Anne Baltzersdatter, 15801618 (aged 38 years)

Birth before 1580

Birth of a sonBaltzer Pedersen
about 1600 (aged 20 years)
Birth of a daughterKirsten Pedersdatter
about 1605 (aged 25 years)
Death November 1618 (aged 38 years)
Family with Peder Andersen
partner
15701626
Birth: before 1570
Death: about 1626Funder sogn, Hids herred, Viborg amt
herself
15801618
Birth: before 1580
Death: November 1618Funder sogn, Hids herred, Viborg amt
daughter
16051685
Birth: about 1605 35 25Funder sogn, Hids herred, Viborg amt
Death: after 1685Funder sogn, Hids herred, Viborg amt
-4 years
son
16001684
Birth: about 1600 30 20Funder sogn, Hids herred, Viborg amt
Death: after 1684
Shared note

Anne Baltzersdatter

==================== KILDE: Slægtsbog for efterkommere efter Niels Peter Nielsen, husmand og væver i Linnerup sogn, født1831 Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1975

Folk var dengang meget overtroiske, og da Anna Baltzersdatter sandsynligvis fik en ret voldsom død, troede sognets beboere, at hun var blevet forhekset.

Ved hjælp af Viborg Landstings dombog fra 1619 er det muligt at fortælle følgende derom:

Efter Anne Baltzers datters død mødte på Viborg Landsting ridefoged Christen Rasmussen for enkemanden Peder Andersen. Til stede var endvidere troldkvinden Anne Simonsdatter, som kaldtes Engell og boede i Kragelund, samt Jens Jensen i Kragelund, Rasmus Sørensen, Niels Madtzøn, Søren Nielsen i Stenholt og deres "Medbrødre Nefninge" fra Kragelund Sogn. Disse mænd havde vidnet og aflagt ed på, at Anne Simonsdatter var en heks, og dette havde hun da også selv tilstået, selv om det dog nok først har været efter svære pinsler.

På tinget fremlagde Christen Rasmussen et tingsvidne, som var udstedt på Hids Herredsting d. 8. december 1618 og underskrevet af Hans Pedersen, Søren Brouen, Søren Rask og Michel Ifversen, alle fra Kielstrup, slotsfoged Rennholt Møller fra Silkeborg, slotsskriver Peder Paulsen, ligeledes fra Silkeborg, staldmester Klemedt Rasmussen, kældersvend Laurits Lauritsen og Karsten Skriver. Af dette tingsvidne fremgår, at troldkvinden Anne Simonsdatter i sin tilståelse havde meddelt, at hun den foregående sommer var blevet kaldt til Peder Jensen Vognsvends hustru Maren Lauritsdatter, som spurgte hende, om hun ville hjælpe hende med at straffe Anne Baltzersdatter, da hun havde "os saa tragtet ephter och tidt oss ved voris Jordt och forhuerfvet sig till". Hvis Anne Simonsdatter lovede at hjælpe Maren Lauritsdatter hermed, ville hun forære hende klæde til en god kjole for hendes ulejlighed. Foruden de to kvinder var ved dette møde også Maren Lauritsdatters søn, Laurs Pedersen, til stede.

Anne Simonsdatter meddelte imidlertid Maren Lauritsdatter, at hun godt nok var troldkvinde, men at hun ikke ønskede at gøre Anne Baltzersdatter noget ondt, da hun aldrig havde generet hende. Maren Lauritsdatter spurgte så Anne Simonsdatter, om hun da ikke i hvert fald ville være hende behjælpelig med at bære det voksbarn, som sandsynligvis skulle symbolisere Anne Baltzersdatter.

Også dette nægtede Anne Simonsdatter, men nu satte Maren Lauritsdatter en gryde med forskelligt djævelskab i over ilden og lod hente 2 kander øl i Sejl. Det synes nu, som om Maren Lauritsdatter ved hjælp af dette fik overtalt Anne Simonsdatter til at hjælpe sig. I hvert fald drak de to kvinder øllet sammen med Maren Lauritsdatters søn, Laurs Pedersen, som, mens han drak, svor på, at lige så tit, som han gik med våde sko til Skanderborg, skulle Anne Baltzersdatter "bløde hendis Rompe udi hendis Seng imdens hun døer oah hun skal oah hafue hendis Roahe (Rok) brendt som hun vil laane os til at binde voris Plofjern sammel medt, thi hund skal vel blifue saa tyak, inden hun døer". Desuden fortalte Anne Simonsdatter i dette tingsvidne, at hun havde set Maren Lauritsdatter og sønnen Laurs Pedersen sammen med flere andre, hvis navne hun ikke ville nævne, danse om natten ved Sejl. Laurs Pedersen var forrest i rækken, og de havde her danset 3 gange og spyttet ind ad porten til gården.

Dette var dog ikke noget særtilfælde, fortalte Anne Simonsdatter, idet hun den foregående sommer ligeledes havde set Maren Lauritsdatter og sønnen Laurs Pedersen træde dansen på Balle Mark sammen med bl.a. Elle Peersdatter, Niels Ladegaards hustru i Funder, Elle på Bakken og Niels Poedtejerns kone Maren.

Midt under dansen lod de fanden hente en tønde øl fra Rasmus Træskomand i Kjærsgård, og da de havde drukket denne, hentede de en anden tønde øl ved en svoger til Søren Mortensen i Sinding. Denne tønde nåede de dog ikke at tømme helt, inden de på grund af daggryet måtte skilles.

Derefter erklærede Anne Simonsdatter i tingsvidnet, at Maren Lauritsdatter og dennes søn Laurs Pedersen var årsag til Anne Baltzersdatters død, og at de havde "skilt hinder ved hinders Liuff" ved hjælp af trolddom, således som de havde haft det i sinde. ====================