Hans Christiansen Rafn, 1685

Hans Christiansen Rafn's gravsten - Allerslev kirke
Name
Hans Christiansen /Rafn/
Family with Margrete Eliasdatter
himself
Hans Christiansen Rafn's gravsten - Allerslev kirke
1685
Birth:
Death: July 27, 1685Allerslev sogn, Voldborg herred, Roskilde amt
wife
Marriage Marriageabout 1678
16 months
son
16791732
Birth: April 1679 Allerslev sogn, Voldborg herred, Roskilde amt
Death: January 30, 1732Harridslev sogn, Støvring herred, Randers amt
4 years
son
16831757
Birth: April 19, 1683 Allerslev sogn, Voldborg herred, Roskilde amt
Death: August 5, 1757Volstrup sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
3 years
daughter
16861769
Birth: March 17, 1686 Allerslev sogn, Voldborg herred, Roskilde amt
Death: November 19, 1769Sæby, Dronninglund herred, Hjørring amt
Shared note

Hans Christiansen Rafn

Ved matriklen i 1664 var Hans C. Rafn's gård på 18 tdr. hartkorn og var den største bondegård i Allerslev. Gården indgår senere i "Lejregaard" som var begyndelsen til grevskabet "Ledreborg".

Den første danske matrikel, Landgildematriklen, blev udarbejdet i 1660 og fik gyldighed fra 1662. Den omfattede samtlige ejendomme i kongeriget med undtagelse af Bornholm og var baseret på en omregning til hartkorn af fæstebøndernes mangeartede ydelser i form af landgilde. Pga. mange fejl blev matriklen revideret, og en ny matrikel, Amtsstuematriklen, blev efter de samme principper udarbejdet i 1664.

1666: 11. april blev Hans C. Rafn udnævnt til herredsfoged i Volborg herred.

1684: Kop- og skattemandtal for Hans C. Rafn's gård i Allerslev ved Lejre
- Hans Christensen Raffn og hustru
- 4 børn
- 2 karle
- 1 pige
- 6 stude under 4 år
- 7 køer
- 8 heste og hopper
- 3 ungnød (=ungkvæg)
- 12 får og lam
- 10 svin
- 6 bistader

1685: Hans Christiansen Rafn - død1685 - KB Allerslev 1684-1815 opslag4nr(2)
- Den 1. august begravet herredsfoged Hans Christiansen Rafn i Allerslev

1685: Ligsten i Allerslev kirke
====================
HER SOFUER WII I DENNE WRAA
IND TIL DEN STORE DOM SKAL STAA
I HUO SOM ER WOR EFTERMAND
FOR WAR DIG WEL FOR HERRENS BAND
OM DU GIOR WORRE BEEN UROE
SOM HAR KUN HER TRÆ ALNIS BOE
DEN ER KON ENNE FOR OS TOE
HER GRON IS WORRE BEEN OG GROE
I HAAB AT DEE SKAL KLÆDIS OM
OG SIÆLLE SAMLIS FOR GUDS DOM
OG NYDE DER EN ENGLE SKIG
I STED FOR ADAMS SYNDE KLICK
GACK LÆSER SOG HER INDTIT MER
MEN GLEM DU EI DU SELF EST LÆR
Denne Steen Hafved Den Erlig Agtbar Og Wel
Forstandig Nu Salig Mand Hans Christensen
Rafn Fordum Herritsfoged i Walbores Her
rit Hans Efterlatte Kiere Hustru Den Er
lig Dyderig Og Gudelskende _____ Marga
rete ElisDaatter Hannen Og Sig Til Amin
delse Ladit Bekoste Og Døde Hand 1685
Den 27 Julii og tilhører denni og deris arfvinger
====================

Kilder:
- Sjællandske Retsbetjentarkiver indtil 1919, Gl. Roskilde amt
- Ligsten i Allerslev kirke
- Den store danske encyklopædi
- H. R. Zeuthen: Strandingskommissionær Christian Meiling Rafn med aner og nærmeste efterkommere