Laurids Thøgersen, 15171594 (aged 77 years)

Name
Laurids /Thøgersen/
Birth
about 1517 37 34
Marriage
Occupation
Borgmester og pengemester i Ribe
Death of a father
( after death)
Death of a mother
Birth of a daughter
Death
January 1, 1594 (aged 77 years)
Family with parents
father
mother
himself
15171594
Birth: about 1517 37 34 Ribe
Death: January 1, 1594Ribe
Family with Ingeborg Lambertsdatter
himself
15171594
Birth: about 1517 37 34 Ribe
Death: January 1, 1594Ribe
wife
15421620
Birth: about 1542 32 Ribe
Death: February 21, 1620Ribe
Marriage MarriageNovember 26, 1570Ribe
12 years
daughter
15821637
Birth: 1582 65 40 Ribe
Death: November 27, 1637Ribe
Shared note

Laurids Thøgersen

====================
KILDE:
Rig og fattig i Ribe
Ole Degn
Bind 2, side 186 samt oplysninger fra side 184, 187, 188, 192, 193 og 193

Borgmester 21. 1571 dec.-1584, borgmester 1584 jun.-1594: Laurids Thøgersen (1517-1594 1/1). Storegade, hjørnet ved Torvet.
- Født i Ribe. Søn af Tøger og Marine Archis (ca. 1483-1579 10/12, gift 2° med Niels Arck (-før 1568)). (Hans søstre: Maren, gift med borgmester Ib Jensen Tornum; Karen, gift med Peder Bosen, kæmner 1549, skatmester 1558, 1560; Inge, gift med Henning Guldsmed).
- Gift 1° 1549 med Karen Jensdatter Varder (1505-1570, begr. 2/4), gift 1° med Jens..., datter af Jens Christensen Varder (-1547), mag., sognepræst ved Skt. Katharinæ Kirke ca. 1537-47, søn af Christjern Nielsen, borgmester i Varde,
- Gift 2° 1570 26/11 med Ingeborg Lambertsdatter (ca. 1542-1620 21/2), datter af rådmand Lambert Ibsen.
- Laurids Tøgersen var skatmester 1549, 1552, 1562, 1563, medlem af de 24 mænd 1551...71, pengemester 1571-72,1583-84, Gildens forstander 1589-92.
Børn: 1°:
- Lene (-1602 21/11), gift 1° før 1572 m Ole/Oluf Nielsen Lime (ca. 1538-1587 15/2), kræmmer i Ribe, skatmester 1568, 1570, 1584, medlem af de 24 mænd 1569-71, 1577, 1581, pengemester 1572-73, søn af kannik Niels Torkildsen, 2° 1592 19/11 m biskop Iver Iversen Hemmet (1564-1629 6/7), gift 2° 1603 27/11 med Karen Pedersdatter (ca. 1589-1639 20/5), datter af rådmand Peder Baggesen.
- Kirsten (ca. 1552-1634 17/10), gift med rådmand Anders Sørensen Klyne.
- Mette, gift 1° 1572 12/10 med Bertel Nielsen Skrædder (-ca. 1580), købmand i Ribe, skatmester 1552, kæmner 1558, medlem af de 24 mænd 1545...78, gift 2° 1602 31/1 med Poul Jensen Vilslev, medlem af de 24 mænd 1579...1626, skatmester 1587, 1591, købmand 1590, gift 1° med Gertrud Jepsdatter (-1601 7/8), forældre til rådmand Jep Poulsen Vilslev.
- Karine, gift med Hans Jensen i Vejle.
- Anne, gift med Severin Åle, FM 1560.
Børn: 2°:
- Lambert (-1616), forliste med skib og gods på rejse fra Sverige til Frankrig.
- Jens.
- Oluf.
- Karen (-1591 11/6), trolovet 1590 8/11 med Niels Hansen, søn af rådmand Hans Jessen Søhane.
- Maren, gift 1602 22/8 med Hans Pedersen Vandel (-1622 15/6), født i Ribe, søn af Peder Vandel og Maren Jepsdatter, slotsfoged, ridefoged og slotsskriver på Ålborghus, tolder på Skagen 1611, borgmester i Ålborg 1614-22.
- Margrete (1582-1637 27/11), gift 1603 med rådmand Bagge Pedersen.
- Ingeborg (ca. 1592-1631 31/7), gift ca. 1617 med Christen Nielsen Friis (1584-1653), mag., lektor ved Domkirken, bror til borgmester Hans Nielsen Friis.
====================

KILDE:
Ribe bys historie og beskrivelse
Jørgen Friderich Kinch
Bind 2, side 233

Lavrids Thøgersen blev i Juni 1584 indsat af Lensmanden som Borgmester i Peder Mortensen Hegelunds Sted. Han var født i Ribe 1517. Hvem hans Fader var, ved jeg ikke ; hans Moder hed Maren Archesdatter og døde d. 10de Decbr. 1579 i en Alder af 96 År. Der nævnes 3 Søstre af ham. Maren, Karen og Inge, gifte med Rådmand, senere Borgmester Ib Tornum og Borgerne Peder Bosen og Henning Guldsmed, alle i Ribe.
Han selv var 1546 til Marked i Kolding, hvor Jørgen Pedersen Rentemester kjøbte „Konfektsukker", „Peperkomyn" og Papir af ham til Hoffets Brug.
1549 havde han Bryllup med Karen, en Datter af M. Jens Kristensen Varder, den første Sognepræst ved St. Kathrine Kirke (se S. 71). Hun døde i Foråret 1570, blev begravet d. 2den April.
Den 25de Novbr. samme År giftede han sig påny med Ingeborg Lambertsdatter, en Datter af den rige Rådmand Lambert Ibsen, hvorved han blev en Svoger til M. Jens Viborg (se S. 182).
Iblandt Amerinus's Digte (Wittenberg 1576) findes et til ham, i hvilket Digteren anråber Gud om at begunstige hans Foretagender, hvad enten han deltog i Rådets Forhandlinger eller drog frem med „en dobbelthornet Hær" (bicorni exercitu) i fremmede Lande, eller hans Handelsskibe plöjede Havet.
1571 kom han ind i Rådet, var 1584 Byens Pengemester og blev, som ovenfor fortalt, samme År Borgmester, 1590 tillige Forstander for Gilden. Han ejede og bebode den nuværende Gjæstgivergård på Torvet, hvilken grundmurede Gård han rimeligvis har opbygget efter Branden 1580, og var en velhavende Mand.
Hans Død indtraf Nytårsdag 1594; hans Enke overlevede ham i 26 År (21de Febr. 1620).

Side 710:
1583 var således Byens gamle Teglgård bortfæstet til Lavrids Thøgersen og Peder Baggesen i Forening med en Teglmester for 70 gi. Dr.; blandt hver Ovnfuld Sten skulde der være 3000 Tagsten, og Borgerne skulde i 8 Dage have Forkjøbsret til Stenene.

Side 190:
Den 12te Juli 1584 blev den syvårige Prinds Kristian (senere som Konge Kristian den 4de) hyldet som Thronarving i Viborg. Ribe By afsendte i den Anledning en Borgmester, Jens Andersen, 3 Rådmænd, Lavr. Thøgersen, Hans Jensen og Ib Thomsen, og 4 Borgere.
Rejsen foretoges på 5 Vogne og gik over Foldingbro, Bække, Gadbjerg, Kollemorten og Engisvong (i Kragelund Sogn). De 5 Stednavne, som anføres, betegne rimeligvis Nattekvartererne, skjönt den ene Dagsrejse, mellem Gadbjerg og Kollemorten, rigtignok bliver temmelig kort. Rejsen kostede uagtet sin Langvarighed og Karavanens Størrelse ikke Byen mere end 69 Dr. 3 Mk. 13 Sk.
====================

KILDE:
Inscriptiones Ripenses Latinæ, 1702, side 71
Peder Terpager

Ligsten i domkirken
Her hviler udi Herren Erlig oc Velforstandig Mand.
LAURIDS TØGERSEN, Borgmester her udi Ribe
i 10 Aar, som døde Anno 1594, Nyt Aars Dag, i hans
Alders 77 Aar, Med sin første Hustru, Karen, Mag.
JENS WARDERS Daater, som døde 1560 d. 6. Nov.
Ætat. 55 Aar. Og med sin anden Hustru, INGEBORG,
S. LAMBERT IBSENS Daatter, som døde 1620 d. 21
Febr. Ætat. 78, Ecteskabs 31 oc Enkkesædes 26. Aar.

NOTE: Laurids Thøgersens første hustru Karen døde ifølge Kinch i foråret 1570.
====================