Karen Lauridsdatter Suur, 16001671 (aged 71 years)

Name
Karen Lauridsdatter /Suur/
Birth
Birth of a sister
Birth of a brother
Birth of a brother
Birth of a brother
Burial of a father
Death of a father
Marriage
Death of a brother
Burial of a brother
Death of a mother
Burial of a mother
Death of a brother
Death of a husband
Burial of a husband
Death of a sister
Burial of a brother
Death of a brother
Death
Burial
Family with parents
father
15601632
Birth: about 1560 20 -75 Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: March 1, 1632Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
mother
15751652
Birth: before 1575 60 35 Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: June 28, 1652Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Marriage Marriageabout 1570
31 years
sister
16001659
Birth: about 1600 40 25 Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: 1659Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
1 year
herself
16001671
Birth: about 1600 40 25 Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: October 5, 1671Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
6 years
younger brother
16051649
Birth: about 1605 45 30 Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: October 4, 1649Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
2 years
younger brother
16061654
Birth: about 1606 46 31 Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: 1654Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
6 years
younger brother
16111667
Birth: about 1611 51 36 Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: December 1667Hjørring, Vennebjerg herred, Hjørring amt
Family with Christopher de Hemmer
husband
15901658
Birth: about 1590Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: May 22, 1658Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
herself
16001671
Birth: about 1600 40 25 Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: October 5, 1671Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Marriage Marriageabout 1635Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Christopher de Hemmer + Johanne Jørgensdatter
husband
15901658
Birth: about 1590Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: May 22, 1658Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
husband’s partner
15951620
Birth: about 1595 30 30 Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: November 12, 1620Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
stepdaughter
1639
Birth:
Death: about 1639Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Shared note

Karen Lauridsdatter Suur

1658: Ægtefælles skifte
===================
KILDE: brejl.dk
- Ålborg byfoged 1656-1659

555 Christoffer de Hemmer, borgmester i Ålborg. 16.7.1658, fol.125, no.16, fol.230, no.23.
Enke: Karen Lauridsdatter [Suhr]. LV: Christen van Ginchel, borgmester.
Børn:
- 5) Karen Christoffersdatter 29
- 6) Laurids de Hemmer
- 7) Christoffer de Hemmer
- 8) Anne Christoffersdatter 21
- 9) Hans de Hemmer 20, i Viborg latinskole
- 10) Didrik de Hemmer 15
- 11) Margrethe Christoffersdatter 15
[Første ægteskab med Johanne Jørgensdatter, skifte 24.11.1622 lbnr.8].
Børn:
- 1) Henrik de Hemmer, rådmand
- 2) Poul de Hemmer, død, [skifte 23.6.1658 lbnr.552]
- 3) Maren Christoffersdatter, død.
- Enke: Jacob Hansen Bruun, præst i Ålborg Budolfi.
Børn:
- a Maren Jacobsdatter g.m. Anders Olufsen [Trane] i Årup, præst [i Torslev]
- b Johanne Jacobsdatter 22
- 4) Johanne Christoffersdatter g.m. Mads Hansen, rådmand i Randers.
===================

1671: Karen Lauritsdatter Suur dør ca 71 år gammel - KB Ålborg Budolfi 1648-1690 opslag315sp1nr(20)
- 16. oktober, Karen Lauritzdatter, salig Christopher de Hemmers.

====================
KILDE: Gravskrifter fra den gamle „Vor Frue Kirke" i Aalborg og fra dennes nedlagte Kirkegaard.
- Ved C. Klitgaard
- Personalhistorisk Tidsskrift, Sjette række, Bind 6, 1915, side 231

»Her under hviiler ærlig og velagt Mand Christopher de Hemmer, Borgemester i Aalborg, som hensov i Herren A° 1658, d. 22. May, med sine 2de kiære Hustruer, ærlige, dyderige og Gudfrygtige Matrone Johanne Jørgensdatter, som hensov i Herren A° 1620, d. 12. Novbr., og Karen Lauridsdatter, som hensov i Herren Anno 1631 [skal være 1671], d. 5. Oktobr. Gud give dem o. s, v.«
====================

Søskende
====================
KILDE: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, side 127
- af E. Tauber

Laurits Jensen Suur eller Seehuus, rådmand nr 66.
Var i Embedet 1618 og 1631. Er vistnok den samme som Raadmand Laurits Hansen, der, i D.Atl. V. 142, siges at være død 1632, og begravet i Frue Kirke i Aalborg. Af hans Børn kjendes:
1. Karen, gift med Borgmester (Nr. 43) Christopher de Hemmer.
2. Johanne, gift med Poul Popp Jørgensen, Søn af Borgmester (Nr. 39) Jørgen Olufsen
3. Laurits Lauritsen, Raadmand Nr. 83
4. Thomas Lauritsen, Raadmand Nr. 87
5. Niels Lauritsen Bech, Sognepræst i Hjørring, Magister og Provst. død 1667.
====================

Familie og børn
====================
KILDE: Slægtsbog for Gerda Margrethe Elkjær, side 304-311
- af Thomas Elkjær

Fra 1610 var Christopher de Hemmer købmand i Aalborg, hvor han fra 1630 var rådmand og senere borgmester. - Hans købmandsgård lå ved Østeraa.
Christopher blev født før 1590 - vel omkr. 1585 - i Aalborg, søn af Henrik de Hemmer og hustru, hvis navn ikke kendes.
Han - borgmester Christopher de Hemmer - døde 22. maj 1658 i Aalborg Budolfi sogn, begr. 27. maj (uden aldersangivelse). - Han og hans to hustruer blev begravet i Vor Frue Kirke under en nu forsvunden sten i kirkens sydside.
Han blev gift første gang - vel 1610-15 med Johanne Jørgensdatter, født før 1600 i Aalborg, datter af Jørgen Olufsen, rådmand og senere borgmester, og hustru Maren Poulsdatter Pop. Johanne Jørgensdatter døde 12. november 1620 i Aalborg ifølge indskriften på den nu forsvundne sten. Men skiftet efter hende afholdtes først 24. november 1622.
Derpå blev Christopher de Hemmer gift anden gang tidligst 1622 med Karen Laursdatter (Sur).
Hun blev født mellem 1593 og 1606, vel omkr. 1600 i Aalborg, datter af Laurs Jensen Sur, senere rådmand, og hustru Johanne Laursdatter.
Hun - Karen Lauritsdatter, salig Christopher de Hemmers - døde 1671 i Aalborg Budolfi sogn, begr. 16. oktober (uden aldersangivelse). Dødsdagen var ifølge stenen i Vor Frue Kirke 5. oktober.

Christopher de Hemmer fik i sine to ægteskaber mindst 12 børn (flere var i al fald ikke levedygtige):

Af første ægteskab med Johanne Jørgensdatter:

1. Maren (Poppis) de Hemmer,
født før 1620, død senest 1639. Gift 1635 med Jacob Hansen Brunov, død 1675-76, sognepræst ved Budolfi Kirke fra 1635, magister fra 1637; han blev gift 2. og 3. gang i henholdsvis 1639 og 49.

2. Henrik de Hemmer,
død 1676, købmand i Aalborg, hvor han fra1656 var rådmand og fra 1660 til sin død borgmester. Gift ca.1639 med Karen Hansdatter, død 1675. Fra deres datters datterdatter Johanne Marie Anchersen, 1706-1775, gift 1732 med Niels Sicher, senere Secher, 1704-1768, sognepræst i Udbyneder og ejer af godset Sødringholm, stammer slægten Secher, hvoraf rigsarkivar dr. jur. V.A. Secher i 1885 udsendte sin slægtsbog. Handelsmanden Hans Broge, 1822-1908, var dattersøn af præsten Henrik de Hemmer i Lyngby på Djursland, der var oldesøn af Karen og Henrik de Hemmer.

3. Poul de Hemmer,
død i foråret 1658 i København, ugift, købmand i Aalborg.

Af andet ægteskab med Karen Lauritsdatter:

4. Johanne de Hemmer,
født 1623-26, død efter 1681. Gift 1641 med Mads Hansen Benzon, død 1673, rådmand og fra 1666 borgmester i Randers, søn af rådmand Hans Bentsen og hustru Karen Mogensdatter (Skov). Johannes eneste barn landsdommer, justitsråd Hans Madsen Benzon (1650-1704) til Skærsø blev adlet 1679.

5. Karen de Hemmer,
1627-1694. Gift 1. gang 1661 med enkemand Jesper Hansen (Havervad), 1608-1677, søn af Hans Andersen Havervad i Brøns sogn ved Ribe, herredsfoged i Hvidding herred. Jesper Hansen, der fra 1636 havde været gift med Jens Thomsens enke Maren Nielsdatter, død 1659, var herredsfoged i Frøs og Kalvslund herreder og bosat i Langetved til 1658-59, da han som stiftsskriver flyttede til Ribe. Her blev han 1659 rådmand og 1660 borgmester. Gift 2. gang 1681 med Thomas Friis, død 1689, landkrigskommissær i Jylland og kammerråd. Gift 3. gang 1691 i Århus (hvor Dronning Charlotte Amalie var så nådig at overvære vielsen) med enkemand Edvard Kruse, 1629 - 1695, justitsråd og tolddirektør (konsumtionsforvalter) i København.

6. Laurids de Hemmer,
1632-1668, bosat i Nykøbing Mors, hvor han var rådmand, derpå fra 1661 rådmand i Aalborg, hvor han var købmand i den maleriske gård på hjørnet af Nørregade (Algaden i Vor Frue sogn) og Fjordgade, nemlig Nørregade 1. Gift ca. 1659 med Maren Sørensdatter, ca. 1640-1712, vist datter af slotsskriver Søren Madsen i Aalborg. Efter Laurids de Hemmers død blev Maren gift 2. gang ca. 1671 med rådmand Jens Christensen, død 1684, og derpå 3. gang med Anders Nielsen Hebo, død 1692, sognepræst i Thisted.

7. Christopher de Hemmer,
(side260-267:) blev født 1634 i Aalborg Budolfi sogn, døbt 16. november, søn af borgmester Christopher de Hemmer og hustru Karen Laursdatter (Sur). - faddere ved hans dåb var Hans Sørensen Skriver, Peter Røring, mag. Nielses hustru og Søren Andersen Skrivers hustru.
Christopher de Hemmer blev gift 13. oktober 1661 i Aalborg Budolfi Kirke, trolovet 22. september (Dom. Miser.) og viet 13. oktober (Dom. 18. Trinit.), med Magdalena von Ginchels.
Magdalena blev født 1644 i Aalborg Budolfi sogn, døbt 17. februar, datter af borgmester Christen von Ginchel og hustru Sidsel Jørgensdatter. - Faddere ved hendes dåb var Peter Røring, Thomas(?) Poulsen, velbårne fru Anne Krabbe og Karen Laursdatter.
Fra giftermålet 1661 var Christopher de Hemmer købmand i Aalborg, hvor han ved sin død ejede byens største købmandsgård i Jomfru Anegade ned mod fjorden.
Christopher de Hemmer døde 1684 i Aalborg Budolfi sogn, begr. 13. marts, 49 år 3 måneder 2 uger 2 dage gl.
Magdalena von Ginchels - døde 5. april 1703 (Skærtorsdag) på Klarupgaard i Klarup sogn, begr. 26. april, 59 år gl.
Efter Christopher de Hemmers død blev Malene van Ginkels gift anden gang 27. oktober 1685 i Aalborg Budolfi Kirke med (enkemand) assessor Tøger Lassen (hvis tredje kone hun blev).

8. Anne de Hemmer,
(side 253-259:) blev født 23. februar 1637 i Aalborg Budolfi sogn, døbt 26. februar i Budolfi Kirke, datter af (borgmester) Christopher de Hemmer og hustru Karen Lauritsdatter (Sur). - Faddere ved hendes dåb var Jens Hansen, Thomas Lauritsen, hr. Jacob Hansens hustru og Gregers Thomsens hustru.
Hun døde 5. april 1703 på Tvilumgaard359, 66 år gl. - ligeledes begravet i Tvilum Kirke, men kirkebogen oplyser intet herom.
Anne de Hemmer blev gift med Peder Madtzen af Randers den 20. november 1664 (Dom. 24. Trinit.) i Aalborg Budolfi Kirke uden foregående trolovelse og lysning efter hans kgl. majestæts brev, dateret 5. april.
Peder Madtzen/Mathiesen boede fra giftermålet 1664 i Randers - vel som købmand, hvorpå han 1676 blev medlem (assessor) af Kammerkollegiet eller rettere assessor i Kommercekollegiet. Senest 1679 overtog han hovedparten af faderens gods Tvilumgaard i Tvilum sogn mellem Viborg og Århus. - Samtidig blev han 1679 adlet med våbenbrev med navnet Rosenørn; - i 1689 blev han kancelliråd. Godset Tvilumgaard blev overtaget af sønnen Poul Rosenørn.
Peder Mathiesen (egl. Madsen) blev født 10. oktober 1635 i Randers, søn af Mads Poulsen, senere rådmand og borgmester i Randers samt ejer af Tvilumgaard, og hustru Anne Nielsdatter.
Han døde 26. august 1706 på Tvilumgaard, 70 år gl. - Han blev begravet i Tvilum Kirke, hvor der endnu findes gravminder over ham, men kirkebogen meddeler intet om hans død og begravelse.

9. Hans de Hemmer, 1638-1677, student 1659 fra Viborg Katedralskole, immatrikuleret ved universiteterne i Giessen 1663 og 1666 i Harderwijk, begge i Holland, hvor han blev dr. jur. 1668; han døde ugift i Randers eller snarere i Aalborg.

10. Marine de Hemmer,
født 1639, døde som barn.

11. Margrethe de Hemmer,
1643-1723. Gift 1. gang 1663 - efter kongebrev af 1660 - med enkemand Karsten Tønnesen, 1616-1667, købmand i Ribe fra 1652, tolder og tillige rådmand fra 1655 og fra 1657 borgmester. Hans første kone Mette Christensdatter, død 1659, havde tidligere været gift med slotsskriver Jørgen Pedersen i Ribe. Gift 2. gang med Mathias Worm 1636-1707, præsident i Ribe fra 1667 og justitsråd 1674, søn af professor, dr. med. Ole Worm og hustru Susanne Madsdatter.

12. Didrik de Hemmer,
1643-1662: han var tvilling med 11 og døde ugift i Amsterdam, hvor han vel var ansat hos en købmand.

Karen Lauridsdatter Suur
Skiftet, der fylder godt 150 sider, efter ærlig, vise og velfornemme mand Christopher de Hemmer, nu salig i Herren, fordum borgmester her (i Aalborg) påbegyndtes 16. juli 1658.
Arvingerne var hans kære efterleverske, ærlig, dyderige og Gud-frygtige kvinde Karen Laursdatter, hvis lavværge var borgmester Christen von Ginckel, og den afdødes børn: (Af første ægteskab) Henrik de Hemmer, rådmand i Aalborg, og den afdøde datter Maren, der i ægteskab med Jacob Hansen (Brunov), sognepræst ved Budolfi Kirke, havde efterladt sig børnene Maren Jacobsdatter, gift med Anders Olufsen, sognepræst i Aarup (Torslev sogn) og Johanne Jacobsdatter i 22. år. (Af andet ægteskab) Johanne Christophersdatter, gift med Mads Hansen, rådmand i Randers, Karen Christophersdatter i 29. år, Anne Christophersdatter i 21. år, Didrik de Hemmer i 15. år og Margrethe Christophersdatter i 15. år, hvis formynder var deres (ældste halvbroder) Henrik de Hemmer, samt desuden Laurids de Hemmer, Christopher de Hemmer, begge i Aalborg, og Hans de Hemmer i 20. år i Viborg skole, hvis formynder var (morbroderen) m. Niels Bech, sognepræst i Hjørring.
Skiftet blev fortsat 4. september 1658 og følgende dage, hvor der både skiftedes efter faderen og sønnen Poul, der var død i København kort før faderen. Enken arvede 18.930 dlr. efter sin mand og 3.401 dlr. efter stedsønnen, ialt 22.331 dlr. 3 mk. 5 1/5 sk., mens sønnerne hver arvede 2.999 dlr. 9 1/3 sk. efter deres far og broderen og døtrene hver 1.499 dlr. 2 mk. 4 2/3 sk.
Enken Karen Laursdatter underskrev selv både skiftet efter manden og efter stedsønnen Poul; hun brugte i sin signet et billede af Fortuna, en kvindeskikkelse med bånd over hovedet. Christopher de Hemmer selv brugte i sin signet et bomærke, som sønnen Henrik senere videreførte i næsten uændret skikkelse. - Borgmester Christopher de Hemmers navn og bomærke ses endnu på det korpanel, der findes på begge sider af alteret i Budolfi Kirke; panelet er vist rester af et pulpitur.
Efter Christopher de Hemmers død følte enken Karen Laursdatter sig hårdt trængt, hvorfor hun allerede som nævnt henvendte sig til Jørgen Seefeld om hjælp. - Han sendte brevet videre til oversekretæren i Danske Kancelli med et par linjer for at erindre om den enke i Aalborg at hjælpe til rette med tilføjelsen: Jeg tjener altid sekretæren igen. Dette udvirkede, at lensmanden eller rettere stiftamtmanden på Aalborghus 19. juli 1664 fik ordre om, at byens borgmestre og råd skulle påse, at hun ej skete uret.
Det ser dog ikke ud til, at Karen Laursdatter sad uvirksom tilbage i sin enkestand. - 12. september 1662, læst 28. januar 1663, udstedte kgl. majestæts kommissær til Christen von Ginchel og ærlig og Gud-frygtig kvinde Karen Lauridsdatter udi Aalborg skøde på noget jordegods, som tilforn havde tilhørt "Key, som kaldtis Løche", nemlig "Haffring Mølle", beboet af Rasmus Pedersen. - Den tidligere ejer var Kaj Lykke, der 1661 in absentia blev henrettet for majestætsforbrydelse, idet han i et brev til en af sine kærester havde skrevet om dronning Sophie Amalies utroskab. 4. juli 1669 oprettede Karen Lauridsdatter, salig borgmester Christopher de Hemmers, kontrakt - læst 1. september med Peder Seefeld til Havnø, hvorefter hun skulle have 70 øksen - eller stude - på græsning og stald for 4 sldlr. pr. par på Havnø, hvor de skulle indbindes 14. oktober og stå til 15. marts 1670. - 30. august 1669, læst 1. september, lod hun kundgøre, at studene var brændemærket CH, nemlig hendes afdøde mands forbogstaver.
Året efter døde Karen Laursdatter i Aalborg og blev begravet i Vor Frue Kirke, hvor der endnu i 1738 fandtes en sten i kirkens sydside med indskriften: Her under hviler ærlig og velagt mand Christopher de Hemmer, borgmester i Aalborg, som hensov i Herren ao. 1658, den 22. maj, med sine 2. de kære hustruer, ærlig, dyderige og Gud-frygtige matrone Johanne Jørgensdatter, som hensov i Herre ao. 1620, den 12. november, og Karen Lauridsdatter, som hensov i Herren anno 1631 (fejllæsning for 1671) den 5. oktober. - Gud give dem o.s.v.
====================