Lambert Ibsen, 15101565 (aged 55 years)

Birth about 1510

Occupation
Rådmand, købamnd og møller i Ribe

Death of a brotherPeder Ibsen
between 1531 and 1539 (aged 29 years)
Birth of a daughterIngeborg Lambertsdatter
about 1542 (aged 32 years)
Death of a fatherIb Christensen

Death February 1, 1565 (aged 55 years)
Family with parents
father
brother
himself
15101565
Birth: about 1510
Death: February 1, 1565Ribe
Family with Lisbeth Lamberts
himself
15101565
Birth: about 1510
Death: February 1, 1565Ribe
partner
daughter
15421620
Birth: about 1542 32Ribe
Death: February 21, 1620Ribe
Shared note

Lambert Ibsen

==================== KILDE: Rig og fattig i Ribe Ole Degn Bind 2, side 184 samt oplysninger fra side 182, 183, 186, 191 og 195

Rådmand 12. Lambert Ibsen Født i Ribe?, søn af Ib (Jep) Christensen, studepranger. Hans brødre: - Jørgen Ibsen og - Peder Ibsen (død efter1531 men før 1539) rådmand og studehandler. Peder Ibsens enke Anne (ca.1499 - 1. maj 1578) gift med Jørgen Pedersen Juul, borgmester 1537 - 1546. Peder Ibsens datter Cecilie gift med rådmand Bagge Jensen og datteren Anne gift med borgmester Jens Christensen Hegelund. - Gift med Lisbet / Else (død 23/2 1604). - Medlem af "de 24 mænd" i 1549, 1552. Børn: - Ingeborg (ca.1542 - 21/2 1620) blev 26/11 1570 gift med borgmester Laurids Tøgersen (1517 - 1/1 1594) der første gang var gift med Karen Jensdatter Varder (1505 - 1570 begravet 2/4). - Marine (død 1608) blev 24/9 1570 gift med magister og ærkedegn Jens Pedersen Viborg (ca.1500 - 1580) der første gang var gift med Ellen Timsdatter (død 8/11 1569). - Gunder (ca.1555 - 19/8 1644) blev 1. gang 4/2 1582 gift med Jens Olufsen (død 15/5 1592), søn af rådmand Oluf Pedersen (død 7/3 1571) og 2. gang 8/10 1598 gift med rådmand Magnus Grave (ca.1553 - 17/2 1635). - Hans der var medlem af "de 24 mænd" 1583...1616 blev gift 14/10 1582 med Maren Villadsdatter (sønner: Lambert Hansen der var slotsskriver ca 1611 og Villum Hansen der var slotsskriver ca.1600 - 1618 og medlem af "de 24 mænd" 1624 samt Peder Hansen Riber). - Ib der var gift med NN, en søster til rådmand Mads Lassen Lime (ca.1584 - 18/ 1643). ====================

KILDE: Ribe bys historie og beskrivelse Jørgen Friderich Kinch Bind 2, side 84-85

Kong Frederik den Anden, som den 1ste Januar 1559 havde fulgt sin Fader i Regjeringen og d. 4de Juli 1560 havde stadfæstet Byens Privilegier uden nogen Forandring, kom i September samme År for første Gang her til Byen. Han opholdt sig her idetmindste fra d. 7de til d. 10de. Rimeligvis bode han i den rige Rådmand Lambert Ibsens Hus ved Ydermøllen; thi i det ene Kæmnerregnskab (af 2), som er bevaret for dette År, omtales Kongens Kjøkken som værende i Lambert Ibsens Bruhus. En Del af Følget må have været indkvarteret på Gården Segeberg i Fardrup Sogn, som Kongen må have kjøbt tilbage at Jørgen Pedersen Rentemesters Enke eller overtaget for hendes Gjæld til Kronen. Det ovennævnte Regnskab opfører Udgifter for forskjellige Sager, som bleve kjørte derud til Husholdningen, og for Krybber i Stalden derude til Kongens Heste, hvilke Krybber det er forunderligt, at Byen måtte betale. Andre af Kongens Heste vare dog opstaldede inde i Byen. Ellers er det kun få Udgifter, som opføres i Anledning af Kongens Ophold her : 2 Sk. til Peberrod til Kongens Kjøkken, 6 Mk. for 2 Pd. (Lpd.) Talg, som blev støbt i Lys til Kongens Behov, 10 Skj. Havre til Eentemester Joakim Becks Heste. ====================

KILDE: Ribe bys historie og beskrivelse Jørgen Friderich Kinch Bind 2, side 571

Den 4de Septbr. 1609 udgik der Brev til Lensmanden om at lade Møllen [Ydermøllen], som var meget forfalden, istandsætte. Fæstet gik længe i Arv i Lambert Ibsens Familie, som havde fået det 1548 efter den første Anlægger af Møllen, Kristen Kræmer (se 1ste Del, S.472), først til Lamb. Ibsens Enke, Lisbeth Lamberts, derpå til hans Søn Hans Lambertsen, Sønnesøn Lambert Hansen og endelig til dennes Broder Villum Hansen, som 1647 måtte afstå det for Gjæld til Ib Friis. ====================