Otto Christian Ferslev, 17761815 (aged 39 years)

Name
Otto Christian /Ferslev/
Birth about January 4, 1776
Alias
Otto Christian Hansen Ferslev

Christening February 12, 1776 (aged 1 month)
MarriageMaren Sophie HoumannView this family
February 2, 1808 (aged 32 years)
Occupation
Strandingskommissionær, borgerkaptajn og herredsfoged i Skagen

Birth of a daughterAnna Hedevig Ferslev
about July 15, 1808 (aged 32 years)
Christening of a daughterAnna Hedevig Ferslev
August 26, 1808 (aged 32 years)
Birth of a sonHans Christopher Ferslev
about July 16, 1810 (aged 34 years)
Christening of a sonHans Christopher Ferslev
August 31, 1810 (aged 34 years)
Birth of a daughterHedevig Mathille Ferslev
February 23, 1813 (aged 37 years)
Christening of a daughterHedevig Mathille Ferslev
April 19, 1813 (aged 37 years)
Birth of a daughterCathrine Holm Ferslev
February 15, 1815 (aged 39 years)
Christening of a daughterCathrine Holm Ferslev
July 4, 1815 (aged 39 years)
Death July 12, 1815 (aged 39 years)
Burial July 18, 1815 (6 days after death)
Family with Maren Sophie Houmann
himself
17761815
Birth: about January 4, 1776Skagen
Death: July 12, 1815Skagen
wife
17811863
Birth: about July 1781Skagen
Death: May 10, 1863Nørrevold 40, Kbh.
Marriage MarriageFebruary 2, 1808i hjemmet i Skagen
7 years
daughter
18151885
Birth: February 15, 1815 39 33Skagen
Death: between 1850 and 1885
-7 years
daughter
18081824
Birth: about July 15, 1808 32 27Skagen
Death: June 12, 1824Skagen
2 years
son
1810
Birth: about July 16, 1810 34 29Skagen
Death:
3 years
daughter
18131896
Birth: February 23, 1813 37 31Skagen
Death: March 24, 1896Stockholmsgade 37, Kbh.
Johan Henrich Møller + Maren Sophie Houmann
partner’s partner
17891824
Birth: about 1789Skagen
Death: July 7, 1824Skagen
wife
17811863
Birth: about July 1781Skagen
Death: May 10, 1863Nørrevold 40, Kbh.
Marriage MarriageNovember 3, 1818i hjemmet i Skagen
10 months
step-son
1819
Birth: August 20, 1819 30 38Skagen
Death:
2 years
step-son
1821
Birth: August 7, 1821 32 40Skagen
Death:
Johan Henrich Weise + Maren Sophie Houmann
partner’s partner
17701833
Birth: about July 1770Århus Domsogn
Death: July 6, 1833Volstrup præstegård
wife
17811863
Birth: about July 1781Skagen
Death: May 10, 1863Nørrevold 40, Kbh.
Marriage MarriageJune 8, 1830Volstrup præstegård
Shared note

Otto Christian Ferslev

alias Otto Christian Hansen Ferslev

Født: ca. 04-01-1776 i Skagen og døbt 12-02-1776 i Skagens kirke - søn af byfoged Ferslev (alias Hans Christopher Ferslev, byfoged og byskriver i Skagen) og hans kæreste madame Kathrine Holm (alias Kathrine Marie Holm). Kilde: KB-opslag 18, nr. 2. Skagens sogn. Horns h. Hjørring a. År 1739-1801. KB_C047_A_002_K01-18-A

Konfirmeret 01-05-1791: Hr. byfoged Ferslevs søn, Otto Christian på 15 år bliver konfirmeret Quasimodogeniti = 1. søndag efter påske 1791 i Skagens kirke. Kilde: KB-opslag 41, nr. 1. Skagens sogn. Horns h. Hjørring a. År 1739-1801. KB_C047_A_002_K01-41-A

Erhverv/uddannelse: Exam. jur. Strandingskommissionær og konstitueret prokurator i Skagen i 1801. Siden borgerkaptajn (kaptajn i borgervæbningen) og herredsfoged i Skagen.

En strandingskommissionær er en person, som i anledning af stranding yder forretningsmæssig (og juridisk) hjælp til skibsfører og ladningsejer Strandingskommissionæren køber de varer der er på det strandede skib, og gemmer tingene i sine pakhuse. Når alt er kommet i land, bliver det solgt på auktion.

Gift 02-02-1808: Viede i huset den 02-02-1808, S.T. hr. borgerkaptajn og strandingskommissionær Otto Christian Hansen Ferslev, og jomfru Maren Sophie Houmann. Forlovere: Hr. kancellisekretær Brorson i Ålborg og købmand hr. Christen Degn i Skagen. Kilde: KB-opslag 112, nr. 1. Skagens sogn. Horns h. Hjørring a. År 1802-1814. KB_C047_A_003_K03-08-B.

S.T. forkortelse for Salvo Titulo = med forbehold for titlens rigtighed.

Død 12-07-1815: Otto Christian Ferslev, borgerkaptajn og strandingskommissionær i Skagen, dør 12-07-1815 i Skagen, 39 år gl. og bliver begravet 18-07-1815 fra Skagens kirke. Kilde: KB-opslag 141, nr. 14, side 199. Skagens sogn. Horns h. Hjørring a. År 1814-1832. KB_C047_A_004_05d09

4 børn i ægteskabet.

-----------------

Faderen:

Hans Christoffer Ferslev Født: ca. maj 1723, døbt 21-05-1723 i Skagen. Blev efter Faderens Død konstitueret som Tolder og Byskriver, i hvilke Embeder han havde været Fuldmægtig hos Faderen. Han overtog Toldergaarden og Møllen, og blev 1754 Byfoged samt tillige 1774 Byskriver i Skagen, men tog sin Afsked fra disse Embeder 1794 og døde i Skagen 3. Juni 1796, begr. 10. Juni. Han blev tillige 1765 kgl. Vejer og Maaler samt Strandingskommissionær i Skagen, Fladstrand og Hjørring Tolddistrikter.

Gift 1.g. (1747) med Regine Himmerig, f. 1727, begr. Skagen 16-01-1753, Datter af Henrik Himmerig, Forpagter paa Skaarupgaard, og Karen Pallesdatter Kjserulf.

Gift 2.g. Tversted 25-09-1754 med Katrine Marie Holm, f. 1731, begr. Skagen 12-02-1814, Datter af Pastor Mathias Holm i Jelstrup og Katrine Marie Elling.

Død 03-06-1796: Byfoged Hans Christopher Ferslev dør 03-06-1796 i Skagen, 73 år gl., og bliver begravet 10-06-1796 fra Skagens kirke. Kilde: KB-opslag 55, nr. 9. side 53. Skagens sogn. Horns h. Hjørring a. År 1739-1801. KB_C047_A_002_K02-12-A.

Moderen:

Kathrine Marie Holm, f. 1731. - Datter af sognepræst i Jestrup, Mathias Mathiasen Holm i Jelstrup og Katrine Marie Elling. Kilde: S.V. Wibergs, Alm. dansk præstehistorie

Død feb. 1814: Hr. byfoged Ferslevs enke Kathrine (Marie) Holm dør i februar 1814 i Skagen, 83 år gl., og bliver begravet 11-02-1814 eller 12-02-1814 fra Skagens kirke. Kilde: KB-opslag 134, nr. 3. Skagens sogn. Horns h. Hjørring a. År 1802-1814. KB_C047_A_003_K03-21-A.

Folketællinger:

FT-1787: Hjørring, Horns, Skagen Købstad, Vester Bye, 1, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1787, A7099: * Hans Ferslev, 65, gift, Hosbonde, Byefoged og Byeskriver, f. ca. maj 1723 * Catrine Holm, 55, gift, hans Koene, f. ca. 1731 * Otte Ferslev, 12, deres Søn af 2det Ægteskab, f. 12-02-1776 i Skagen Chatrine Marie Ferslev, 16, ugift, deres Datter af 2det Ægteskab Anne Helvig Ferslev, 15, deres Datter af 2det Ægteskab Søren Christensen, 26, ugift, deres Tjeniste Folk, Møller Christen Pedersen, 26, ugift, deres Tjeniste Folk, Gaardskarl Giertrud Michelsd, 26, ugift, deres Tjeniste Folk Anne Pedersdotter, 31, ugift, deres Tjeniste Folk

FT-1801: Hjørring, Horns, Skagen Købstad, Wester bye Qvarteer, 1, 1, Kilde: ddd.dda.dk, FT-1801, B5958: * Catrine Holm salig Ferslews, 67, Enke, Huusmoder, Ejer af Skagen Møller Mathias Christian Ferslew, 41, Ugift, Hendes Søn, Forligelses Commissair * Otto Christian Ferslew, 25, Ugift, ligesaa [Hendes Søn], Strandings Commissionair og constitueret Procurator Regine Feilberg, 19, Ugift, En Datter Datter af Huusmoderen, Huus-Jomfrue Peder Ollesen, 27, Ugift, Tjenestefolk, Møllersvend og National Soldat Jens Mikelsen, 32, Ugift, Tjenestefolk, Gaards-Karl og indrulleret Matros Karen Marie Chrestensdatter, 20, Ugift, Tjenestefolk