplysninger fra familiesporet.dk, men husk at angive os som kilde.

Du kan komme i kontakt med administratoren af
Correll Dohlmann eller Friismose
ved at klikke på en af de to ovennævnte links.
Husk at kontrollere om din mailadresse er skrevet korrekt!

Bemærk venligst:

 • Private informationer for nulevende personer udleveres kun til nære familiemedlemmer. Du vil blive bedt om at bekræfte din tilknytning før du kan modtage private data. Af og til kan data for døde personer også være private. Hvis det er tilfældet, så skyldes det at der ikke er tilstrækkelig information til at afgøre om personen er i live eller ej. Vi har derfor sandsynligvis ikke yderligere information på denne person.
 • Inden du spørger os om en person så kontroller lige at det er den rigtige person ved at dobbeltchecke datoer, steder og nære slægtninge. Hvis du sender ændringer til de genealogiske data, bedes du vedlægge de kilder, hvor du har fået oplysningerne fra.

God fornøjelse!
Jens Jakob Friismose og Lise-Lone Correll Dohlmann Friismose

TOP

                                                               

Ansøgning om brugerkonto

1. Læs først vejledning til ansøgningsskemaet herunder.

2. Vælg et af vores slægtsnavne og du er klar til at udfylde formularen:

Correll Dohlmann eller Friismose

** Vejledning til ansøgningsskemaet **

Rigtigt navn:
Skriv det navn, som vi - der er ejere af hjemmesiden - kan kontakte dig under.

E-mail-adresse:
Din e-mail-adresse vil blive brugt til at sende dig vigtige oplysninger om hjemmesiden.

Ønsket brugernavn:
Brugernavne kender ikke forskel på store og små bogstaver og accenter ignoreres. Derfor er brugernavnene “chloe”, “chloë”, og “Chloe” ens.

Ønsket adgangskode:
Adgangskoden skal bestå af mindst 8 tegn og er versal-følsom, så "hemmeligt" er forskelligt fra "HEMMELIGT".

Kommentarer:
Brug dette felt til at fortælle os der ejer hjemmesiden hvem du er, og hvem i slægtsdatabasen du er i familie med. Eller send os dine kommentar.

Når du har udfyldt formularen, trykker du på fortsæt-knappen, og svarer på den mail du modtager fra os. Tjek evt. dit spam-filter hvis du ikke modtager nogen mail.

TOP

                                                               

GDPR

 • Dette websted behandler personoplysninger med henblik på slægtsforskning.
 • Denne forskning er en "legitim interesse" i henhold til artikel 6(f), i EU's almindelige databeskyttelsesforordninger (GDPR).

Cookies

 •  Websted bruger kun cookies til at aktivere login sessioner og til at huske præferencer som dit valgte sprog.
 •  Disse cookies er “essentielle” og kræver ikke samtykke.

                                                                

English text:

TOP

Informations

 

familiesporet.dk contains two family trees:

Correll Dohlmann og Friismose

In addition, the following links are found on the homepage of familiesporet.dk:

Link 1: Updates for the family trees (in Danish)
Link 2: Smal storries about people of interest (in Danish)
Link 3: Pedigrees for the "Correll Dohlmann" family tree 
Link 4: Timeline for the "Friismose" family tree
Link 5: Photo album with various photos 
Link 6: The book: "Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg af E. Tauber"
Link 7: Useful Words (from Danish to English)

If people are still living, we will only show their names - nothing else.

Please contact us if you have further information to add or if you find any errors.
If you do NOT want your name displayed, please let us know.

You may use the contents in familiesporet.dk if you mention familiesporet.dk as your source of information.

You can get in touch with the administrator of
Correll Dohlmann or Friismose
by clicking on one of the two above links.
Please make sure that your e-mail address is correct when you contact us!

Please note:

 • Private information for living people is only provided to close family members. You will be asked to confirm your family relation before you can receive private data. Occasionally, data for dead people can also be private. If so, it is because there is not enough information to determine if the person is alive or not. We therefore probably have no further information on this person.
 • Before you ask us about a person, please make sure that it is the right person by double checking dates, places and close relatives. If you submit changes to the genealogical data, please include the sources from which you obtained the information.

Enjoy!
Jens Jakob Friismose and Lise-Lone Correll Dohlmann Friismose

TOP

                                                                

Request new user account

1. First read the guidelines on how to complete the request form. See below.

2. Then selet one of our family names and you are ready to fill in the form:

Correll Dohlmann or Friismose

** Guidelines on how to complete the request form **

Real name:
Type in the name under which you want us - who are the owners of this website - to contact you.

E-mail address:
Your e-mail address will be used to send you important messages about this website.

Desired user name:
Usernames are case-insensitive and ignore accented letters, so that ‘chloe’, ‘chloë’, and ‘Chloe’ are considered to be the same.

Desired password:
Passwords must be at least 8 characters long and are case-sensitive, so that ‘secret’ is different to ‘SECRET’.

Comments:
Tell us why you are requesting an account and how you are related to the genealogy displayed on this site. Or send us your comments.

When you have completed the request form, press the continue-button, and answer the mail you receive from us. Check your spam-filter if you do not receive any mail.

                                                                

GDPR

 • This website processes personal data for the purpose of historical and genealogical research.
 • This research is a ‘legitimate interest’ under article 6(f) of the EU General Data Protection Regulations.

Cookies

 • This website use cookies to enable login sessions, and to remember preferences such as your chosen language.
 • These cookies are ‘essential’, and do not require consent.

                                                                

TOP