ID 12-2: Johan Traugott Dohlmann

Shared note

ID 12-2: Johan Traugott Dohlmann

alias Johan Dohlmann

Født: 26-03-1836 på Store Svanemosegaard, Frbg. og bliver døbt 22-05-1836 i Frederiksberg kirke - søn af (ID 24) Frederik August Dohlmann, limfabrikør (limfabrikant) og (ID 25) hustru Anna Henriette Sophie f. Meyer af Store Svanemosegaard.
Faddere: Forældrene og Gjordemoderen madame Carstensen af Kjøbenhavn.
Kilde: KB-opslag 17, nr. 12, side 14. Frederiksberg sogn. H.M. År 1834-1845.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=203614#203614,38617727

Erhverv: Løjtnant. Handelsgartner - gartneri (nursery) - ejer af gartneriet i Store Svanemosegård

Gift 24-09-1873: (ID 12-2) Johan Traugott Dohlmann på 37 år og 5 mdr., gartner af Ladegaardsvejen 11, Frbg. og jomfru Thora Georgine Nielsen på 23¼ år af Viktoriagade 18, Frbg./Kbh. viet 24-09-1873 i Frederiksberg kirke.
Forlovere: Handelsbogholder Henning Christoph Holstein af Nørrebrogade 53 og brudens far skræddermester J. Nielsen (alias Jørgen Nielsen) af Viktoriagade 18.
Kilde: KB-opslag 236, nr. 303, Frederiksberg sogn. H.M. År 1870-1874.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=203647#203647,38628199

Død 06-03-1879: Johan Traugott Dohlmann, gift, løjtnant, handelsgartner af Frederiksberg, dør 06-03-1879 på Bidstrupgård, Skt. Hans hospital, Roskilde amt, 43 år gl. Liget ført til København. Begravet 12-03-1879 fra Frederiksberg kirke på Frederiksberg sogns kirkegård - søn af (ID 24) Frederik August Dohlmann og (ID 25) Anna Sophia Henriette f. Meyer.
Dødsårsag: Hjerneblødning
Kilder:
KB-opslag 37, side 34, Frederiksberg sogn. H.M. År 1878-1882.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=203655#203655,38629917
og KB-opslag 102, side 101. Frederiksberg sogn. K.M. År 1876-1880.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=149674#149674,24765452
Se også:
Skt. Hans Hospitals kirkebog. Dødsårsag: Hjerneblødhed (i 2 år) = sygelig tilstand i hjernen.
KB-opslag 22, nr. 8, side 20. Skt. Hans Hospitals kirke (sogn). Sømme h. Roskilde a. K.M. År 1875-1892.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=155762#155762,26033374

Note:
Sct. Hans Hospital - det ældste danske psykiatriske hospital.
De ældste bygninger på Sct. Hans Hospital nu kaldet "Slottet" ligger på det sted, hvor ærkebiskop Absalon opførte et befæstet slot kaldet Bistrupgaard. Navnet Bistrup stammer formentlig fra Biskopstorp, som var en lille landsby ved Roskilde fjord.

Dødsannonce indrykket af hustruen:

"At min Mand, Lieutenant, Handelsgartner
Johan Traugoyy Dohlmann, efter
længere Tids tiltagende Sygdom døde den
6te dennes, meddeles herved Slægt og
Venner.
Thora Dohlmann,
født Nielsen.

Begravelsen finder Sted Onsdagen d. 12te
dennes, Kl. 11, fra Frederiksberg Kirke."

Folketællinger:

FT-1840/Census year 1840:
The address of the Dohlmann family:
En Gaard/a big farm, Store Svanemosegaard, Frederiksberg, Sokkelund herred, Københavns amt.
Kilde: ddd.dda.dk, FT-1840, C4317:
Hele husstanden/All the people of the household:
ID 24: Fritz August Dohlmann alias Frederik August Dohlmann, 40 år, Gift/married, Erhverv/occupation: Gaardeier/farmer, Jordbruger/agriculturist/master of the house
ID 25: Ane Sophie Meyer, 31 år, Gift, Hans Kone/his wife
>> ID 12-2: Johan Dohlmann, 4 år, Deres Søn/their son
ID 12-3: Peter Dohlmann, 3 år, Deres Søn/their son
ID 12-4: Sophus Dohlmann, 1 år, Deres Søn their son
ID 49: Ane Cathrine Blom, 82 år - Enke/widow, Husfaderens Moder der af ham forsørges/she is the mother of the head of the household who provides for her)
Plus adskillige tjenestefolk/plus several servants.

Original folketælling i FT-1840:

FT-1840: Store Svanemosegaard, nr. 133, en gaard, Frederiksberg landsogn, Sokkelund herred, Københavns amt, 2 familier:
Familien Dohlmann:
Fritz Aug. Dohlmann, 40 år, gift, gaardeier, jordbruger
Ane Sophie Meyer, 31 år, gift, hans kone
>> Johan Dohlmann, 4 år, ugift, deres barn
Peter Dohlmann, 3 år, ugift, deres barn
Sophus Dohlmann, 1 år, ugift, deres barn
Ane Cathr. Blom, 82 år, enke, husfaderens moder der af ham forsørges
August Hansen, 21 pr, ugift, tjenestekarl
Poul Poulsen, 41 år, ugift, tjenestekarl
Inger Pedersdatter, 26 år, ugift, tjenestepige
----------------
Foruden familien Lind samt deres tjenestepige
Kilde: FT-opslag 58, side 95/57.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=5053#5053,119660

FT-1845: Familien Dohlmann bor på Store Svanemosegaard, Frbg. i Frederiksberg landsogn, Sokkelund h, Kbhvns. amt:
ID 24: Frederik August Dohlmann på 45 år, gift limfabrikant, hans hustru
ID 25: Ane Sophie Meyer, på 35 år samt deres børn
>> ID 12-2: Johan D. på 9, - alias Johan Traugott Dohlmann
ID 12-3: Peter D. på 7 - alias Peter August Mathias Dohlmann
ID 12-4: Sophus D. på 5 - alias Sophus Frederik Andreas Dohlmann
ID 12-5: Ane D. på 3 år - alias Anna Pauline Amalie Dohlmann
Kilde: FT-1845, familienr. 91. FT-opslag 54.

FT-1845: København, Sokkelund, Frederiksberg, En helgaard, Store Svanemosegaard, 91-F1.
Kilde: ddd.dda.dk, B6459:
ID 24: Frederik Dohlmann, 45, Gift, Limfabriqueur, f. i København
ID 25: Ane Meyer, 35, Gift, Hans kone, f. i København
>> ID 12-2: Johan Dohlmann, 9, Ugift, Deres søn, f. på Frederiksberg
ID 12-3: Peter Dohlmann, 7, Ugift, Deres søn, Frederiksberg
ID 12-4: Sophus Dohlmann, 5, Ugift, Deres søn, Frederiksberg
ID 12-5: Ane Dohlmann, 3, Ugift, Deres datter, Frederiksberg - alias Anna Pauline Amalie Dohlmann
Fritz Hansen, 29, Ugift, Tjenestekarl, Holsteinborg, Sorø Amt

FT-1850: Familien Dohlmann bor på Store Svanemosegaard, Frederiksberg landsogn, Sokkelund, Kbhvns. amt:
ID 24: August Dohlmann på 50 år, f. i Kbh., limfabrikør
ID 25: Sophie Meyer på 39 år, f. i Kbh., hans kone
samt deres børn:
>> ID 12-2: Johan Dohlmann på 14 år, f. i Kbh.
ID 12-3: Peter Dohlmann på 12 år, f. i Kbh.
ID 12-4: Sophus Dohlmann på 10 år, f. i Kbh.
ID 12: Victor Ernst Dohlmann på 2 år, f. i Kbh.
ID 12-8: Ida Mathilde Dohlmann på 5 år, f. i Kbh.
ID 12-9: Augusta Johanne Henriette Dohlmann på 3 år
ID 12-5: Anna Pauline Amalie Dohlmann på 8 år, f. i Kbh.
Hans Danielsen på 35 år, f. i Helsingør, ugift, tjenestefolk
Maren Larsdatter på 19 år, f. i Hvidstrup, Ringkøbing amt, ugift, tjenestefolk
Kilde:
FT-opslag 77, familie nr. 144, side 124,
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=113814#113814,17262268
og
FT-opslag 78, side 125,
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=113814#113814,17262269

FT-1850: Københavns amt, Sokkelund herred, Frederiksberg sogn, en Gaard "Store Svanemosegaard", fam.nr. 144,
Kilde: ddd.dda.dk, FT-1850, C1189, lb-nr. 2025, kildehenvisning: side 124
August Dohlmann, 50, Gift, Limfabriqeier, Chvn - kommentarer: Frederik August Dohlmann
Sophie Meyer, 39, Gift, hans Kone, Kbh.
>> Johan [Dohlmann], 14, deres Børn, h.i.S.
Peter [Dohlmann], 12, deres Børn, Do [h.i.S.]
Sophus [Dohlmann], 10, deres Børn, Do [h.i.S.]
Victor [Dohlmann], 2, deres Børn, h.i.S.
Ida [Do hlmann], 5, deres Børn, Do [h.i.S.]
Augusta[Dohlmann], 3, deres Børn, Do [h.i.S.]
Amalie [Dohlmann], 8, deres Børn, Do [h.i.S.]
Hans Danielsen, 35, Ugift, Tstfolk, Helsingøer
Maren Larsdatter, 19, Ugift, Tstfolk, Hvidstrup, Ringkjøb. A
Note: h.i.S. = født her i sognet

FT-1860: København, Sokkelund, Frederiksberg, Ladegaardsvej, Store Svanemosegaard, 375 - F1,
Kilde: ddd.dda.dk, FT-1860, D5204:
ID 24: Frederik August Dohlmann, 60, Gift, Limfabrikør, København
ID 25: Anna Sophie Henriette. f. Meyer, 30, Gift, Hustru, København
>> ID 12-2: Johan Traugott Dohlmann, 24, Ugift, Søn. Gartner, Frederiksberg
ID 12-3: Peter August Dohlmann, 22, Ugift, Søn. Garver, Frederiksberg
ID 12-4: Sophus Andreas Dohlmann, 20, Ugift, Søn, Frederiksberg
ID 12-5: Amalie Pauline Dohlmann, 18, Ugift, Datter, Frederiksberg
ID 12-8: Ida Mathilde Dohlmann, 15, Ugift, Datter, Frederiksberg
ID 12-9: Gusta Henriette Dohlmann, 13, Ugift, Datter, Frederiksberg (alias Henriette Augusta Johanne Dohlmann)
ID 12: Ernst Victor Dohlmann, 11, Ugift, Søn, Frederiksberg
ID 12-10: Marie Sophie Dohlmann, 8, Ugift, Datter, Frederiksberg
Hans Daniel Johansen, 40, Ugift, Tjenestekarl, Helsingør
Christine Larsen, 22, Ugift, Tjenestepige, Vollerslev Sogn, Præstø Amt
August Hansen, 41, Gift, Arbejdsmand, Førslevgaard, Førslev Sogn, Sorø Amt
Sidse Marie Olsdatter, 33, Gift, Hustru, Jægerspris, Frederiksborg Amt
Christiane Hansen, 7, Ugift, Barn, Frederiksberg
Sophie Frederikke Hansen, 5, Ugift, Barn, Frederiksberg
Caroline Hansen, 3, Ugift, Barn, Frederiksberg
Udøbt pigebarn, 1, Ugift, Barn, Frederiksberg

Familierelation:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID 12-2: Johan Traugott Dohlmann er bror til (ID 12) Ernst Victor Dohlmann
der er Lise-Lone Correll Dohlmann's oldefar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
186 2 144 42 Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Repositories
Repository name Sources Last change
Submitters
Submitter name Individuals Families Last change