Laurids Jensen Suur, 15601632 (aged 72 years)

Name
Laurids Jensen /Suur/
Birth
Marriage
Occupation
Købmand og rådmand i Aalborg
Marriage of parents
about 1570 (aged 10 years)
Death of a father
Death of a mother
Birth of a daughter
Birth of a daughter
Birth of a son
Birth of a son
Birth of a son
Marriage of a daughter
Marriage of a son
Death
Burial
Family with parents
father
1540
Birth: about 1540
Death: Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
mother
1635
Birth: about 1635 150 Kappelgård, Vedsted, Aaby sogn
Death: Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Marriage Marriageabout 1570
-9 years
himself
15601632
Birth: about 1560 20 -75 Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: March 1, 1632Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Family with Johanne Laurids Guldsmedsdatter
himself
15601632
Birth: about 1560 20 -75 Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: March 1, 1632Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
wife
15751652
Birth: before 1575 60 35 Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: June 28, 1652Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Marriage Marriageabout 1570
31 years
daughter
16001659
Birth: about 1600 40 25 Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: 1659Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
1 year
daughter
16001671
Birth: about 1600 40 25 Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: October 5, 1671Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
6 years
son
16051649
Birth: about 1605 45 30 Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: October 4, 1649Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
2 years
son
16061654
Birth: about 1606 46 31 Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: 1654Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
6 years
son
16111667
Birth: about 1611 51 36 Ålborg, Fleskum herred, Ålborg amt
Death: December 1667Hjørring, Vennebjerg herred, Hjørring amt
Shared note

Laurids Jensen Suur

Børn
====================
KILDE: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, side 127
- af E. Tauber

Laurits Jensen Suur eller Seehuus, rådmand nr 66.
Var i Embedet 1618 og 1631. Er vistnok den samme som Raadmand Laurits Hansen, der, i D.Atl. V. 142, siges at være død 1632, og begravet i Frue Kirke i Aalborg. Af hans Børn kjendes:
1. Karen, gift med Borgmester (Nr. 43) Christopher de Hemmer.
2. Johanne, gift med Poul Popp Jørgensen, Søn af Borgmester (Nr. 39) Jørgen Olufsen
3. Laurits Lauritsen, Raadmand Nr. 83
4. Thomas Lauritsen, Raadmand Nr. 87
5. Niels Lauritsen Bech, Sognepræst i Hjørring, Magister og Provst. død 1667.
====================

====================
KILDE: En slægt og lidt af dens historie, side 18
- af Anton Sørensen

Raadmand i Aalborg Laurids Jensen Suur var i Embedet 1618 og 1631. Han blev Gildebroder i Guds Legems Laug 1584 og var Skaffer i Gildet 1597-98; han blev Majgreve 1. Maj 1617. Den 1. Marts 1631 døde han og blev
begravet i Frue Kirke, hvor der var en Tavle over ham og hans Hustru.
Hun hed Johanne Laursdatter Guldsmeds og stammede fra Aalborg, hvor hendes Forfædre var Handels- og Embedsmænd. Hun døde 28. Juni 1652.
====================

====================
KILDE: Gravskrifter fra den gamle "Vor Frue Kirke" i Aalborg og fra dennes nedlagte Kirkegaard
- ved C. Klitgaard
Personalhistorisk Tidsskrift, 6. række, 6. bind, side 226

Tidligere fandtes der en tavle over Laurids Jensen Suur og Johanne Laurids Guldsmeds i Vor Frue Kirke i Ålborg, men tavlen er muligvis gået tabt ved ombygningen sidst i 1800-tallet.

Imposita Jacob saxo cervice qviescens, Aliferos schlas vidit inire choros. Anno Domini 1632 die 1. Martii Pie obiit honestus ac prudens vir Laurentius Johannis, Senator hujus urbis Primarius cum casta sua dilecta honesta, pia, ac pudica Matrona Johanna Laurentii Auri Fabri F. [Filia], qvæ placide in Christo exspiravit Anno Christi 1652 die 28. Junii.

Dette er et forsøg på oversættelse af den latinske tekst:
. . . . År 1632 den marts 1. døde den ærlige og fornuftige mand, Laurids Jensen, en rådmand af denne by hviler sammen med hans kyske kærlige og beskedne kone Johanne Laurids Guldsmedsdatter, der ud i Kristus døde fredeligt år 1652 den 28. juni.
====================

====================
KILDE: Slægtsbog for Gerda Margrethe Elkjær, side 352-354
- af Thomas Elkjær

Laurs Jensen Sur eller Suur nævnes fra 1584 som købmand i Aalborg, hvor han fra 1606 deltog i bystyret som rådmand.
Laurs Jensen Sur/Suur var født omkr. 1560 eller lidt før - vel i Aalborg, men hans forældre kendes ikke. Slægtsnavnet Sur kendes fra Aalborg tidligere i 1500-tallet, og den ansete vendelbo-genealog Peder Dyrskjøt, død 1707, 78 år gl., hævdede i et brev fra ca. 1702 til biskop Jens Bircherod i Aalborg, at slægten Sur stammede fra skipper Klement Andersen, ca. 1480/85-1536, hvis moder var af stor slægt af de Kjerulfer.
Men han forrådte både sig og dem ved dårlige krigsanslag. - Kronologisk kunne Laurs Sur være oldesøn af skipperen.
Laurs Jensen (Sur) døde 1. marts 1632 i Aalborg - vel i Vor Frue sogn, begravet der i kirken, hvor der 1738 endnu hang en trætavle eller epitafium over ham og konen.
Han var måske gift to gange, idet hans kone Johanne Laursdatter skal være død 1591. - Men hans sidste kone hed i al fald også Johanne Laursdatter.
Hun var født senest 1575 og var - ifølge gravmindet - datter af Laurs Guldsmed. Hendes forældre må have været Laurs (Laursen?) Guldsmed og hustru Johanne Thomasdatter i Aalborg.
Johanne Laursdatter døde 28. juni 1652 i Aalborg Vor Frue sogn.

Johanne og Laurs Jensen Sur fik mindst fem børn:

1. Johanne Laursdatter (Sur),
født omkr. 1600 eller før, død 1659. Gift senest 1625 med Poul Pop (Jørgensen), død 1650, søn af borgmester Jørgen Olufsen og hustru Maren Poulsdatter Pop i Aalborg.

2. Karen Laursdatter (Sur),
1593/1606-1671. Gift 1621-22 med enkemand Christopher de Hemmer, født i 1580'erne, død 1658, søn af Henrik de Hemmer i Aalborg. Christopher de Hemmer, der først havde været gift med Johanne Jørgensdatter, var storkøbmand, rådmand og sidst tillige borgmester i Aalborg.

3. Laurs Laursen (Sur),
vel født omkr. 1605 eller før, død 1649, købmand i Aalborg og rådmand fra 1636 til sin død. Gift 1. gang 1630 i Ribe med Else Baggesdatter, død 1648, datter af rådmand Bagge Pedersen og hustru Margrethe Laursdatter i Ribe. Gift 2. gang 1648 med enken Margrethe Christensdatter, død 1662, enke efter rådmand Rasmus Jensen Holst, død 1647 i Aalborg.
Fra datteren Margrethes datter Else Hansdatter, født 1661, stammer hele den store proprietærslægt Gleerup, idet hun blev gift 1683 med Jørgen Jensen Gleerup på Sebberklosters685.

4. Thomas Laursen (Sur),
født før 1615, død 1654, købmand i Aalborg og rådmand fra 1643 til sin død. Gift 1. gang senest 1638 med Sidsel Baggesdatter, død 1651, søster til hans broder Laurs 1. kone. Gift 2. gang med Maren Hansdatter, 1635-1654, datter af borgmester Hans Sørensen (den ældre) og hustru Anne Bendtsdatter i Aalborg.

5. Niels Laursen Bech, født ca. 1611-12.

Laurs Jensen Sur
Han, der flere gange nævnes med tilnavnet Sur, Suer eller Suur, men oftest blot Laurs, Lars eller Las Jensen, udstyres af Tauber og Nielsen tillige med navnet Seehuus, som ikke kendes andetsteds fra. - Han var født omkr. 1560 eller lidt før og skulle efter traditionen stamme fra skipper Klement Andersen, ca. 1480/85-1536, hvorom Peder Dyrskjøt, ca. 1629-1707, skrev 1702:
Min moders morbroder salig Bertel Kjerulf i Aslund, som døde 1672 over 90 år gl., fortalte engang i min ungdom dette til min salig fader om skipper Klement: Samme skipper Klement var født i Vedsted i Aaby sogn og var en rig og bosiddende mand i Aalborg, havde selv både skibe, gårde og gods og besejlede både Østersøen, Lübeck, Riga, Reval og vidt om, og i Vestersøen ad England, Nederland, Frankrig og Spanien, og konvojerede mange og var en meget fornem og agtet mand, før han indgav sig i den lübske rebellion. Det vides ikke, om han af børn havde sønner, men af døtre berettes det, at en af slægten Pop havde en, så og at en skulle være oldemoder i de Rhusers og Surs slægter i Aalborg.
Som Las Jensen Suer blev han 28. maj 1584 (Kristi Himmelfartsdag) optaget i Guds Legems Lav i Aalborg, hvor der 1586 blev optaget en Laurits Russ. - Dyrskjøts udsagn in mente må disse to vel opfattes som fætre; og deres fælles bedste fader kunne have heddet Lars Sur eller Russ og have været gift med skipperens datter. Laurs Sur, født omkr. 1560, var vel brodersøn af Christopher Sur, hvis søn Lars fik borgerskab allerede 1562, mens Christophers sønner Peder og Jost Sur begge blev optaget i Guds Legems Lav 1574, og Peder tog borgerskab 1577.
Som formentlig velhavende købmand i Aalborg tog Laurs Jensen Sur del i aktiviteterne i Guds Legems Lav eller Pappegøje-Gildet, som det blev kaldt til daglig. - Han var således skaffer, d.v.s. regnskabsfører ved gildet 1597-98 og blev 1. maj 1617 maj-greve.
Fra 1606 til sin død nævnes Laurs Jensen Sur som rådmand i Aalborg. - Som sådan bevidnede bl.a. han 15. maj 1620, at jomfru Christence Krukow var en heks.

De sidste år og gravmindet
Laurs Jensen (Sur), rådmand, døde 1632 og blev begravet i Vor Frue Kirke, hvor gravstedet blev betalt med 3 dlr. og klokkeringningen med 2 mk. Gravstedet lå sikkert i kirkens nordre side, hvor der endnu 1738 hang en trætavle med den latinske indskrift:
Anno Domini 1632 die 1. Martii pie obiit honestus ac prudens vir Laurentius Johannis, Senator hujus Urbis primarius, cum casta sua dilecta honesta pia ac pudica Matrona Johanna, Laurentii Aurifabri Filia, qvæ placide in Christo expiravit Anno Christi 1652 die 28. Junii.
Johanne Laursdatter nævnes som Laurids Suurs hustru og Laurs Surs hustru, da hun 1627 og 31 stod fadder til børn af døtrene Karen og Johanne, samt som salig Laurits Suurs hustru 1636 ved sognepræsten Jacob Hansen (Brunov)s barns dåb.
Johanne Laursdatter, salig Laurs Jensen rådmands, var blandt de kvinder, der 1639 vurderede Maren Jørgensdatter, Jens Bangs afdøde kones klæder. - Ligesom hun 1648 var med til at vurdere svigerdatteren Else Baggesdatters klæder.
Johanne døde - ifølge gravmindet - 1652, og hun blev som Thomas Lauridsens moder begravet i Vor Frue Kirke, hvor graven betaltes med 6 sldlr. og klokkeringningen med 1½ dlr. - Dette sidste kunne tyde på, at sønnen Thomas Laursen havde overtaget faderens hovedgård i Aalborg; - og dette bestyrkes af, at der ved skiftet 1654 efter Thomas tales om mester Niels Bechs kammer, altså et værelse reserveret broderen, der da i knap 20 år havde været præst i Hjørring. Thomas Laursens gård lå langs Brødregyde og Østerå og var udstyret med to porte. Denne betydelige gård kan ikke være andre, end den såkaldte Svalegaard - Østeraagade 12, Nytorv 2, 4 og 6, der først blev nedrevet 1873. Nu ligger Aalborg Bys og Omegns Sparekasse på stedet, men et gammelt fotografi haves af Svalegaarden.
====================