Jürgen Hinrich Meyer, 17501817 (aged 67 years)

Name
Jürgen Hinrich /Meyer/
Birth 1750
Alias
Jürgen Heinrich Hinrich Meyere, Henrik Meyer, Jørgen Henrik Meyer ogHenrich Mejer

MarriageAnna Nielsdatter JürgensenView this family
April 14, 1779 (aged 29 years)
Occupation
Kommandérsergent, polierer/arbejdsleder, tømrermester

Birth of a daughterAnna Sophia Meyer
September 29, 1781 (aged 31 years)
Christening of a daughterAnna Sophia Meyer
October 7, 1781 (aged 31 years)
Birth of a sonJohan Andreas Meyer
December 7, 1783 (aged 33 years)
Christening of a sonJohan Andreas Meyer
December 15, 1783 (aged 33 years)
Burial of a daughterAnna Sophia Meyer
February 9, 1784 (aged 34 years)
Death of a daughterAnna Sophia Meyer
February 1784 (aged 34 years)
Birth of a sonChristian Ludwig Meyer
June 10, 1787 (aged 37 years)
Christening of a sonChristian Ludwig Meyer
June 30, 1787 (aged 37 years)
Burial of a sonChristian Ludwig Meyer
May 18, 1788 (aged 38 years)
Death of a sonChristian Ludwig Meyer
May 1788 (aged 38 years)
Marriage of a childJohan Andreas MeyerChristiane Dorothea Amalie LuckayView this family
about January 1809 (aged 59 years)
Death April 20, 1817 (aged 67 years)
Burial April 25, 1817 (5 days after death)
Family with Anna Nielsdatter Jürgensen
himself
17501817
Birth: 1750Bremen, Tyskland
Death: April 20, 1817Frederiksholms Kanal 245, Kbh.
wife
17421818
Birth: about June 1742
Death: July 2, 1818Frederiksholms Kanal 245, Kbh.
Marriage MarriageApril 14, 1779Garnisonskirken, Kbh.
5 years
son
17831822
Birth: December 7, 1783 33 41Vor Frue sogn, Kbh.
Death: March 30, 1822Frederiksholms Kanal 245, Kbh.
-2 years
daughter
17811784
Birth: September 29, 1781 31 39Vor Frue sogn, Kbh.
Death: February 1784Vor Frue sogn, Kbh.
6 years
son
17871788
Birth: June 10, 1787 37 45Vor Frue sogn, Kbh.
Death: May 1788Gammel Mønt 168, Kbh.
Shared note

ID 100: Jürgen Hinrich Meyer

alias Jürgen Heinrich Hinrich Meyere, Henrik Meyer, Jørgen Henrik Meyer, Henrich Mejer og Henrick Meyer

Bogen: Almueskæbner - Historiske strejftog af Tage Kaarsted indeholder bl.a. kapitlet:

"En uheldig tømrer".

Dette omhandler tømrermester Jürgen Heinrich Meyer alias Jørgen Henrich Meyer født 1750 i Tyskland, der som 19-årig kommer til København som tømrersvend og bliver ansat hos arkitekt og hoftømrermester Andreas Kirkerup.

Født: 1750 i Bremen, Tyskland

Religion: Evangelisk-lutherske kirke.

1769: Jürgen Heinrich Meyer kommer til København i 1769 hvor han som 19-årig tømrersvend bliver ansat som polierer (= afledt af fransk parleur, en der kunne tale/parlere med de udenlandske svende han havde under sig) hos arkitekt og hoftømrermester Andreas Kirkerup i Kbh. hos hvem han var tømrerpolerer/arbejdsleder i 20 år.

Erhverv: Tømrerpolerer/arbejdsleder, tømrermester.

Gift 14-04-1779: (ID 100) Jörgen Henrich Meÿer, Comm. sergent og (ID 101) Anne Nielsdatter (Jürgensen) viet 14-04-1779 i Garnisonskirken i København. Kilde: KB-opslag 50, side 47, nr. 2 fra oven under Den Danske Menighed 1779. Garnisons sogn, Kbh. E.M. År 1769-1815 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=150077#150077,24856814

Ægteparret slutter sig til St. Petri tyske menighed, hvor deres 3 børn bliver døbt. Kilde: Tage Kaarsted.

15-12-1783 i Skt. Petri kirke står Kirkerup fadder og er navngiver til det eneste af ægteparrets børn, der når voksenalderen, den senere arkitekt og embedsmand Johan Andreas Meyer (død 1822).

25-04-1796: Hinrich Meyer optages den 25-04-1796 i tømrermesterlavet. "Kort efter indskrev han 3 lærlinge, deriblandt sin egen søn. I 1796 optoges i alt otte mestre, af hvilke kun én havde gjort mesterstykke og kun én mestertegning, nemlig Hinrich Meyer." Kilde: Tage Kaarsted's bøger "Almueskæbner" og "Godt klaret, Sofie!"

"Meyer går straks i samarbejde med andre bygningshåndværkere om at deltage i genopbygningen af de afbrændte kvarterer" i København.

Du finder mere om den store ildsvåde d 5. juni 1795 og om Københavns brand 1795, på hjemmesiden: da.wikipedia.org - om Københavns Brand 1795

I bogen "Almueskæbner" står, at Hinrich Meyer bygger sit kompleks på Amagertorv:

Da en af ejendommene på Amagertorv er gået op i luer, opfører Henrich Meyer en større gård ud til Amagertorv, et mindre hus til Læderstræde 48 og et mellemhus. Meyer kommer i kløerne på ejendomsspekulanten, handelsmanden Abraham Isaac, og Meyer overtager kortvarigt dennes ret store gård Christianslund i Vordingborg amt. Skødet underskrives 03-09-1799. Men Abraham Isaac går fallit, før skødet på Isaacs køb af Meyers hus og gård bliver underskrevet. Meyer har købt Christianslund til overpris uden at have solgt sit eget hus, og nu har han intet krav på Isaacs bo. Christianslund bliver derefter købt af den tidligere statsminister, lensgreve Joachim Godske Moltke.

Den 13-12-1799 indgiver Meyer konkursbegæring til Hof- og Stadsrettens skiftekommission.

Bogen: Godt klaret, Sofie! - 12 historiske fortællinger af Tage Kaarsted indeholder kapitlet:

"En munter, men uheldig tømrer".

Her kan du bl.a. læse om hans fallit og måden han taklede denne på.

Først i september 1805 får Meyer igen sit bo til fri rådighed. Familien har fået lov til at beholde deres bohave, og "under hele sagen arbejdede Meyer uanfægtet videre, kun afbrudt af de talrige møder i skiftekommissionen. En fallit tog man ikke tungt på. Af lavets protokoller fremgår det, at han stadig holdt læredrenge, arbejde fik han også, bl.a. for hofmarskallatet. Større entrepriser påtog han sig dog ikke, og ejendomshandler holdt han sig fra, han havde én gang spist kirsebær med de store. I 1817 dør han af brystsyge". Kilde: T. Kaarsted.

Han blev omtalt som "en munter, venskabelig, flittig og kyndig tømrer".

Kilde: Tage Kaarsted's bøger "Almueskæbner" og "Godt klaret, Sofie".

Død 20-04-1817: Henrick Meyer, tømrermester, dør 20-04-1817 i hjemmet, Frederiksholms Kanal 245, Kbh., 67 år gl. Dødsårsag: brystsyge = tuberkulose. Han bliver begravet 25-04-1817 fra Sankt Petri Tyske Kirke, Kbh. Kilde: KB-opslag 33, nr. 29, side 28. Sankt Petri Tyske Kirke, Kbh. H.M. År 1813-1835. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=205729#205729,39044785

"I dødsannoncen i "Berlingske Tidende" skrev sønnen på sin 74-årige mors og egne vegne om faderen, at "ved Retskaffenhed vandt han Yndest og Agtelse". Hvis det modsatte havde været tilfældet, tør det måske formodes, at sønnen havde udtrykt sig mere forsigtigt. Han arbejdede som sin afdøde far i byggebranchen, hvor alle kendte alle." Kilde: Tage Kaarsteds bog "Godt klaret, Sofie!"

Meyer, Henrik, Tømrermester, død 20.4.17, 67 Aar (Søn, Bygningskommissær J. A. M.). B 34 = Berlingske Tidende nr. 34. Kilde: rosekamp.dk - Søg på ordet "bygningskommissær" der henviser til at Henrik Meyer's søn Johan Andreas Meyer var bygningskommissær.

Bosteder: 1769: Ankommer fra Tyskland til København som 19-årig. 1787: Gammel Mønt, Købmager kvarter (Helligånds/Trinitatis sogne) 1789: I Borgergade 203, Kbh. havde Henrik Meyer et øltapperi. (Sankt Annæ Vester Kvarter i Trinitatis Nordre sogn/Holmens sogn) 1794: Under tømrerstrejken har han 2 tyske svende boende samme sted. 1798-1817: Læderstræde, stueetagen. Strand kvarter. Helligånds/Vor Frelser sogne.

Folketællinger:

FT-1787: 1. juli 1787 boede familien Meyer på Gammel Mønt 168, i København. Kilde: ddd.dda.dk: København (Staden), Købmager Kvarter, Gammel Mønt, 168, 8, B5770. Skt. Nikolai sogn. >> ID 100: Jürgen Ludvig Meyer, 36 år, Gift, Husbond, Tømrersvend ID 101: Anne Meyer, 34 år, Gift, Hustru ID 50: Johan Andres Meyer, 4 år, Ugift Søn ID 50-2: Christian Ludwig Meyer, 1 år, Ugift Søn Margrethe Hansdatter, 20, Ugift, Tjenestepige

FT-1801: København, København (Staden), Strand Kvarter, 167, A5025. (Helligånd/Vor Frelser-sogne). Kilde: ddd.dda.dk: >> ID 100: Henrich Mejer, 49 år, Gift, Tømrermester ID 101: Anne Nielsdatter, 56 år, Gift med Henr. Mejer ID 50: Johan Mejer, 17 år, Ugift, Tømrerlærl.

Andre kilder af Tage Kaarsted: "En tømrermesterfallit 1799. Lavstilstande og byggeforhold i København". Artiklen behandler en københavnsk tømrers genvordigheder. Efter den store brand i 1795 søger han optagelse i tømrerlavet, men møder megen modstand. Han optages dog og køber året efter en brandtomt, som han bebygger. Da han derpå forsøger sig som byggespekulant, går det galt, og han må til sidst opgive sit bo. Artiklen kaster lys over lavsforholdene og byggekonjunkturerne i København efter branden. Kilde: Tage Kaarsted

"Erhvervshistorisk Årbog 1959", side 124-132.

"Almueskæbner, 1961, side 9-17" og

"Godt klaret, Sofie" i kapitlet "En munter, men uheldig tømrer".

------------------------------------------------------------------------------------- ID 100: Jürgen Hinrich Meyer er Lise-Lone's 3 x tipoldefar -------------------------------------------------------------------------------------