Morten Nyrop,

Birth

Occupation
Civilingeniør

Death

Shared note

Morten Nyrop

Erhverv: Civilingeniør

Gift før 1956: Morten Nyrop, civilingeniør, gifter sig med Inger Astrid Meisner.

1956: Civilingeniør Morten Nyrop og hustru Inger f. Meisner bor da på Niels Bohrs Alle 33, 1. sal, Søborg.

Feb. 1958: Ingeniør Morten Nyrop, Kulsviervej 56, Kgs. Lyngby

Pantebreve - Begærer af mortifikation: Inge Nyrop c/o Valdal Advokatfirma Øster Alle 33 2100 København Ø

I hvilken egenskab den pågældende søger mortifikation Kreditor i henhold ejerpantebrev.

Dokument: Ejerpantebrev stort kr. 225.000 udstedt af Morten Nyrop. Tinglyst den 02.11.1973 med meddelelse til Danske Bank A/S (tidligere Den Danske Provinsbank).

Om dokumentet har pant i fast ejendom og hvilken: Matr. nr. 9 fx Kgs. Lyngby By, Lundtofte sogn.

Mortifikationsgrund: Ejerpantebrevet må anses for værende bortkommet eller tilintetgjort efter udleveringen fra Danske Bank til dags dato.

Dato, tid og sted for sagens foretagelse i retten: 07.04.2015 kl. 12:00

Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby

Retskreds: Lyngby Sagsnummer BS 122-122/2014

Kilde: http://stenkrogen.dyndns.dk/statstidende/2014/Statstidende_2014_64.pdf