Christen Larsen Hansen, 18651941 (aged 76 years)

Name
Christen Larsen /Hansen/
Family with Ellen Sevel
himself
18651941
Birth: June 22, 1865Tullebølle sogn, Langeland Nørre herred, Svendborg amt
Death: October 28, 1941Odense
wife
18731954
Birth: January 18, 1873 35 35Holtegaard, Søllerød sogn, Sokkelund herred, København amt
Death: February 11, 1954Odense
Marriage MarriageNovember 9, 1895Trinitatis kirke, Trinitatis sogn, Sokkelund herred, København amt
9 months
daughter
18961977
Birth: August 15, 1896 31 23Odense
Death: 1977Odense, Odense herred, Odense amt
1 year
daughter
1897
Birth: August 19, 1897 32 24Odense
Death:
Shared note

Christen Larsen Hansen

1865: Født - KB Tullebølle 1852-1891 opslag42nr12 - O288_A_006_K02-14-A - Forældre: Gårdejer Hans Jensen Hansen og hustru Anne Mathilde Jensen (33 år) af Skeebjerg.

Hansen, Kristen Larsen, f. 22. Juni 1865 paa Skebjerggaard i Tullebølle Sogn, død 28. Okt. 1941 i Odense; S. af Gaardejer Hans Jensen H. og Hustru Anna Mathilde Jensen; g. 9. Nov. 1895 i Kbhvn. m. Ellen Sevel, f. 18. Jan. 1873 i Holte; D. af Forpagter af Holtegaard Hans Frederik 8. og Hustru Maria Theresia Ruggaard. - Ved Landvæsenet og gennemgik i Vintrene 1882-83 og 1883-84 Fyens Stifts teoretiske Landvæsensinstitut i Odense, hvorfra han udgik med bedste Karakter. 1886 Forberedelseseksamen, Kbhvn. I Foraaret 1888 Kontorist hos Sagf. K. Harder, Rudkøbing. 1890 exam. jur. 6. Marts-16. Juni s. A. Fuldm. hos Overretsprokurator Julius Meyer, Kbhvn., fra 17. Juni hos Sagf. Staun, Odense. 10. Apr. 1893 Sagfører, Odense; praktiseret der siden. - 1912-22 Medl. af Odense Ligningskommission. Fra 1922 Skatteraadsformd. 1902-17 Sekretær i »Højres Organisation for 6. Landstingskres« og 1915-17 Formd. for »Den konservative Vælgerforening« for Odense Amts 1. og 2. Folketingskres. Siden 10. Juni 1912 valgt kritisk Revisor af Odense Kommunes Regnskaber. Formd. i Best. for A/S Odense Jernvarefabrik og for Handelsgartner af Odense F. W. Knudsen's og Hustrus Legat for mindre bemidlede i Fyens Stift. - 1936 R. af Dbg. - Svigersøn: Landsretssagfører Stephan Andreas Ebbesen, Sagfører 1928, Landsretssagfører 1931. - KILDE: Danske Sagførere 1869-1919 af H. Hjorth-Nielsen.

1880: FT - Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Skebjerg, Tullebølle sogn, en gaard, 12, FT-1880, C6592 - Hans Jensen Hansen - 48 - Gift - husfader, gaardejer - - Skrøbeløv - Ane Mathilde Jensen - 46 - Gift - hans kone - - Lejbølle - Oline Hansen - 16 - Ugift - hans børn - - her i sognet [Tullebølle] >>> Kristen Larsen Hansen - 14 - Ugift - hans børn - - her i sognet [Tullebølle] - Marie Hansen - 12 - Ugift - hans børn - - her i sognet [Tullebølle] - Jens Mikarl Hansen - 9 - Ugift - hans børn - - her i sognet [Tullebølle] - Georg Laurits Hansen - 6 - Ugift - deres børn - - her i sognet [Tullebølle] - Johanne Mathilde Hansen - 2 - Ugift - deres børn - - her i sognet [Tullebølle] - Kristian Klausen Jakobsen - 21 - Ugift - tjenestefolk - - her i sognet [Tullebølle] - Lars Nielsen - 18 - Ugift - tjenestefolk - - her i sognet [Tullebølle] - Niels Hansen Nielsen - 15 - Ugift - tjenestefolk - - her i sognet [Tullebølle] - Birtine Petersen - 16 - Ugift - tjenestefolk - - Simmerbølle - Laurentine Hansen - 19 - Ugift - tjenestefolk - - her i sognet [Tullebølle] - Marie Madsen - 19 - Ugift - - - - heri sognet [Tullebølle] - Karl Madsen - 7 - Ugift - - - - heri sognet [Tullebølle] - Caroline Madsen - 4 - Ugift - - - - heri sognet [Tullebølle] - Jens Peder Madsen - 1 - Ugift - - - - heri sognet [Tullebølle] - Maria Christesen - 30 - Ugift - - - - Strynø - Hans Peder Larsen - under 1 aar - Ugift - - - - Lindelse

1895: Gifter sig med Ellen Sevel - KB Trinitatis 1892-1899 opslag146nrX - 1892_012_3_073_0145a-V - Brudgom: Ungkarl og sagfører Christen Larsen Hansen, Odense. Født i Tullebølle sogn den 22. juni 1865. Døn af gårdejer Hans Jensen Hansen og afdød hustru Anne Mathilde i Skebjerg i Tullebølle sogn. - Brud: Frøken Ellen Sevel, Gasværksvej 9. Født i Søllerød sogn den 18. januar 1873. Datter af afdød forpagter Hans Frederik Sevel og hustru Marie Therese Rugaard, Gasværksvej 9. - Forlovere: Gårdejer H. J. Hansen, Skebjerggaard og fhv. købmand P. Nielsen, Gasværksvej 9. - Lysning i Skt. Matthæus kirke.

1901: FT - Odense, Odense, Odense Købstad, Skibhusvej, , 1, FT-1901, C1149 >>> Kristen Larsen Hansen - 22. juni 1865 - Gift - Husfader - Sagfører - Skebjerg, Svendborg Amt - Ellen Hansen f. Sevel - 18. januar 1873 - Gift - Husmoder - - Holte, Søllerød Sogn, København - Ella Sevel Hansen - 15. august 1896 - Ugift - Barn - - Odense - Henny Sevel Hansen - 19. august 1897 - Ugift - Barn - - Odense

1916: FT - Odense, Odense, Sct. Hans sogn, Skibshusvej 55, Matr.nr.: 1671a - opslag23 - FT1916_00064_01479 >>> Kristen Larsen Hansen - M - 22/6 1865 - G - Husfader - Sagfører - Ellen Hansen - K - 18/1 1873 - G - Husmoder - Ella Sevel Hansen - K - 15/8 1896 - U - Datter - Ellen Olalie Larsen - K - 5/7 1898 - U - Tjenstetyende - nødvendig husgerning - Maria Teresia Sevel - K - 16/12 1837 - E - Broby sogn, Sorø amt - Husmoder - Privat understøttelse. Formue

1921: FT - Odense, Odense, Sct. Hans sogn, Skibshusvej 55 - opslag17 - FT1921_00124_01015 >>> Kristen Larsen Hansen - M - 22/6 1865 - G - Tullebølle sogn - Husfader - Sagfører - Ellen Hansen født Sevel - K - 18/1 1873 - G - Søllerød sogn - Husmoder - Ella Sevel Hansen - K - 15/8 1896 - U - Odense - Datter - Henny Sevel Hansen - K - 19/8 1897 - U - Odense - Datter - Maria Teresia Sevel - K - 15/12 1837 - E - Broby sogn, Sorø amt - Husmoder - Enkefrue

1925: FT - Odense, Odense, Sct. Hans sogn, Skibshusvej 55 - opslag41 - FT1925_0096_00063 >>> Kristen Larsen Hansen - M - 22/6 1865 - Tullebølle, Svendborg - G - Husfader - Sagfører - Ellen Hansen født Sevel - K - 18/1 1873 - Søllerød, København - G - Husmoder - Hustru - Ella Sevel Hansen - K - 15/8 1896 - Odense - U - Datter - Køkkenskolelærerinde på Skt. Knuds Gymnasium

1930: FT - Odense, Odense, Sct. Hans sogn, Skibshusvej 55 - opslag95 - FT1930_01068_00520 >>> Kristen Larsen Hansen - M - 22/6 1865 - Tullebølle, Svendborg amt - Husfader - Sagfører - Ellen Hansen født Sevel - K - 18/1 1873 - Søllerød, Københavns amt - Husmoder - Hustru

1941: Christen Larsen Hansen dør 76 år gammel - KB Odense Sct Hans 1939-1950 opslag36nr45 - 1892_O112_G_041_0033a-DM - Christen Larsen Hansen, søgfører, Skibhusvej 55, Odense. Født i Tullebølle sogn 22. juni 1865. Søn af gårdejer Hans Jensen Hansen og hustru Anne Mathilde Jensen. Efterlevende ægtefælle: Ellen født Sevel. Sidste fælles bopæl: Dødsstedet.