Anne Nielsdatter,

Shared note

Anne Nielsdatter

1656: Gifter sig med Thomas Madtzen - KILDE: Epitafie i Bjerager kirke

Epitafie fra 1667 i Bjerager kirke: ==================== Gud til ærre, Oc Kierc- ken til Beprydelse Haffuer Thomas Madtzøn og hans Høstrue Anne Niels Daatter i Bierager, Ladet dette op- sætte, Som Leffuede til samen Vdi Egte- *) skab [24] Aar, oc Mædlertid Afflede 3 Søner oc 4 Døttere. O Gud giff os alle det æuige Liff, for Iesu Christi 16 Skyld. Amen 67

*) På dette sted er der senere tilføjet: - "oc døde 1680, den 7. februaris. Hans alder var 60 år" ====================

Bogcitat ==================== KILDE: Fra Norsminde Fjord til Uldrup Bakker - Udgivet af: Odder Dagblad, 1908-1909 - Genoptryk: 1977 - Side 62-63

Thomas Madsen efterlod sig ved sin død 1664 [1680] ikke andet end Gaarden, som hans Datter Ane Thomasdatter fik. Hendes mand hed Niels Eriksen, og efter ham fik sønnen, Thomas Nielsen, Gaarden. Han og hans hustru døde med blot nogle Dages Mellemrum og blev jordede i samme Grav. Deres ældste datter var dengang 13 Aar og blev, da hun var 17 Aar gammel gift med en Karl fra Kjærsgaard, der hed Rasmus Rasmussen. ====================