Barbara Pedersdatter, 1688

Family with Otto Christensen
partner
1660
Birth:
Death: about 1660Sæby, Dronninglund herred, Hjørring amt
herself
daughter
16591737
Birth: about 1659Sæby, Dronninglund herred, Hjørring amt
Death: December 1737Sæby, Dronninglund herred, Hjørring amt
Shared note

Barbara Pedersdatter

Om Barbara Pedersdatter ==================== Otto Christensen, Købmand i Sæby, var 1649 -50 Kirkeværge og døde ca. 1660. Han var gift med Barbara Pedersdatter (levede 1688), der 1662 var gift II med Anders Christensen Øksenhede, Købmand i Sæby, 1675 i Fladstrand, men flyttede tilbage til Sæby, hvor han døde 1683. 1662 blev han og Hustru samt hans Hustrus Børn af 1. Ægteskab stævnet af Johan v. Achen af Odense (1656 Handelsmand i Horsens) for 120 Sldlr., som Otto Christensen skyldte v. Achen. Den saakaldte Barbros Gaard i Sæby (Matr. Nr. 32 Algade), som Christen Rhuus testamenterede til Kapellanbolig, havde utvivlsomt Navn efter Barbara Pedersdatter. I Ægteskab med Otto Christensen havde hun følgende Børn: - A. Oluf Ottosen, f. 1643, d. 28. Okt. 1675, Købmand i Sæby. En formuende Mand, der bl. a. ejede »Stenhuset« i Sæby. Han gav 1671 en 11-armet Lysekrone til Kirken med hans og hans 2 Hustruers Navne og lod 1675 Sæby Hospital opbygge. 1675 købte han endvidere Lejersted i Kirken, hvor der 1686 blev lagt en Gravsten fra Reval. Gift I med Maren Lauridsdatter Rhuus, f. o. 1648, d. 4. Marts 1671, Datter af Borgmester Laurids Nielsen Rhuus; gift II o. 1674 med Kirsten Nielsdatter, f. 16..., d. 17..., Datter af Raad- mand Nr. 27 Niels Sørensen. Se der. I første Ægteskab var der Sønnen Peder Olufsen, f. o. 1668, d. 3. Maj 1686, i andet Ægteskab Sønnen Niels Olufsen, f. o. 1675. Oluf Ottosens Enke blev gift II o. 1678 med Hans Mikkelsen Goë, 1678 og 1684 Forpagter paa Hagsholm, 1688 paa Palstrup og 1690 paa Sødringholm. - B. Anne Ottosdatter, f. o. 1645, d. Skagen 1735, 1670 med Borgmester og Tolder i Sæby Christian Ferslev. - C. Else Ottosdatter, f. o. 1648, begr. i Sæby Kirke 16. Juni 1710, gift med Felbereder Peder Jørgensen Lund, f. 1643, d. 1701, med hvem hun havde Sønnerne Otto Pedersen og Jørgen Lund, Præst i Hjortdal, og Døtrene Anni- chen, f. o. 1693, begr. Sæby 3. Aug. 1763, som var gift med Købmand Simon Christensen Løgstør i Sæby, og Barbara, f. o. 1680, d. 1760, se Side 83. - D. Maren Ottosdatter, f. 16..., d. 1723, gift (1680) med Købmand i »Boden« i Sæby Anders Christensen, f. 16..., d. før 1708, Søn af Murmester Chr. Andersen og Anne Nielsdatter Rhuus i Sæby. Anders Christensen pantsatte 18. April 1683 og 8. Febr. 1688 Jord til Chr. Ferslev. - E. Karen Ottosdatter, f. 16..., d. 17..., gift (1680) med sin ovennævnte Svogers Broder, Købmand Jens Christensen i Fladstrand. En Søn, Otto Jensen, blev 1705 Borger i Sæby og var 1710 gift med Maren Laursdatter Dahlin af Vraa Præstegaard. - F. Apelone Ottosdatter, f. 16..., d........... var gift med Jakob Madsen Holstebro, Rektor i Sæby og sidst Præst i Elleshøj og Svenstrup. - G. Birgitte Ottosdatter, f. 16..., d. 1737, gift o. 1682 med Søren Nielsen, f. o. 1660, d. 1730, Købmand og Byfoged Nr. 14 i Sæby. ==================== - KILDE: Optegnelser om verdslige Embedsmænd i Sæby 1525 - ca. 1850 af C. Klitgaard