Hans Severin Rafn, 17201783 (aged 62 years)

Name
Hans Severin /Rafn/
Birth
Christening
Occupation
Justrisråd og landstingsprokurator
Birth of a brother
Birth of a sister
Birth of a sister
Christening of a sister
Birth of a brother
Christening of a brother
Burial of a maternal grandfather
Death of a maternal grandfather
Burial of a sister
Death of a sister
Death of a sister
Burial of a sister
Death of a father
Death of a mother
Burial of a mother
Marriage
Burial of a sister
Death of a sister
Burial of a brother
Death of a brother
Death of a wife
Burial of a wife
Death
Burial
Family with parents
father
16831757
Birth: April 19, 1683 Allerslev sogn, Voldborg herred, Roskilde amt
Death: August 5, 1757Volstrup sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
mother
16831762
Birth: April 1683 31 23 Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: May 27, 1762Sæby, Dronninglund herred, Hjørring amt
Marriage Marriageabout 1710
6 years
elder sister
17151743
Birth: about 1715 31 31 Volstrup sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Death: May 30, 1743Volstrup sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
2 years
elder sister
17161783
Birth: about 1716 32 32 Volstrup sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Death: August 1783Hørby sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
3 years
elder sister
17181787
Birth: about 1718 34 34 Volstrup sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Death: August 29, 1787Torslev sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
3 years
himself
17201783
Birth: September 20, 1720 37 37 Volstrup sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Death: March 24, 1783Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt
16 months
younger brother
17211778
Birth: 1721 37 37 Volstrup sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Death: March 1778Torslev sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
3 years
younger sister
17231764
Birth: about 1723 39 39 Volstrup sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Death: September 1764Sæby, Dronninglund herred, Hjørring amt
3 years
younger sister
17261742
Birth: March 1726 42 42 Volstrup sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Death: September 1742Volstrup sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
19 months
younger brother
Casper Conrad Rafn's kisteplade - Volstrup kirke
17271810
Birth: September 20, 1727 44 44 Volstrup sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Death: December 7, 1810Volstrup sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Family with Dorothea Sadolin
himself
17201783
Birth: September 20, 1720 37 37 Volstrup sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt
Death: March 24, 1783Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt
wife
17391780
Birth: September 1739 39 28 Viborg Søndre sogn, Nørlyng herred, Viborg amt
Death: April 10, 1780Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt
Marriage MarriageOctober 22, 1762Viborg Domsogn kirke, Nørlyng herred, Viborg amt
Shared note

Hans Severin Rafn

1720: Født
- KILDE: Gravskrift

1740: Eksamineret jurist
- KILDE: Danske jurister 1736-1936

1741: Prokurator for alle over- og underretter i Nørre Jylland
- KILDE: Nygårds sedler

1761: Gifter sig med Dorothea Sadolin - KB Viborg Domsogn 1726-1779 opslag41sp1nederst
- Den 22. oktober, Højædle og velbyrdige hr. kammerråd Rafn og jomfru Dorothea Sadolin copulerede __ med stiftsprovstens tilladelse af Christian Sadolin.

Der er fundet 4 børn efter Hans Severin og Dorothea:
====================
1762: Christian Rafn
- KB Viborg Domsogn 1726-1779 opslag42sp1nr(1)
1763: Casper Conrad Rafn
- KB Viborg Domsogn 1726-1779 opslag43sp2nr(6)
1765: Emanuel Rafn
- KB Viborg Domsogn 1726-1779 opslag46sp2nr(2)
1769: Carl Gottlib Rafn
- KB Viborg Domsogn 1726-1779 opslag64sp1nr(2)
====================

1778: Bestalling som virkelig justitsråd
- KILDE: Nygårds sedler

1780: Dorothea Sadolin dør 40 år gammel - KB Viborg Domsogn 1779-1813 opslag5sp1nederst
- Den 1. maj, højædle og velbyrdige hr. justitsråd og landstingsprocurator hr. Hans Rafns frue, fru Dorothe Rafns, født Sadolin, som døde den 10. april, indsat i kirken og kasted muld på af stiftsprovsten Hr Worsøe, i alders 41 år.

1780: Ægtefælles skifte
====================
KILDE: brejl.dk
Viborg byfoged Skifteprotokol 1766-1781

1355 Dorthe Sadolin, [der døde 10.4.1780], fol.713B.
E: Hans Severin Ravn, landstingsprokurator.
Bevilling til uskiftet bo af 19.8.1763.
====================

1783: Hans Severin Rafn dør 62 år gammel - KB Viborg Domsogn 1779-1813 opslag10sp1nr(2)
- Justitsråad og Landstingsprocurator, Hans Severin Rafn, som døde den 24. marts om morgenen kl. 3 - Begravet den 15. april og kast muld paa af Hr Stiftproust Astrup - 63 Aar

1783: Eget skifte
====================
KILDE: brejl.dk
Viborg byfoged Skifteprotokol 1781-1802

1414 Hans Severin Ravn, landstingsprokurator i Viborg. 24.3.1783, fol.192, 264B.
Enkemand efter Dorthe Sadolin, [skifte 10.4.1780 lbnr.1355].
Børn:
- 1) Christian Ravn 21, student
- 2) Casper Conrad Ravn 20, student
- 3) Immanuel Ravn 18, student, på Akademiet
- 4) Carl Gottlieb Ravn 14, i Viborg latinskole.
FM: farbror Casper Conrad Ravn, præst i Volstrup og Hørby.
====================

1783: Gravskrift
====================
KILDE: Den Kongelige privilegerede Viborger Samler - 21. april 1783

over Sal. Hr. Justitsråd Rafn.

Ei den uovervindelige Fiende
Ei Forskrækkelsens Konge
eller
Mørkhedens Fyrstes Tiener
Er nu de Christnes Død
men
Et Himmelsk Sendebud,
En befrier af Fængselet,
En Ladsager til de evige Freds Boliger.
Og saaledes ansaae Han sin Død, som her hviler,
Høiædle og Velbyrdige
Hr. H A N S S E V R I N R A F N ,
Deres Kongl. Majestæts virkelig Justitsraad
Og Procurator ved Nørre Jyllands Landsting,
Født i Volstrup Præstegaard d. 20. September 1720
Af Ærværdige Forældre,
Disse sørgede for Hans Opdragelse,
Selv anvendte Han den roesværdigste Fliid,
og
Det guddommelige Forsyn kronede stedse Hans Foretagener
Med Velsignelse.
Udi en moden Alder Indtraadte Han
I den lykkeligste Ægteskabs-Forbindelse
Med
Velædle Jomfrue nu salige
Frue D O R O T H E A S A D O L I N
I Aaret 1760.
Hun fødte Ham 4 Sønner, alle endnu levende,
Og alle af den bedste Forhaabning,
Som aldrig bedrøvede Ham, ligesom Han aldrig dem
Uden derved, at Han forlod dem.
Kongen belønnede Hans Fortienedter
I det Hans Majestæt benaadede Ham
Først med Kammerraads Character i Aaret 1760
Dernæst med virkelig Justrisraad i Aaret 1777.
Megen Arbeide svækkede efterhaanden Hans Sundhed,
Men Han udholdte den langvarigste Sygdom
I Troe og Haab med bestandig Taalmodighed,
Den 24. Marti 1783 var den salige Dag
Da Han forløst af alle side Baand
Gik ind at være stedse hos Herren.
====================