Beate Antoinette Augusta v. Berregaard, 17801843 (aged 63 years)

Name
Beate Antoinette Augusta v. /Berregaard/
Birth September 26, 1780
Alias
Beate Antoinette Augusta baronesse Rantzau og Antoinette Beate Augustagrevinde af Rantzau f. Berregaard

Christening October 4, 1780 (aged 8 days)
MarriageChristian Jens v. RantzauView this family
1807 (aged 26 years)

Birth of a sonFrederik Sigfried v. Rantzau
about December 19, 1809 (aged 29 years)
Christening of a sonFrederik Sigfried v. Rantzau
June 15, 1810 (aged 29 years)
Death of a husbandChristian Jens v. Rantzau
April 20, 1828 (aged 47 years)
Burial of a husbandChristian Jens v. Rantzau
May 8, 1828 (aged 47 years)
Marriage of a childFrederik Sigfried v. RantzauMargarethe Magdalene PedersdatterView this family
August 15, 1842 (aged 61 years)
Death November 22, 1843 (aged 63 years)
Burial December 5, 1843 (13 days after death)
Family with Christian Jens v. Rantzau
husband
17771828
Birth: March 7, 1777Holmens sogn, Kbh.
Death: April 20, 1828Rosenvold gods, Stouby sogn
herself
17801843
Birth: September 26, 1780Kølbygård, Hunstrup sogn, Hillerslev herred
Death: November 22, 1843Rosenvold gods, Stouby sogn
Marriage Marriage1807
3 years
son
18091846
Birth: about December 19, 1809 32 29Ellegaard, Pårup sogn
Death: December 17, 1846Rosenvold, Stouby sogn
Shared note

Beate Antoinette Augusta von Berregaard

alias Beate Antoinette Augusta baronesse Rantzau og Antoinette Beate Augusta grevinde af Rantzau f. Berregaard

Født: 26-09-1780 på Kølbygård, Hunstrup sogn, Hillerslev herred, Thisted amt og døbt 04-10-1780 i Hunstrup kirke - datter af Friderich Berregaard, kammerjunker, til Kølbygård (udnævnt til kammerherre den 29-01-1781) og hustru Sofie Agnete de Sehested. Kilde: Nygaards sedler - Hunstrup sogns kirkebog, side 38.

Gift 1807: Christian Jens von Rantzau, premierløjtnant af Fyenske Regiments lette Dragoner, gifter sig i 1807 med Beate Antoinette Augusta von Berregaard. Kilde: Enkekassen - fogsgaard.org

Død 22-11-1843: Antoinette Beate Augusta grevinde af Rantzau f. Berregaard, på Rosenvold, dør 22-11-1843 på Rosenvold gods, Stouby sogn, 62¼ år gl. (læs: 63 år) og bliver begravet 05-12-1843 på Stouby kirkegård. Enke, grevinde af Rantzau på Rosenvold. Kilde: KB-opslag 204, nr. 9. Stouby sogn. Bjerre herred. Vejle amt. År 1839-1847. KB_C423_A_007_K07-23-A.

Dødsannonce indrykket af sønnen: Rantzau, Antoinette, f. Berregaard, enke efter Christian Jens Rantzau Død 22.11.43, 61 Aar (Søn, C. F. R.). B 321

Enkekasse - oprettet: 13-02-1807:

7923: Christian Jens von Rantzau Premier Lieutenant af Fyenske Regiments lette Dragoner Født: 18-03-1777 Holmens Kirke, Kiøbenhavn Stempelmærke: Danmark Død: 21-04-1828 Notat: Dåbsattest i RA. Hustru: Policenummer: 7923 Pensionspolice oprettet: 13-02-1807 Årlig Pension: 120 Indbetalt: 435 Afdragsordning: 0 Beate Antoinette Augusta von Berregaard Født: 26-09-1780 Hunstrup Stempelmærke: Danmark Død: 22-11-1843 Notat: Dåbsattest i RA. Kilde: Enkekassen - fogsgaard.org

Folketælling:

FT-1801: Svendborg, Vindinge, Skellerup, Hindemae Hovedgaard, 1, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1801, b3616: Johan Ove Wind, 70, Gift, huusbonde, Hofjægermester, og nyder pension Regise Wind fød Sehested, 44, Gift, hans frue Christian Wind, 6, Ugift, deres søn >> Antonette Berregaard, 20, Ugift, fruens søsterdatter, frøken samt deres tjenestefolk …

----------------------------

Ørumgaard er en gammel sædegaard, som første gang nævnes i historien i 1458. Ørumgaard hører til Ørum sogn og ligger syd for Ørum by i Bjerre Herred 13 km fra Vejle.

Ejere af Ørumgaard (1820-1828) Christian Jens lensgreve Rantzau (1828-1839) Enke Fru Beate Antoinette Rantzau Kilde: Citeret fra Wikipedia, den frie encyklopædi - da.wikipedia.org

Forældrene:

Friderich Berregaard Født: marts 1751 på Antvorskov Slot, Slagelse Skt. Peders sogn: "Lørdagen d. 10. aprilis (1751), som var påskeaften, lod højtærede og højvelbårne hr. kammerherre og amtmand Berregaard på Antvorskov Slot, hjemme i huset, efter kongelig allernådigste tilladelse af 19. martii, ... døbe sin liden søn, der blev kaldet FRIDERICH." Kilde: KB-opslag 10, side 23. Slagelse Skt. Peder s. Slagelse h. Sorø a. År 1736-1771. KB_428_1_006_K01-10-A.

Antvorskov sogn blev udskilt af Sankt Peders sogn 30. nov. 1997.

Gift 06-06-1777: Friderich Berregaard, kammerjunker, til Kølbygård, gifter sig 06-06-1777 på Broholm på Fyn, (Gudme sogn, Svendborg amt) med Sofie Agnete de Sehested.

Sofie Agnete de Sehested Født: 03-04-1757 på Brudagergård på Fyn - datter af hr. oberstløjtnant til Broholm og Selleberg, Anders Sehested og frue Vibeke Marie Sehested f. Pultz. Kilde: Hendes død

Død 21-02-1787: Sofie Agnete Sehested dør 21-02-1787, bliver bisat 15-03-1787 fra Hunstrup kirke og hendes lig nedsat i det Berregaardske gravsted den 17-03-1787 på Thisted kirkegård tillige med hendes 2 afdøde børn. Alle 3 døde af børnekopper. Kilde: Nygaards sedler

" Den 15. martÿ (1787) blev den højvelbårne, nu salige frue, kammerherreinde Berregaards lig bisat i Hunstrup kirke, hvorfra det d. 17. blev bragt til familiebegravelse i Thisted kirke, tillige med sine 2 afdøde børn, navnlig: frøkendatter Wibeche Marie (Berregaard) og junker Bolle Willum Luxdorf (Berregaard). Denne kære og uforglemmelig frue var født på Brudagergaard på Fyn d. 3. april 1757 af højadelige forældre, S.T. (Salvo Titulo = med forbehold for titlens rigtighed) hr. oberstløjtnant Anders Sehested og S.T. (Salvo Titulo) frue Wibeke Marie Pultz.

Den 6. junÿ 1777 kom hun, i sine forældres hus på Broholm (på) Fyn, i ægteskab med sin nu i dyb sorg efterladte mand, højvelbårne hr. kammerherre Friderich Berregaard til stamhuset Kiølbyegaard (Kølbygård) og Wesløsgaard (Vesløsgård). Deres ægteskab blev velsignet med 8 børn: 6 sønner og 2 døtre ..." (heriblandt de førnævnte 2 afdøde børn).

"Den omhyggeligste husmor, kort: en dame som ikke blot ved fødsel, men ved ædel opførsel fortjente alles højagtelse. Hendes mindste datter fulgte ¼ time efter ind i evigheden, født 05-11-1786, altså død kun 15 uger og 4 dage gl. Og sønnen junker Bolle Willum Luxdorf døde mandagen d. 26. feb. 1787. Født 11-01-1782, altså død 5 år, 6 uger og 3 dage gl. Alle 3 døde af børnekopper."

NB! Det fremgår af kirkebøgerne at der var udbrudt børnekopper. Kilde: KB-opslag 245-246. side 130-131. Hunstrup-Østerild sogn. Hillerslev h. Thisted a. År 1768-1814. KB_C106A_C_002_K05-08-A.

Se tillige Thisted kirkebog: KB-opslag 659, side 346, nr. 12, 13 og 14. Thisted s. Hundborg h. Thisted a. År 1765-1807. KB_C107_A_007_K12-05-B

I skiftet efter afgangne hustru Sofie Agnete de Sehested nævnes børnene:

1. Enevold Vilhelm Berregaard, f. 08-06-1778 (død 08-08-1805) 2. Anders Sehested Berregaard, f. 17-07-1779 på Kølbygård (død 02-10-1815 på Frederiks hospital, Kbh.) 3. Beate Antonette Augusta Berregaard, f. 26-09-1780 på Kølbygård (død 22-11-1843 på Rosenvold gods, Stouby sogn) 4. Henrik Berregaard, f. 28-01-1783 på Kølbygård (død 27-04-1876 i København) 5. Peder Pultz Berregaard, f. 17-02-1784 på Kølbygård 6. Frederik Michael Berregaard, f. 01-05-1785 på Kølbygård (død 12-12-1826). Boets indtægter 7.300 rdlr. Boets udgifter 13.900 rdlr. - Altså blev der intet til børnene.

Om Henrik Berregaard "Dansk officer og opvartende kammerherre hos kong Frederik VII. Fra 1799-1804 gik han i det Schouboeske Institut, 1804 blev han kornet ved husarerne, 1807 sekondløjtnant i Garden til Hest, 1809 kammerjunker, 1811 premierløjtnant, 1814 ritmester, 1831 fik han majors anciennitet og 1833 majors karakter; ved arméomorganisationen 1842 blev han afskediget som oberstløjtnant. I 1848 fik han kammerherrenøglen og blev som en fortrolig ungdomsbekendt af Frederik VII knyttet til dennes hof som opvartende kammerherre hos kongen med bopæl på Christiansborg; 1862 blev han Kommandør af Dannebrog. I 1815 havde han ægtet Anne Marie Christiane Beck (1796-1849), datter af kancelliråd Peter Beck til Kongsdal. Berregaard døde i den høje alder af over 93 år 27. april 1876." Citeret fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Vesløsgård: På Vestsiden af Halvøen Hannæs, der fra Bulbjerg strækker sig mod Syd ud i Limfjorden, ligger den gamle herregård Vesløsgård i Vesløs sogn.

"Ejer af Vesløsgård og Kølbygård var Villum Berregårds søn Frederik Berregård, som var født 1750. Han var i 1772 Ritmester ved Dragonerne. Der fortælles, at han tog sin afsked, fordi han med forsæt blev beordret til som befalingsmand for en militærafdeling at overvære sin fætter Enevold Brandts henrettelse sammen med Struense. Hans afskedsbegæring blev bevilget, men der siges, at det blev taget meget unådigt op på højere steder. Han må dog være bleven tagen til nåde igen, da han senere blev udnævnt til kammerherre. Efter sin afskedigelse levede han et roligt og stille liv på sine gårde; men så brød på en gang tunge sorger ind over hans liv. Hans hustru, Sofie Sehested samt to børn, en femårig dreng og en 3 md. gammel datter døde nemlig i marts måned 1787 af børnekopper. Det blev ham nu uudholdeligt at være på Kølbygård, der gemte på så mange tunge minder, og han flyttede til Slagelse, hvor hans moder endnu levede.

To år senere giftede han sig med sin første hustrus søster Jensine Vilhelmine Sehested, men dette ægteskab blev ikke lykkeligt og blev til sidst opløst."

Ide Vilhelmine de Sehested Født: 30-07-1766 på Broholm, Gudme sogn, Svendborg amt Død: 11-03-1839 i Trinitatis sogn, Kbh. og begravet 16-03-1839 fra Trinitatis kirke 16-03-1839.

1789: Jomfru Ide Vilhelmine Sehested fik i 1789 bevilling på at måtte ægte Frederik Bierregård. Kilde: Nygaards sedler

Den 22-05-1789 fik Frederik Bierregård, kammerherre, af Kølbygård og jomfru Ide Vilhelmine de Sehested af Broholm kgl. bevilling på at komme sammen i ægteskab, skønt hun skal være hans afdøde hustrus søster.

Gift 10-07-1789: Kammerherre Friderich de Berregaard gifter sig 10-07-1789 på Broholm, Gudme sogn med frøken Ide Vilhelmine de Sehested. Parret viet i huset iflg. kgl. bevilling. Forlovere: Hr. oberstløjtnant Sehested og hr. kammerjunker Sehested. Kilde: KB-opslag 24. Oure-Vejstrup sogn. Gudme h. Svendborg a. År 1689-1805. KB_O266_C_001_K01-24-A.

Ægteparret separeret i 1801 og ægteskabet opløst - se FT-1801 herunder.

Frederik Berregård, kammerherre til Kølbygård, ansøgte den 24-09-1798 om at at blive amtmand efter Scheel i Antvorskov og Korsør amter. Kilde: Nygaards sedler

"I 1804 havde han solgt Vesløsgård, der da havde 24 tdr. hartkorn, samt henholdsvis 18 og 141 tdr. hartkorn i tiender og bøndergods, til Agent Christoffer Qvist fra Ålborg for en sum af 40.000 rdl. Samme år solgte han også Kølbygård til den omtalte forvalter Chr. Overgård."

"Han fik en brat og pludselig død. Nytårsaftens dag 1805 gik han gennem Gothersgade i København og fik da øje på en god ven i et åbentstående vindue, og for spøg rakte han næse ad ham og fik samme hilsen igen, men i det samme faldt han død om på gaden." Kilde: thistedmuseum.dk

Ifølge denne "skrøne" skulle Frederik Berregaard altså være død den 31-12-1805 og ikke som anført herunder.

Død 13-12-1805: Kammerherre Friderich Michael Berregaard dør 13-12-1805 i Frederiksro ved Slagelse, 54 år gl. og bliver begravet 27-12-1805 på Slagelse Skt. Mikkels kirkegård. Kilde: KB-opslag 304. Slagelse Skt. Mikkel. År 1756-1814. KB_427_1_003_K11-06-A.

Kølbygård: "Kølbygård hovedgård var beliggende i Hunstrup sogn i Nordthy, Hillerslev herred. 1679 blev ejendommen købt af den borgerlige Søren Jensen, der 1689 solgte til Thisteds borgmester Envold Nielsen Berregård, der var gift med den på egnen navnkundige Anne Søe. I 1769 udgjorde Kølbygårds hovedgårds jord: ca. 35 tdr. hartkorn. Bøndergodset, fordelt på 120 bønder og 98 husmænd : 379 tdr. hartkorn Veslsøsgård hovedgårds jord udgjorde: 26 tdr. hartkorn. Bøndergodset, fordelt på ca. 75 bønder og 58 husmænd: 318 tdr. hartkorn.

Stamhuset blev ophævet 1797 og dermed fri ejendom. En stor del af bøndergodset blev solgt fra i årene 1797-1804 og Kølbygård og Vesløsgård godser blev 1804 delt ved salg i 2 selvstændige ejendomme. De havde da været i slægten Berregårds eje i over 100 år. Herefter skiftede gårdene ejere flere gange, og bøndergods solgtes stadig fra." Kilde: arkiv.thisted-bibliotek.dk

Folketællinger:

FT-1787: Svendborg, Gudme, Gudme Sogn, Broholm Gaard, 1, Kilde: ddd.dda, dk, FT-1787, C0042: Anders de Sehested, 68, Gift, Hosbonde, Oberst Lieutenand til Broholm og Selleberg Vibekke Marie Pultz, 58, Gift, Madmoder, Frue Sehested Jens Vildhelm Sehested, 28, Ugift, Børn, Kammer Junker >> Ide Vilhelmine Sehested, 21, Ugift, Børn, Frøken Frideriche Georgine Sehested, 14, Ugift, Børn, Frøken

FT-1801: Sorø, Slagelse, Slagelse Kiøbstæd, Smedegade 17, 27, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1801, B6471: >> Friderich Berregaard, 49, Separeret, Huusbonde, Kammerherre og Godseier Friderich Michael Berregaard, 14, Ugift, hans Søn Christian Jensen Balle, 26, Ugift, Tienestefolk, Tiener Niels Christian Jensen, 24 x, Ugift, Tienestefolk, Kudsk Anders Rasmussen, 30, Ugift, Tienestefolk, Gaardskarl Mette Marie Møller, 32, Ugift, Tienestefolk, Huusjomfrue Johanne Pedersdatter, 28, Ugift, Tienestefolk, Kokkepige Karen Andersdatter, 22, Ugift, Tienestefolk, Stuepige