Maren Pop de Hemmer, 1639

Family with parents
father
15901658
Birth: about 1590Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: May 22, 1658Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
mother
15951620
Birth: about 1595 30 30Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: November 12, 1620Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
herself
1639
Birth:
Death: about 1639Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Father’s family with Karen Lauridsdatter Suur
father
15901658
Birth: about 1590Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: May 22, 1658Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
step-mother
16001671
Birth: about 1600 30 25Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: October 5, 1671Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Marriage Marriageabout 1635Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Family with Jacob Hansen Brunov
husband
16071676
Birth: about 1607Nyborg
Death: January 1676Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
herself
1639
Birth:
Death: about 1639Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Marriage MarriageNovember 15, 1635Ålborg Budolfi, Fleskum herred, Ålborg amt
11 months
daughter
16361663
Birth: September 1636 29Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: December 1663Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Jacob Hansen Brunov + Ingeborg Baggesdatter
husband
16071676
Birth: about 1607Nyborg
Death: January 1676Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
partner’s partner
16201677
Birth: about 1620 42 38Ribe
Death: September 1677Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Marriage MarriageSeptember 15, 1639Ålborg Budolfi kirke, Fleskum herred, Ålborg amt
4 years
step-son
16431690
Birth: November 26, 1643 36 23Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: between 1689 and 1690
Shared note

Maren Pop de Hemmer

1622: Mors skifte =================== KILDE: brejl.dk - Ålborg byfoged Konceptskifter 1584-1627

8 Johanne Jørgensdatter i Ålborg. 24.11.1622, no.8. E: Christoffer de Hemmer, rådmand. Børn: - 1) Henrik de Hemmer - 2) Poul de Hemmer >>> 3) Maren de Hemmer - 4) [Johanne de Hemmer]. ===================

1635: Gifter sig med Jacob Hansen Brunov - KB Budolfi 1626-1647 opslag27sp2nr(2) - Den 11. søndag efter Trinitatis [9. august] trolovedes hr. Jacob Hansen og Maren Christophersdatter. - Viede den 25 søndag efter Trinitatis [15. november]

Der er fundet 2 børn efter Jacob og Maren: ==================== 1636: Johanne Jacobsdatter Brunov - KB Ålborg Budolfi 1626-1647 opslag137sp1nr(2) 1637: Maren Jacobsdatter Brunov - KB Ålborg Budolfi 1626-1647 opslag143sp2nr(6) ====================

1639: Maren Pop de Hemmer dør - KILDE: Jacob Hansen Brunov's trolovelse med Ingeborg Baggesdatter

1658: Fars skifte =================== KILDE: brejl.dk - Ålborg byfoged 1656-1659

555 Christoffer de Hemmer, borgmester i Ålborg. 16.7.1658, fol.125, no.16, fol.230, no.23. Enke: Karen Lauridsdatter [Suhr]. LV: Christen van Ginchel, borgmester. Børn: - 5) Karen Christoffersdatter 29 - 6) Laurids de Hemmer - 7) Christoffer de Hemmer - 8) Anne Christoffersdatter 21 - 9) Hans de Hemmer 20, i Viborg latinskole - 10) Didrik de Hemmer 15 - 11) Margrethe Christoffersdatter 15 [Første ægteskab med Johanne Jørgensdatter, skifte 24.11.1622 lbnr.8]. Børn: - 1) Henrik de Hemmer, rådmand - 2) Poul de Hemmer, død, [skifte 23.6.1658 lbnr.552] >>> 3) Maren Christoffersdatter, død. - Enke: Jacob Hansen Bruun, præst i Ålborg Budolfi. Børn: - a Maren Jacobsdatter g.m. Anders Olufsen [Trane] i Årup, præst [i Torslev] - b Johanne Jacobsdatter 22 - 4) Johanne Christoffersdatter g.m. Mads Hansen, rådmand i Randers. ===================

Forældre og søskende =================== KILDE: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, side 100 - af E. Tauber

Christopher de Hemmer, borgmester nr. 43 den 20/12 1630 Født i Aalborg, Søn af Henrich de Hemmer, † 24/11 1591, "begravet anden Dagen efter" i Budolfi Kirke. Var først Raadmand (nr. 78) og findes som borgmester første gang mødt i Skifteretten den 1/2 1631 samt 1648 Mandagen den 5. Mai, † 1658, begravet 27/5. Efterlod sig Guld og Perler til værdi 253 Daler og sølv til 729 Daler. <> Gift 1ste Gang med Johanne Jørgensdatter (1620), Datter af borgmester (nr. 39) Jørgen Oluffen. Moder til 4 Børn, nemlig: - 1. Maren Pop, gift 1635 med Mag. Jacob Hansen Brunov, Sognepræst til Budolphi kirke 1635-1675. - 2. Henrik, Borgmester (nr. 47). - 3. Poul, købmand i Aalborg, trolovet Sdg. Judica [5. søndag i fasten] med Johanne, Datter af Borgmester (nr. 41) Hans Sørensen, men døde 1658 i København førend de bleve viede. - 4. Johanne, gift med Mads Hansen, borgmester i Randers og Stammoder til familiens Bentzon. <> Gift 2den gang med Karen Larsdatter [Lauridsdatter] Suur (Datter af Raadmand (nr. 66) Lars Jensen [Lauridsen] Suur), † 1671, begravet 16/10. Hun efterlod sig 7 Børn: - 1. Hans, født 1638, døbt 11/3, som blev Dr. jur. † 1677 i Randers, ugift. - 2. Christopher, født, †1684, Assessor i Commerce Collegiet og proprietair til Refsnæs. Boets formue, til deling mellem enken og 5 børn. var 75.152 Rdl og 6 sh. Gift 13/110 1661 med Magdalene v. Ginchel, Datter af borgmester (nr. 44) Christen v. Ginchel. - 3. Laurids, født 1632, blev raadmand (nr. 101) i Aalborg. - 4. Karen, født 2/8 1627, † 19/1 1694, begravet i Nicolai kirke i Kjøbenhavn. Gift 3 gange: 1) i Aalborg 1661 Dom Reminisc. [2. søndag i fasten = 3. marts] (Budolfi kirkebog) med borgmester Jesper Hansen i Ribe; 2) 1681 med Thomas Friis, † 1689, Landcommissair i Jylland, og 3) 1691 i Aarhus, og "var Dronning Charlotte Amalie saa naadig at overvære Vielsen", med Edvard Kruse, † 1695, Justitsraad og Tolddirecteur i Kjøbenhavn. - 5. Margrethe, født 1643, gift 1) 19. søndag efter Trinitatis [= 25. oktober] 1663 i Aalborg med borgmester Carsten Tønnesen i Ribe, 2) med Præsident Mathias Worm samme Sted. - 6. Didrik, født 1643 (Tvilling med Margrethe). - 7. Ane, født 1637, døbt 26/2. Gift 5/4 1664 med Peder Madsen Rosenørn til Tvilum, Cancelliraad, født 1635, † 1706, 71 Aar. Enken Karen Larsdatter [Lauridsdatter] klagede over at være over evne besværet med skatter og fik kongebrev paa, at Amtmand, Borgmester og Raad skulle paase, at hun ei skete Uret (se Brevbogen paa Raadstuen). "Disse Hemmere nedstammede fra en gammel slægt i Westphalen, som i 30-Aarskrigen blev fordreven til Danmark og hvis Vaaben sess paa Ped. Lassons store Stamtavle" ====================